„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban,
ahogyan az állatokkal bánik.” Mahatma Gandhi

www.allatvedo.atw.hu

Illatos út - a sintértelepek állataiért...

 
 
 
 
 
 

Kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó törvényjavaslat tervezet

Az első magyar állatvédelmi felügyelői tanfolyam segédanyagaként
kiadta a Fauna Egyesület* 1997-ben,
az Állatvédő Világszövetség eredeti kiadása alapján.

 

Tartalom

(Kapcsolódó fejezet: Kóbor kutyák felügyelete)

Általános rész
Megelőző intézkedések kóbor állatokról
Információ és oktatás
Társállatok tartásának korlátozása
Műtéti eljárások és manipulációk
Veszélyes kutyák
Tenyésztés
Eladás — Kereskedés
Elhelyezés
Menhelyek, otthonok, megőrzők
Szállítás
Import / Export
Kivégzés — Eutanázia
Betartatás
Etikai bizottság


Általános rész

l.)    Az a személy, aki kedvtelésből állatot tart, vagy gondozását elvállalja, felelős az állat egészségéért és jólétéért.

2.)   Az a személy, aki állatot tart, vagy gondoz, köteles olyan elhelyezést, gondoskodást és figyelmet biztosítani számára, ami megfelel fiziológiai és viselkedési igényeinek, beleértve a megfelelő élelmet, menedéket, mozgást és társaságot.

3.)   Szelídítetlen állatot nem szabad tartani. Ez ellen szigorú előírások szükségesek, vagy meg kell határozni, milyen állatokat lehet társként tartani, és bármilyen más faj tartását külön engedélyhez kell kötni. Az engedélyt csak kivételes esetekben lehet megadni — például vadállatok tartására olyan zárt terület esetén, ahonnan nem szabadulhatnak ki.

4.)   Nem szabad az állatoknak szükségtelen szenvedést, fájdalmat vagy szorongást okozni.

5.)   Beteg vagy sérült állatokról haladéktalanul gondoskodni kell. Ha szükséges, állatorvoshoz kell fordulni. Ha eutanáziára van szükség, hogy megszabadítsa őket a felesleges szenvedéstől, ezt azonnal el kell végeztetni szakértő vagy hozzáértő személlyel, a lehető legkevesebb szenvedést, fájdalmat és szorongást okozva.


Megelőző intézkedések kóbor állatokról

6.)   Senki sem hagyhatja magára kedvtelésből tartott állatát.

7.)   A kutyákat és macskákat (és más, kóborlásukkal problémát okozó háziállatokat) azonosító jellel kell ellátni, olyan módszerrel, amely nem okoz tartós fájdalmat, szenvedést vagy szorongást, mint pl. a tetoválás. Mindegyiküket azonosító számmal kell ellátni, amelyet központi nyilvántartásban kell vezetni, a tulajdonos vagy állattartó pontos címével együtt.

8.)   Minden esetben, amikor a kutya otthonán kívül tartózkodik, nyakörvet kell viselnie, amelyen világosan olvashatók az eb tulajdonosának vagy gondozójának tartózkodási helyére vonatkozó pontos adatok.

9.)   Minden új állat vásárlásakor kutyaadót kell kivetni. Az adóról kivetés előtt tájékoztatást kell adni. Bizonyos csoportok, például nyugdíjasok adókedvezményt kaphatnak. Az adóból befolyt összeget a kóbor állatok felügyeletére és az ehhez kapcsolódó oktató programokra kell fordítani.

10.) Kezdeményezni és népszerűsíteni kell az ivartalanítást, a nem tervezett kutya- és macskaszaporodás megakadályozására. Ivartalanított állatok esetében adócsökkentést lehet alkalmazni.

11.) Bárki, aki sérült vagy szenvedő kóbor háziállatot talál, kutassa fel az állat tulajdonosát, és ha az nem lehetséges, haladéktalanul jelentse be a megfelelő hatóságnak (állatorvos, állatvédelem).

12.) Ha szükséges a gazdátlan vagy azonosíthatatlan állatok eltávolítása, ezt a nekik okozott minimális fizikai és mentális szenvedéssel kell végrehajtani.

13.) Ha az elfogott állatokat elhelyezik, ott a fenti rendelkezéseket be kell tartani.

14.) Ha szükségesnek mutatkozik a nem kívánt állatok kivégzése, ezt mindig a 46-48. paragrafusok értelmében kell végrehajtani.


