Növénytan

Száraznövény beszámoló, 2008/2009-es félév

Korpafűfélék - Lycopodiaceae
1,
Kapcsos korpafű - Lycopodium clavatum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

-

- (sporofillum füzér)

- (izospórával szaporodik)

villás elágazás

örökzöld

Zsurlók - Equisetaceae
2,
Mezei zsurló - Equisetum arvense
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

örvösen álló

-

-

- (homoiospóra)

van főtengely, időben eltérő a vegetatív és a generatív hajtás megjelenése

 

Rucaörömfélék - Salviniaceae
3,
rucaöröm - Salvinia natans
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

hármasával elhelyezkedő, vízen úszó levelek, színi felületük papillás

-

-

- (heterospóra)

 

 

Pajzsikafélék - Dryopteridaceae
4,
Erdei pajzsika - Dryopteris filix-mas
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

tagoltabb levél

-

-

- (babszem alakú spórák)

gyöktörzs

 

Édesgyökerű-páfrányfélék - Polypodiaceae
5,
Közönséges édesgyökerű páfrány - Polypodium vulgare
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szárnyasan szeldelt

-

-

- (gömbölyded alakú spórák)

gyöktörzs

gyökere fogyasztható

Fenyőfélék - Pinaceae
6,
Lucfenyő - Picea abies
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

tűlevél (max 2cm), csavart vonalban, szórt állás, egyesével, négyélű

redukált virágtakaró

toboz (hím & nő)

-

 

egylaki

7, Vörösfenyő - Larix decudia
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

tűlevél, örvös állás

 

toboz

-

 

lombhullató

Ciprusfélék - Cupressaceae
8,
Közönséges boróka - Juniperus communis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

tűlevél, 3as örvök

 

Toboz (nőivarú zöldes, kék tobozbogyóvá alakul)

-, húsos képlet a magköpeny körül

 

Többnyire kétlaki

9, Keleti életfa - Biota orientalis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

pikkelylevél

 

tobozszerű képlet, kevés tagú csomó vagy magányos

- ,magjai 2. évben érnek

 

 

Hagymafélék - Alliaceae
10,
Fokhagyma - Allium sativum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

lapított, szálas levél

1nemű virágtakaró, *

csomó, leghosszabb a buroklevele

tok

hagyma

 

11, Vöröshagyma - Allium cepa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas, levélalapi része duzzadt

1nemű virágtakaró, *

csomó, buroklevele a virágzat hosszával megegyezik

tok

hajtástengelye duzzadt, hagyma

 

12, Medvehagyma - Allium ursinum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

elliptikus,

1nemű virágtakaró, *, trimer

csomó, buroklevele rövidebb, mint a virágzat

tok

hagyma

 

Amarilliszfélék - Amaryllidaceae
13,
Hóvirág - Galanthus nivalis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

lepellevél, belső kör rövidebb és zöldebb, trimer, *

- (magányos virágok)

tok áltermés

hagyma

 

14, Tavaszi tőzike - Leucojum vernum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas, ép

sárga mintázat a külső lepelkörön, trimer, egyforma hosszú lepellevelek

- (magányos virágok)

tok áltermés

hagyma

 

Spárgafélék - Asparaceae
15,
Közönséges spárga - Asparagus officinalis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

pikkelyszerű levelek

trimer, *, lepellevelek

 

bogyó

zöld

évelő

Jácintfélék - Hyacinthaceae
16,
Fürtös gyöngyike - Muscari neglectum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

*, forrt lepellevelek

tömött fürt

tok

hagyma

 

Nősziromfélék - Iridaceae
17,
Mocsári nőszirom - Iris pseudacorus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

kard alakú

*

legyező

tok

gyöktörzs

 

Kosborfélék - Orchidaceae
18,
Agárkosbor - Orchis morio
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

elliptikus vagy tojásdad, szórt

zigomorf, mézajak és sisak

fürt

tok

ikergumó

gombákkal élnek szimbiózisban

Csodabogyófélék - Ruscaceae
19,
Gyöngyvirág - Convallaria majalis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

elliptikus, csúcsi része kihúzott, szórt

forrt lepellevél, *

fürt

álbogyó

gyöktörzs

mérgező

Liliomfélék - Liliaceae
20,
Pompás tulipán - Tulipa gesneriana
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

hosszúkás, elliptikus

trimer, lepellevél

- (magányos virágok)

tok

hagyma

 

