Karizmatikus dalok - SZENTLÉLEK, JÖJJ

219 Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!
MP3
219
/Refr
Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!
Szentlélek, jöjj, a világ vár!
Szentlélek, jöjj, viharos Szél!
Jöjj, áradj szét!
/1
Jöjj el, Élővíz-forrás,
jöjj, a szívünk Téged vár!
Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek,
jöjj, úgy várunk rád!
/Refr
Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!
Szentlélek, jöjj, a világ vár!
Szentlélek, jöjj, viharos Szél!
Jöjj, áradj szét!
/2
Jöjj, igazság forrása,
jöjj, imádunk mindnyájan!
Jöjj, reményünk éleszd fel!
Jöjj kegyelmeddel!
/Refr
Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!
Szentlélek, jöjj, a világ vár!
Szentlélek, jöjj, viharos Szél!
Jöjj, áradj szét!
/3
Jöjj, a néped gyűjtsd egybe,
jöjj, az alvót ébreszd fel!
Jöjj, a bűntől tisztíts meg,
bátoríts minket!
/Refr
Szentlélek, jöjj, lobogó Láng!
Szentlélek, jöjj, a világ vár!
Szentlélek, jöjj, viharos Szél!
Jöjj, áradj szét!

220 Jöjj Szentlélek
MP3
220
Jöjj Szentlélek, szállj le rám,
Örök boldog fénysugár.
Vezesd életem a szűk ösvényen,
Segíts levetni régi ruhám!
221 Ne félj
MP3
221
/Refr
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
karjaimba zártalak, örökre enyém vagy!
/1
Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek,
Pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok,
Karom feléd tárom, kiárad áldásom.
Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel,
amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.
/Refr
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
karjaimba zártalak, örökre enyém vagy!
/2
Nem taszítalak el, amikor vétkezel,
irgalmat lelsz a szívemben, örök feléd a hűségem,
amerre jársz, védlek, nyomodba lépek.
Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád.
/Refr
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
karjaimba zártalak, örökre enyém vagy!
222 Úgy szerette Isten

222
/
Úgy szerette Isten ezt a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte,
hogy mindaz, aki benne hisz,
el ne vesszen,
hogy mindaz, aki benne hisz,
örökké éljen.
223 Gloria

223
/
Glo-oria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluja, alleluja!
224 Tápláló szent kenyér
MP3
224
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér.
Betölti szívemet a Végtelen!
Békémnek záloga, lelkemnek otthona,
Formáld át életem, légy velem!
225 Adjunk hálát az Úrnak
MP3

225
/1
Adjunk hálát az Úrnak,
Aki meghalt és feltámadt,
Ő a mennybe ment és a trónon ül,
onnan várjuk, míg eljő.
/Refr
Alleluja! Az Úr az Isten,
Alleluja! A megváltó,
Alleluja! Az Úr az Isten,
zengj alleluját! Amen
/2
Az Ő teste és vére,
táplál minket itt a földön,
gyere és örülj velünk, ünnepelj,
tiszta szívvel áldjuk őt.
/Refr
Alleluja! Az Úr az Isten,
Alleluja! A megváltó,
Alleluja! Az Úr az Isten,
zengj alleluját! Amen
/3
Aki Benne hisz, sose szomjazik,
Ő az élő víz forrása,
Szentlélek, jöjj és szállj le ránk,
tölts be minket, szeretet.
/Refr
Alleluja! Az Úr az Isten,
Alleluja! A megváltó,
Alleluja! Az Úr az Isten,
zengj alleluját! Amen
226 Indulj és menj
MP3
226
/1
Indulj és menj, hirdesd szavam. Népemhez küldelek Én.
Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még Én?
/Refr
Küldelek Én, megáldlak Én, csak menj és hirdesd szavam.
Küldelek Én, megáldlak Én, csak menj és hirdesd szavam.
/2
Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat.
Népemnek őrévé rendellek Én, Lelkemet adom melléd.
/Refr
Küldelek Én, megáldlak Én, csak menj és hirdesd szavam.
Küldelek Én, megáldlak Én, csak menj és hirdesd szavam.
227 Uram, Tehozzád futok
MP3

227
/1
Uram, Tehozzád futok,
élő vízre szomjazom,
közelséged ó mily jó énnékem.
Kérlek, ne menj el tőlem,
légy mindig segítségem,
úgy kívánlak Téged Istenem.
/2
Én pedig szüntelen remélek,
egyre jobban dicsérlek,
ajkam beszéli a Te igazságodat.
/3
Hadd legyen most a dalom
Jó illat oltárodon.
|: Nagyon szeretlek Téged :|
Jézusom
228 A földről az égre,

228
/1
A földről az égre, irgalmat kérve,
Száll fel az ének: Mentsd meg a néped!
Az égből a Földre, kegyelem száll le,
De nem fogja fel, aki lent énekel.
/Refr
Segíts Istenem! El ne hagyj!
Segíts Istenem! El ne hagyj!
Segíts Istenem! El ne hagyj Istenem!
/2
Bűnbánó szívvel, könnyezve kérünk,
Vízben és tűzben, tisztítsd meg lelkünk!
Az égből a földre, kegyelem száll le,
Irgalmad Isten, engedd, hogy értsem!
/Refr
Segíts Istenem! El ne hagyj!
Segíts Istenem! El ne hagyj!
Segíts Istenem! El ne hagyj Istenem!
229 Áldott az Úr

229
/1
|:Alleluja:| x6
Áldott az Úr, mert legyőzte a halált,
Feltámadt Jézus, dicső nagy királyunk,
És üdvözítette minden gyermekét,
Áldjuk az Ő nevét mindörökké!
/2
|:Alleluja:| x6
Jézus előtt hajoljon meg minden térd,
A mennyben, a Földön és az alvilágban,
Mert Ő az Úr, Övé minden dicsőség,
Áldjuk az Ő nevét mindörökké!
/3
|:Alleluja:| x6
Minden, mi él, Tőle kapta életét,
Övé a dicsőség örökkön-örökké,
Gyertek, imádjuk az Élet Istenét,
Áldjuk az Ő nevét mindörökké!
230 Alleluja

230
/1
Alleluja, alleluja, Jézus feltámadt,
És reánk az ő sírjából ragyogó fény áradt.
|:La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la,
ragyogó fény árad.:|
/2
Alleluja, alleluja, Jézus nem halott,
És elmegy majd Ő hozzád is, ha te is akarod.
|:La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la,
Ha te is akarod.:|
/3
Alleluja, alleluja, Jézus köztünk él,
Ha meglátnád a társadban, barátja lehetnél.
|:La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la,
Barátja lehetnél.:|
/4
Alleluja, alleluja, Jézus téged vár,
Hogy te is élj, és másokért új szívet áldozzál.
|:La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la,
Új szívet áldozzál.:|
231 Ébredj ember
MP3
231
/1
Ébredj ember, - mély álmodból,
Jézus megment - rabságodból!
Hogyha hívod, - eljön Ő,
Egész bensőm - imádjad Őt!
/Refr
|: Alleluja, allelu-u-ja, alleluja, allelu-u-ja,
Alleluja, alleluja, alle-lu-ja.
Alleluja, alleu-u-ja.:|
/2
Áldjad lelkem - az Úr nevét,
Mert megtartja - ígéretét!
Mennyi jót tett - az Úr velem,
Reá bízom - az életem!
/Refr
|: Alleluja, allelu-u-ja, alleluja, allelu-u-ja,
Alleluja, alleluja, alle-lu-ja.
Alleluja, alleu-u-ja.:|
/3
Minden bűnöd megbocsátja Ő,
Betegséged meggyógyítja Ő.
Hidd el, Jézus benned él,
Néked adja új életét!
/Refr
|: Alleluja, allelu-u-ja, alleluja, allelu-u-ja,
Alleluja, alleluja, alle-lu-ja.
Alleluja, alleu-u-ja.:|
/4
Feltámadt Jézus, győztes Király,
Elhozta nékünk az országát.
Jöjj, Szentlélek, szállj közénk,
Hozz a mennyből szép, tiszta fényt!
/Refr
|: Alleluja, allelu-u-ja, alleluja, allelu-u-ja,
Alleluja, alleluja, alle-lu-ja.
Alleluja, alleu-u-ja.:|
/5
És az élet, íme megjelent,
Köztünk él Ő Szentlelkében.
Hív Ő téged, hogy élj vele,
Add át néki a szívedet!
/Refr
|: Alleluja, allelu-u-ja, alleluja, allelu-u-ja,
Alleluja, alleluja, alle-lu-ja.
Alleluja, alleu-u-ja.:|
232 Uram irgalmazz
MP3
232
/
|:Uram irgalmazz!:| x3
|:Krisztus kegyelmezz!:| x3
|:Uram irgalmazz!:| x3
233 A legsötétebb ég alatt
MP3

/1
A legsötétebb ég alatt,
Isten, Téged találtalak.
|:A legmélyebb örvény felett,
Uram, én téged leltelek!:|
/2
A csillagtalan éjjelen
Egy láng lobog a lelkemen,
|:Mint reves fában gyönge fény,
De mégis élet és remény!:|
/3
Isten némán hozzám hajol,
Engem idéznek - valahol.
234 Élet van Tebenned
MP3
234
/1
|:Élet van Tebenned,
Erő van Tebenned,
remény van Tebenned,
Ó Jézus!:|
/2
Így dicsérlek életemmel,
És áldalak minden erőmmel,
Az életemmel, minden erőmmel,
csak Benned van reményem,
Jézus, Benned!
235 Életünk Krisztus élete

MP3
235 /1
Életünk Krisztus élete,
Életünk az Atya szeretete,
Életünk az Egyház Szentlelke,
Életünk, életünk Krisztus.
/2
Életünk Krisztus, alleluja,
Életünk el van rejtve Őbenne,
Életünk Krisztus, alleluja,
Életünk Krisztus.
236 Isteni béke
MP3
236
/
Isteni béke, boldog öröm,
Szállj le szívembe isteni csönd!
237 Örülj az Úrban
MP3
237
/Refr
|:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét.
Örülj az Úrban, zengd dicséretét.
Örülj az Úrban, áldd az Úr nevét,
Örülj az Úrban, zengd dicséretét,
Örülj, örülj, örülj, örülj az Úrban!:|
/1
Magasztalás és szent öröm.
Hálaadás az én erőm.
Zengeni örökre énekét,
Jézus Krisztus áldott légy!
/Refr
|:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét.
Örülj az Úrban, zengd dicséretét.
Örülj az Úrban, áldd az Úr nevét,
Örülj az Úrban, zengd dicséretét,
Örülj, örülj, örülj, örülj az Úrban!:|
/2
|:Mert él az Úr, a feltámadt Király! -
Jézus, Jézus!:|
238 Emmánuel
MP3
238
/Refr
Emmánuel, velünk az Úr,
Emmánuel, velünk az Isten,
Emmánuel, velünk az Úr,
Emmánuel, az Isten velünk, áldjuk Őt.
/1
Gyermek született, Fiú adatott nékünk,
És a neve lészen Emmánuel.
Az Atya küldte Őt, és engedelmes lett,
És értünk adta életét.
/Refr
Emmánuel, velünk az Úr,
Emmánuel, velünk az Isten,
Emmánuel, velünk az Úr,
Emmánuel, az Isten velünk, áldjuk Őt.
/2
A harmadik napon feltámadott
És az élet legyőzte a halált.
Ímé a nap, a győzelem napja,
Ó Jézus, Te vagy a Király!
/Refr
Emmánuel, velünk az Úr,
Emmánuel, velünk az Isten,
Emmánuel, velünk az Úr,
Emmánuel, az Isten velünk, áldjuk Őt.
239 Gyertyaláng
MP3
239
/1
Gyertyaláng, tiszta fény, csonkig égő áldozás,
áldozatban pusztulás, Isten oltárainál.
Gyertyaláng, tiszta fény, embert hívó lángolás,
végső percig lobogás áldozatunk asztalán.
/Refr
|:Gyertyaláng, tiszta fény, önpusztító lobogás,
nem is akar lenni más, nem is kíván semmi mást,
nem is lehet soha más!:|
/2
Szelíden, könnyesen, minden új dal győzelem
Ezer gyötrődésemen, minden gyöngeségemen.
Gyertyaláng életem, könnyű széltől megremeg,
De amit lehet megteszek, áldozattá így leszek!
/Refr
|:Gyertyaláng, tiszta fény, önpusztító lobogás,
nem is akar lenni más, nem is kíván semmi mást,
nem is lehet soha más!:| …Gyertyaláng!
240 Íme itt jön Ő
MP3
240
/Refr
Íme itt jön Ő, átkel a hegyen.
A dombon át szalad felém a kedvesem.
/1
Hát jöjj, Uram, lásd, tiéd a szívem,
A kerted Téged vár, s a szőlőd is terem.
A szív dalol, zengi énekét, a lelkem ég,
Oh, Istenem, szerelmedért.
/Refr.
Íme itt jön Ő, átkel a hegyen.
A dombon át szalad felém a kedvesem.
/2
Oh, vágyom, Uram, ünnepelni Veled!
Megrészegít a bor, s a méz, mit adsz nekem.
Ha elfogadod minden kincsemet,
Én átadom: az életem tiéd legyen!
/Refr.
Íme itt jön Ő, átkel a hegyen.
A dombon át szalad felém a kedvesem.
/3
Az Úr elé együtt indulunk.
Ő mindig újra vár miránk, ha elbukunk.
A nász idején ünnepeljetek,
Hisz itt a Vőlegény, ki minket úgy szeret!
/Refr.
Íme itt jön Ő, átkel a hegyen.
A dombon át szalad felém a kedvesem.
241 Hallottál-e arról
241
/Refr
Hallottál-e arról, hogy Jézus újra visszajön, hogy Jézus újra visszajön?
Hallottál-e arról, hogy nemsokára visszajön, hogy nemsokára visszajön?
/1
|:Egy nap, amit úgy vár a szívem,
Hogy Jézus innen elvigyen.
Egy nap, amit úgy vár a szívem,
Hogy Jézus innen elvigyen:|
/Refr
Hallottál-e arról, hogy Jézus újra visszajön, hogy Jézus újra visszajön?
Hallottál-e arról, hogy nemsokára visszajön, hogy nemsokára visszajön?
242 Itt állok előtted
242
/1
|:Itt állok előtted, kérlek,
Uram, ne vess meg!:|
/Refr
|: Vajon merre menjek, hol találok nyugalmat?
Nálad van a bocsánat!:|
|:Kérlek, el ne hagyjon nagy kegyelmed, vezessen!
Tarts, Uram a kezedben!:|
/2
|:Szívemből tehozzád száll,
Uram, az imádság.:|
/Refr
|: Vajon merre menjek, hol találok nyugalmat?
Nálad van a bocsánat!:|
|:Kérlek, el ne hagyjon nagy kegyelmed, vezessen!
Tarts, Uram a kezedben!:|
243 Tested Jézus
MP3
243
/
|:Tested Jézus értünk függött.:| x4
|:Véred Jézus értünk ömlött.:| x4
244 Bizakodjatok
MP3
244
/1
|:Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet,
Bizakodjatok, jó az Úr, Allelu-ja!:|
/2
|:Confitemini Domino, quoniam bonus,
Confitemini Domino, Alleluia.:|
245 Várj és ne félj
245
/1
|:Várj és ne félj, az Úr jön már.
Várj és ne félj: hű szívvel várj!:|
/2
|: Wait for the Lord, whose day is near.
Wait for the Lord: keep watch, take heart! :|
246 Álmodtam egy szép világról
MP3

246
/1
Álmodtam egy szép világról,
Tiszta szívek országáról én,
Ahol az élet mindig jó lesz és
Fehér ruhában nézünk az ég felé...
Az ég felé.
/2
Volt egy ember, ki eljött hozzánk,
És elmondta, hogy mi vár reánk,
Jó hírt hozott a mennyországból és
Mindig mondta, hogy ne féljetek...
Ne féljetek.
/3
Van egy örök vágy,
Melyben megtisztul a szív,
Van egy szó, mely új életre hív.
Ő egy új világot hirdetett,
Hol nem lesz bűn és gyűlölet.
/4
Ó,gyere már kérlek jöjj velem,
És soha ne félj, mert szeret,
Hidd el Ó nézd szeret Ő.
/5
Álmodtam egy szép világról,
Égi ország, béke vár reánk,
Ahol a népek mind együtt élnek és
Végre megbocsátják egymásnak a
Vétkeket, a bűnöket.
/6
És egymás szemébe bátran nézünk,
Szeretni vágyó szívünk összeforr,
Egymás mellett kéz a kézben
Elindulunk a Nagy Király elé,
Ott van nézd, eléd jön, nézd.
/7
Van egy örök vágy,
Melyben megtisztul a szív,
Gyere már, szeretetre megtanít.
/8
Ébred lelkedben egy tiszta vágy,
Csak jöjj már kérlek, jöjj velem,
Mert letörli mind a könnyeket, hidd el
Ó nézd, Jézus él!
247 Kiáltsátok: Alleluja!
MP3
247
/Refr
|:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja!
Kiáltsátok: Alleluja az Isten szent nevét!:|
/1
Bánatunk messze elszaladt,
Friss hajnal kél az ég alatt,
S remény fakad sírboltok sötét rejtekén,
Eláraszt mindent már a fény -
Soha nem látott, gyönyörű égi fény.
/Refr
|:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja!
Kiáltsátok: Alleluja az Isten szent nevét!:|
/2
Illattal terhes szél dalol,
Világok titkán áthatol,
Hozzád hajol, s így bíztat. -
Nincs mit félni már,
Meghalt végleg minden halál!
/Refr
|:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja!
Kiáltsátok: Alleluja az Isten szent nevét!:|
248 Dicséret, áldás
MP3
248
/1
Dicséret, áldás, örök imádás,
Néked, Mindenható!
Itt áll a néped, új hitre ébred,
És várja leheleted.
/2
Minden nyelv most ezt kiáltja: Dicsőség,
És imádva áldja Neved, mind együtt,
és a néped újra zengi: Hatalmas,
Áldott Úr vagy mindörökké, ó Mindenható!
/3
A földről az ég felé kiáltjuk,
Hogy Jézus az egyetlen Úr!
Nincs, nem is lesz soha más,
ki Hozzá hasonlítható!
249 Ó, Lélek jöjj
249
/1
Ó, Lélek jöjj, és szállj le ránk,
A rabságból emelj át,
A vér alá, a tűz elé,
Az Istennek színe elé!
/2
Ó tűz! Ó láng! Szent vér!
Szállj le ránk, égjen már!
Égjen már! Égjen már! Égjen már!
250 Jézus
MP3
250
/
|:Jézus:| x8
251 Hozsanna
MP3
251
/1
|:Hozsanna, hozsanna, hozsanna Dávid fiának!:|
/Refr
Hozzád száll énekünk,
Szívünkből szeretünk!
Nincsen kívüled senki más,
Csak Te vagy a mi Istenünk!
/2
|:Dicsőség, dicsőség a feltámadott Úrnak!:|
/Refr
Hozzád száll énekünk,
Szívünkből szeretünk!
Nincsen kívüled senki más,
Csak Te vagy a mi Istenünk!
/3
|:Jézus, Jézus, Jézus Isten Báránya!:|
/Refr
Hozzád száll énekünk,
Szívünkből szeretünk!
Nincsen kívüled senki más,
Csak Te vagy a mi Istenünk!
252 Jézus Krisztus
MP3

