PESTI FORRADALOM

A Műegyetem elé vonulna, hogy az egyetemi ifjakat is maguk mellé állítsák.