Szittyófélék - Juncaceae
21,
Békaszittyó - Juncus effusus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

gömb keresztmetszetű, túlnövi a virágzatot

redukált, *

ecset

tok

hengeres, tömött hajtástengely

 

22, Mezei perjeszittyó - Luzula campestris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas, fonáki része szőrös

*

ecset

tok

 

 

Sásfélék - Cyperaceae
23,
Tavi káka - Schoenoplectus lacustris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

lepelserték, *

füzér

szem-áltermés

kerekded hajtáskeresztmetszet

fellevél nem hosszabb, mint a virágzat

24, Sziki káka / Zsióka - Bolboschoenus maritimus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas, hosszúkás

 

füzér

szem-áltermés

háromszög alakú hajtáskeresztmetszet

fellevél hosszabb, mint a virágzat

25, Mocsári ecsetkáka - Eleocharis palustris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

keskeny, szálas

serte lepellevél, *

füzér

szem-áltermés

szárkeresztmetszete kör alakú

 

26, Keskenylevelű sás - Carex stenophylla
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

*

heterosztachikus füzér

szem-áltermés

 

évelő

27, Zsombéksás - Carex elata
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

érdes levélszél

*, apró redukált serte lepellevelek

homosztachikus füzér

szem-áltermés

tömeges hajtás

 

Pázsitfűfélék - Poaceae
28,
Árva rozsnok - Bromus inermis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas, "M" alakú rajzolat a levél közepén

pázsitfűvirág, toklászszálka rövid, vagy nincs

orsószerű füzérkékből álló buga, egyes bugák 180°-al elfordultak

szem

 

 

29, Puha rozsnok - Bromus mollis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas, nyelvecske, fülecske

pázsitfűvirág, toklászszálka

sokvirágú füzérből álló buga

szem

finom serteszőrök

 

30, Meddő rozsnok - Bromus sterilis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

pázsitfűvirág, toklászszálka (2-3cm)

egyirányú buga, 1 bugaágon 1 v. 2 füzérke

szem

 

nitrofil

31, Közönséges tarackbúza - Elymus repens
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas, megtekeredett, felfelé álló, hosszú fülecske

pázsitfűvirág

kalász, kalászkáknak nincs kocsányuk, ráfekszenek a kalászorsóra

szem

hamvas szürke

tarack

32, Angolperje - Lolium perenne
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

rövid nyelvecske

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka, 1 pelyvalevél

kalász, kalászka 90°-al elfordult

szem

 

 

33, Olaszperje - Lolium multiflorum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

hosszú fülecske

pázsitfűvirág, toklászszálka

kalász, kalászka 90°-al elfordult

szem

 

 

34, Nádképű csenkesz - Festuca arundinaceae
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

széles, szálas, fülecske, levél széle szőrös

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka

hosszú (20-30cm) buga

szem

hajtástöve fehér

 

35, Réti csenkesz - Festuca pratensis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

fülecske, nem szőrös, széles levél

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka

buga

szem

hajtástöve vörösesbarna

 

36, Sovány csenkesz - Festuca ovina ssp. pseudovina

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

keskeny, összepöndörödött levél

pázsitfűvirág, toklászszálka

buga

szem

érdes, csomós növekedésű

sziki

37, Pusztai csenkesz - Festuca ovina ssp. rupicola

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

keskeny, érdes, szőrös

pázsitfűvirág, toklászszálka

buga

szem

 

 

38, Magyar v. homoki csenkesz - Festuca ovina ssp. vaginata

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

sima tapintású, egységesen kemény, keskeny levelek

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka

buga

szem

szürkészöld, sima tapintású, egységesen kemény

 

39, Egynyári perje - Poa annua
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

hosszú nyelvecske, poasín

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka

csepp alakú füzérkék, buga

szem

szétterülő

 

40, Gumós perje - Poa bulbosa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

keskenylevelű

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka

sokvirágú füzérkékből álló buga, sarjnövények a bugában

szem

Megvastagodott hajtástő

 

41, Réti perje - Poa pratensis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

levélhüvely hosszabb, mint a levéllemez

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka

háromszög alakú buga

szem

 

évelő

42, Csillagpázsit - Cynodon dactylon
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

fonáki oldal szőrös, nyelvecskékből szőrkoszorú lett

pázsitfűvirág

bugaágakon egy síkba (lefelé) rendeződő, füzérkékből álló buga

szem

 