252
/1
Jézus Krisztus, Téged elküldött az Atya,
Hogy gyógyísd a megtört szívüeket,
|:Uram irgalmazz nekünk:| x3
/2
Jézus Krisztus, Te eljöttél hozzánk,
Hogy hívjad a bűnös embereket,
|:Krisztus kegyelmezz nekünk:| x3
/3
Jézus Krisztus, Te az Atya jobbján ülsz,
Hogy értünk örökre közbenjárj.
|:Uram irgalmazz nekünk:| x3
253 Az Úrnak szüksége van rád
MP3

253
/1
|:Az Úrnak szüksége van rád,
Oly nagyon szüksége van rád.:|
|:Fontosabb vagy te, mint az égbolt;
Fontosabb vagy te, mint a Föld;
Fontosabb vagy te, mint a tenger;
Nagyon fontos vagy te.:|
/2
|:Az Úrnak szüksége van rám,
Oly nagyon szüksége van rám.:|
|:Fontosabb vagyok, mint az égbolt;
Fontosabb vagyok, mint a Föld;
Fontosabb vagyok, mint a tenger;
Nagyon fontos vagyok.:|
/3
|:Nekünk szükségünk van Rád,
Oly nagy szükségünk van Rád.:|
|:Fontosabb vagy Te, mint az égbolt;
Fontosabb vagy Te, mint a Föld;
Fontosabb vagy Te, mint a tenger;
Nagyon fontos vagy Te.:|
/4
|:Nekem szükségem van rád,
Oly nagy szükségem van rád.:|
|:Fontosabb vagy te, mint az égbolt;
Fontosabb vagy te, mint a Föld;
Fontosabb vagy te, mint a tenger;
Nagyon fontos vagy te.:|
/5
|:Neked szükséged van rám,
Oly nagyon szükséged van rám.:|
|:Fontosabb vagyok, mint az égbolt;
Fontosabb vagyok, mint a Föld;
Fontosabb vagyok, mint a tenger;
Nagyon fontos vagyok.:|
254 Mi csak vándorok vagyunk
MP3
254
/1
Mi csak vándorok vagyunk itt a Földön,
Vándorként éljük életünk,
És a szívünk úgy vágyik égi hazánkba
Jézushoz, - mert Ő az Úr.
/2
S ha földi sátrunk egyszer összedől,
S az életünk majd véget ér,
Az angyalok kórusához társul énekünk,
A szentekkel zengjük örökké.
/3
|:Áldunk Téged, Imádunk Téged,
Mert szent kereszted által
Megváltottad a vilá - got.:|
255A A mélyből kiáltok
255A
/1
A mélyből kiáltok Uram Hozzád,
Ne hagy el, szabadíts meg!
Mutasd meg magad Végtelen Isten,
Ne hagyj elveszni bűneimben!
|:Uram irgalmazz!:| x4
/2
Te elküldted hozzánk fiadat, Jézust,
Ki kereszten szenvedett értünk.
De közénk jön most a kenyérben, borban,
A búcsúvacsorán ígérte nékünk!
|:Krisztus kegyelmezz!:| x4
/3
A mélyből kiáltok Uram Hozzád,
Hol zarándokútját járja néped!
A kereszt jelével homlokunkon
Fiad nevében kérünk Téged!
|:Uram irgalmazz!:| x4
255B Dicsőség
255B
/1
Dicsőség!
Dicsőség a magasságban Istennek!
Békesség a Földön minden jószándékú embernek!
/2
Dicsőség!
Istenünkhöz, jó Atyánkhoz szálljon fel!
Békesség!
Béke, öröm legyen minden emberrel!
/3
|:Dicsőség neked Istenünk,
mert megváltottad életünk!:|
Dicsőség! Békesség!
255C Szent, szent, szent vagy
255C

Szent, szent, szent vagy, mindenség Ura, Istene!
Dicsőséged betölti a Mennyet és a Földet!
|:Hozsanna - a magasságban!
Áldott, ki az Úr nevében jő!
Hozsanna - a magasságban!:|
255D Isten Báránya
255D
/
|:Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
Irgalmazz nekünk!:|
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.
Adj nekünk békét!
256 Ne aggodalmaskodjál,
256
Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!
Ő felruház és táplál, rád gondot is visel.
|:Dicső Király, az ég és föld Ura,
Szívem Tiéd, légy annak is Ura!:|
257A Uram irgalmazz

257A
|:Uram irgalmazz!:|
|:Krisztus kegyelmezz!:|
|:Uram irgalmazz!:|
257B Dicsőség a magasságban Istennek
257B
/1
Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jószándékú embernek!
Dicsőítünk Téged, - áldunk Téged,
Imádunk Téged, magasztalunk Téged,
Hálát adunk Neked, - nagy dicsőségedért,
/2
Urunk és Istenünk, - mennyei Király,
Mindenható Atyaisten!
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú,
Urunk és Istenünk, - Isten báránya,
Az Atyának Fia,
/3
Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit,
Hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz:
Irgalmazz nékünk!
/4
Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr,
Te vagy az egyetlen Főlség: Jézus Krisztus,
A Szentlélekkel együtt
Az Atyaisten dicsőségében!
A-A-A-men!
257C Szent vagy
257C
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Mindenség Ura, Istene,
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet,
Hozsanna a magasságban!
|:Áldott aki jön az Úr nevében,
Hozsanna a magasságban!:|
257D Isten Báránya
257D
/
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit:
|:Irgalmazz nekünk!:| x3
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit:
|:Irgalmazz nekünk!:| x3
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit:
|:Adj nekünk békét!:|
258 Mit sem aggódom
MP3
258
/Refr
|:Mit sem aggódom, - nem féltem életem,
Csak hogy végigfussam a pályám,
S a feladatom teljesítsem,b
Melyet Jézus bízott rám!:|b
/1b
A kereszt majd áll üresen,b
A test a földben megpihen,b
Ki egy volt veled a szenvedésben,b
Egy lesz veled a dicsőségben!b
Ne félj hát!b
/Refr
|:Mit sem aggódom, - nem féltem életem,
Csak hogy végigfussam a pályám,
S a feladatom teljesítsem,
Melyet Jézus bízott rám!:|
/2
Megjöttem, itthon vagyok,
Nevetnek rám a csillagok,
Jézus fénye rám ragyog,
Várnak a szentek és az angyalok.
Örülj hát!
/Refr
|:Mit sem aggódom, - nem féltem életem,
Csak hogy végigfussam a pályám,
S a feladatom teljesítsem,
Melyet Jézus bízott rám!:|
259 Mondjunk éneket örömmel
MP3
259
/1
|:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!
Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!:|
Széles, kacagó jókedvében táncra perdül a lélek.
Pengő húrokon, dobpergésben éled hálaének.
/2
|:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!
Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!:|
A szentek kórusa velünk együtt szívét dalokba önti,
Szárnyas sípokon velünk együtt Istenét köszönti.
/3
|:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!
Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!:|
Vígság kútfeje, boldog Isten: Atya, Fiú és Lélek.
Öröm nélkül sehol nincsen áldás szent nevének.
/4
|:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!
Mondjunk éneket örömmel: zengjen Alleluja!:|
Zengjen Alleluja!
60 Mennek az asszonyok
MP3

260
/1
Mennek az asszonyok, - mennek az Úr sírjához,
Keresik azt, akit megöltek,
Keresik azt, akit szerettek,
Mennek az asszonyok.
/2
Mennek az asszonyok, - mennek az Úr sírjához,
Kezükben fehér gyolcs,
Szívükben fájdalom,
Mennek az asszonyok.
/Refr
Mért keresitek Őt, az élőt a holtak között,
Mért keresitek Őt, nincsen itt, feltámadott.
Nincsen itt, - feltámadott!
/3
Jézus megmondta, harmadnapra feltámad,
Üres már a sír,
Terjedjen a hír,
Él a mi Megváltónk!
/4
Mennek az asszonyok, mi is megyünk utánuk,
Szívünkben nagy öröm,
Ujjongjon a föld,
Jézus, Ő az Úr!
/Refr
Mért keresitek Őt, az élőt a holtak között,
Mért keresitek Őt, nincsen itt, feltámadott.
Nincsen itt, - feltámadott!
261 Napének(nagy jó Úristen)
MP3
261
/1
Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben,
Bércen innen, túl, igazak ajka hirdessen,
Testvérünk, a Nap, tükrözi fényed szárnyalva -
Nagyfennen.
/2
Áldjon fenn a Hold, halovány arcú húgocskánk,
s mind a csillagfény csupa hunyorgó mécsesláng,
Derű és ború, amiket bölcsen szétosztva
Küldesz ránk.
/3
Áldjon lenn a Víz, csupaszív nénénk, hasznos, szép,
Áldjon tűz öcsénk, ködöt és árnyat oszlat szét,
Áldjon földanyánk, elibénk tárva garmada
Bőségét.
/4
Áldjon a szelíd, aki megenged társának,
Békén tűr ha kell, s a betegágyon hálát ad:
Ékes koronát jutalomképpen érette
Méltán kap.
/5
Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk;
Karja fölsegít, amikor Hozzád megtérünk.
|:Téged, Fennvaló, gyermeki szívvel, ámulva
Dicsérünk.:|
Dicsérünk.
262 Szeretem örökké
MP3
262
/1
Eléd lépek, jó Uram, hol béke és nyugalom vár,
Vágyom, hogy érints lelkeddel, hogy múljék, ami fáj.
Hiszem, hogy itt vagy közöttünk,
És halkan, szelíden hívsz,
És mi társaid leszünk örökké,
Hol boldog dalát zengi minden szív.
/Refr
|:Áldom az Urat, míg élek,
És szeretem örökké,
Örömmel mondok hálát
A világon mindenért!:|
/2
Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel,
És egy új életnek boldogsága érző szívre lel,
Én tudom, hogy itt vagy közöttünk,
És halkan, szelíden hívsz,
És mi társaid leszünk örökké,
Hol boldog dalát zengi minden szív.
/Refr
|:Áldom az Urat, míg élek,
És szeretem örökké,
Örömmel mondok hálát
A világon mindenért!:|
263 Örömének
MP3
263
/1
Örvend a szívem, ujjong a lelkem, Jézus rám talált.
Legyőzte vére, engedelmessége a bűnt és a halált.
Amíg csak élek, dicsérlek Téged, Jézus kősziklám,
Szeretni hívtál, utat Te adtál, szívünk Téged vár!
/Refr
Amen, alleluja, amen, alleluja, feltámadt az Úr.
Amen, alleluja, amen, alleluja, jöjj Szentlélek,
Áradj köztünk szét!
/2
Jöjj a mennyből, a tiszta égből, lélek űzd a bűnt
Fényre leltünk, kegyelmed kérjük, jöjj el égi tűz.
Életre kelnek, akik dicsérnek, áldott légy Atyánk,
Szárnyra kelnek, az égig érnek, ott van örök hazánk.
/Refr
Amen, alleluja, amen, alleluja, feltámadt az Úr.
Amen, alleluja, amen, alleluja, jöjj Szentlélek,
Áradj köztünk szét!
/3
Mint a szélvész, kiárasztja Lelkét, jöjj Vigasztaló.
Ha hívod, eljő, újjáteremt ő, jöjj életadó.
Kiárasztja lelkét, megújítja népét, hűséges az Úr.
Ezért dicsérjük, örömmel zengjük, irgalmas az Úr!
/Refr
Amen, alleluja, amen, alleluja, feltámadt az Úr.
Amen, alleluja, amen, alleluja, jöjj Szentlélek,
Áradj köztünk szét!
264 a fájdalomnak anyja
264
/1
Áll a fájdalomnak anyja,
Kín az arcát könnybe vonja,
Úgy síratja szent Fiát.
Gyász a lelkét meggyötörte,
Kín és bánat összetörte,
Tőrnek éle járta át.
Simeon szólt Máriához:
A te lelked is tőr járja át!
/2
Ki ne sírna, melyik ember,
Hogy ennyi gyötrelemben
Látja lankadozni őt?
Ki ne sírna Máriával,
Hogyha látja szent Fiával
Szenvedni a szent szülőt?
Simeon szólt Máriához:
A te lelked is tőr járja át!
/3
Krisztusom, ha jő halálom,
Anyád szeme rám találjon
És elhívjon engemet.
Hogyha testem porba tér meg,
Lelkem a nagy égnek
Dicsőségét lelje meg.
|:Simeon szólt Máriához:
A te lelked is tőr járja át!:|
265 Kenyér és bor titkában
265
/
|:Ó, drága Jézusunk, jóságod végtelen,
Kenyér és bor titkában táplálsz szüntelen,
E titkos áldozat - legszentebb ünnepünk,
Dicsérje szent neved - ujjongó é-énekünk!:|
266-Kisfiam
MP3
266
/1
Kisfiam, ülj ide mellém,
Figyeld jól, amit most mondok!
Kisfiam, én csak azt szeretném,
Hogy mindig jó légy és boldog.
/2
Életünk rövid a földön,
De lelkünk örökre megmarad,
Életünk rövid a földön,
És az idő gyorsan elszalad.
/3
Kisfiam, még nagyon kicsi vagy,
De egyszer te is nagy leszel,
Nem érted most még e szavakat,
De később sokszor mondd majd el!
/Refr
Szent, szent, szent az Isten,
Ő a világ ura és teremtője,
Dicsősége betölti földünket és mindent,
Mit az ember még nem ismerhet!
/3
Kisfiam, még nagyon kicsi vagy,
De egyszer te is nagy leszel,
Nem érted most még e szavakat,
De később sokszor mondd majd el!
/Refr
Szent, szent, szent az Isten,
Ő a világ ura és teremtője,
Dicsősége betölti földünket és mindent,
Mit az ember még nem ismerhet!
267 Szállj le ránk, Lélek
267
/1
Szállj le ránk, Lélek,
Szállj le ránk, Lélek,
Szállj le ránk, szállj le ránk, szállj le ránk…
/2
Hozz bölcsességet, fényt, békességet,
Vigasztalást, igaz reménységet.
Tölts el erőddel, élő szerelemmel,
És nyelveken - magasztalunk Téged.
/3
Jöjj, heves szél - vész,
Lobbantsd fel a vágy tüzét.
Jöjj, alkotó Lé - lek, igazságnak Lelke,
Taníts meg mindenre!
/4
Szállj le ránk, Lélek,
Szállj le ránk, Lélek,
Szállj le ránk, szállj le ránk,
Áldunk és imádunk, jöjj!
268 Szentlélek úgy kérünk
MP3
268
/Refr
|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,
Töltsd el a szívünk, életünk,
Hogy béke és áldás szálljon ránk,
Küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.:|
/1
Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,
Hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk,
Reménységünk Belőled fakad,
Hogyha szívünk-lelkünk mindentől szabad.
/Refr
|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,
Töltsd el a szívünk, életünk,
Hogy béke és áldás szálljon ránk,
Küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.:|
/2
Ajándékul Lelked küldted el,
Hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk,
Aki értünk életét adta,
Mi is átadjuk most Neked életünk.
/Refr
|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,
Töltsd el a szívünk, életünk,
Hogy béke és áldás szálljon ránk,
Küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.:|
269 Nap, hold, csillagok
MP3
269
/1
Nap, hold, csillagok szépen ragyogjatok,
Máriához száll most az é-nek,
Kéklő tengerek, égig érő nagy hegyek,
Máriát velünk köszöntsétek!
/Refr
Szeretünk Téged, Mária, Mária,
Szeretünk Téged, Mária, Mária,
Te minden ember anyja vagy,
|:Az úton, kérünk el ne hagyj, el ne hagyj:|
Az úton.
/2
Édesanyánk melegét, gyermekévek örömét,
S mindent megköszönünk Néked,
Hét tőr fájdalmát, szent Fiad halálát,
S mindent megköszönünk Néked.
/Refr
Szeretünk Téged, Mária, Mária,
Szeretünk Téged, Mária, Mária,
Te minden ember anyja vagy,
|:Az úton, kérünk el ne hagyj, el ne hagyj:|
Az úton.
270 Gyújts éjszakánkba fényt
MP3
270
/1
|:Gyújts éjszakánkba fényt,
Hadd égjen a soha ki nem alvó tűz,
A ki nem alvó tűz!:|
/2
|:Dans nos obscurités,
allune le feu qui ne s'éteint jamais,
ne s'éteint jamais.:|
271 Tárd ki a karod
MP3
271
/1
Tárd ki a karod, emeld fel arcodat,
Tűzben, viharban a Lélek látogat,
Nyisd ki a szemed, takard ki a szívedet,
Hajnali pírban a Lélek integet!
Kelj föl, te halott, - hagyd el már sírodat!
Úttalan útra a Lélek hívogat.
/Refr
Csak zúgjon az a szélvész, lángoljon az a tűz!
Nincs többé visszatérés, forró szeretet űz!
Várja szíved az oltár, hajolj a mély fölé,
Ki senkié sem voltál, legyél - mindenkié!
/2
Kelj föl, te halott! Tárd ki a karod!
Nyisd ki a szemed! Takard ki szívedet!
A Lélek integet, a Lélek hívogat,
A Lélek, a Lélek, a Lélek látogat!
/Refr
Csak zúgjon az a szélvész, lángoljon az a tűz!
Nincs többé visszatérés, forró szeretet űz!
Várja szíved az oltár, hajolj a mély fölé,
Ki senkié sem voltál, legyél - mindenkié!
Legyél mindenkié, legyél mindenkié!
272 Áldott légy Uram
MP3
272
/1
|:Áldott légy, Uram, szent neved áldja lelkem,
Áldott légy, Uram, mert megváltottál már.:|
/2
|:Bless the Lord my soul, and bless his holy name,
Bless the Lord my soul who leads me into life.:|
273 Jézus életem
MP3
MP3
273
/1
|:Jézus életem erőm, békém,
Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, Te vagy az Úr,
már nincs mit félnem, mert bennem élsz,
már nincs mit félnem mert bennem élsz.:|
/2
|:In the Lord I'll be ever thankful,
in the Lord I will rejoice!
Look to God, do not be afraid;
lift up your voices, the Lord is near,
lift up your voices, the Lord is near.:|
276 Táruljatok fel
MP3
274 |:Laudate Dominum, laudate Dominum,
onmes gentes Alleluia!:|
|:Álldjátok az Urat, álldjátok az Urat,
minden népek, Alleluja!:|
275 Veni Creator
MP3
275 |:Veni Creator, Veni Creator,
Veni Creator Spiritus!:|
276 Táruljatok fel
MP3
276
/Refr
Táruljatok fel örök kapuk,
A dicsőség királya rajta bevonul.
Táruljatok fel örök kapuk,
Jézus az Úr rajta bevonul.
/1
Jönnek angyalok, szentek,
Istennek választottai,
Új éneket zengnek Néki örökké.
/Refr
Táruljatok fel örök kapuk,
A dicsőség királya rajta bevonul.
Táruljatok fel örök kapuk,
Jézus az Úr rajta bevonul.
/2
Népére száll minden áldás
Nékünk adta erejét,
Így már az ég
Minden kincse a miénk!
/Refr
Táruljatok fel örök kapuk,
A dicsőség királya rajta bevonul.
Táruljatok fel örök kapuk,
Jézus az Úr rajta bevonul.
/3
Jézus Krisztus a győztes
Életünknek Ő ad új reményt,
Hív, minket vár,
Itt van Jézus, a király!
/Refr
Táruljatok fel örök kapuk,
A dicsőség királya rajta bevonul.
Táruljatok fel örök kapuk,
Jézus az Úr rajta bevonul.
277 Csak Jézusnak
MP3
277
/Refr
Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
Mert eljön Ő, az Üdvözítő. Ó Jézus, feltámadt király!
/1
Áldjad lelkem Őt, dicsérd teremtőd,
Most és mindörökké Ámen.
Áldja minden nép, dicsérd szent Nevét,
Most és mindörökké Ámen.
/Refr
Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
Mert eljön Ő, az Üdvözítő. Ó Jézus, feltámadt király!
/2
Hálát adjatok, áldást mondjatok
Most és mindörökké Ámen.
Egyházad dicsér, nagy jóságodért
Most és mindörökké Ámen.
/Refr
Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
Mert eljön Ő, az Üdvözítő. Ó Jézus, feltámadt király!
/3
Erős vár az Úr, menedéket nyújt
Most és mindörökké Ámen.
Áldott irgalom, véred oltalom,
Most és mindörökké Ámen.
/Refr
Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
Mert eljön Ő, az Üdvözítő. Ó Jézus, feltámadt király!
/4
Áldom Őt, az Üdvözítőt
Most és mindörökké Ámen.
Eljön Ő, újra visszajő
Most és mindörökké Ámen.
/Refr
Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
Mert eljön Ő, az Üdvözítő. Ó Jézus, feltámadt király!
/5
Áldott légy, Istenünk
Most és mindörökké Ámen.
Dicsőség szent nevednek,
Most és mindörökké Ámen.
/Refr
Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
Mert eljön Ő, az Üdvözítő. Ó Jézus, feltámadt király!
/6
Új szövetség, szent véredért,
Most és mindörökké Ámen.
Énekeljünk hát Alleluját
Most és mindörökké Ámen.
/Refr
Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
Mert eljön Ő, az Üdvözítő. Ó Jézus, feltámadt király!
/7
Hatalmas az Úr, jóságos az Úr
Most és mindörökké Ámen.
Szívem áldja Őt, ujjongjon a Föld,
Most és mindörökké Ámen.
/Refr
Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
Mert eljön Ő, az Üdvözítő. Ó Jézus, feltámadt király!
/8
Szentek, angyalok, szeráf kórusok,
Most és mindörökké Ámen.
Néked zengenek, így ünnepelnek,
Most és mindörökké Ámen.
/Refr
Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
Mert eljön Ő, az Üdvözítő. Ó Jézus, feltámadt király!
/9
Áldott légy Atya, és Egyszülött Fiad,
Most és mindörökké Ámen.
Éltető Lélek, Téged dicsérlek
Most és mindörökké Ámen.
/Refr
Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom,
Mert eljön Ő, az Üdvözítő. Ó Jézus, feltámadt király!
278 A béke napja közel
MP3
278
A béke napja közel,
Nézdd már fénylik a jel,
Jézus a szíve a Földön, az Égen,
Mindent egybe ölel.
279 A föld és az ég
MP3
279
/1
A Föld és az ég, asztalunknál összeér,
Értünk lett Élet ez a bor és a kenyér!
Őáltala, Ővele, Őbenne Tied vagyunk,
Tied vagyunk, Tied vagyunk, Tied vagyunk!
/2
Jézus vére és teste az Élet itala és étele.
Ments meg minket, táplálj minket.
Jézus vére és teste az Élet itala és étele.
Ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket,
|:Táplálj minket, ments meg minket!:|
280 Üdvözlégy Mária
MP3
280
/1
Üdvözlégy Mária, magasztal teljes, az Úr van Teveled.
Áldott vagy Te az asszonyok között
És áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
/2
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja.
Imádkozz érettünk, bűnösökért.
Most és halálunk óráján, Ámen.
281 Ébredj fel
MP3
281
/Refr
Ébredj fel te, ki bűnben jársz.
Jöjj, mert Nála az élet vár!
Jézus vére az üdvösség,
Gyere add át szíved és Ő benned él.
/1
Kellj fel és ragyogjál, bűnödből tisztuljál.
Szentlélek erőd lesz, ébredj most fel.
Eljött Ő, benned él, reményt ad, hogy ne félj,
Hidd el, hogy Ő az Úr, indulj el, nézdd, Ő az Út!
/Refr
Ébredj fel te, ki bűnben jársz.
Jöjj, mert Nála az élet vár!
Jézus vére az üdvösség,
Gyere add át szíved és Ő benned él.
/2
Áldjad én lelkem Őt, dicsérjed Teremtőd,
Irgalma örökké lelkemben él.
Dicsőség Atyánknak, dicsőség Jézusnak,
Szentlélek, éltető mindenség Istene, áldott légy!
/Refr
Ébredj fel te, ki bűnben jársz.
Jöjj, mert Nála az élet vár!
Jézus vére az üdvösség,
Gyere add át szíved és Ő benned él.
282 Jöjj hozzám
MP3
282
/Refr
|:Jöjj hozzám, légy velem,
Örök békéd, örök békéd add nekem!:|
/1
Szeretetre vágyom, kell egy hű barát,
Aki velem van és nem hagy el, a nehéz napokon át.
Ne féllj hát! Ő megsegít. Figyeljed szavát,
Tedd kezébe életed, s a békét add tovább!
/Refr
|:Jöjj hozzám, légy velem,
Örök békéd, örök békéd add nekem!:|
Jöjj hozzám!
283 Jó az Úrban bizakodni

