Egyenlő Esélyek Egyesülete a Nőkért

Debrecen

Rólunk

Kapcsolat

Archívum

Partnereink

Készítette: Tóth Gyula Árpád

Kedves látogató!

Egyesületünket 2005 szeptemberében a Debreceni Egyetem fiatal, elkötelezett hallgatói hívták életre.
Szervezetünk fő célja a nők esélyegyenlőségének előmozdítása és a velük való egyenlő bánásmód elősegítése. Kiemelt figyelmet fordítunk a nem, családi állapot, anyaság (várandósság), valamint életkor és vagyoni helyzet miatti hátrányos megkülönböztetés csökkentésére, és ezen csoportok érdekképviseletére, támogatására.
Az egyesületen belül három munkacsoport működik, amely speciálisan egy-egy területre összpontosítja figyelmét, energiáit.
Az első munkacsoport a nők munkaerő-piaci helyzetének javítását tűzte ki célul. Kiemelten foglalkozik a pályakezdő diplomások érdekképviseletével, az egyedülálló anyák helyzetével, és a 45 év feletti nők munkaerő-piaci lehetőségeinek javításával. Figyelmet fordít még a gyes, gyed után munkaerőpiacra visszatérő nők segítésére, az atipikus foglalkoztatási formák megismertetésére és a családbarát munkahelyekre.
A második munkacsoport kutatással, képzések, szabadidős és kulturális tevékenységek szervezésével foglalkozik. Ezen belül családi napközi és szülőklub felállítása és működtetése, valamint a nők társadalmi helyzetének és megítélésének javítása tartozik kiemelten a céljai közé.
Az egyesület harmadik munkacsoportja a családon belüli erőszakot elszenvedettek érdekképviseletét vállalja fel, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű családanyák, a szegénységben élők, és a prostituáltak helyzetének javítására.