Információ és oktatás

15.) Az illetékes hatóságnak információs és oktató programokat kell szerveznie a „felelős állattartás” témakörében. Ez tartalmazza az ötletszerű vásárlásról való lebeszélést, hangsúlyozza az állattartás felelősségét és propagálja az ivartalanítást.


Társállatok tartásának korlátozása

16.) Állatviadalok szervezésének és látogatásának betiltása.

17.) Vontatásra tilos kutyákat használni.

18.) Tilos állatok nyereményként történő ajándékozása.

19.) Társállatokat tilos tenyészteni vagy felhasználni kereskedelmi célra, például élelem, szőrme, bőr stb. készítésére. (Ezen belül korlátozás lehetséges engedélyezett tudományos kutatások céljából.)

20.) Nem kívánt vagy gazdátlan társállatokat nem szabad tudományos kísérletekre felhasználni.

21.) Be kell tiltani az állatok gyorsaságát, erejét vagy kitartását kihasználó versenyeket, ha erre illetékes hatóság nem ad különleges engedélyt (ilyen engedély adható például bizonyos eseményekre, amelyek nem károsak az állatok egészségére vagy jólétére mint pl. egyes lóversenyek). Minden versenyt ellenőrizni kell és nem szabad engedélyt adni, ha az állat egészsége vagy jóléte veszélyben forog. Ahol ilyen versenyzést engedélyeznek, ott ez csak bizonyos szabályok betartása esetén történhet, mint:

A résztvevő állatok korára és egészségi állapotára vonatkozó szabályok;

A részvétel gyakoriságára vonatkozó szabályok;

Állatorvos jelenlétére vonatkozó szabályok;

Versenypálya és akadályok építésének szabályai;

Egyes állatok versenyeztetésének tilalma.

22.) Versenyben résztvevő állatnak nem lehet beadni olyan szert vagy nem részesülhetnek olyan kezelésben, ami teljesítményükre vagy vérmérsékletükre kihat (dopping).

23.) Egyetlen háziállatot sem szabad egészségére vagy jólétére ártalmas módon edzeni, különösen úgy, hogy természetes képességei vagy ereje meghaladására kényszerítsék, ami felesleges szenvedést, fájdalmat vagy rettegést okoz.

24.) Egyetlen állatot sem szabad előadásokra, hirdetésre vagy hasonló célra felhasználni, ha ez szenvedést, fájdalmat vagy rettegést okoz.


Műtéti eljárások és manipulációk

25.) Tilos nem gyógyászati célból „csonkításokat” végrehajtani háziállatokon, kivéve a szociális és jóléti okból alkalmazott ivartalanítást, és az ivartalanítást jelző fülhegy levágást elvadult macskákon. A tilos eljárások között szerepeljen a karmok eltávolítása, a fül- és farok kurtítás és a hangszálak roncsolása.

26.) Minden olyan sebészeti beavatkozást, amely szenvedést okozhat az állatnak, csak állatorvos végezhet, kivéve ha a műtét sürgős és a késedelem az állat kárára lenne. A szenvedést és a fájdalmat a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell.

27.) Illetékes hatóságnak kell részleteiben szabályoznia a sebészeti és hasonló beavatkozásokat, a megengedhető módszereket, érzéstelenítés alkalmazását és az életkorbeli korlátozásokat.

28.) Be kell tiltani új állatfajták szabadalmaztatását.

29.) Moratóriumot kell bevezetni a háziállatok genetikai beavatkozásaira (vagy engedélyeztetéshez kell kötni, szigorú ellenőrzés mellett).


Veszélyes kutyák

30.) Amennyiben szükséges, korlátozásokat kell bevezetni bizonyos veszélyesnek bizonyult kutyák tenyésztésére. További rendeletek szabályozhatják a kőtelező nyilvántartás és azonosítás bevezetését, szájkosár használatát nyilvános helyeken, a kötelező ivartalanítást és a behozatali tilalmat.


Tenyésztés

31.) Minden kereskedelmi célú tenyésztő vagy tenyésztéssel foglalkozó személy vagy intézmény működését engedélyhez kell kötni és hivatalosan ellenőrizni kell. A kontroll foglalja magában a tenyésztési szukák minimális és maximális korát és az almok számát és gyakoriságát. Engedélyt csak akkor szabad kiadni, ha az elhelyezés és a gondozás feltételei megfelelőek.

32.) Az engedélyezett tenyésztőknek dokumentálniuk kell az összes almot, az állatok eladását és vásárlását. Ezeknek a dokumentációknak ellenőrzésre hozzáférhetőnek kell lenni és ha szükséges, az illetékes hatóságnak bármikor ki kell ezeket szolgáltatni.