283
/Refr
Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak hálát adni,
Ő az élet reménysége, áldja minden szív!
Életünket Tőle kaptuk, illő Néki hálát adnunk,
Ím a népek kiált Hozzád, Lélek jöjj el már!
/1
Áldjuk az Ég Urát, aki megáldott minket Szent Fiában,
Minden áldással, fönn a Mennyekben.
Benne nyertük el életünknek megváltását,
Szívünk Benne él. Áldott örökké!
/Refr
Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak hálát adni,
Ő az élet reménysége, áldja minden szív!
Életünket Tőle kaptuk, illő Néki hálát adnunk,
Ím a népek kiált Hozzád, Lélek jöjj el már!
/2
Atyánk küldött el, hogy jó hírt hozz az embereknek.
Rád vár a világ, sóhajtozva vár.
Sötét éjjelen új remény ébred szent népedben,
Mert feltámadtál, Jézus, nagy Király!
/Refr
Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak hálát adni,
Ő az élet reménysége, áldja minden szív!
Életünket Tőle kaptuk, illő Néki hálát adnunk,
Ím a népek kiált Hozzád, Lélek jöjj el már!
/3
Imádunk Téged lélekben és igazságban,
Így akartad ezt, küldd el Lelkedet.
Alkotó Lélek, Jézus arcát add szívünkbe.
Így kiáltunk hát: Abba, jó Atyánk!
/Refr
Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak hálát adni,
Ő az élet reménysége, áldja minden szív!
Életünket Tőle kaptuk, illő Néki hálát adnunk,
Ím a népek kiált Hozzád, Lélek jöjj el már!
/4
Benne élet volt, az Élet volt a világosság,
Megtisztul a szív, új életre hív.
Remény és öröm tölti el az életünket,
Örökké Tiéd minden dicsőség!
/Refr
Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak hálát adni,
Ő az élet reménysége, áldja minden szív!
Életünket Tőle kaptuk, illő Néki hálát adnunk,
Ím a népek kiált Hozzád, Lélek jöjj el már!
284 Jó az Úrban bizakodni
MP3 284
/1
|:Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr,
Remélj és bízz Benne, jó az Úr!:|
/2
|:Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino:|
285A Jézus Krisztus eljöttél
285A
/
Jézus Krisztus eljöttél, hogy felemeld a bűnös embert,
Irgalmazz nekünk…
Jézus Krisztus eljöttél, hogy feláldozd az életedet,
Kegyelmezz nekünk…
Jézus Krisztus eljöttél, hogy megtisztísd az életünket,
Irgalmazz nekünk…
285B Dicsőség, dicsőség
285B
/1
Dicsőség, dicsőség,
Dicsőség a magasságban Istennek!
És a Földön békesség,
Békesség a jó szándékú embernek!
/2
Dicsőség Neked örömeinkért,
Dicsőség Neked szenvedéseinkért,
Dicsőség Neked fájó könnyeinkért,
Dicsőség Neked egész életünkért,
|:Mert a Te békédet el nem veheti tőlünk senki sem!:|
285C Szent vagy, szent vagy
285C
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene!
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, a mennyet és a földet!
Hozsanna a magasságban, hozsanna a magasságban,
Áldott aki jön az Úr nevében!
285D Isten báránya
285D
|:Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz, irgalmazz nekünk!:|
Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Adj nekünk, adj nekünk békét!
286 Jöjj, hívunk, jöjj
MP3
286
/Refr
Jöjj, hívunk, jöjj,
Szentlélek, a szívünkbe áradj!
Jöjj, hívunk jöjj,
Mint folyó, amely túlárad!
Úgy várunk, és kiáltunk.
Hívunk, jöjj…
Hívunk jöjj, áradj szét…
287 Ne féljetek
>
287
/1
|:Ne féljetek, örüljetek!
Krisztus győzelmesen feltámadt.:|
/2
|:Nie bójcie się!
Chrystus rzeczy wiscie zgrobuwstał!:|
288 Megszülettem
MP3
288
/1
Megszülettem, Te adtad életem,
Megszülettem, a semmiből hirtelen.
Megszülettem, Te engem akartál,
Megszülettem, feladatot adtál.
/Refr
Szent vagy, Istenem, Neved áldott legyen,
Világmindenség Istene,
Szent vagy, Istenem, Neved áldott legyen,
Hozsanna szóljon Teneked!
/2
Elindultam életemnek útján,
Te szerettél és megbocsátottál,
Segítettél, Te bajban nem hagytál,
Megszülettem, feladatot adtál.
/Refr
Szent vagy, Istenem, Neved áldott legyen,
Világmindenség Istene,
Szent vagy, Istenem, Neved áldott legyen,
Hozsanna szóljon Teneked!
289 Gospa Majka mojá
MP3
289
/1
|: Mária édesanyám, Béke királynéja,:|
|: Mária édesanyám, Mária te vagy jó anyám!:|
/2
|:Gospa majka moja, Kralica Mira:|
|:Gospa majka moja, Gospa majka moja ti.:|
290 Zúgó szél, égi vihar
MP3
290
/1
|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|
Rajtunk hatalmat - te vehetsz,
Újjá, tisztává - te tehetsz,
Isteni erő van tenálad,
Tégy vele most nagy, szép csodákat!
/2
|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|
Erőddel a szíveken zúgj át és
Szellőztesd ki minden zugát,
Szellőztess ki országot, népet,
Az egész nagy földkerekséget.
/3
|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|
Földengés, mely nem ront, de épít,
Pusztítás, mely tisztít és szépít,
Vihar, mely alkot, tűz, mely éltet
Embert, családot, földet, népet.
/4
|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|
Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
Csak nyomorult marad ó, az ember.
S milliók kérnek, mert belátják:
Nem segít más, csak az imádság.
/5
|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|
Söpörd el a bűnt, a gyanakvást,
S tedd, hogy végre szeressük egymást!
Hívunk Téged, jöjj Szent Vihar,
Ég tisztító lángjaival!
|: Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival!:|
291 Teljesen a Tiéd
MP3
291
/1
Mester, hol lakol? Jézus, merre jársz?
Mutasd meg, hol van az Ország!
Mester, hol lakol? Kérünk válaszolj, hogy merre visz az út?
/Refr 1
Jöjjetek hozzám, lássátok!
Jöjjetek hozzám, kik megfáradtatok!
Töröljük le együtt a világ könnyeit,
Gyógyítsuk be együtt a világ sebeit!
/Refr 2
Jöjjetek hozzám, érintsetek!
Jöjjetek hozzám és bátran higgyetek!
Szeressétek egymást, mint én szerettelek!
Ímé az ország, itt van köztetek!
Totus Tuus, totus Tuus, totus Tuus! Teljesen a Tiéd!
Totus Tuus, totus Tuus, Teljesen a Tiéd!
/2
Mester, mit tegyek, hogy életem legyen,
Küldd el Leked, vár a mi szívünk,
Mester, mit tegyek, hogy megismerjelek, szólj, mit kívánsz!
/Refr 1
Jöjjetek hozzám, lássátok!
Jöjjetek hozzám, kik megfáradtatok!
Töröljük le együtt a világ könnyeit,
Gyógyítsuk be együtt a világ sebeit!
/Refr 2
Jöjjetek hozzám, érintsetek!
Jöjjetek hozzám és bátran higgyetek!
Szeressétek egymást, mint én szerettelek!
Ímé az ország, itt van köztetek!
Totus Tuus, totus Tuus, totus Tuus! Teljesen a Tiéd!
Totus Tuus, totus Tuus, Teljesen a Tiéd!
292 Szeretet Istene
MP3
292
Szeretet Istene, szeretet Istene
Te örvendezel, te örvendezel
A te gyermekednek, gyermekednek
Mindaz mi jó, tökéletes, az tőled való! Szeretet Istene!
293 Áldott az Úr
MP3
293
/1
Áldott az Úr, az én kőváram,
Jótevőm és oltalmam az Úr,
Mentőváram, szabadítóm nékem
Pajzsom Ő, és az, kiben bízom.
/Refr
Uram, micsoda az ember,
Hogy tudsz felőle, s gondod van reá?
Hisz olyan az ember, mint a lehelet,
S napjai, mint az átfutó árnyék.
/2
Új éneket éneklek most néked,
Ki segítséget ád a királyoknak.
Megmenté az Ő szolgáját Isten,
Megóvja a gonosztól.
/Refr
Uram, micsoda az ember,
Hogy tudsz felőle, s gondod van reá?
Hisz olyan az ember, mint a lehelet,
S napjai, mint az átfutó árnyék.
/3
Közel van az Úr az Őt hívókhoz,
Mindenkihez, ki hűséggel hívja Őt.
Teljesíti szívüknek vágyát,
Meghallgatja kiáltásukat.
294 Kenyered és borod
MP3
294
/1
Kenyered és borod táplál engem,
Te gyógyítod szívem, hogyha fáj.
Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem,
Tied vagyok, neked élek már.
/2
Amíg veled járok én az úton,
Minden gondom messze-messze száll.
Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem,
Tied vagyok, neked élek már.
/3
Leborulva hálát adok néked,
Ajkamról a hála dala száll.
Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem,
Tied vagyok, neked élek már.
/4
A te tested éltessen bennünket.
S adjon nekünk lelki kenyeret.
Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem,
Tied vagyok, neked élek már.
/5
A te véred által menekült meg
Földünk népe minden bűn alól.
Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem,
Tied vagyok, neked élek már.
295 Mint az asszony
MP3
295
/
Mint az asszony az Ő ruhája szegélyét
Megragadjuk az Úr jelenlétét,
Mint a vak koldus az út szélén,
Kiáltjuk: Jézus, s futunk az Úr elé.
És hirtelen egy mennyei kéz megáld
Jézus az, aki megsegít,
És hirtelen a mennyei erő leszáll,
Jézus jön és meggyógyít.
296 Szívem telve van Veled
MP3
296
/
Szívem Telve van Veled. Drága Jézus, hű Megváltóm
Hálát érzek mindazért, mit értem tettél, drága Jézus!
Hogy elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom.
Karod óv, és átölel. Nálad van lakhelyem.
Jöjj közel hát, ölelj most át, szükségem van Rád!
297 Király vagy
MP3
297
|:Király vagy, király vagy, Jézus Király!:|
|:Most felemeljük a szívünket,
Most felemeljük kezeinket,
A trónod elé járulunk, imádva légy!:|
298 Hatalmas vagy

MP3

298
/
Hatalmas vagy, erős Isten,
Szent és dicső senki más nincsen!
Feltámadtál, és te győztél,
A halálon uralmat vettél!
|:Halleluja, örvendezzünk hát!:|
299 Jöjj, itt az idő
MP3

MP3
299
/1
Jöjj, itt az idő, hogy ébredj,
Jöjj, itt az idő, hogy áldjuk Őt.
Jöjj, szívedet add az Úrnak!
Jöjj, imádd az Istent úgy, ahogy vagy. Jöjj!
/Refr
Egyszer minden nyelv megvallja
hogy Ő az Úr! És mindenki térdet
hajt! A legnagyobb kincs mégis
azokra vár, kik most Őt választják.
/2
Jöjj itt az idő, hogy dicsérd,
Jöjj, itt az idő, hogy átadd szíved!
Jöjj, úgy ahogy vagy, és dicsérd!
Jöjj, úgy ahogy vagy az Úr elé!
Jöjj!
/Refr
Egyszer minden nyelv megvallja
hogy Ő az Úr! És mindenki térdet
hajt! A legnagyobb kincs mégis
azokra vár, kik most Őt választják.
300 Nagy öröm az Urat dicsérni
MP3
300
/1
Nagy öröm az Urat dicsérni,
Istenünk, teneked zsoltárt zengeni.
Kora reggel hirdetni Téged,
Magasztalni szépségedet.
/Refr
Tánccal, tapssal, muzsikával,
Tíz húrú lanttal, citerával,
Tánccal, tapssal, muzsikával,
Tíz húrú lanttal, citerával.
/2
Betöltöd szívem örömöddel,
Ujjongok a Te nagy műveid felett.
Mily fönséges minden alkotásod,
S mily bölcsek gondolataid.
/Refr
Tánccal, tapssal, muzsikával,
Tíz húrú lanttal, citerával,
Tánccal, tapssal, muzsikával,
Tíz húrú lanttal, citerával.
/3
Olyan az igaz, mint a pálma,
Virul, mint a Libanon cédrusa.
Kivirágzik az Úr csarnokában,
Ott él Istenünk házában.
/Refr
Tánccal, tapssal, muzsikával,
Tíz húrú lanttal, citerával,
Tánccal, tapssal, muzsikával,
Tíz húrú lanttal, citerával.
301 Az Úrra vár a szívem
301
/Refr
Az |:Úrra vár a szívem,
mert ő az erőm, s az Üdvözítőm,
ki meghalt a bűneimért,
A lelkem ezért Benne remél.:|
/1
Te látod minden utam
és ismered jól a gondjaimat.
Én bánom bűneimet,
és újra betölt szereteted.
/Refr
Az |:Úrra vár a szívem,
mert ő az erőm, s az Üdvözítőm,
ki meghalt a bűneimért,
A lelkem ezért Benne remél.:|
/2
Ma Téged hívlak Uram,
ki hallod imám, hallod szavam.
Te látod: gyenge vagyok,
de irgalmadat megmutatod.
/Refr
Az |:Úrra vár a szívem,
mert ő az erőm, s az Üdvözítőm,
ki meghalt a bűneimért,
A lelkem ezért Benne remél.:|
/3
Oh, mentsd meg életemet,
és fordítsd felém tekinteted!
A Lelked vezessen el az égig,
Uram, ösvényeden!
/Refr
Az |:Úrra vár a szívem,
mert ő az erőm, s az Üdvözítőm,
ki meghalt a bűneimért,
A lelkem ezért Benne remél.:|
302 Fogadd el, Uram
MP3

