A dokumentumok jelenleg korlátozottan érhetőek el.

saved

mentés kész!

Tartsatok afelé, hogy kőszikla eszközeitek sebészeti szike finomságúvá pontosodjanak! - Kismester

Bejelentkezés

Admin üzenete

Webáruházunkat leállítottuk a világjárvány terjedésének lassítása érdekében.

* * *

A dokumentumok, azon belül is a blogbejegyzések elérhetőségét, az elkövetkezendő hetekre korlátoztuk.


Halt, anarchia!

Utolsó módosítás: 12021.07.27

Fórum

Kezdőoldal Utolsó hozzászólásokTagok
Hali Vendég!

FórumTémakörHozzászólásHozzászólási arányUtolsó hozzászólás
NEOMATEMATIKA
ŐSSÉG ÉS KOSÁG

A matematika felbontása izomorf ősműveletekre és őshalmazokra (őskvantumok), és az ezek által kifeszített ősburkok.

00-1
Szerző:
METARÁTOROK ÉS ANALÍZIS

A számoktól, a függvényeken, az operátorokon és a hasonló metarátorokon (magasabb rendű hozzárendeléseken) át a műveletekig; ill. ezek analízise.

00-1
Szerző:
ITERÁCIÓ ÉS MAGSHIFTELÉS

Szuperfüggvények, szupermetarátorok, több-, tört-, illetve komplex-szeres iteráció; ill. ismert összefüggések (azonosságok, egyenlőségek, képletek) shiftelése alternatív műveletek irányába.

00-1
Szerző:
EGYENLETEK

A matematika Bsc kereteit meghaladó egyenletek megoldása, közelítése. Például tetrációs egyenletek, változófokú differenciálegyenletek, ill. komolyabb függvényegyenletek.

00-1
Szerző:
FRAKTÁLOK ÉS GEOMETRIA

Magasabb iteráltásgú - vagy a számjegyenkénti műveletekből (függvényekből) képzett nem-folytonos görbék analízise; ill. komolyabb matematikai hátteret igénylő geometriai problémák.

00-1
Szerző:
INFINITEZIMÁLIS SZÁMOK

Rekurzív számok és szám-fraktálok, melyek - többnyire - végtelenül, de számszerűsíthetően nagyok és kicsik.

00-1
Szerző:
STOCHASZTIKA ÉS NEOLOGIKA

A sztochasztikus folyamatok dinamikája; ill. paradoxon (önhivatkozó) állítások feloldása alternatív logikákkal.

00-1
Szerző:
EGYÉB

A neomatematikával kapcsolatos témák gyűjtőhelye, mely a fentiek egyikébe se fér be igazán.

00-1
Szerző:
LABOR (NEM CIKK-KÖTELES)

Ha csak szeretnéd kipróbálni hogy nézne ki a neomatematikai topikod/hozzászólásod mielőtt élesben közzétennéd, akkor azt itt nyugodtan megteheted. Figyelem! Helytakarítás esetén ezek az első helyek, amiket tisztogatunk.

00-1
Szerző:
INFORMATIKA
ALGORITMUSOK

Neomatematikai sajátosságok digitális modellezése, műveletek és függvények algoritmizálása legyen szó pszeudo-kódról vagy a pari/gp, a Mathematica, a Matlab,... sat. által nyújtott környezetekről. Illetve ezen algoritmusok elemzése (erő

00-1
Szerző:
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

Különböző mesterséges neurális hálózatok (konvolúciós, rekurrens, LSTM, mély,...), ill. egyéb technikák, mint a genetikus algoritmusok az oldal profiljába illő problémák megoldására kihegyezve. Például függvények hatványsoruk alapj

00-1
Szerző:
KVANTUMSZÁMÍTÁSOK

Kvantumjelenségek (kvantum-összefonódás, alagúthatás, hullámfüggvény) informatikai felhasználása (kvantumszámítógép, kvantumhálózat) és matematikai vonatkoztatása (kvantumbit és -trit, kvantumkriptográfia).