 

43, Sima komócsin - Phleum phleoides
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

pázsitfűvirág

buga, a hosszú kocsányon lógó füzérkéken belül 1 virág

szem

 

 

44, Mezei komócsin - Phleum pratense
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

pázsitfűvirág

rövid kocsányon lógó füzérkékből álló buga

szem

 

 

45, Héla zab - Avena fatua
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

hosszú nyelvecske, legrövidebb fülecske (ÁBRZ)

pázsitfűvirág, a virágzat alsó harmadából eredő toklászszálka megtört, toklász töve szőrös, hosszú pelyvalevél, kocsány szőrös

buga, kalászka 3 virágot tartalmaz (2 fertilis, 1 steril)

szem

 

 

46, Abrakzab - Avena sativa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

rövid nyelvecske, rövid fülecske

pázsitfűvirág, a virágzat felső harmadából eredő toklászszálka megtört, hosszú pelyvalevél

buga, kalászka 3 virágot tartalmaz (2 fertilis, 1 steril)

szem

 

 

47, Kétsoros árpa (tavaszi árpa) - Hordeum distichon
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

leghosszabb fülecske (ÁBRZ)

pázsitfűvirág

lapított kalász, kalászka 1 virágot tartalmaz

szem-áltermés (ránő a toklász)

 

 

48, Négysoros árpa (őszi árpa) - Hordeum vulgare
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

pázsitfűvirág

a szár 4 oldalán elhelyezkedő, 1 virágot tartalmazó kalászkák

szem

 

 

49, Egérárpa - Hordeum murinum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

hosszú fülecske

pázsitfűvirág, ragadós toklászszálka (4cm)

éretten szétesik a kalászorsó, csak a középső kalászka kétivarú, a két szélső hímivarú, 1 virágú kalászka

szem

 

 

50, Sziki árpa - Hordeum histrix
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

hosszú fülecske

pázsitfűvirág, toklászszálka (2-3cm)

kalász, éretten szétesik a kalászorsó, 1 virágú kalászka

szem

 

 

51, Rizs - Oryza sativa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

Széles, világos csík

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka, 4 pelyva virágonként

kalász

szem-áltermés (ránő a toklász)

 

 

52, Rozs - Secale cereale
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

apró fülecskék (ÁBRZ)

pázsitfűvirág, toklászszálka

2 virágú kalászka, érdes a széle, keskeny és hosszúkáskalász alatti része pelyhes

szem

 

 

53, Közönséges búza - Triticum aestivum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

hosszú fülecske (ÁBRZ)

pázsitfűvirág, toklászszálka, toklászok körülnövik a termést

kalász, 3-5 virágú magányos kalászka

szem

 

 

54, Karcsú fényperje - Koeleria cristata
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

keskeny

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka, áttetsző pelyva és toklász

tömött buga rövid kocsányon

szem

 

 

55, Magyar kékperje - Molinia hungarica
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

csak a szár alsó harmadán, nyelvecskékből szőrkoszorú

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka, lilás pelyvalevél

nagy buga

szem

 

 

56, Termesztett köles - Panicum miliaceum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szőrös, világos sáv, széles levéllemez

pázsitfűvirág, világoszöld pelyva

apró füzérkékből álló buga, 1 virágú füzérke

szem

 

 

57, Fehér tippan - Agrostis stolonifera
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

érdes tapintású levéllemez, hosszú nyelvecske

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka

buga, 1 virágú füzérke, érdes tapintású bugaág

szem

 

tarack

58, Réti ecsetpázsit - Alopecurus pratensis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

nyelvecske

pázsitfűvirág, lila porzók, összenőtt pelyvalevelek, toklászszálka

tömött buga, 1 virágú füzérkék

szem

 

 