MP3
302
/1
Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd el egészen
Vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem.
Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen,
Visszaadok Uram, visszaadok, egyszerre mindent.
/2
Legyen fölöttük korlátlan úr rendelkezésed, csak
egyet hagyj meg ajándékodul: Szeretnem Téged.
Csak a Szeretet maradjon enyém, a kegyelemmel,
minden, de minden gazdaság enyém, más semmi nem kell.
303 Köszönöm Néked
MP3

MP3
303
/1
Köszönöm neked, Istenem,
köszönöm egész életem,
szeretetből teremtettél,
gondos szívű Atyánk lettél!
Á-á-á... La, la...
/2
Köszönöm neked, Jézusom,
megengedted, hogy ezt mondhatom,
szeretetből szolga lettél,
tanítottál, átöleltél!
Á-á-á... La, la...
/3
Ennél is még tovább mentél,
örökre hozzám költöztél,
elmentél, hogy eggyé váljunk,
Te vagy minden boldogságunk!
Á-á-á... La, la...
/4
Á-á-á... Atyánk vagy!
Á-á-á... Barátunk vagy, a lelked velünk,
olyan jó nekünk, a lelked velünk, olyan jó nekünk
|:olyan jó nekünk!:|
304 Röpke fohász
MP3
304
/Refr
Röpke fohászként száll a dal
Égbe szárnyaló madár
Fészkét elhagyta már,
Hozzád talál!
/1
Élsz vagy utazol bárhol,
de Hozzá szól a szív.
Bánat ér vagy öröm táncra hív.
Mint forrás tör fel a sóhaj,
Mint tenger árad a hála!
Hallja Ő, egy szó elég...
Az egekig felér!
/2
Nem vagyok egyedül az úton,
léptem vezeti Ő.
Otthonom, a bajban segítőm!
Testvérem arcán látom,
Jézus hű barátom!
Kegyelméből élek én,
Megnyugszom kezén!
/Refr
Röpke fohászként száll a dal
Égbe szárnyaló madár
Fészkét elhagyta már,
Hozzád talál!
305 Anyánk vagy az égben
305
/Refr
Anyánk vagy az égben,
Ruhád a nap, tündökölsz a fényben.
Lábad alatt a Hold, Koronáznak csillagok.
Mária, Mária ragyogj!
/1
Csöndes jelenlét, aggódó anya,
Istenre figyelő, hogy mi az akarata.
/Refr
Anyánk vagy az égben,
Ruhád a nap, tündökölsz a fényben.
Lábad alatt a Hold, Koronáznak csillagok.
Mária, Mária ragyogj!
/2
Hét tőrrel átjárt, fájdalmak szíve,
A szenvedést is vállaló, mert nagy az Ő hite.
/Refr
Anyánk vagy az égben,
Ruhád a nap, tündökölsz a fényben.
Lábad alatt a Hold, Koronáznak csillagok.
Mária, Mária ragyogj!
/3
Minden ember anyja, igaz menekítő,
Oltalom és védelem, velünk könyörgő.
/Refr
Anyánk vagy az égben,
Ruhád a nap, tündökölsz a fényben.
Lábad alatt a Hold, Koronáznak csillagok.
Mária, Mária ragyogj!
306 Menedékem az Isten
MP3
306
/1
Menedékem az Isten,
Biztos váram Ő.
Bajban segítségem,
Oltalmazó erő!
/2
Nem félek hát,
Rendüljön meg a föld,
Hegyeket tenger nyeljen el!
Otthonát megtalálja mindaz,
Ki az Úrban bízik és benne remél!
Isten lakik nála,
Nem inog meg!
307 Dícsérd az Úr nevét
307
/Refr
Dícsérd az Úr nevét
és ujjongjon a szíved
Mert Isten benned él.
Alleluja, alleluja, alleluja
/1
Sionnak leánya dalolj örömödben,
énekelj az Úrnak Izrael!
/Refr
Dícsérd az Úr nevét
és ujjongjon a szíved
Mert Isten benned él.
Alleluja, alleluja, alleluja
/2
Így szól Adonáj, örülj Jeruzsálem,
veled van az Úr, a te Istened.
/Refr
Dícsérd az Úr nevét
és ujjongjon a szíved
Mert Isten benned él.
Alleluja, alleluja, alleluja
/3
Ne félj, Sion lánya, mert eljegyeztelek,
hűséggel és szeretettel,
/Refr
Dícsérd az Úr nevét
és ujjongjon a szíved
Mert Isten benned él.
Alleluja, alleluja, alleluja
/4
Ő a te királyod, Izrael,
a Seregek Ura az Ő neve.
/Refr
Dícsérd az Úr nevét
és ujjongjon a szíved
Mert Isten benned él.
Alleluja, alleluja, alleluja
/5
Örül az Úr néked, a te Istened,
újjáéleszt kegyelmével.
/Refr
Dícsérd az Úr nevét
és ujjongjon a szíved
Mert Isten benned él.
Alleluja, alleluja, alleluja
308 Szentlélek köszöntünk
MP3
308
Szentlélek, köszöntünk
Szentlélek, köszöntünk
Gyújtsd meg újra szent tüzed
Hadd égjen bennünk az első szeretet!
Friss olajjal kend meg fejünk
Szentlélek, Szentlélek
Oly jó, hogy itt vagy velünk!
308A Ünneplek, éneklek
MP3
308A
|:Ünneplek, éneklek Istenem, az Úr előtt,
Háladalt zengek néki most és örökké.:|
|:Magasztalom, dicsérem én,
mert nagy csodákat vitt Ő végbe.:|
308B Gyönyörű, gyönyörű
308B
Gyönyörű, gyönyörű,
Jézus gyönyörű és
mindent széppé teremt életemben.
Megérint szelíden,
felnyitja a szemem és
mindent széppé teremt életemben.
309 Jézus, megígérted azt
309
Jézus, megígérted azt, hogy
elküldöd nekünk Szent Lelkedet.
Oh, jöjj, hadd vigyük a fényedet,
és mindig áldjuk szent neved.
310 Immár a nap le áldozott
MP3
310
/1
Immár a nap leáldozott...
Teremtőnk kérünk Tégedet,
Légy kegyes és maradj velünk!
Őrizzed, óvjad népedet!
/Refr
Álmodjék Rólad a szívünk,
Álmunkban is Te légy velünk!
Téged dicsérjen énekünk
Midőn új napra ébredünk!
/2
Adj nékünk üdvös életet,
Szítsd fel a szív fáradt tüzét!
A ránk törő rút éjhomályt,
Világosságod rontsa szét!
/Refr
Álmodjék Rólad a szívünk,
Álmunkban is Te légy velünk!
Téged dicsérjen énekünk
Midőn új napra ébredünk!
/3
Kérünk Mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
Ki Szentlélekkel és Veled
Uralkodik s örökkön él!
/Refr
Álmodjék Rólad a szívünk,
Álmunkban is Te légy velünk!
Téged dicsérjen énekünk
Midőn új napra ébredünk!
/4
Mikor lecsukjuk két szemünk,
A szívünk virrasszon Veled!
Őrködjék mindig jobb kezed
Hűséges híveid felett!
/Refr
Álmodjék Rólad a szívünk,
Álmunkban is Te légy velünk!
Téged dicsérjen énekünk
Midőn új napra ébredünk!
311 Dicsérjük Őt, áldjuk az Urat
311
/Refr
|: Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|
|:Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|
/1
Dicsérjük Őt, áldjuk az Urat,
ki szívünkben él és utat mutat.
Nézzetek fel, hiszen Ő van itt:
Jézus minket hív!
/Refr
|: Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|
|:Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|
/2
Jézus az éjbe fényt hozott,
Szeretetet ajándékozott.
Tőle kaptunk örök életet,
Szent az Ő neve.
/Refr
|: Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|
|:Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|
/3
Vigyük a jó hírt: Jézus él!
Benne remélj, többé már ne félj!
Hogy az öröm, amit ad neked,
Teljes legyen!
/Refr
|: Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|
|:Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:|
312 Az Úr jön, ha hívom
MP3
312
/Refr
Az Úr jön, ha hívom, hisz Ő az erőm,
A bajban biztos menedék,
Ki őriz és véd, velem jár utamon.
A lelkem csak Benne remél.
/1
A hegyre nézek: mert onnét várom Őt.
Csak az Úr az, aki megsegít engem.
/2
Ő ad nékem erőt, az Úr az őrizőm.
Aki mindig megsegít, hogyha hívom.
/3
Nem szunnyad sohasem, ki őrzi Izraelt.
A te védőd és oltalmad az Úr.
/4
Nem árt néked a nap, sem éjszaka a hold,
hisz az Úr áll a te jobbod felől.
/5
Mert minden utadon az Úr vigyáz reád,
és a lelked minden bajtól megóvja.
313 Megújult a szívünk
313
/Refr
|: Megújult a szívünk, megáldja életünk
Ő, aki él. Alleluja!:|
/1
Jézus adta a fényt szívünkbe,
s arra kér, hogy adjuk tovább.
Mert e fény, ha a földre árad,
újra éled e szép világ.
/Refr
|: Megújult a szívünk, megáldja életünk
Ő, aki él. Alleluja!:|
/2
Ím az éjszaka véget ért már:
itt a nappali fényesség.
Menjünk el a világ végéig,
s adjuk hírül, hogy Jézus él!
/Refr
|: Megújult a szívünk, megáldja életünk
Ő, aki él. Alleluja!:|
/3
Téged áld az imánk, oh Jézus,
s néked adjuk az életünk!
Száll a háladalunk most hozzád,
mert Te megszabadítottál.
/Refr
|: Megújult a szívünk, megáldja életünk
Ő, aki él. Alleluja!:|
314 Jeruzsálem, Jeruzsálem
314
/Refr
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
vesd le már a gyászruhádat!
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
táncolj és énekelj az Úrnak!
/1
|:Kelj fel, tündökölj, hiszen a fényed eljött,
az Úr dicsősége rád ragyog.:|
Emeld fel szemed, nézz a távolba:
örömödben a szíved is megdobban.
Mert a fiaid visszatérnek immár,
s lányaidat az ölükben hozzák.
/Refr
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
vesd le már a gyászruhádat!
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
táncolj és énekelj az Úrnak!
/2
|:Jönnek mind a népek a te fényeidhez,
és királyok a világosságodra.:|
Dromedárok ezrei jönnek majd
tömjénnel és aranyakkal megrakva.
Éfából és Sábából idejönnek,
s hirdetik az Isten dicsőségét.
/Refr
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
vesd le már a gyászruhádat!
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
táncolj és énekelj az Úrnak!
/3
|:Idegenek építik fel újra várad
és királyok szolgálnak neked.:|
Benned lelik örömüket mindnyájan,
így neveznek: az Istennek hajléka.
Véget ér a gyász, véget ér a bánat,
s megdicsőíted a nevemet.
/Refr
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
vesd le már a gyászruhádat!
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
táncolj és énekelj az Úrnak!
315 Ave Maria, oh, légy menedékünk
315
/Refr
Ave Maria, oh, légy menedékünk!
Hallgasd meg imánkat,
és kérd Fiad értünk!
/1
Oh, boldog Asszony, fogd a kezünket!
Szent Fiadhoz, kérünk, vezess bennünket!
/Refr
Ave Maria, oh, légy menedékünk!
Hallgasd meg imánkat,
és kérd Fiad értünk!
/2
Te igent mondtál égi Atyádnak,
Kegyelemmel teljes Sion Leánya.
/Refr
Ave Maria, oh, légy menedékünk!
Hallgasd meg imánkat,
és kérd Fiad értünk!
/3
Kérünk, az úton mindig velünk járj!
Könyörögjél értünk, drága jó Anyánk.
/Refr
Ave Maria, oh, légy menedékünk!
Hallgasd meg imánkat,
és kérd Fiad értünk!
316 Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen
316
/Refr
Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,
ki nekünk egyszülött Fiadat küldted el,
hogy aki Benne hisz, az sose vesszen el,
hanem Ő általa legyen gyermeked.
/1
Angyalok serege ünnepel,
arcodat szemléli szüntelen.
Most velük dicsérjen énekünk:
nevedet áldjuk, Istenünk.
/Refr
Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,
ki nekünk egyszülött Fiadat küldted el,
hogy aki Benne hisz, az sose vesszen el,
hanem Ő általa legyen gyermeked.
/2
Jó Atyánk, örök Alkotónk,
Téged áldanak a csillagok.
Létrehoztad a földeket,
s emberekre bíztad a művedet.
/Refr
Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,
ki nekünk egyszülött Fiadat küldted el,
hogy aki Benne hisz, az sose vesszen el,
hanem Ő általa legyen gyermeked.
/3
És mikor engedetlenül elhagyott,
ellened szegült,
Újra hívtad a népeket,
megmutattad a Te szereteted.
/Refr
Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,
ki nekünk egyszülött Fiadat küldted el,
hogy aki Benne hisz, az sose vesszen el,
hanem Ő általa legyen gyermeked.
/4
Így mikor az idő betelt,
egyszülött Fiadat küldted el.
Testet öltött a Végtelen,
életét adta, ki bűntelen.
/Refr
Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,
ki nekünk egyszülött Fiadat küldted el,
hogy aki Benne hisz, az sose vesszen el,
hanem Ő általa legyen gyermeked.
/5
Jézus él, Krisztus újra él,
életünkben Ő ad új reményt,
Benne nyer erőt a csüggedő,
Ő az Úr, a mi Üdvözítőnk.
/Refr
Szeretet Istene, dicsérünk szüntelen,
ki nekünk egyszülött Fiadat küldted el,
hogy aki Benne hisz, az sose vesszen el,
hanem Ő általa legyen gyermeked.
/6
Jó Atyánk, örök Istenünk,
Szent Fiaddal együtt tisztelünk.
Véled áldjuk a Lelkedet:
mind, aki él, zengi: szent a neved.
317 Lélek, szállj le ránk
317
/Refr
|:Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ.
Jöjj, Örömünk, jöjj, ma töltsd be szívünk!
Néped vigasztald!
Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ!
Jöjj, és mutasd meg Isten szeretetét:|
/1
Szállj le reánk, jöjj, ki hallod imánk, ki mindig velünk jársz:
Felemelőnk, hogyha elfogy erőnk, s Újjáteremtőnk!
/Refr
|:Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ.
Jöjj, Örömünk, jöjj, ma töltsd be szívünk!
Néped vigasztald!
Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ!
Jöjj, és mutasd meg Isten szeretetét:|
/2
Életadó, jöjj, ki ismered jól, az Isten titkait!
Ami igaz, ami szent, ami szép, arra megtaníts.
/Refr
|:Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ.
Jöjj, Örömünk, jöjj, ma töltsd be szívünk!
Néped vigasztald!
Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ!
Jöjj, és mutasd meg Isten szeretetét:|
/3
Békehozó, jöjj ma Bátorító, Jöjj, és adj reményt!
Űzd el az éjt lelkünk rejtekén! Fényünk csak Te légy!
/Refr
|:Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ.
Jöjj, Örömünk, jöjj, ma töltsd be szívünk!
Néped vigasztald!
Lélek, szállj le ránk! Téged vár a világ!
Jöjj, és mutasd meg Isten szeretetét:|
318 Jöjj zengd velem
MP3
318
/Refr
Jöjj, zengd velem az Úr nevét!
Hirdesd szeretetét!
Jöjj, add neki az életed!
És ne félj, csak Benne remélj!
/1
Lelkem áldja az Urat, mert rám tekintett.
Úgy betöltött javaival, s a szívem ujjong Benne.
/Refr
Jöjj, zengd velem az Úr nevét!
Hirdesd szeretetét!
Jöjj, add neki az életed!
És ne félj, csak Benne remélj!
/2
Íme boldognak nevez az összes nemzedék,
Mert nagy dolgot tett velem: övé a dicsőség!
/Refr
Jöjj, zengd velem az Úr nevét!
Hirdesd szeretetét!
Jöjj, add neki az életed!
És ne félj, csak Benne remélj!
/3
Mert az Isten eltöröl minden hatalmast,
Ám a szegény éhezőt Ő jóllakatja.
/Refr
Jöjj, zengd velem az Úr nevét!
Hirdesd szeretetét!
Jöjj, add neki az életed!
És ne félj, csak Benne remélj!
/4
Hűséges az Istenünk minden időben!
Óvja, védi híveit, kik Benne remélnek.
/Refr
Jöjj, zengd velem az Úr nevét!
Hirdesd szeretetét!
Jöjj, add neki az életed!
És ne félj, csak Benne remélj!
319 Krisztusnak teste es vere
MP3
319
/Refr
Krisztusnak teste és vére van itt.
Az élet kenyere és az üdvösség kelyhe.
Testével, vérével táplál az Úr,
hogy az örök életre jussunk.
/1
Mikor eljött az óra, hogy Jézus
a mi üdvünkért adja magát
kenyeret és bort adott, majd így szólt:
„ez az én testem és az én vérem”.
/Refr
Krisztusnak teste és vére van itt.
Az élet kenyere és az üdvösség kelyhe.
Testével, vérével táplál az Úr,
hogy az örök életre jussunk.
/2
Eme kenyérben és borban hisszük,
hogy az Isten van köztünk jelen.
Jézus asztalhoz ültetett minket,
hogy a testével táplálja lelkünk.
/Refr
Krisztusnak teste és vére van itt.
Az élet kenyere és az üdvösség kelyhe.
Testével, vérével táplál az Úr,
hogy az örök életre jussunk.
/3
A Szentostyát magunkhoz véve,
A mi szívünkbe fogadjuk Jézust,
Aki meghalt, de feltámadt értünk:
Ezt hirdetjük, míg el nem jő.
/Refr
Krisztusnak teste és vére van itt.
Az élet kenyere és az üdvösség kelyhe.
Testével, vérével táplál az Úr,
hogy az örök életre jussunk.
320 Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
320
/Refr
Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
A mindenségnek Istenét!
Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
Ma zengjük mind szeretetét!
/1
Énekkel áldjuk együtt Istenünket,
Dicsérjük mind az Úr nevét,
Irgalmas jóságát mindörökké!
Hirdessük az Ő dicsőségét!
/Refr
Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
A mindenségnek Istenét!
Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
Ma zengjük mind szeretetét!
/2
Oly nagy az Istenünk és oly irgalmas,
művéről vall a föld s az ég.
Mindent csak Ő alkotott kezével.
Őt imádja minden, mi él!
/Refr
Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
A mindenségnek Istenét!
Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
Ma zengjük mind szeretetét!
/3
Dicsérjük Istenünket cimbalommal,
hárfával, lanttal áldjuk Őt!
Tapsoljunk, táncoljunk Istenünknek,
mert Ő a mi hű teremtőnk.
/Refr
Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
A mindenségnek Istenét!
Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
Ma zengjük mind szeretetét!
/4
Istenre, Megváltónkra vár a lelkünk,
mert Benne lel békét a szívünk.
Szentlelked, jó Urunk áraszd le ránk,
s ajkunk téged áld, amíg élünk.
/Refr
Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
A mindenségnek Istenét!
Áldjuk Őt! Áldjuk Őt!
Ma zengjük mind szeretetét!
321 Csak Benned bízom
321
Csak Benned bízom, Uram, én Istenem.
Csak Benned remél a szívem, én Mindenem.
Ezért nem félek, Uram, mert csak Benned hiszek.
Ezért nem félek, Uram, mert bennem élsz, oh Istenem.
322 Atya, áldott legyél
322
/Refr
Atya, áldott legyél!
Fiú, téged imádjon a Föld és az ég!
Lélek áradj reánk! Örök Istenünk,
Téged áld az imánk.
/1
Jó Atyánk, örök Alkotónk,
Legyen meg az akaratod!
Amint a mennyben a te szentjeid,
dicsérünk Téged itt a földön is.
/Refr
Atya, áldott legyél!
Fiú, téged imádjon a Föld és az ég!
Lélek áradj reánk! Örök Istenünk,
Téged áld az imánk.
/2
Jézusunk, a mi Pártfogónk,
Te vagy a mi Szabadítónk,
Egyszülött, kit nekünk ad az Atya,
Jöjj, Urunk, ma hívunk: Marana tha!
/Refr
Atya, áldott legyél!
Fiú, téged imádjon a Föld és az ég!
Lélek áradj reánk! Örök Istenünk,
Téged áld az imánk.
/3
Szállj le ránk, Lélekistenünk!
Az utunkon légy velünk!
Jöjj, vezess, Te vagy az Éltetőnk!
Ha fáradunk, kérünk adj erőt!
/Refr
Atya, áldott legyél!
Fiú, téged imádjon a Föld és az ég!
Lélek áradj reánk! Örök Istenünk,
Téged áld az imánk.
323 Dicsérje föld és az ég
323
/Refr
Dicsérje föld és az ég,
dalolja mind, aki él, Isten szeretetét!
Ma újra hallva szavát,
imádd az élet Urát! Zengj alleluját!
/1
Isten úgy szeret minket,
hogy nekünk Fiát küldte.
Hogy aki Benne hisz,
éljen Vele most és mindörökké!
/Refr
Dicsérje föld és az ég,
dalolja mind, aki él, Isten szeretetét!
Ma újra hallva szavát,
imádd az élet Urát! Zengj alleluját!
/2
Jézus, Ő a jó Pásztor, ismeri övéit,
és ha elveszett egy is,
elmegy érte, megkeresni.
/Refr
Dicsérje föld és az ég,
dalolja mind, aki él, Isten szeretetét!
Ma újra hallva szavát,
imádd az élet Urát! Zengj alleluját!
/3
Jézus, Ő a mi Fényünk,
Benne van reményünk.
Új szívet teremt bennünk,
és a Lelket adja nékünk.
/Refr
Dicsérje föld és az ég,
dalolja mind, aki él, Isten szeretetét!
Ma újra hallva szavát,
imádd az élet Urát! Zengj alleluját!
/4
Jézus, Ő a Megváltónk,
nem ítélni jött hozzánk.
Mert kereszthalálával
a halál legyőzetett már!
/Refr
Dicsérje föld és az ég,
dalolja mind, aki él, Isten szeretetét!
Ma újra hallva szavát,
imádd az élet Urát! Zengj alleluját!
/5
"Mondd Uram, hová mennénk?"
Nálad életet leltünk.
Szent Igéd: örök élet.
Benne szüntelen remélünk.
/Refr
Dicsérje föld és az ég,
dalolja mind, aki él, Isten szeretetét!
Ma újra hallva szavát,
imádd az élet Urát! Zengj alleluját!
324 Krisztusnak teste s vére lett
324
/Refr
Krisztusnak teste s vére lett
az ételünk
Őt fogadjuk most, ki megszabadít.
/1
A kenyér, amit eszünk, már nem kenyér,
A bor, amit iszunk, már nem bor.
Ez valóban a feltámadott Krisztus teste és vére,
ki annyira szeret minket, hogy ételül adja magát.
/Refr
Krisztusnak teste s vére lett
az ételünk
Őt fogadjuk most, ki megszabadít.
/2
Isten, akit szolgálunk, nem távollevő.
Isten, akit magunkhoz veszünk, nem könyörtelen.
Ő igazán gyöngéd és szerető Isten,
ki oly közeli, hogy bennünk akar lakni.
/Refr
Krisztusnak teste s vére lett
az ételünk
Őt fogadjuk most, ki megszabadít.
/3
Én vagyok az élet kenyere.
Atyáitok mannát ettek és meghaltak.
Ez a mennyből alászállt kenyér,
hogy együnk és ne haljunk meg.
/Refr
Krisztusnak teste s vére lett
az ételünk
Őt fogadjuk most, ki megszabadít.
/4
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.
Örökké fog élni, ki ebből eszik.
A kenyér, amelyet én adok,
az én testem a világ életéért.
/Refr
Krisztusnak teste s vére lett
az ételünk
Őt fogadjuk most, ki megszabadít.
/5
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
bennem marad és én őbenne.
Amint én az atya által élek, aki engem küldött,
ugyanúgy, aki engem eszik, általam él.
325 Jézus, Neked élek
325
|:Jézus, Neked élek,
mert csak Te tudod, mi jó nekem.
Szent kezedbe ajánlom lelkem.
Történjék szavad szerint velem!:|
325A Óh Uram, Hozzád száll szavam!
325A
Óh Uram,
Hozzád száll szavam!
Minden nap Téged dicsérlek,
Téged áldalak!
326 Jöjjetek az Úrhoz
326
/1
Jöjjetek az Úrhoz,
gyűljetek asztalához,
gyűljetek asztalához
és jöjjetek az Úrhoz!
/2
Szóljatok az Úrhoz,
gyűljetek asztalához,
gyűljetek asztalához,
és szóljatok az Úrhoz!
/3
Daloljatok Néki,
gyűljetek asztalához,
gyűljetek asztalához,
és daloljatok Néki!
/4
Táncoljatok Néki,
gyűljetek asztalához,
gyűljetek asztalához,
és táncoljatok Néki!
/5
Tapsoljatok Néki,
gyűljetek asztalához,
gyűljetek asztalához,
és tapsoljatok Néki!
326A Életem Tiéd
326A
Életem Tiéd, én átadom Neked,
minden percemet ezután
Veled kezdem el!
327 Táncra perdül a lelkem
MP3
327
/Refr
Táncra perdül a lelkem, ha hozzám szólsz,
Ha szemembe nézel, átkarolsz!
Nincs semmi félelem, nincs semmi baj:
Te lettél a dal!
/1
Vártam a percet és eljött a nap,
Hogy érezzem két kezed, halljam szavad.
Lázadtam ellened, nem hittem el...
De kigyulladt bennem a jel!
/Refr
Táncra perdül a lelkem, ha hozzám szólsz,
Ha szemembe nézel, átkarolsz!
Nincs semmi félelem, nincs semmi baj:
Te lettél a dal!
/2
Maradj még, kérlek, Te légy a tűz!
Kételyek éjjelét messzire űzd!
Hallom a hangod a szívemen csók,
Mely megőrzi bennem a jót!
/Refr
Táncra perdül a lelkem, ha hozzám szólsz,
Ha szemembe nézel, átkarolsz!
Nincs semmi félelem, nincs semmi baj:
Te lettél a dal!
328 Utam a fény
MP3
328
/1
Bármerre lépsz, bármerre jársz,
Én várok rád.
Itt van a kéz, itt van a szó,
Mely szól hozzád.
Lehet, hogy nem vonz már az ég,
És minden messzeség
Hát lépj ki a fényre!
/Refr
Jöjj, mert örök haza vár
A béke rád talál,
Ne félj, csak bízzál!
Szeretetből él az új világ,
Szükségem van rád!
Az életed érték,
Szíved nyisd meg hát!
/2
Kereszt a jel,
keresztből éled új erő.
Testvéri kéz,
testvéri szó oly éltető.
Lehet, hogy nem vonz már az ég,
És minden messzeség
Hát lépj ki a fényre!
/Refr
Jöjj, mert örök haza vár
A béke rád talál,
Ne félj, csak bízzál!
Múljék minden, ami fáj
Meghalt a halál,
a kereszt, nézd, az égbe száll!
/3
Messze a holnap,
de közel az éj...
Nem hagylak árván:
utam a fény!
329 Jézus én Téged választottalak
MP3
329
/1
Jézus, én Téged választottalak,
Hol halál jár és fojtogat,
Ott te vagy nekem az élet!
Feléd tárom két kezem,
Engem küldjél, Istenem,
Jelként, ahova kell!
/2
Hát, jöjj, és élj velem
Egy egész életen át!
Nem győz a félelem,
Ha látja szívem Urát!
330 Kegyelme árad ránk
MP3
330
/Refr
Kegyelme árad ránk,
kegyelme járjon át!
Gyönge szívedben Ő
az éltető erő.
Általa élek én,
nyugalmam két kezén.
Nekem elég az Úr,
kegyelme bennem él!
/1
Szárnyaival betakar,
tollainak árnyéka véd.
Az Ő hűsége pajzs és vért:
nem fenyeget az éjjeli rém!
/Refr
Kegyelme árad ránk,
kegyelme járjon át!
Gyönge szívedben Ő
az éltető erő.
Általa élek én,
nyugalmam két kezén.
Nekem elég az Úr,
kegyelme bennem él!
331 Élek már
MP3
331
/1
Hallod hangját a szélnek,
Új élet ébred,
és remény a szívben.
Felkap, elvisz már végleg,
Dalol a lélek:
Szóljon hát!
/2
Fújjad könnyű-papír életem,
E szélben nem fog el a félelem.
Rejtély, hogy rám mi vár,
De óvj meg, hogy ne érjen sár!
/3
Tisztít, gyógyít a Lélek,
Magányos úton
Nem hagy el téged!
Jelként követ majd lángja,
Hogy mindenki lássa:
Élek már!
332 Igen, úgy legyen!
MP3
332
/1
Kié lesz majd az életem?
Te tudod már, de a félelem
Elragad sokszor s megremeg
Bensőmben minden. Nincs meleg.
/Refr
Mária mondta: úgy legyen,
Itt vagyok, nézd mindenem odaadom!
Igen, úgy legyen!
/2
Kezedbe teszem sorsomat,
Örömömet és gondomat.
Holnapom nem ismerem,
De legyen mindig egy új igen.
/3
Őrizzed, óvjad szívemet,
Tisztán, ahogy csak lehet.
Ajándék egyszer így legyek,
Veled, Uram, soha nélküled!
/Refr
Mária mondta: úgy legyen,
Én is mondom: mindenem odaadom!
Igen, úgy legyen!
333 Evezz a mélyre!
MP3
333
/Refr
Evezz a mélyre! És vesd ki a hálót!
Fogoly a lelked, börtönbe zárod.
Nyisd meg hát szíved ajtaját!
Döntsd már hát: Téged vár,
Vár a világ!
/1
Tudom, hogy küldesz engem
Minden emberért:
Halászni szüntelen még egy embert!
De méltó nem vagyok:
A lelkem telve bűnnel...
Te vársz reám, a szívem rád figyel!
/Refr
Evezz a mélyre! És vesd ki a hálót!
Fogoly a lelked, börtönbe zárod.
Nyisd meg hát szíved ajtaját!
Döntsd már hát: Téged vár,
Vár a világ!
/2
Háromszor kérdezel...
A tegnap bennem él,
A szégyen úgy fáj, a lelkemen ég.
Háromszor mondom el...
A nyelvem béna még,
Igen, kész vagyok, ha engem küldenél!
Kivetem a hálót! – elég, ha szólsz.
Kitárom a szívem: ismerj meg jól!
/Refr
Evezz a mélyre! És vesd ki a hálót!
Fogoly a lelked, börtönbe zárod.
Nyisd meg hát szíved ajtaját!
Döntsd már hát: Téged vár,
Vár a világ!
334 Út,igazág,élet
MP3
334
/Refr
|:Út, igazság!
Út, élet!:|
/1
Te vagy az út,
Te vagy az igazság,
Te vagy nekem az élet!
Te vagy az Úr,
Szívem csak téged lát,
Veled soha nem félek!
/2
Sötétségben éltem én,
És te eljöttél elém.
Ne hagyj a magány szigetén,
Mikor halványul a fény!
/3
Hogyha elborít az árny,
Egyedül téged hív a szám.
Te vagy a biztos útirány:
Veled meglátom hazám!
/Refr
|:Út, igazság!
Út, élet!:|
335 A bolond homokra épített
335
/1
A bolond homokra épített… (3x)
és a ház erősen állt.
De jött az eső és fújta a szél… (3x)
és a háza összedőlt.
/2
Az okos sziklára épített… (3x)
és a ház erősen állt.
És jött az eső és fújta a szél… (3x)
És a ház erősen állt.
/2
Építsd életed Krisztusra… (3x)
És a ház erősen áll.
És jöhet az eső és fújhat a szél… (3x)
És a ház örökre áll!
336 Ezt adhatom
MP3
336
/1
Odaadnám az életemet
Akkor lesz jó, ha óvja kezed.
De látod, mily' bűnös az,
Több ott a rossz, a gaz...
Nézd, hát mit adhatnék neked én?
/2
A bűnömet bánom. Utamat járom,
Célomat látom, az te vagy nekem,
Csak benned bízom, és nem félek én,
Életem kék egén Te vagy a fény!
/3
Odaadom az életemet.
Így most már jó, mert óvja kezed.
De látod, mily' bűnös az,
Több ott a rossz, a gaz, nézd!
Csak ezt adhatom neked én.
|:Életem gyönge, de neked adom.
Fogadd el, fogadd el!:|
337 Édes Jézus, légy vendégünk
337
/1
Édes Jézus, légy vendégünk,
áldd meg, amit adtál nékünk!
Adjad Uram, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék. - Amen („Tessék!”)
/2
Aki ételt, italt adott,
annak neve legyen áldott!
Mi jóllaktunk, hála Isten!
Annak is adj, kinek nincsen! - Amen
338 Hála
MP3
338
/1
Neked szól ez a dal,
Neked írom én.
Neked peng ma a húr,
Neked hála a hangomért!
És Tőled a szó,
Mi egy dalban mondható,
Minden, mi szép,
Minden, mi jó!
/2
Hát jöjj, dalomban
légy az értelem!
Szólj általam,
És fogd a két kezem,
Mert Tőled a szó,
Mi egy dalban mondható,
Minden, mi szép,
Minden, mi jó!
/3
Neked hála! Dicsérlek én!
Neked Hála! Dicsér a Nap,
a hold meg az ég!
Dicsérik mind-mind az Úr nevét!
Neked hála! Dicsér a szél!
Neked hála! Dicsér a tűz, a hó és a jég!
Dicsérik mind-mind az Úr nevét!
/4
Neked szól ez a dal,
Neked írom én.
neked peng ma a húr,
Neked hála a hangomért!
És Tőled a szó,
Mi egy dalban mondható,
Minden, mi szép,
Minden, mi jó!
/5
Miként Dávid király,
Ajkam zsoltárt zeng Feléd!
Neked hála a világon mindenért!
Igen, hallod imám,
Ha nyílik a szám,
Ha peng már a húr,
Ha szól a gitár!
/6
Neked hála! Dicsér a nép!
Neked hála! Kiáltja gyermek, és mondja a vén!
Dicsérik mind-mind az Úr nevét!
Neked hála! Dicsérlek én!
Neked hála! Dicsér a Föld és mind, aki él!
Dicsérik mind-mind az Úr nevét!
|:Neked hála! Hála!:|
339 Dicsőség
MP3
339
/1
A halotti sírnak ajtaján
Fúj a tavaszi szél...
A harmadik napnak hajnalán
Feltámadt Jézus, él!
/2
Dicsőség az Úrnak!
Vele nyersz örök hazát!
Dicsőség, minden száj
Zengjen glóriát!
Dicsőség, dicsőség,
Mert van egy új világ!
/3
Ujjong a lelkem! Életem
Reménye egyedül Jézus!
Kitárul, nézd, a végtelen!
Más nem kell már!
340 Kicsi vagyok én
MP3
340
/1
Kicsi vagyok én, mégse félek én,
Kicsi vagyok én, mégse félek én,
Semmi baj nem lehet,
mert engem Jézus szeret,
kicsi vagyok én, mégse félek én.
La, la…
/2
|: Boldog is vagyok, az is maradok,:|
rossz kedvem nem lehet,
mert engem Jézus szeret,
boldog is vagyok, az is maradok.
La, la…
/3
|:Erdőn, réteken száll az énekem,:|
tudja meg a világ,
hogy Jézus a boldogság,
erdőn, réteken száll az énekem.
La, la…
/4
|:Utcán, tereken nem hagy el sosem,:|
mindenkit így szeret,
mert Jézus a szeretet:
utcán, tereken, nem hagy el sosem!
La, la…
341 Jézusom, Jézusom
341
/1
Jézusom, Jézusom,
a gyermeked lettem,
öleld át életem,
vezesd minden léptem.
/2
Köszönöm, Jézusom,
köszönöm, hogy lettem,
köszönöm, Jézusom,
azt, hogy megszülettem.
/3
Köszönöm, Jézusom,
hogy dicsérhetlek téged,
életemnek minden napján
magasztallak téged.
/4
Köszönöm, Jézusom,
hogy nagyon szeretsz engem,
őrizd egészen tisztának a lelkem.
/5
Állj mindig mellettem,
maradj mindig nálam,
érezd nagyon jól magad
szívem templomában.
/6
Add, Uram, Jézusom,
hogy otthont leljek nálad,
s boldog mennyországban
örvendezve álljak.
342 Jézus Király
MP3
342
/1
Betlehemben fényes csillag volt az égen,
Megszületett, akit vártunk régen,
kis jászolban az Isten fia.
/Refr
|: Jézus Király itt vagyunk már,
aki téged keres, mindig megtalál.:|
/2
Három király boldog volt, hogy Téged láthatott,
s reggelre minden ember már sokat tudott,
