www.adamjzeneiskola.atw.hu    Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola - OM - azonosító: 040036
 
Nyilvános Facebook oldalunk.
 
.
 
 

 
 
.
 
Dirigálj kórust!
Amelyikükre kattintassz, "énekel", újra kattintásra csendben marad.
 
Zenei viccek
 

Impresszum

 
URI: www.adamjzeneiskola.atw.hu

A szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény honlapja


A honlap fenntartója:
Ádám Jenő Zeneiskola
2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály.u.4.
Tel:36–24–444–465
Igazgató: Regősné Nyirő Ildikó

Ajánlott böngészők:
Flashtartalmakhoz:


Pdf fájlok olvasásához


A webportál 1024x768-as képernyőfelbontásra optimalizált.


hírfelhasználó
MTI Hírfelhasználóként oldalainkon megjelenhetnek MTI hírek, közlemények.
 
Google Analytics
A honlap látogatottságának elemzését, webanalítikai adatok független elemzését a Google Anaytics rendszerén keresztül végezzük. A Google rendszerhez tartozó adatkezelésről a szolgáltatói oldalon : http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.html
▼[Bővebben]▲

Google Analytics
A Google Analytics névtelenül gyűjti az információkat, és a homokban lévő lábnyomok vizsgálatához hasonlóan csak általános statisztikát nyújt a webhely forgalmáról a látogatók azonosítása nélkül. Az Analytics külön cookie-t használ a látogatók tevékenységének követéséhez.
A cookie-t információk tárolására használják. A cookie rögzíti például a látogatás időpontját, azt a tényt, hogy a látogató járt-e korábban a webhelyen, valamint a webhelyet, amely a látogatót a weboldalra irányította.
A Google Analytics ügyfelei különféle jelentéseket jeleníthetnek meg arról, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet, így lehetőségük nyílik az oldal javítására és fellelhetőségének a javítására. Minden webhelyhez más cookie tartozik, és a látogatókat nem követik több webhelyen keresztül.
Egyes böngészők jelzést adnak a cookie-k küldéséről, és használatukkal eseti alapon engedélyezheti vagy utasíthatja vissza a cookie-kat. A cookie-k elutasítása mellett telepítheti böngészőjében a Google Analytics letiltó bővítményt, amely megakadályozza a webhely-látogatási adatok rögzítését a Google Analytics számára.
▲[Bezár]Google Picasa
Képeinknek és videóinknak helyet ad a Google „Picasa Webalbum” valamint a „Youtube” szolgáltatása, A vonatkozó adatvédelmi irányelvek a [Picasa],[Youtube] szolgáltatói oldalon megtekinthetők.
Sértő képek, felvételek jelentése: Az iskola bármely elérhetőségén keresztül jelezhető, mely megtalálható az „Elérhetőség” menüpont alatt.

 
levél
A portál levélküldő alkalmazásával küldött adatok közlése önkéntes. A megadott adatokat csak az ügyintézéshez szükséges ideig őrizzük, azután töröljük, azokat semmilyen módon nem tároljuk.
Oldalaink tartalma, hozzáférése bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhat!

A 2011.évi CXII. tv, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásait betartjuk.

Webdesign, grafika, programozás: Csizek Anikó
Hibabejelentés, észrevétel, javaslat:
Köszönjük
e–mailben a adamjenozeneiskolawebKUKACgmailDOTcom címre, vagy a portál üzenetküldő alkalmazásán keresztül.


 
Ügyeleti rend
2017 nyári szünet
júl. 24.-júl.28.
Kisszékely - Fúvószenekari tábor
aug.20.
Fúvószenekar részvétele a városi ünnepségen
Tanév rendje
2017/2018 tanév
 
Beiratkozás 2017/18 tanévre
 
Nagy költőnk emlékére a 2017-es esztendő ARANY-ÉV
.
 
Linkek …
 • www.balassi-intezet.kep
  • Balassi Intézet.kép nem töltődött be.


   A Balassi Intézet a határon túli magyar kultúra ma­gyar­országi és az egye­temes magyar kultúra külföldi be­muta­tásáért felel.
   Az egységes és egyetemes magyar kultúrát terjeszti és nép­szerűsíti a nagyvilágban, úgy hogy ezzel párhu­zamosan segíti a külföldön vagy határon kívül létező magyar hagyományok és kultúra meg­ismer­tetését Ma­gyar­or­szágon.

   Az Európai Unió országaiban, a „szubszidiaritás” is­mert elve értelmében, a kulturális és az oktatási terület alapvetően „nemzeti hatáskörben” marad, ami egyben az Európai Unión belül a kulturális sokszínűség, a nem­zeti kultúra értékei megtartásának záloga is.