59, Siskanádtippan - Calamagrostis epigeios
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

pázsitfűvirág, szálkás pelyvalevél

szőrös buga, 1 virágú füzérkék

szem

 

tarack

60, Közönséges kakaslábfű - Echinochloa crus-galli
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

széles, világos csík

pázsitfűvirág, toklászszálka, színes pelyvák

buga, eltérő hosszúságú bugaágak

szem

 

rizskultúrákban tömeges

61, Illatos borjúpázsit - Anthoxanthum odoratum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

szálas

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka

buga, hegyes végű, keskeny, 3 virágú (2 fertilis, 1 steril) füzérkék

szem

 

kumarin illat

62, Franciaperje - Arrhenatherum elatius
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

széles

pázsitfűvirág, megtört toklászszálka

buga, 1 virágú füzérke

szem

csomós növekedésű

magas termetű

63, Nád - Phragmites australis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

széles, lándzsás, nyelvecskéből szőrkoszorú lett

pázsitfűvirág, szőrös toklásztő

egy irányba rendeződő buga

szem

rhizóma

 

64, Fakó muhar - Setaria pumila
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

nyelvecskéből szőrkoszorú lett

pázsitfűvirág, nincs toklászszálka, sárga gallérserték

tömött buga

szem

 

 

65, Ragadós muhar - Setaria verticillata
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

zöld gallérserte, nyelvecskéből szőrkoszorú lett

pázsitfűvirág

1 virágú füzérkék, felfele simítva érdes buga

szem

 

 

66, Zöld muhar - Setaria viridis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

zöld gallérserte, nyelvecskéből szőrkoszorú lett

pázsitfűvirág

lefele simítva érdes buga

szem

 

 

67, Szudánifű - Sorghum sudanense
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

pázsitfűvirág, toklászszálka

bókoló buga, kettesével rendeződő füzérkék (vagy csak hím, vagy mindkettő)

szem (csepp alakú)

üreges

 

Gyékényfélék - Typhaceae
68,
Keskenylevelű gyékény - Typha angustifolia
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Farkasalmafélék - Aristolochiaceae
69,
Farkasalma - Aristolochia clematitis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

70, Kapotnyak - Asarum europaeum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Mákfélék - Papaveraceae
71,
Pipacs - Papaver rhoeas
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Boglárkafélék - Ranunculaceae
72,
Mocsári gólyahír - Caltha palustris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

73, Mezei szarkaláb - Consolida regalis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

74, Kúszó boglárka - Ranunculus repens
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

75, Réti boglárka - Ranunculus aeris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

76, Salátaboglárka - Ranunculus ficaria
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

77, Vetési hérics - Adonis aestivalis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Disznóparéjfélék - Amaranthaceae
78,
Répa - Beta vulgaris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

79, Spenót - Spinacia oleracea
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

80, Tatárlaboda - Atriplex tatarica
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

81, Bárányparéj - Camphorosma annua
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Szegfűfélék - Caryophyllaceae
82,
Szappanfű - Saponaria officinalis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

83, Konkoly - Agrostemma githago
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Keserűfűfélék - Polygonaceae
84,
Juhsóska - Rumex acetosella
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Zsellérfélék - Santalaceae
85,
Fehér fagyöngy - Viscum album
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Ribiszkefélék - Grossulariaceae
86,
Egres - Ribes uva-crispa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

87, Kerti ribiszke - Ribes rubrum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Szőlőfélék - Vitaceae
88,
Bortermő szőlő - Vitis vinifera
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Gólyaorrfélék - Geraniaceae
89,
Bürökgémorr - Erodium cicutarium
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Kutyatejfélék - Euphorbiaceae
90,
Egynyári szélfű - Mercurialis annua
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

91, Farkaskutyatej - Euphorbia cyparissias
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Lenfélék - Linaceae
92,
Házi len - Linum usitatissimum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Fűzfélék - Salicaceae
93,
Fehér fűz - Salix alba
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

94, Fekete nyár - Populus nigra
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Ibolyafélék - Violaceae
95,
Mezei árvácska - Viola arvensis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

96, Erdei ibolya - Viola sylvestris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Pillangósvirágúak - Fabaceae
97,
Fehér csillagfürt - Lupinus albus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

98, Tövises iglice - Ononis spinosa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

99, Komlós lucerna - Medicago lupulina
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

100, Bíbor here - Trifolium incarnatum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

101, Tarlóhere - Trifolium arvense
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

102, Orvosi somkóró - Melilotus Officinalis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

103, Gyalogakác - Amorpha fruticosa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

104, Főzeléklencse -  Lens culinaris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

105, Tarka koronafürt - Coronilla varia
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

106, Lóbab - Vicia faba
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

107, Takarmánybükköny - Vicia sativa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

108, Kaszanyűg bükköny - Vicia cracca
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