kis jászolban az Isten fia.
/Refr
|: Jézus Király itt vagyunk már,
ki téged keres, mindig megtalál.:|
343 Életre szökő vízforrás
343
/1
Életre szökő vízforrás, szomjazom utánad,
Fakadj fel bennem a Lélek szentélyében,
Árassz el Sodró Folyam!
|:Jöjj el már!:|
/2
Sebemnek gyógyító olaj, kiszáradt lelkem
Sóvárogva várlak szent Jelenlét,
Árassz el Sodró Folyam!
|:Jöjj el már!:|
/3
Kitárt karom, Arcod ragyog, magasztalás
Zeng ajkaimon, utolsó lehelletemmel is áldalak!
Sóvárogva várlak, szent Jelenlét!
Árassz el, Sodró Folyam!
|:Jöjj el már!:|
344 Eljött a Földre az Úr
344
/1
Eljött a Földre az Úr, a Király!
Isten országát hozta közénk.
Mint csendes eső, a Földre leszállt
Békessége úgy árad és ömlik reánk.
/2
|:Ajtódnál megáll és szelíden vár,
Barátként jött tehozzád.
Bekopogtat és kéri, hogy légy az Övé!
Élete Fény, ragyogás.:|
345 Istenem virrasztva kereslek
345
/1
Istenem virrasztva kereslek,
Utánad szomjazik a lelkem,
Utánad sóvárog a testem, Istenem!
Én Istenem és minden.
/2
Mikor ágyamon elkerül az álom,
Úgy várom, hogy eljöjj hozzám,
Várom azt, hogy megkönnyítsd terhemet,
S a vállaimról elvegyed!
/3
Jöjj el, ragadj magaddal Uram!
Jöjj el, ragadj el,
Jöjj el, emelj magaddal,
Én Istenem és mindenem!
Én Istenem.
346 Anyád, méhétől fogva
346
|: Anyád, méhétől fogva kiválasztottalak,
||:az enyém vagy:||3x :|
|: A hajnalból szültelek Téged
körülvettelek és dédelgettelek
kezemben hordom életed
angyalaimmal őrzöm tetteidet.:|
347 Szeráf kórusokkal zengem énekem
347
/1
Szeráf kórusokkal zengem énekem
Kerubok hárfán kísérnek engem
Dicséret áldozatával hódolunk
Kitárt karokkal magasztalunk
/Refr
|:Szent szent szent szent
Szent a Seregek Ura
Mindörökké zengem:|
/2
Dicsőséged betölti
a szívem és a lelkem
Fényed átragyog felettem
Lelked átölel és felemel
Mindörökké zengem:
/Refr
|:Szent szent szent szent
Szent a Seregek Ura
Mindörökké zengem:|
348 Téged vár
348
/1
Téged vár,
Téged vár ez a nép,
mely sötétségben él.
|:Messiás, Messiás, égi Király:| 4x
/2
Vessző kél Izáj törzséből,
hajtás sarjad gyökeréből,
az Úr Lelke nyugszik rajta,
így hívják: Messiás...
/3
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,
a Béke Fejedelme,
így hívják: Messiás...
349 Megnyílt az ég és megjelent
349
/1
Megnyílt az ég és megjelent
a nagy király angyal seregek közepett,
és a menyasszony így kiált:
Jöjj el, Uram Jézus!
|:Marana Tha!3x:|
/2
A menyasszony hófehérre mosta ruháját
a Bárány vérében
és a tanúságtétel erejével így kiált:
Jöjj el, Uram Jézus!
|:Marana Tha!3x:| 4x
350 Két angyal ül a sírkövön
350
|:Két angyal ül a sírkövön
Nincsen itt, feltámadott!:|
|: Békesség nektek! Én vagyok!
Ne féljetek!
/1x: Legyőztem a halált!/
/2x: Vegyétek Lelkemet!/:|
351 Veni Creator
351
/1
Veni Creator, Veni Creator,
Veni Creator Spiritus!
Érints meg, jöjj!
/Refr
Jöjj Szentlélek, teremts újjá,
látogass meg
Tölts be teljesen erőddel,
részegítőn jöjj emelj fel!
/2
Érints meg, jöjj!
Te vagy, ki megvédsz a bajban,
ajándékaiddal elhalmozol,
Tűz, Élő Forrás, Szerelem, Erő,
mely áthevít és felemel
Érints meg, jöjj!
/Refr
Jöjj Szentlélek, teremts újjá,
látogass meg
Tölts be teljesen erőddel,
részegítőn jöjj emelj fel!
/3
Te vagy, ki átölelsz, ha félek,
sötétségeimben te vagy a Fény
Tudás, Bölcsesség, Értelem, Tanács,
mely támogat ösvényeden
Érints meg, jöjj!
/Refr
Jöjj Szentlélek, teremts újjá,
látogass meg
Tölts be teljesen erőddel,
részegítőn jöjj emelj fel!
/4
Te vagy, ki szomjúságom oltod,
égi harmatoddal fölém hajolsz
Ital, mámorító Lélek, Olaj,
mely gyógyít, s Benned éltet
Érints meg, jöjj!
/Refr
Jöjj Szentlélek, teremts újjá,
látogass meg
Tölts be teljesen erőddel,
részegítőn jöjj emelj fel!
/5
Veni Creator, Veni Creator,
Veni Creator Spiritus!
Érints meg, jöjj!
352 Én vagyok az Élet Kenyere
352
Én vagyok az Élet Kenyere.
Aki bennem hisz,
még ha meghalt is, élni fog!
Aki hozzám jön, többé nem éhezik,
s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
Aki e kenyérből eszik, örökké él,
s feltámasztom az utolsó napon.
|:Fogadj be engem!:|
353 Hát nem tudod
353
/1
Hát nem tudod és nem hallottad,
hogy örökké való Isten az Úr?
Ő alkotta a mindenséget.
Erőt ad a megfáradtnak és az erőtlent
erőssé teszi.
/2
Ellankadnak az ifjak,
még a bátrak is megbotlanak,
|: De akik az Úrban bíznak,
erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk,
futnak és nem lankadnak el,
járnak, és nem fáradnak el.
Napról-napra Benne bíznak:|
354 Nézzétek a szolgám
354
/1
Nézzétek a szolgám!
Meg vetett volt,
utolsó az emberek közt,
a Fájdalmak férfia,
Ő tudta mi a szenvedés!
/2
|:Betegségeinket viselte,
bűneinkért szúrták át,
gonoszságainkért törték össze Őt,
sebei szereztek nékünk gyógyulást!:|
355 Gazdagon megáldalak
355
/1
Gazdagon megáldalak,
utódaidat megsokasítom,
mint az ég csillagait
és a tengerpart fövényét.
Utódaid elfoglalják majd
az ellenség kapuját.
Utódaid által nyer áldást
a föld minden népe,
mivel hallgattál szavamra!
/2
Én El Shaddáj vagyok,
járj előttem és légy tökéletes.
Szövetséget hozok létre
köztem és közted, s megsokasítalak.
Te népek sokaságának atyja leszel,
királyok származnak tőled,
szövetséget hozok létre
utánad utódaid között,
minden nemzedéken át.
Ez örök szövetség lesz,
s én a te Istened leszek.
356. Jézus itt van
MP3
356
/Refr
|:Jézus itt van, jöjj hát!
Szentlélek szállj ránk!
Atyánkat imádjuk,
a kegyelem áradjon szét!:|
/1
Tudom régóta már,
Te vagy a Király: Jézus!
Szívem befogadott,
én a Tied vagyok!
Maradj hát velem!
357 Te vagy a szőlő
MP3
357
/1
Te vagy a szőlő én a hajtás.
Te vagy a bőven termő fa, én az ág.
Te vagy a feltámadás, és az Élet!
Te vagy az Út, az igazság!
/2
Jézus, Te azt mondtad:
Jöjjetek hozzám!
Mind, akik megfáradtatok,
gyertek közel!
Felajánljuk életünk,
Fogadd el, és mi a Tiéd leszünk!
/3
Ebben a kenyérben,
közénk leszálltál,
Ebben a díszes kehelyben
véred adod.
Ezért most Tehozzád megyünk,
Neked adjuk mindenünk.
Te a miénk lettél,
és mi a Tiéd leszünk!
358 Vágyom az Úrra szüntelen
MP3
358
/1
Vágyom az Úrra szüntelen,
Úgy várom az Urat!
Ő kell nekem, és senki más,
Őt imádom csak!
Éhezem Őt és szomjazom,
lelkem vágyik rá.
Hívlak én Uram, jöjj közel,
látogass meg már!
/Refr
|:Hadd teljek be a Te lényeddel,
Jöjj, ne késlekedj!
Áraszd Lelked a szívembe,
Kérlek, ébressz fel!:|
/2
Átkarolsz szerelmeddel,
Jézus add, hogy éljek én,
Tested, véred, szent erőd,
áradjon bennem szét!
Felém tartom a két kezem, szívem csak a Tiéd,
Áldd meg kérlek az életem,
csak Neked éljek én!
359 Az igaz virul
MP3
359
/1
Az igaz virul, mint a pálma,
Fölfelé nő, mint a Libanon cédrusa.
Ott lakik az Úr hajlékában,
Virágzik a szent csarnokban.
/Refr
Mert az Úr táplálja őt,
mert az Úr öntözi őt,
Mert az Úr növeszti őt magasba!
Elárasztja élettel,
gazdagítja gyümölccsel,
Hogy örökké hirdesse:
Az Úr igazságos,
Ő az én Sziklám, az Életem!
/2
Fejem fölemelted, Uram!
Fölkentél színtiszta olajjal.
Tetteid örömmel töltenek el,
Szívem kezed művein ujjong!
360 Egykor a világnak éltünk
360
/1
Egykor a világnak éltünk,
vágyat, álmokat követtünk,
Hajszoltunk a boldog perceket.
Elmerültünk vétkeinkben,
haragban és gyűlöletben,
De Isten egy napon átölelt.
/Refr
Krisztussal életre keltett minket,
elvette a bűneinket,
örök halál többé nem vár ránk!
Szeretetével feltámasztott,
országában helyet adott,
Áldjuk gazdag irgalmasságát!
/2
Nem akarta, hogy eltévedjünk,
haragnak fiai legyünk,
Kegyelméből üdvözölhetünk.
Ő teremtett jóra, szépre,
velünk marad, megígérte,
Benne éljük szép életünk.
361 Nagy Isten, imádunk
MP3
361
/Refr
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|
/1
Nagy Isten, imádunk,
örökké magasztalunk!
Mindennek Teremtője, végtelen Úr!
Légy áldott, mi Atyánk,
szerető Édesapánk,
Az egész világ zengje:
Te vagy az Úr!
/2
Új Jézus, Téged áldunk!
Te vagy a mi Királyunk!
Megváltó Fiúisten, végtelen Úr!
Te vagy az Út, az Élet,
Igazság, nem ítélet!
Testté lett Élő Ige,
Te vagy az Úr!
/3
Szentlélek, Téged várunk!
Vigaszunk, jó barátunk!
Megszentelő Lélek, végtelen Úr!
Bölcsesség bő forrása,
próféták legszebb álma,
Erőnk és reménységünk,
Te vagy az Úr!
/Refr
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|2x
362 Magasztaltassál fel
MP3
362
/Refr
Magasztaltassál fel
az egek fölé!
Dicsőséged ragyogjon
az egész Föld felé!
Zsoltárt zengek, így dicsérlek,
éneklek Neked,
Mert irgalmad az égig ér,
nagy a Te hűséged!
/1
Könyörülj rajtam, Istenem!
Rád bízom magam!
Küldj a mennyből segítséget,
ments meg jó Uram!
Kiáltok: szabadíts meg,
hiszen irgalmadból élek!
Kész már, kész a szívem,
áldott légy, fölséges Isten!
/2
Szárnyad oltalmában
megbújni uram!
Kezed sátorában
elrejteni magam!
Nagyon jó Veled lenni,
Tehozzád menekülni!
Benned megnyugodni olyan jó,
nagyon jó!
363 Mindent elvetek
MP3
363
/1
|:Mindent elvetek,
szemétnek tekintek,
csak Jézust ismerjem.
Mindent eldobok,
Érte veszni hagyok,
csak Krisztust elnyerjem!:|
Őt akarom megismerni,
feltámadása erejét!
Benne lenni, Vele élni,
számomra ez a nyereség!
/2
Jól tudom,
hogy még nem enyém,
tökéletes sem vagyok még.
De rohanok, hogy megragadjam,
mert életem csak Krisztusé!
/3
Mindent el kell felejtenem,
ami mögöttem van rég,
Futok Isten jutalmáért,
a célért: Jézus Krisztusért!
364 Ó Uram, én Istenem
MP3
364
/1
Ó Uram, én Istenem!
Hajnalban virrasztva Terád várok!
Téged szomjaz, vágyik a lelkem,
testem is Teérted sóvárog.
Úttalan, kiszáradt vidéken,
pusztaságban kutatlak, kereslek.
Bárcsak Előtted megállhatnék,
s láthatnám dicsőségedet!
/Refr
Mert irgalmad jobb,
mint az é-let,
ajkam mindig Téged dicsér!
Én áldani akarlak,
amíg csak é-lek!
Nevedben emelem imára kezem!
/2
Ajkam ujjong, és örvend a szám,
Amikor Rólad elmélkedem!
Hisz Te mindig megmentettél engem,
Szárnyad alatt örvendezhetem!
Lelkem örökké Téged kíván!
Simulok Uram, szorosan Hozzád!
Nem kell soha semmitől sem félnem,
Mert jobbod engem megtart örökké.
365 Bárány, égi Bárány
MP3
365
/1
Bárány, égi Bárány,
véred bőven ömlik ránk!
Istennek báránya,
a bűntől megtisztítottál.
/2
Istennek bárány,
véreddel mosd el vétkemet!
Bárány, égi Bárány,
irgalmazz, mentsd meg lelkemet!
/3
Bárány égi Bárány,
ölelj magadhoz engemet!
Istennek Báránya,
adj békét az én szívemnek!
366 Az Úr sziklánk
MP3
366
/1
Az Úr sziklánk,
tűz, örök izzás!
Óvja az igazat,
erős fellegvár!
Magasba emel,
de emésztő láng.
Istened imádd, hisz ő a Király!
/Refr
Nézzük majd Siont,
az ünnepek városát!
Teljes szépségében
látjuk a Királyt!
Nem mondja senki:
elveszett vagyok!
A nép, amely ott lakik,
elnyeri bocsánatod!
/2
Kelj fel hát Urunk,
emelkedj fel!
Tudja meg minden nép,
irgalmad sosem fogy el.
Fenségben ragyogsz,
Te vagy szabadítónk!
Törvényed éltet,
éneklünk országodról!
367 Síró kicsiny ember voltál
MP3
367
/1
Síró kicsiny ember voltál,
így születtél.
Kemény, rideg éj várt Rád,
mégis eljöttél
Várt a szomjazó világ,
beléptél hozzánk,
Villámfényként ragyogtad be
az éjszakát.
/Refr
|:Izzó Tűz, lobbanj fel!
Lángoddal égess el
Minden bűnt a szívekben!
Tisztítsd meg a lelkeket!:|
/2
Gyakran rám tör a félelem,
sötétben járok.
Kemény, rideg a világ,
én fényre várok!
Szívem lankad, erőm fogy,
fagyos a lelkem.
Jöjj el Jézus, ragyogd be,
űzd el az éjem!
/Refr
|:Izzó Tűz, lobbanj fel!
Lángoddal égess el
Minden bűnt a szívekben!
Tisztítsd meg a lelkeket!:|
368 Uram, Te ismersz
MP3
368
/1
Uram, Te ismersz, mert átlátod szívem,
Nem titok Előtted gondolatom.
Még ki sem mondtam a szót, Te már érted,
Színed előtt élem az életem.
/Refr
Ha feltölteném a hajnal szárnyát,
S a tenger szélső határára szöknék,
Engem ott is a Te kezed vezetne,
Te vigyáznád az életem.
Hiszen Te formáltad, Istenem, a bensőm,
Anyám méhében Te szőtted a Testem.
Dicsérem én kezed minden művét,
és áldalak, míg csak élek én!
/2
Hová is mehetnék el Lelked elől,
Hová bújhatnék Színed elől?
Ha fölmennék az ég magasába, Te ott vagy,
Ha alászállnék az alvilágba, jelen vagy!
369 Te az Élet vagy
MP3
369
/1
Te az Élet vagy, és a Feltámadás!
Ki feloldozna, nincs senki más!
Aki hisz Benned, ha meghal is, élni fog!
Jézus, Dicsőítsd meg az Atyát!
/Refr
|:Jöjj ki! Lázár, jöjj ki!
Szól az Úr.
Szavára ébred a holt,
többé már nem az, aki volt!:|
/2
Isten megadja neked, bármit is kérsz!
Velünk érzel és sírsz Te is szíved mélyén.
A mi szavunkat is meghallja Atyánk odafenn,
Veled kiáltjuk mind idelenn!
370 Neked éneklek
MP3
370
/1
Neked éneklek, jó Uram!
Olyan jó Téged dicsérni és áldani.
Csak a Tiéd, Hozzád szól e dal!
Olyan jó szerető Lényedet imádni.
Mert a szívem telve van Veled!
Igen, a szívem most telve van Veled.
Dicsőitem, áldom szent Neved: JÉZUS!
/2
Fogadd életem, Uram,
Fogadd el életem,
átadom most boldogan,
Fogadd el Istenem.
Fogadd el! Úgy szeretlek Téged!
Úgy szeretlek Téged!
Boldog vagyok, mert szeretsz,
Köszönöm Neked, Uram!
/3
Bűneimet elveszed,
Engem megváltottál.
Vigasztalsz és a kegyelem árad!
És a szívem újra lángra gyúl.
371 Gyertek be az Úr templomába
MP3
371
/Refr
|:Gyertek be az Úr templomába,
jöjjetek vár a szent hajlék!
Jézus hív örömlakomára,
kezdődik már a vendégség!:|
/1
Szem nem látta fül nem hallotta,
emberi szív föl nem fogta,
mit készített azoknak Isten, akik Őt szeretik!
372 Az élet gyakran
MP3
372
/1
Az élet gyakran megviselt,
A világ lassan fölnevelt.
Bűnök közt éltem életem, igen!
Úgy tudtam nem vagy itt velem, Istenem!
És akkor jött egy gondolat:
Keresni kezdtem hangodat.
És szívemre egyszer lángra gyúlt Feléd!
Tisztulni kezdett akkor már a kép.
/Refr
Szeretet áradt a szívembe,
bűnöm beláttam könnyezve.
Életem értelmet kapott,
éreztem azt, hogy a Tiéd vagyok.
/2
Tudtam, hogy már szabad vagyok.
Lelkemből jöttek új dalok.
Betöltötted a szívemet, igen!
Új emberré szültél Uram, Istenem!
/3
Vágyom, hogy szolgáljak Neked!
És akkor mindig szabad leszek!
Add meg hát jó Uram nekem, ha lehet:
Szívemben mindig legyen szeretet!
/Refr
Szeretet áradt a szívembe,
bűnöm beláttam könnyezve.
Életem értelmet kapott,
éreztem azt, hogy a Tiéd vagyok.
373 Jézus él
MP3
373
/Refr
|: Jézus él, Jézus él!
Föltámadt a győzedelmes! Jézus él!
Jézus él, Jézus él! Legyőzte a halált!
Ő újra él!:|
/1
Láttam Őt, előttem állt,
A szívem verése majd megállt.
Megszólított gyengéd hangján,
Tekintete, mint a fénysugár.
/2
Először nem ismertem fel,
Ilyen nagy csodákban kételkedtem.
Ám amikor nevemen szólított,
Azonnal tudtam, hogy Ő van ott!
/3
Menj testvéreimhez, vidd el a hírt,
Fölmegyek Atyámhoz, mert Ő hív.
Istenemhez, Ki a tiétek is,
Vár a dicsőség, letört a tövis!
374 Nem is ismertelek még
MP3
374
/1
Nem is ismertelek még,
Te már értem szenvedtél.
Én nem érdemeltem meg,
hogy a gyermeked legyek.
Hibáztam, Te szerettél, elestem, felemeltél!
Én megnyitottam szívemet:
Te nekem adtad Lelkedet!
/Refr
Vér és víz, engem életre hív.
Mindent adtál nekem, Benned vár a végtelen!
Víz és vér, Jézus értem szenvedtél!
De szavaid a keresztfán
az én szívemet szúrták át!
/2
Mindent odaadtál nekünk,
hogy legyen örök életünk.
Feláldoztad életed, vállaltad a kereszted.
Hordtad a töviskoronát, oldalad lándzsa járta át,
És megnyitottad szívedet: nekünk adtad Lelkedet!
/Refr
Vér és víz, engem életre hív.
Mindent adtál nekem, Benned vár a végtelen!
Víz és vér, Jézus értem szenvedtél!
De szavaid a keresztfán
az én szívemet szúrták át!
/3
Vér és víz: Téged új életre hív!
Mindent átadott neked, választ hát az életet!
Ébredj már, sötétben élsz, de a Fény vár rád!
Mindent odaadott neked! Válaszd Jézust: az Életet!
375 Ó Jézusom, hű Megváltóm
375
Ó Jézusom, hű Megváltóm!
Árasztod Atyád szerelmét.
Szívünknek nincs nyugalma, csak Benned,
Ó Jézus, Jézus, Jézusom!
376 Kiszáradt, üres pusztaság
MP3
376
/1
Kiszáradt, üres pusztaság,
életem kopott csontmező.
Szívemben félelem az Úr,
Nélküled lenni sincs erőm.
Tagjaim bénán fekszenek,
Terád vár minden mozdulat.
Jelenlétednek áramán
frissítő szélvihar fakad!
/Refr
Eljöttél, érints meg, ébressz fel!
Szédülök, tarts erősebben!
Ragadj ki végre halálos álmomból!
Új élet ébredjen fényeddel,
Teljen meg erőddel minden!
Itt vagy már, és az élet csak Ró-lad szól!
/2
Megnyitod életem sírboltját,
kimentesz sötétségemből.
Szerelmed teljesen átjár,
csontokból életet nemzőn.
Fénnyel hinted be útjaim,
világosságban járhatok.
Lelkeddel mélyen átölelsz,
álmomat Veled álmodom!
377 A reményem csak Te vagy
377
A reményem csak Te vagy,
Jézus, a reményem csak Te vagy.
Korán reg-gel és késő éj-jel
a reményem csak Te vagy.
377A Jézus él
377A
/Refr
|: Jézus él, Jézus él!
Föltámadt a győzedelmes! Jézus él!
Jézus él, Jézus él! Legyőzte a halált!
Ő újra él!:|
/1
Láttam Őt, előttem állt,
A szívem verése majd megállt.
Megszólított gyengéd hangján,
Tekintete, mint a fénysugár.
/2
Először nem ismertem fel,
Ilyen nagy csodákban kételkedtem.
Ám amikor nevemen szólított,
Azonnal tudtam, hogy Ő van ott!
/3
Menj testvéreimhez, vidd el a hírt,
Fölmegyek Atyámhoz, mert Ő hív.
Istenemhez, Ki a tiétek is,
Vár a dicsőség, letört a tövis!
378 A menyasszony hív
MP3
378
A menyasszony hív a Lélekkel:
jöjj el Urunk kegyelmeddel,
Aki szomjazik, jöjjön igyék,
ingyen merítse az élet vizét,
Alleluja, Jézusunk él!
Alleluja, békét ígér.
Alleluja, Ő a mi Urunk,
Alleluja, megváltó Jézusunk!
379 Zengő dallal
379
/Refr
Zengő dallal magasztalom Istent,
mert a jót mind tőle kapom én
|:Zengő dallal Uram áldom,
Ő a jóság életem egén!:|
/2
Oltalmazz engem Istenem,
mert én benned bízom.
Így szólok az Úrhoz: Istenem vagy nekem,
nincs más javam rajtad kívül.
/Refr
Zengő dallal magasztalom Istent,
mert a jót mind tőle kapom én
|:Zengő dallal Uram áldom,
Ő a jóság életem egén!:|
/3
Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
Ezért örül az én szívem és ujjong a lelkem,
sőt, reménységben nyugszik testem is.
/Refr
Zengő dallal magasztalom Istent,
mert a jót mind tőle kapom én
|:Zengő dallal Uram áldom,
Ő a jóság életem egén!:|
/4
Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában,
és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
Az élet útját mutatod nekem,
örömmel töltesz el színed előtt!
380 Szeretet Lelke,áradj ki ránk
MP3
380
/1
Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja
Szeretet Lelke, áradj ki ránk
|:Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja:| 4x
/2
Al-le-lu-ja, alleluja, alleluja!
Jézus szívéből, átszúrt szívéből
|:Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja!:| 4x
Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja!
381 Áradj folyó
MP3
381
/Refr
Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj.
Mosd meg szívünk tisztítsd meg ruhánkat.
Áradj folyó, töltsd be testünk templomát.
Örök élet vize, áradj ránk.
/1
Mert úgy várunk és kiáltunk
szomjúságunk csillapítsd le, ó Urunk!
Mint szarvas hűs forrásra,
jelenlétedre úgy kívánkozunk.
/Refr
Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj.
Mosd meg szívünk tisztítsd meg ruhánkat.
Áradj folyó, töltsd be testünk templomát.
Örök élet vize, áradj ránk.
/2
Tömlöcajtók nyíljanak meg,
S a gonoszság láncai lehulljanak,
Az erőtlen Rád tekintsen,
S a beteg is mondja: hős vagyok!
/Refr
Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj.
Mosd meg szívünk tisztítsd meg ruhánkat.
Áradj folyó, töltsd be testünk templomát.
Örök élet vize, áradj ránk.
382 Ó, Mária, üdvözlégy
382
/1
Ó, Mária, üdvözlégy!
Kegyelmével eláraszt az Ég.
Üdvözlégy, ó Ékesség!
Isten tüze benned ég.
/2
Áldott Te vagy egyedül,
mindörökké asszonyok közül.
Felmagasztalt Jézusod,
méhedben Ő legyen áldott!
/3
Isten anyja, mi Atyánk!
Bűnösökre nézz le ránk!
Kérd hát értünk Szent Fiad:
Halál hatalmában ne hagyj!
382a Gyönyörködöm
MP3
382A
Gyönyörködöm,
Betöltöd szívemet.
Gyönyörködöm jelenlétedben.
Gyönyörködöm,
Lelkem most Nálad megpihen.
Jó Uram, közelségedben.
383 Isten, és Istenem
383
/1
Isten, és Istenem
Téged kereslek, utánad szomjazom,
Érted sóvárog a lelkem,
Téged keres tekintetem.
Mert kegyelmed többet ér,
Mint az élet, ajkam dicsér,
Magasztallak egész életen át,
S nevedben emelem imára kezem.
/2
Lelkem eltelik Veled,
S szám ujjongó örömmel mond dicséretet.
Fekhelyemen rólad elmélkedem,
Éjjel virrasztva Feléd száll a lelkem.
Valóban Te lettél gyámolóm,
Szárnyad oltalmában vigadozom.
Lelkem hozzád ragaszkodik
Jobbod szilárdan tart engem
384 Ó drága Jézusunk
384
Ó drága Jézusunk,
jóságod végtelen,
kenyér és bor titkában
táplálsz szüntelen.
E titkos áldozat
legszentebb ünnepünk,
dicsérje szent Neved
Ujjongó é-nekünk!
385 Táplálj minket testeddel
385
Táplálj minket testeddel,
véreddel, ölelj át szereteteddel!
Soha, soha ne hagyj el
minket, ó Jézus!
Országodba vezess el minket,
ó Jézus!
Te légy a szívünk kincse,
szívünk drága kincse!
386 Hozzád akarok tartozni
386
/1
Hozzád akarok tartozni,
Veled akarok lenni,
Érted akarok dolgozni,
Neked akarok tenni!
/2
Téged akarlak ismerni,
Feléd akarok menni,
Hozzád akarok érkezni,
Tied akarok lenni!
387 Szűz Mária, bizodalmunk
387
Szűz Mária, bizodalmunk,
ol-talmadat kérjük
Ő-rizz, Ő-rizz, Béke Királynéja!
388 Szívem csendben
388
Szívem csendben az Úrra figyel,
ki segít
Szívem csendben az Úrra figyel,
ki segít
Szívem csendben az Úrra figyel.
389 Énekszó és örömujjongás
389
Énekszó és örömujjongás
hallatszik az igazak sátraiból.
Énekszó és örömujjongás
hallatszik az igazak sátraiból.
|:Az Úrnak jobbja minket
fölemelt, alleluja,
az Úrnak jobbja nagy
csodákat művelt, alleluja:|
390 Megmentettél
390
Megmentettél, Téged dicsér háladalom.
Felemeltél, a sötétségből kimentettél.
Hozzád kiáltok Uram, magasztallak
és áldalak Téged,
és az életem újra eléd teszem.
391 Legyen áldás az úton
391
/1
Legyen áldás az úton,
amit ma kezdesz el.
Legyen veled az Isten,
kérjük, kísérjen el.
Kérjük, oltalmazzon meg,
és adjon néked erőt,
Utadon vezessen, formáljon, szeressen,
Legyen a te őriződ!
/2
Legyen áldás az úton,
amit ma kezdesz el.
Tegye jóvá az Isten,
amit te rontasz el.
Kérjük, lénye ragyogja
a lábad elé a fényt.
Lásd meg, hogy utadon isteni oltalom
vigyáz rád és szeretve félt.
/3
Legyen áldás az úton,
amit ma kezdesz el.
Legyen erőd és türelmed,
ha szenvedni kell.
Legyen erőd szeretni
és utolsó lenni, ha kell.
Szívesen szolgálni, hálával áldani,
Jézusra mutatni fel.
/4
Legyen áldás az úton,
amit ma kezdesz el.
Öröm kísérjen végig
amíg úton leszel.
Legyen boldog életed,
és mindig Övé.
Szívünkből szeretünk, imában kísérünk
életed célja felé.
392 Jézus, Messiás, neve
392
/1
Jézus, Messiás, neve
minden név fölött való!
Ő a kezdet és a vég,
az első és az utolsó!
/Refr
|:És aki hallja, az mondja,
hogy jövel! Aki szomjas,
jöjjön el! És aki akarja, mind
vegye el az életnek vizét ingyen!:|
/2
Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága
Izrael reménysége, ama fényes
szép hajnalcsillag.
/Refr
|:És aki hallja, az mondja,
hogy jövel! Aki szomjas,
jöjjön el! És aki akarja, mind
vegyel el az életnek vizét ingyen!:|
393 Jöjj Szentlélek szállj le ránk
393
/1
Jöjj Szentlélek szállj le ránk,
oszd a Mennyből égi Láng
fényességed sugarát
Veni Sancte Spritus!
A-men.
/2
Jöjj, ki árvák Atyja vagy
Jöjj, ki szívek Lángja vagy,
ajándékos jó barát!
Veni Sancte Spiritus!
/3
Jöjj, Te vagy a Vigasztalás,
Jöjj, drága vendég, lelki társ,
mindig édes enyhülés!
Veni Sancte Spiritus!
/4
Gondok között nyugalom,
hőség ellen oltalom,
zokogásban könnyülés!
Veni Sancte Spiritus!
/5
Jöjj és töltsd be híveid
titkos mély szíveit,
boldogító égi Tűz!
Veni Sancte Spiritus!
/6
Semmi, semmi nélküled
az emberben nem lehet,
semmit tiszta, semmi szűz!
Veni Sancte Spiritus!
/7
Mosd meg, amit a szenny belep,
öntözd azt, amit eleped,
seb fájását csillapítsd!
Veni Sancte Spiritus!
/8
Ami dermedt, élesztgesd,
ami fagyos melengesd,
ami hibás, igazítsd!
Veni Sancte Spiritus!
/9
Benned minden bizalom,
osszad, osszad pazaron
hét szent ajándékodat!
Veni Sancte Spiritus!
/10
Adj érdemre jobbulást,
üdvösséges kimúlást,
örök vígasságot adj!
Veni Sancte Spiritus!
394 Urunk, küldd el a Szentlelked
394
Urunk, küldd el a Szentlelked
aki megújítja a Földnek színét!
394A Ave Maria
394A
Ave Maria, Ave Maria,
A-ve, A-ve, Mari-a.
395 Udvozlegy Maria
MP3
395
/1
Üdvözlégy, Mária malaszttal teljes,
az Úr van teveled.
Áldott vagy Te az asszonyok között,
És áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária,
Istennek Szent anyja,
Imádkozz érettünk, bűnösökért,
Most és halálunk óráján,
amen, amen, alleluja.
396 Mint az agyag
396
/1
Mint az agyag, mely puha még,
a fazekas kezében alakul.
Úgy alakítsd a szívemet,
csak erre vágyom, Uram, Istenem!
/Refr
|:Jövök hozzád, Jé-zus, jövök hozzád, Jé-zus:|
/2
Mint szárazföld, ha szomjazik,
Úgy vágyik szívem élő vizedre,
Mert Istenem, Te vagy a Forrás.
Ki Benned hisz, az nem szomjazik már.
/3
Mint éjjeli őr, várja a hajnalt,
Úgy remél lelkem a Te szavadban.
Mert az Igéd lámpás az úton
Lobogó mécs a lábam előtt.
397 Jézus, neved oly csodálatos
MP3
397
/1
Jézus, neved oly csodálatos.
Jézus, nékem oly kívánatos,
Jézus, néked mondok éneket,
Te vagy édes mindenek felett!
/2
Jézus, Sáron legszebb rózsája,
Jézus, a völgynek legszebb virága,
Jézus, szívem hódoljon Neked,
Te vagy édes mindenek felett!
/3
Jézus, eljövendő nagy király,
Jézus, akit minden szentje vár,
Jézus, tiéd minden tisztelet,
Te vagy édes mindenek felett!
398 Megkötöm magamat Isten kötelével
MP3
398
/1
Megkötöm magamat Isten kötelével.
Megkötöm szívemet Ország igéjével.
Szabadságom, Uram, néked visszaadom,
Csak a szeretetre formáld át tudatom.
/2
Magamat megkötni nehéz nekem Uram,
segítő kéz nélkül nehéz járnom utam.
Atyám erősítsd meg gyermeked a hitben,
életem példázza: szeretet az Isten.
/3
Megkötöm magamat baráti kötéllel,
testvéri közösség tartó erejével.
Testvér, ha eloldanám kettős kötelékem,
szembesíts magammal, légy felelős értem!
399 Bizony, hiszem
399
Bizony, hiszem, hogy meglátom
az Úr jóságát
az élőknek földjén!
Várjad az Urat, légy erős,
bátorkodjék és várjad az U-rat!
400 Ne félj Sion
400
Ne félj Sion, ne lankadjon kezed!
Vele van az Úr, a Te Istened!
Örül majd tenéked nagy örömmel,
újjáéleszt szeretetével.
401 Én lelkem áldjad az Urat
401
/1
Én lelkem áldjad az Urat,
el ne feledd, mit tett veled.
Én lelkem várjad az Urat,
zengj neki új éneket.
Mert úgy szeret téged, mint senki más,
mint igaz hű barát,
kegyelme mindig vár reád.
/2
Bizalmam benned van Uram,
Jézus Krisztus Úr, Király,
kősziklám, pajzsom vagy nekem,
szabadító Istenem.
˛˛Kezedre bĂ­zom a lelkemet,
Te váltottál meg engem,
Ăł Uram, hűsĂ©ges Isten˝˝
402 Jézus a fényem
402
/1
Jézus a fényem, üdvösségem
kitől féljek, kitől remegjek?
Jézus az életem királya,
kitől féljek, kitől remegjek?
/2
Elrejt engem hajlékában,
veszély napján bevisz sátorába.
Jézus a szikla, benne bízom:
erős fundamentum.
/3
Szent utadra taníts meg engem,
vezess mindig egyenes ösvényen.
Helyetted mondja már a szívem:
az én arcomat keressed!
402A Adjunk hálát Istennek
402A
Adjunk hálát Istennek,
mert az ő szeretete végtelen!
403 Ott lélegzel a fában
403
Ott lélegzel a fában,
ott mosolyogsz a virágban,
ott vagy a szélben, a frissben,
ó boldog, boldog Isten.
Szép sorsomat te szőtted,
jó leborulni előtted.
Te vagy az útnak a vége:
Szent mélység, áldott béke.
404 Méltó a Bárány
MP3
404
|:Méltó a Bárány, hogy vegyen dicsőséget,
hódolatot, áldást és tisztességet!:|
|:Szent az Ő neve! Örökké!:|
405 Szent vagy
405
/Refr
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Jahve Sabaoth.
/1
|:Az ég és föld zengje áldott nevedet.:|
|:Hozsanna a magasságban, hozsanna!:|
|:Ó áldott aki jön az Úr nevében!:|
|:Hozsanna a magasságban, hozsanna!:|
406 Hozzád száll az énekem
MP3
406
Hozzád száll az énekem,
olyan jó Téged dicsérni!
Bűnös volt az életem,
eljöttél, hogy megments engem.
A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél
feláldoztad magad a bűnömért.
A Golgotán meghaltál,
harmadnap feltámadtál,
uralkodsz mindörökké!
407 Atyám, szerelmed erős
MP3
407
/1
Atyám, szerelmed erős és végtelen!
Hogyan maradhat tiszta az életem?
Szívembe rejtem szent igéidet,
hogy ne vigyen bűnbe soha az én szívem.
Vezess el engem az igaz életre,
hogy gyönyörködjem a szent törvényedben.
hogy gyűlöljem meg a bűnt, mely romba dönt,
és csak arra nézzek mi vár rám odafönt!
/Refr
Áldalak téged Jézus, imádlak téged Jézus,
dicsérlek téged, egyetlen Úr!
Te vagy nekem az élet, menedék vagy ha félek,
erős karoddal átölelsz.
Vonj most magadba Jézus, lényem lényeddé váljon
erős szerelmed égessen el!
408 Uram, odanyújtom a lázas kezem!
MP3
408
Uram, odanyújtom a lázas kezem!
Te tudod, hogy mitől beteg az én szívem!
Érints meg, érints meg!
Gyógyíts meg, gyógyíts meg engem!
Tisztíts meg, tisztíts meg!
412 Kiáltok az Úrhoz
MP3
409
|:Kiáltok az Úrhoz, mert méltó,
hogy Őt dicsérjük.:|
|:Szabaddá tesz engem!:|
az ellenségtől...
410 Jézus itt jár, és minket megérint

