Agapornis Fischeri

Őszibarackfejű papagáj

Élőhely: Észak-Tanzániában a Victoria tó déli partsávjától dél felé, a Serengeti és Arusha nemzeti park, folytatólag Ruanda Bu­rundi határvidékéig, és más területek Tanzá­niában és Kenyában. Leírás: Nagyon hasonlít az A .personata­ra, de hossza 15 cm, a hasi felülete sárgásabb árnyalatú, homloka, pofatájéka és a torka na­rancsvörös, a fejének többi része fakó olajzöld, tarkója kissé vöröses árnyalatú. Alsó szárnyfe­dői kékek és zöldek, farcsíkja és felső farkfedői kékes árnyalatúak. A fiatalok színei kevésbé élénkek, csőrük felső káváján feketés nyomok láthatók. Mutációk: kék (a feje halványszürke), sárga, lutinó, fehér és fahéjszínű. Alfaja: nincs. Viselkedés: 1100-1700 m magasságban, füves-fás területeken él, kis csapatokban. Ahol bő­vebben akad ennivaló, akár 100 madár is összeverődik. Magvakat, bogyókat fogyaszt, időnként meglátogatja a környékbeli gabona-, és kukoricatáblákat is. Röpte gyors és iránytar­tó. Többnyire május-július között, alkalmasint kolóniában, faüregekben (pálmafák) költ, a fé­szekalja 3-4 tojás, a fészekanyagot a tojó a cső­rében hordja, a kotlási idő 23 nap, kirepülési idő 38 nap. Tartás: Mozgékony, kitűnően repülő madár, tágas röpdét biztosítsunk számára. Meglehetősen összefér­hetetlen természetű lehet, mind fajtársaival, mind fajidegen madárral szemben, így ha a pá­rok kialakultak, célszerű azokat külön tartani. A téli hónapokban a madár tartózkodási helyén a hőmérséklet 15° C alá ne csökkenjen.Táplálása a II. séma szerint ajánlott, sok gyü­mölccsel, zöldeleséggel, lágyeleséggel. Tenyésztés: A fészekalja 4-6 tojás, ezek mérete: 24 x 17,5 mm, a kotlási idő 23, a kirepülési idő 43 nap, évente két kotlásnál többet lehetőleg ne enge­délyezzün.

Fischeri képekben