109, Mogyorós lednek - Lathyrus tuberosus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Kenderfélék - Cannabaceae
110,
Kender - Cannabis sativa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

111, Komló - Humulus lupulus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Rózsafélék - Rosaceae
112,
Birs - Cydonia oblonga
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

113, Naspolya - Mespilus germanica
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

114, Nemes körte - Pyrus communis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

115, Málna - Rubus idaeus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

116, Libapimpó - Potentilla anserina
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

117, Termesztett szamóca - Fragaria ananassa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

118, Közönséges mandula - Prunus dulcis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

119, Kajszi, sárgabarack - Prunus armeniaca
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

120, Őszibarack - Prunus persica
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

121, Besztercei szilva - Prunus domestica
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

122, Cseresznye - Prunus avium
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

123, Meggy - Prunus cerasus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Tökfélék - Cucurbitaceae
124,
Görögdinnye - Citrullus lanatus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

125, Sárgadinnye - Mespilus germanica
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

126, Uborka - Cucumis sativus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Keresztesvirágúak - Brassicaceae
127,
Fejes káposzta - Brassica oleracea convar. capitata
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

128, Torma - Armoracia lapathifolia
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

129, Pásztortáska - Capsella bursa-pastoris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

130, Vadrepce - Sinapis arvensis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

131, Útszéli zsázsa - Lepidium draba
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

132, Mezei tarsóka - Thlaspi arvense
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Rezedafélék - Resedaceae
133,
Vadrezeda - Reseda lutea
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Mályvafélék - Malvaceae
134,
Papsajt mályva - Malva neglecta
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Meténgfélék - Apocynaceae
135,
Selyemkóró - Asclepias syriaca
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Galajfélék - Rubiaceae
136,
Tejoltó galaj - Galium verum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

137, Ragadós galaj - Galium aparine
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Érdeslevelűek - Boraginaceae
138,
Mezei gyöngyköles - Buglossoides arvensis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

139, Terjőke kígyószisz - Galium aparine
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

140, Mezei nefelejcs - Myosotis arvensis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Ajakosvirágúak - Lamiaceae
141,
Tarlóvirág - Stachys annua
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

142, Mezei menta - Mentha arvensis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

143, Kerek repkény - Glechoma hederacea
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

144, Piros árvacsalán - Lamium purpureum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

145, Ligeti zsálya - Salvia nemorosa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Szádor- vagy vajvirágfélék - Orobanchaceae
146,
Dohányfojtó szádor - Orobanche ramosa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

ÚtifűfélékPlantaginaceae
147,
Közönséges gyújtoványfű - Linaria vulgaris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

148, Borostyánlevelű veronika - Veronica hederifolia
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

149, Ösztörűs veronika - Veronica chamaedrys
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

150, Piros gyűszűvirág Digitalis purpurea
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Görvélyfűfélék - Serophulariaceae
151,
Szöszös ökörfarkkóró - Verbascum phlomoides
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Szulákfélék - Convolvulaceae
152,
Felfutó sövényszulák - Calystegia sepium
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

153, Herefojtó aranka - Cuscuta trifolii
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Burgonyafélék - Solanaceae
154,
Keserű csucsor - Solanum dulcamara
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

155, Virginiai dohány - Nicotiana tabacum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

156, Burgonya - Solanum tuberosum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

ErnyősökApiaceae
157,
Mezei iringó - Eryngium campestre
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

ikerkaszat

 

 

158, Kömény - Carum carvi
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

159, Sarlófű - Falcaria vulgaris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

160, Kapor - Anethum graveolens
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

161, Foltos bürök - Conium maculatum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Fészekvirágzatúak - Asteraceae
162,
Kék búzavirág - Centaurea cyanus
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

ikerkaszat

 

 

163, Mezei aszat - Cirsium arvense
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

164, Bókoló bogáncs - Carduus nutans
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

165, Saláta - Lactuca sativa
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

166, Réti margitvirág - Leucanthemum vulgare
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

167, Közönséges aggófű - Senecio vulgaris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

168, Kanadai aranyvessző - Solidago canadensis
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

169, Kaporlevelű ebszékfű - Tripleurospermum inodorum
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

170, Orvosi székfű (kamilla) - Matricaria chamomilla
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

171, Fekete üröm - Artemisia vulgaris
 

Levél

Virág

Virágzat

Termés

Hajtás

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Együd Magdolna, Feigl Nóra