410
/1
|:Jézus itt jár, és minket megérint:|
Ha ő jelen van, átalakul minden,
oda a rossz kezdünk
és vidámság lesz bennünk!
Ha Ő jelen van, átalakul minden
neked is nekem is Ő egy vidám szívet ad!
/2
|:Hogyha áthalad közöttünk Názáreti Jézus,
Hogyha áthalad közöttünk Názáreti Jézus.:|
|:Ő Téged is megérint Ő Téged is megérint
Ő téged is megérint, így áldását adja rád.:|
411 Életem Tiéd
411
Életem Tiéd, én átadom neked.
Minden percemet ezután veled kezdem el.
412 Kiáltok az Úrhoz
MP3
412
|:Kiáltok az Úrhoz,
mert méltó, hogy őt dicsérjük!:|
/Refr
Szabaddá tesz engem
szabaddá tesz engem
szabaddá tesz engem
az ellenségtől!
413 Uram, Neked adom szívem
MP3
413
/1
Uram, Neked adom szívem, szerelmed legyőz engem.
|:Uram, szeretem kereszted,
Uram szívedben élek:|
Minden madár otthonra talál,
fészkébe rejti a fecske fiát.
Boldog vagyok, hogy benned lakhatom
a szívem ujjong Tebenned!
/2
Könnyek völgyén vándorlok én,
s az bővizű források völgye lesz.
Megyek tovább egyre följebb már,
Simon arca felragyog!
Választottam: jobb nálad egy nap,
mint ezer nap tetőled távol!
Egek Ura bízom Tebenned,
szeretem a Te házadat!
414 Szeretet Lelke jojj
MP3
414
/1
Szeretet Lelke jöjj,
tölts el tölts el!
Szomjazom rád érints meg,
érints meg, érints meg!
Ha a fényed betölti a lelkem,
Jézus dicsősége árad szét.
Tölts el, tölts el, szeretlek, szeretlek!
/2
Ha megtöröd szívem keménységét,
én hirdetem szeretetedet.
Tölts el, tölts, el szeretlek, szeretlek!
Ha ajándékod erő és hatalom,
a világ félelmet többé nem ad.
Tölts el, tölts el, szeretlek, szeretlek!
415 Ünnepre hívtál
MP3
415
/1
Ünnepre hívtál össze Jézus,
szemléljük dicső arcodat.
A mulandótól elfordítsuk szívünk,
s az örökkévalóra tekintsünk.
Megbánunk mindenhamisságot,
hogy szabad szívvel ünnepelhessünk.
Hiszen meghaltunk s az életünk Tebenned
el van rejtve az örök Istenben.
/Refr
Várjuk, hogy megjelenj előttünk,
Krisztus Te vagy az életünk!
Hogy megjelenjünk Veled együtt
Atyánk szent dicsőségedben!
416 Ó Jézus, a Te lényed
MP3
416
Ó Jézus, a Te lényed tökéletes!
Dicsérlek ezért!
Ó Jézus, a Te lényed tiszta és szent!
Áldalak ezért!
Ó Jézus a Te lényed örökké boldog!
Imádlak ezért!
Ó Jézus, a Te lényed mindenre elég,
Mindent betölt!
417 Fiam, egyetlen kincsem vagy
MP3
417
/1
Fiam, egyetlen kincsem vagy,
szeretetem túlárad irántad.
Fiam, barátként állok itt,
hogy veled maradjak az idők végéig.
/Refr
Minden dal, ami elér,
azt suttogja szerelmem tiéd!
Fénylő hangok, dallamok
tengerében ott vagyok!
/2
Fiam, az életed nagy kincs, fiam,
tudnod kell ez mindig igaz marad
Fiam, akkor is hogyha félsz,
amikor elborít a sötétség!
418 Az egész föld felett
MP3
418
/1
Az egész föld felett Te vagy az Úr s Király!
Tiéd a hűs patak, Tiéd a napsugár.
Csak egyet kérek én, add meg nekem:
Legyen Tiéd az életem!
Jézus vezess, szorítsd két kezem,
álmaim éjjelén, gyötrelmeimben!
Lényem felett Te vagy Úr s Király
Legyen hát Tiéd az életem!
/2
Tiéd a gondolat, Tiéd minden szó.
Látom szépséged, Mindenható.
Te vagy, aki nekem mindennél többet ér
legyen hát Tiéd az életem!
419 A Szentlélek leszáll
MP3
419
A Szentlélek leszáll és minden megváltozik,
Megnyílik szemed.
A szentlélek leszáll, és új emberré leszel.
Meglátod Őt, aki szeret.
Meglátod Őt, Jézust.
420 Ez az a dal
MP3
420
|:Ez az a dal
mit a mennybe angyali kórus zeng:
A dicsőség a Bárányé!:|
|:Halleluja, halleluja, halleluja!
Imádatunk Tiéd!:| örökké!
421 A magasból nyúlt le
421
/1
A magasból nyúlt le, hogy felvegyen,
A nagy vizekből, hogy kimentsen,
Tágas mezőkre vezetett engem,
Megmentett, mert gyönyörködik bennem.
/2
|:Fényed megtörte az éj uralmát,
Kereszted győzte le a bűn hatalmát!:|
|:Hiszem, hogy meglátom arcodnak,
hogy ott vársz rám az út végén!:v
/Refr
|:És örökre együtt leszünk már
Tudom, hogy együtt leszünk már.:|
422 Áldás, méltóság és erő
MP3
422
/1
Áldás, méltóság és erő,
minden a Tiéd Uram!
Dicséret, tündöklés, bölcsesség,
minden a Tiéd!
Imádás, tisztesség, rajongás
minden a Tiéd Uram!
A hála örökkön örökké,
minden a Tiéd!
/2
|:Betölti dicsőséged az egész Föld színét!
Telve legyen, telve legyen fényeddel!:|
423 A kegyelem árad-
MP3
423
A kegyelem árad, és árad és árad
a kegyelem árad mint az eső.
A kegyelem árad és árad mindenhol.
Jézus Te benned bízom, Jézus
irgalmad kísér!
Jézus veled táncolok örökké!
423A Szálljunk fel
423A
Szálljunk fel! Indul a vonat tovább!
Szálljunk fel! A menny a végállomás!
Gyertek kezdjük el együtt a nagy utazást!
Isten ma házába vár!
424 A Te méltóságod csendjében
MP3
424
/1
A Te méltóságod csendjében
Szentséged fenségében,
Dicsőséged nyugalmában,
Hadd halljam meg hangod!
/2
Ölelj körül engem teljesen,
Hadd érezzem bensőmben,
A Te kedves jelenlétedet!
Hadd halljam meg hangod,
Lágyan csengő szelíd
suttogásod, Atyám!
/Refr
|:Úgy vágyom eléd állni,
Jelenlétedben lenni,
És Téged dicsérni, egyedül,
szüntelen!
Kezeimet nyújtom Feléd,
Az életem már csak a Tiéd!
Hadd halljam meg hangod!:|
425 A Mester itt van
MP3
425
A Mester itt van, ma is gyógyít,
Jézus gyógyít és szabaddá tesz.
Ne vidd tovább a terhedet, Ő
letörli minden könnyedet,
S gyászod nagy örömre fordul.
426 Az Úrnak szüksége van rád
MP3 426
/1
|:Az Úrnak szüksége van rád,
Oly nagyon szüksége van rád.:|
Fontosabb vagy te mint az égbolt,
fontosabb vagy te mint a föld,
fontosabb vagy te mint a tenger,
nagyon fontos vagy te!
Az Úrnak szűksége van rám,
Nekünk szűkségünk van Rád,
Nekem szűkségem van rád,
Neked szűkséged van rám.
427 Szentlélek jöjj
MP3
427
|:Szentlélek jöjj,
szállj le rám
és töltsél el egészen!:|
|:Mert csak benned van erő,
és benned van élet,
szerelmem drága Szentlélek!:|
428 Elindulunk
MP3
428
/1
Elindulunk égő szívvel és
minden léptünk imádság lesz.
Remény támad, új nap ébred,
ének hangja árad szét.
Még mindig ég, ragyog a láng,
2000 éve nem alszik el.
A lelkek várják Jézus fényét,
míg újra eljön az ébredés.
/Refr
Ragyogj hát új fénnyel, a sötét,
zord éjben emeld fel az arcodat,
és az ének zengjen,
nagy erővel zengjen.
Ragyogj hát, Ragyogj hát!
/2
Igazság szóljon és szeretet,
Jézus nevében erős leszel.
Emeld a gyengét, védd a gyermeket,
töltsd el a néped fényeddel!
429 Egy a test
MP3
429
Egy test és egy Lélek,
elhívásunk egy reményre szól.
Egy az Úr, egy a hit,
egy a keresztség, Jézusunk.
Egy az Isten, mindeneknek atyja,
mindenek fölött Ő áll.
Mindent áthat, mindenben Ő van,
testvérek egymást!
430 Én még mit sem tudtam
MP3
430
/1
Én még mit sem tudtam rólad,
Te már akkor szerettél, Anyám
méhétől fogva rám gondot viseltél.
A magam útját jártam,
mikor szelíden, a szívemre
beszéltél és megváltoztattál.
/Refr
Jézus, Te vagy minden álmom,
éjszakám és nappalom,
Te vagy igaz szó a számban,
az én hajnalcsillagom.
Jézus Te vagy minden kincsem,
sokat jelentesz nekem.
/2
Köszönöm, hogy minden nap
megtart a kegyelem!
Engedd meg, hogy mindig
ott maradjak lábaid előtt,
hogy nézhesselek Téged, és nyerjek új erőt!
Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem,
ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem.
431 Hazamegyek
MP3
431
|:Hazamegyek, ez a világ nem a hazám.
Tudom hogy Ő, Jézus király vár én reám.:|
|:Jöjj el jöjj el hát!:|
Jézus király!
432 Fúj a szél a mennyből
MP3
432
/1
Fúj a szél a mennyből,
Át a földeken,
Friss, üdítő szellő,
Újra fújni kezd.
Nem tudom honnan jön,
És hogy merre tart,
Csak fújjon rajtam át!
Ó, friss szél, fújj rajtam át!
/2
Áldott felhők gyűlnek,
A száraz föld felett,
Nyári, égi zápor,
Végre hullni kezd.
Fordíts arcod a mennybe!
Tárd ki két kezed,
Hadd áztasson el!
Ó, lágy eső, Jöjj és áztass el!
/3
Tűz száll ránk az égből,
Az Úrnak szelleme.
Újra lángra gyújtja,
Az első szeretetet.
Tartsd a szíved készen,
Mint az égő áldozat,
engedd, hogy égjen a láng!
Ó, drága tűz, Forrósíts ma át!
433 Jézus,véred megtisztít
MP3
434
Jézus véred megtisztít, véred
ad új életet! Véred tesz ma szabaddá
Értem folyt e drága vér!
Így a lelkem: fehér mint a hó,
mint a hó. Úr Jézus, Te
megölt Bárány!
434 Minden nap Veled leszek
MP3
434
/1
Minden nap veled leszek,
fogom a kezed,
csak őrizd meg mindig
tisztán a szíved!
El nem hagylak téged,
el nem távozom,
kiáltasz hozzám,
és én hallgatom.
/Refr
Ne félj én népem,
hisz tiéd az örökségem,
ne félj ne lankadj el,
hisz neked győznöd kell!
435 Jöjj a Szentek Szentjébe
MP3
435
Jöjj a Szentek Szentjébe,
Jöjj az Ő jelenlétébe!
A Bárány, Jézus vérén át,
imádd Istent a trónjánál!
Szent kezeket emelj fel,
Igen Szent, az Isten igen Szent!
436 Jézus a biztos szikla
436
/1
|:Szeretlek Jézus, jobban mindennél!:|
|:Tiéd a szívem, tiéd az életem!:|
|:Tiéd az ország, a hatalom és
Nincs más kihez mehetnék,
Te vagy az egyetlen menedék!:|
/Refr
Jézus a biztos szikla!
Ki rajta áll, annak jöhet szél
és árvíz, szilárdan áll a ház!
Jézus a biztos szikla!
Rajta állok már!
Így hát jöhet szél és árvíz,
szilárdan áll a ház.
437 Több erőt, több szeretetet
MP3
437
Több erőt, több szeretetet,
Többet Tőled minden nap
És teljes szívemből imádom Neved!
Az elmém meghajol,
és hódol Neked!
Teljes lényem Tiéd, rendelkezz
velem! Mert Te vagy az Úr,
mert Te vagy az Úr!
438 Minden időben áldom
MP3
438
/1
Minden időben áldom,
dicsérem az Urat, magasztalom
az Ő Nevét. Hallják ezt a
szegények, és együtt
örülnek, sietve asztalához.
/2
Érezd és lásd, hogy jó az Úr,
Kegyelme az Őt félőkön megmarad
Örökkön-örökké!
Érezd és lásd, hogy jó az Úr,
Kiáltasz, s mert közel
van Ő hozzád, válaszol.
/3
Megkerestem az Urat,
S meghallgatott engem,
Minden félelemből kimentett.
Aki Őreá néz, annak a lelke felvidul
És arca szégyentől el nem pirul.
/4
Az Úr angyala tábort jár
Az Őt félők körül,
S megszabadítja Isten népét.
Az oroszlánok szűkölködnek
És éheznek,
De az Őt keresők bőségben élnek.
439 Kelj fel, mert a Fény eljött
MP3
439
|:Kelj fel, mert a Fény eljött,
íme, eljött világosságod!:|
|:Az Úr dicsősége rajtad feltámadt,
az Ő fénye benned ég:|
és ragyog örökké!
440 Most Illés napjait éljük
MP3
440
/1
Most Illés napjait éljük,
és hirdetjük az Úr szavát,
ma Mózes szolgád napja virrad újra,
és igazságod végre helyre áll.
Bár e nap próbáktól terhelt,
éhség van, sötét és harc,
de hangunk kiáltja a pusztákon át,
készítsétek el az Úr útját!
/2
Lásd, Ő jön fenn a felhőkön,
ragyog, mint a nap, ha kürtök
hangja szól, dicsérd Őt, az ünnep éve
van, és Sionról jön el a megváltó!
/3
Most Ezekiel napjait éljük,
a száraz csontra ismét hús kerül,
ma Dávid szolgád napját látjuk újra,
a dicséretnek új templom épül.
Új aratás napja jött el,
s mezők már fehérlenek,
s mind mint a szőlőskert munkásai
az Úr igéjét hirdetjük ki.
441 Ó, én hiszek Jézusban
MP3
441