00-1
Szerző:
EGYÉB

Az oldal profiljába és az informatika tudományágaiba illő topikok, melyek a fentiek egyikébe sem sorolható be igazán. Ill. az informatikai kategóriával és topikokkal kapcsolatos kérdések.

00-1
Szerző:
LABOR (NEM CIKK-KÖTELES)

Ha csak szeretnéd kipróbálni hogy nézne ki az informatikai topikod/hozzászólásod mielőtt élesben közzétennéd, akkor azt itt nyugodtan megteheted. Figyelem! Helytakarítás esetén ezek az első helyek, amiket tisztogatunk.

00-1
Szerző:
BIOLÓGIA & PSZICHOLÓGIA
MIKROBIOLÓGIA

Molekuláris biológia, virológia, bakteriológia, immunológia, mikrobiális intelligencia és a többi.

00-1
Szerző:
PSZICHOLÓGIA

Személyiség-, szervezet-, reklám-,... vagy fejlődéspszichológia, behaviorizmus, pszichoanalízis és a szociológia egyéb tudományágai.

00-1
Szerző:
IRÁNYÍTOTT BIOLÓGIA

Provolúció (irányított evolúció), génsebészet, memetika, populációdinamika és népességszabályozás.

00-1
Szerző:
MODERN FAJELMÉLETEK

Szuper- vs. nem-szuper-, biológiai vs. nukleinsavmentes, ultra-, makro- vs. infra-, holoplex vs. multiplex, unáris, bináris vs. polináris fajokkal (és nem az emberi rasszokkal) kapcsolatos elméletek.

00-1
Szerző:
MEMETIKA

Biológiai és pszichológiai mémek (pl. genetikai mutációk, különböző kolóniák, hiedelmek, szokások) működése, terjedése és populációdinamikája.

00-1
Szerző:
EGYÉB

Az oldal profiljába és a biológia, pszichológia tudományágaiba illő topikok, melyek a fentiek egyikébe sem sorolható be igazán. Ill. a kategóriával és topikokkal kapcsolatos kérdések.

00-1
Szerző:
LABOR (NEM CIKK-KÖTELES)

Ha csak szeretnéd kipróbálni hogy nézne ki a biológiai/pszichológiai topikod/hozzászólásod mielőtt élesben közzétennéd, akkor azt itt nyugodtan megteheted. Figyelem! Helytakarítás esetén ezek az első helyek, amiket tisztogatunk.

00-1
Szerző:
EGYÉB (NEM CIKK-KÖTELES)
FÓRUM

A Fórum struktúrájával, működésével, hierarchiájával, kategóriáival kapcsolatos kérdések, szavazások, ötletbörzék.

00-1
Szerző:
WEBÁRUHÁZ

A webáruház struktúrájával, működésével, kategóriáival és termékeivel kapcsolatos kérdések, szavazások, ötletbörzék.

00-1
Szerző:
BLOG

A blog struktúrájával, működésével, kategóriáival, egyes blogokkal vagy blogerekkel kapcsolatos kérdések, szavazások, ötletbörzék.

00-1
Szerző:
81-ES WEBEK

A 81-es web, a facebook-os és instragam-os oldalak struktúrájával, működésével, hierarchiájával, üzemeltetésével, esetleg alternatív oldalakon való jelenléttel kapcsolatos kérdések, szavazások, ötletbörzék.

00-1
Szerző:
NEOLOGICIZMUS

A neologicista ideológiával, filozófiával, nómenklatúrával, dokumentumokkal (pl. a kiáltvány), szimbólumokkal, szokásokkal és személyekkel kapcsolatos kérdések, szavazások, ötletbörzék.

00-1
Szerző:
EGYÉB

Az oldal profiljába illő, de az eddig felsorolt kategóriák egyikébe sem besorolható topikok gyűjtőhelye.

00-1
Szerző:


TOTAL USERS
4 Regisztált
0 ma
0 a héten
0 a hónapban
Utoljára regisztrált: Urine
Topicok: 0
Hozzászólások: 0

Bejelentkezett tagok
Online: 1 vendég 0 tag


friss hozzászólások