   A Balassi Intézet központi szerepet tölt be a magyar nyelv tanulása, tanítása, a képzés mód­szer­tani köz­pont­jának kialakítása vonatkozásában.
   Internetes módszertani és oktatási köz­pontot hoz létre és működtet a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára.

   Az intézet célja, megerősíteni a magyar kultúra po­zí­ció­it az egész világon, ahogy Balassi Bálint humanista műveltséggel, magyar költészettel és dallamokkal ter­jesz­tet­te jó hírünket és nevünket a korabeli világban.
    

   „Teremts ismét bennem, teremtű Istenem, tiszta szívet kegyessen,
   Fúdd belém ismegént, hogy nagy szívem szerént lelkem igazt szeressen,
   Engem, romlott szegént, rossz érdemem szerént haragod el ne vessen!”


 • Magyar Színházi Videóportál
  • www.szinhaz.tv
 • Budavári Mátyás-templom
  • Hangversenynaptár | Ének- és zenekar | Orgona | Történet | Zenei kiadványok
 • Bartók Béla Emlékház
  • Tárlat, Zeneműbolt, Koncertek
 • Fidelio – Ha komolyan szórakozik.
  • Fidelio kulturális programmagazin
   fidelio - ha komolyan szórakozik
 • Magyar Állami Operaház
 • MÜPA programnaptár
 • MÜPA Családi és Ifjúsági programok
 • Népzenetár
  • A Fővárosi Szabó Ervin Kőnyvtár Népzenetár oldala azoknak, akik szeretnék megismerni a zene sokszínűségét.
   Régiók, Stílusok és műfajok, Vallás, Etnikum, Ország, Hangszerek kategóriák alapján kereshetünk a szócikekk között.
 • Zeneműtár
  • Országos Idegennyelvű Könyvtár

   Zeneműtár - Zenei gyűjtemény
   Tájékozódás, tanulás, kutatás
 • Liszt Ferenc - a médium és a média
  • Elõadás a Mindentudás Egyetemén Vásáry Tamás - VII. szemeszter, 2005.12.19.
   Az élõ zongorajátékkal is illusztrált elõadás a zenetörténet egyik legnagyobb egyéniségét, Liszt Ferencet idézi meg.
   A gondolatmenet középpontjában a nagy h-moll szonáta elemzése áll, amelyet a művész önarcképének tekinthetünk. A vizsgálódás révén feltárulnak az érzéki és a szellemi, a testi és a spirituális romantikus szélsõségei; ezek megvilágítják a zenész magánéletének, társadalmi szerepvállalásának és személyes vívódásainak sok aspektusát.
   Kiderül, hogy Liszt úgy használta a zongorát, mint univerzális zenei médiumot, amelynek nyelvén a vokális, a kamara- és a szimfonikus zene is megszólaltatható.
 • Dr. Bánhidi Lászlóné: Klasszikusok mindenkinek
  (Zenetörténet, érettségi segédlet gimnáziumi tanulóknak)
 • Egy jazz improvizációs olvasókönyv
 • Zeneakadémia-Junior prg.
  • Ifjúsági programok a Zeneakadémián
 • Hova tovább? Virtuális séta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
  • A Zeneakadémia teljes körül felújítását követő, ünnepélyes újraavatása 2013. október 22-én, Liszt Ferenc születésének 202. évfordulóján, az állami- és a művészeti élet prominens képviselői jelenlétében történt meg, nagyszabású hangverseny keretében.
 • Zeneakadémia hivatása
  • A Zeneakadémián zenék és zenészek születnek. Ez egy olyan képzeletbeli kikötő, ahonnan és ahová a hajók muzsikusokat szállítanak.
   Zenei oktatás folyik itt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a klasszikus zene, a jazz, a népzene, az egyházzene, a zeneszerzés, a zenetudomány és a zenetanárképzés valamennyi területén, és mindezt előkészítendő, az Egyetem középfokú gyakorló és előkészítő iskolájában, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában.

   A főépület, a maga öt hangversenytermével a budapesti hangversenyélet központja. A XX. század szinte valamennyi jelentős zenei előadóművésze, együttese megfordult a Nagyterem pódiumán, rálehelve művészetét a terem hasonlíthatatlan akusztikájának láthatatlan hullámaira, beleolvadva a lélegzetvisszafojtva hallgató közönségbe, amely úgy veszi körül a művészt, mint harangnyelvet a harang teste. Ebben a hasonlíthatatlan atmoszférában mutatkozhatnak be a legjelentősebb ifjú tehetségek, illetve ebből részesülnek a Zeneakadémia hallgatói s nem utolsó sorban a zenét áhító, a Zeneakadémia mindenkori közönségét alkotó emberek.
   Olvasd tovább az akadémia oldalán: zeneakademia.hu
 • ...és a WikipédiánZeneakadémia