Ó, én hiszek Jézusban!
Hiszem, hogy Ő Isten fia!
Hiszem, hogy meghalt és feltámadt!
Bűnömért megfizette az árat.
Hiszem, hogy Ő most is itt van
Ő, most is itt van, itt van közöttünk
Kérsz rá, hogy meggyógyítsa az
életed, és megbocsásson neked.
442 Amilyen érték
MP3
442
/1
Amilyen érték az arany és édes a méz,
Olyan drága szívednek minden nép.
Minden gyermek a téren,
ki játszik még, minden bölcsőben
szendergő csöppség,
Minden szebb jövőről álmodozó,
Minden lépésben haladó autós.
Érzem csontjaimban már az ébredést,
S hogy minden tékozló fiú visszatér.
/2
Messze tőlem gyenge moraj szól,
Mint egy távoli mennydörgés.
Érzem, hogy Szellemed átját,
Terhem könnyű már,
Terhem könnyű már.
Hát jöjj el, jöjj tűzzel,
és hozd el már az ébredést!
/3
Minden fásult, kiégett lelkész,
Minden menny után sóvárgó szív,
Minden félelmei közt hányódó,
Minden könnyes szemmel gyászoló,
Minden agg és fiatal, férfi és nő,
Minden gyermek és minden szülő,
Érzem csontjaimban már az ébredést,
S hogy minden tékozló fiú visszatér!
443 imádlak