33.) Olyan külső jegyek alapján való tenyésztést, ami káros az állatok egészségre és jólétére, be kell tiltani.

34.) Bárki, aki háziállatot kiválaszt tenyésztésre, köteles figyelembe venni annak anatómiai, fiziológiai és viselkedésbeli jellegzetességeit, amelyek kockázatosak lehetnek akár az utód, akár az anyaállat egészségére vagy jólétére.


Eladás — Kereskedés

35.) Mindenkinek, aki háziállatokat elad vagy velük kereskedik, engedélyt kell kérnie, és illetékes hatóság állandó felügyelete alatt kell állnia. Az engedélyt bizonyos jóléti követelményekhez kell kötni.

36.) Engedélyezett kereskedők csak engedéllyel rendelkező tenyésztőktől vásárolhatnak háziállatokat. Az engedélyezett tenyésztőket érdekeltté kell tenni abban. hogy közvetlenül és ne kereskedők útján értékesítsék az almokat.

37.) Engedélyezett kereskedőktől meg kell követelni, hogy dokumentáljanak minden eladást és vásárlást. Ezeket a dokumentumokat ellenőrzésre ki kell szolgáltatni és az illetékes hatóság bármikor, előzetes bejelentés nélkül magához veheti őket.

38.) Háziállatokat csak engedélyezett csatornákon keresztül lehet értékesíteni. Engedélyeket csak akkor adjanak ki, ha az állatok számára megfelelő körülmények, állatorvosi ellátás és hivatalos felügyelet van biztosítva.

39.) Háziállatok eladása esetén az állatok teljes történetét, beleértve előző tulajdonosainak és a tenyésztőnek adatait kérésre be kell mutatni (befogott kóbor állatokat kivéve, ahol ezek az adatok nem állnak rendelkezésre).

40.) 16 évesnél fiatalabb személyeknek ne lehessen eladni állatokat.

(Kapcsolódó cikk: Különvéleményünk az állatkereskedőkkel kapcsolatban...)

Lap eleje


Elhelyezés

41.) A háziállatokat ideiglenesen elhelyező intézményeket illetékes hatóságnak kell engedélyezni és ellenőrizni. A meg nem felelő feltételek vagy gondoskodás esetén ezeket az intézményeket figyelmeztetni kell, és ha a kifogásolt körülményeken nem változtatnak a kijelölt határidőig, be kell tiltani működésüket.


Menhelyek, otthonok, megőrzők

42.) A háziállatok menhelyeit ugyancsak az illetékes hatóságnak kell engedélyezni és ellenőrizni.


Szállítás

43.) A háziállatok szállításakor kerülni kell a szenvedést, fájdalmat, félelmet. A szállítás feltételeit az élő állatok szállítására vonatkozó EU jogszabályok írják elő.


Import —Export

44.) Egyetlen háziállatot sem szabad importálni vagy exportálni az illetékes hatóság hozzájárulása, import vagy export engedély kiadása nélkül. A háziállatok exportját és importját pontosan dokumentálni kell. fajok és származás, illetve célország szerint csoportosítva. Le kell fektetni az importált állatok karantén-szabályait.


Kivégzés — Eutanázia

45.) Csak állatorvos vagy más hozzáértő személy végezhet ki háziállatot, kivéve ha sürgősen véget kell vetni egy állat szenvedésének, és állatorvos vagy szakértő segítség nem érhető el gyorsan.

46.) Minden kivégzést a minimális fizikai és mentális szenvedés okozásával kell végrehajtani. A választott módszerek kétfélék lehetnek:

a.)   Azonnal eszméletvesztést és halált okoz; vagy

b.)   Mély, általános anesztéziával kezdődik, ezt követi egy olyan lépés, amely biztosan és végérvényesen halált okoz, az eszmélet visszanyerése nélkül.

47.) A kivégzésért felelős személynek meg kell győződnie arról, hogy az állat elpusztult, mielőtt bármilyen módon megszabadulnak a tetemtől.

48.) A következő kivégzési módszerek tilosak:

a.)   Fullasztás bármilyen formája;

b.)   Minden olyan mérgező anyag vagy szer, amelynek adagolása és alkalmazása nem ellenőrizhető olymódon, hogy a 46. pont szerint hasson (pl. sztrichnin);

c.)   Áramütés, kivéve, ha előtte azonnali eszméletvesztést idéznek elő.

