PESTI FORRADALOM
A Műegyetem elé vonulna, hogy az egyetemi ifjakat is maguk mallé állítsák.