 

Részletek „A divat áldozatai” (internetes változata előkészületben) és a „Véres divat” című állatvédő kiadványokból:

„Gyilkológép: a traktorok kipufogógázát használják a nyércek megöléséhez — az állatokat fadobozba teszik, amelybe bevezetik a kipufogót.”

„Nyérc: ... Hathónapos korukra megérettek az erőszakos halálra. A kisebbeknek a tenyésztő eltöri a nyakcsigolyáját, a többit egy ládában zsúfolja össze. Hallani állatok sikoltozását és a zajt, ahogy nekimennek a láda falának, mielőtt a kipufogó gáztól megfulladnak. A haláltusa 30 percig is eltart.”

(Fotó: Respect for Animals)

„Elektrosokk: a rókákat fogóvassal elkapják, majd a szájukba és végbelükbe vezetett elektródákkal ölik meg.”

„Róka: ... A héthónapos kisróka „megérett a prémezésre”. Mikor a fogókampóval benyúlnak a ketrecbe, félelmében sikítva próbál menekülni, de a kampó összeszorítja a nyakát, és két ember kihúzza a ketrecből. Egy kosár alakú elektródát kapcsolnak a szája köré, egy másikat a végbélbe döfnek és áramot vezetnek a testébe.”

(Fotó: Vier Pfoten)

 

Részlet a magyar Állatvédelmi Törvény egyik végrehajtási rendeletéből:

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 9/1999. (I. 27.) FVM rendelete A vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól

...

6. számú melléklet a 9/1999. (l. 27.) FVM rendelethez — Prémes állatok leölési módszerei

1.  Engedélyezett módszerek

— Mechanikus működtetésű eszközök, amelyek behatolnak az agyba.

— Túladagolt, altató hatású gyógyszer befecskendezése.

— Szívmegállás előidézése elektromos áramütéssel.

— Szénmonoxid-gáz alkalmazása.

— Kloroform-gáz alkalmazása.

— Széndioxid-gáz alkalmazása.

...

2.3. Szívmegállást okozó elektromos áramütés

Az elektródákat úgy kell felhelyezni, hogy azok közrefogják az agyat és a szívet, és átíveljenek azokon. Azt a legkisebb áramerősséget kell alkalmazni, amely azonnali öntudatvesztést és szívmegállást okoz. A rókák esetében, amelyeknél az elektródákat a szájhoz és a végbélhez kapcsolják; átlagosan 0,3 amper erősségű áramot kell alkalmazni legalább három másodpercen át.

...


Betartatás

49.) Illetékes hatóságot kell kijelölni és a rendelkezések betartatását bele kell foglalni működési körébe. Megelőző betartatást kell tervezni és nem pusztán a panaszokra való reagálást. A beavatkozás lépéseit meg kell határozni, büntető szankciókat is beleértve. A büntetések lehetnek:

—   Bírság

—   Börtönbüntetés

—   Állattartás megtiltása

—   Állatok elkobzása


Etikai bizottság

50.) Létre kell hoznia a Háziállatokat Védő Etikai Bizottságot, amely tanácsadóként működik az illetékes minisztérium mellett a háziállatok jólétének minden kérdésében, beleértve:

—   A meglévő törvényekkel és betartatásukkal kapcsolatos problémákat;

—   Szükséges új rendelkezéseket;

—   A háziállatokkal kapcsolatos gondok megoldásának új módjait;

—   Új és releváns kutatást a háziállatokkal kapcsolatban.

51.) Az Etikai Bizottság tagjai között foglaljanak helyet a főbb érdekeltek csoportjainak képviselői és szakértők, például az állatvédő társaságok képviselői, állatorvosok, tudósok és egyetemi oktatók (pl. a háziállatok és az emberek kapcsolatának, a háziállatok viselkedésének kutatói), a tenyésztők képviselője (pl. Kennel Club), a kereskedők képviselője, a fogyasztók képviselője.

 

A FAUNA Egyesület* és a Állatvédő Világszövetség - WSPA kiadványa, 1997.

 

Támogatók:

ENSZPet RespectEU

 

(Kapcsolódó fejezet: Kóbor kutyák felügyelete)

 

*A Fauna Egyesület 2002 május végi közgyűlésén - az egyszerűbb utat választva - úgy határozott, hogy nem kíván társállatvédő csoportot létrehozni. Az egyesületből kiválva lényegében a tervezett Társállatvédő Csoport munkáját végezzük az Illatos Úti Állatvédő Projekt keretében. P.Zs.

 

Az Illatos Úti Állatvédő Projekt információtárából