443
Dicsérlek, imádlak,
életemnek célja csak Te
vagy, hogy magasztaljalak,
és áldjam Szent Neved.
Ó Uram, szeretlek Téged!
Vágyom hallani beszédedet,
és Veled járni mindörökké!
444 Ó mily csodás
444
/1
Ó mily csodás, és mily dicső,
mikor megérint minket Isten szerelme!
Ez csodálatos.
Jöjj, hát ünnepeljünk, ettől zengjen a föld!
Hozva jó reménységet,
mikor békéje betölt.
/2
Királysága eljött, szívünk így kiált:
Gyertek, énekeljünk együtt
zengve mennyei himnuszát!
Hallja hát zenéjét, és dicséretét az ég!
Vígan és nagy örömmel együtt
kiáltjuk szerteszét.
445 Felmagasztaljuk neved
MP3
445
/1
Felmagasztaljuk Neved.
Zengjük dicséretedet,
mert Te vagy a megváltó.
Jelenléted gyógyító.
/2
Az égből jöttél közénk,
hogy megmutasd az utat.
Vállaltad a keresztet és így
értünk szenvedtél.
A kereszttől egész a sírig,
a sírtól a dicsőségig.
Felmagasztalunk Uram!
/2
A halálból az életre,
hívtál minket Jézus,
megmutattad ezt az utat és
így értünk szenvedtél,
a kereszttől egész a sírig,
a sírtól a dicsőségig.
Feltámadtál ó Uram!
446 Rejts el engem rejtekedben
446
/1
Rejts el engem rejtekedben,
átfödött szívedben.
Rejts el engem két kezedben,
töröld le könnyeimet.
Vágyom azt, hogy átölelj.
Kebledre szorítva rejts el.
Nincs más menedékem!
Rejts el engem rejtekedben!
/2
Vezess el engem a rengetegbe,
hol minden fa újra zöldül.
Hadd legyek egy fa a kertedben,
hogy gyönyörködhess bennem.
Te vezetsz a hegyre fel,
Lent maradt mit Érted hagytam el.
Fent te vársz reám!
S átölelsz két karoddal.
447 Keresem az arcodat
447
/1
Keresem az arcodat zúgó
hullámok alatt.
Hallgatom a hangodat,
lágy fuvallat szólongat.
Örvénylő tengerek morajló habjai,
Szívemben rengenek, szívemben rejtenek,
Á...
/2
Kopár szirtek zord hegyek,
mint megannyi kis gyerek.
Felhőfürtű könnyekkel, mind Elédbe térdelnek.
Poros lábuk megmosod,
sebeiket gyógyítod.
Mélyben termő kövekből építed
örök templomod!
Á...
448 Ímhol jő mennyasszonyod
448
Ímhol jő mennyasszonyod,
a város kit szíved választott:
Jeruzsálem
Hűtlen elhagyott, romokban áll templomod:
Jeruzsálem
Ékes ruhám megszaggatom, lábadra könnyem hullatom.
|:Irgalmazz, irgalmazz!
Építsd fel bennem templomod!:|
449 Kezemben kalapács
449
Kezemben kalapács, kezedben szegek:
naponta újra megfeszítelek.
Kezemben kalapács, kezedben szegek
naponta újra megfeszítelek.
450 Légy hideg
450
Légy hideg vagy légy meleg,
Mert ha langyos vagy, én kiköplek.
Mondd, hogy igen, vagy mondd, hogy nem
De ne mondd azt, hogy jaj, mégsem.
Mondd, hogy hiszem, vagy mondd,
Hogy ezt hiszem és ezt már nem.
450A A Te kertjeid
450A
A Te kertjeid már virágoznak bennem
Királyságod már itt van a szívemben.
A csendes éj, nyugalmat áraszt
451 |: A csendes éj, nyugalmat áraszt,
Egy régi fény ragyog ma ránk.
Sok éhes szív szeretetre várva,
Roskad eléd, hogy ne legyen árva.
/Refr
A holdfényes égen
Sok csillag dalolva jár,
És mind téged vár,
Jöjj, gyere már!:|
452 Vendégek vagyunk
MP3
452
|:Némán nézel az égre fel
Tűnődve valamit keresel.:|
|: Az Ég vendége a Föld, a Föld vendége az Ég,
Egymás nélkül mi sem élhetnénk!:|
|:Madárdal szól a távolból, egy röpke hang,
a szívedhez szól!:|
|:ó-ó...:|
/2
|:A Hold vendége a Nap, a Nap vendége a Hold,
Némán dicsérik Ők a holnapot!:|
|: Kérdeznél bár de nem teszed a válasz ott van
hol életed!:|
|:ó-ó...:|
/3
Az Ég vendége a Föld, a Föld vendége az Ég,
Egymás nélkül mi sem élhetnénk!
A Hol vendége a Nap, a Nap vendége a Hold,
Némán dicsérik Ők a holnapot!
453 Még nem tudom
453
/1
Még nem tudom, a szűk ösvény hozzád merre vezet?
Még nem tudom, hogy játszottam-e eddig az életet,
De segítsd, Anyám felállni!
Kérlek, segíts, Anyám felállni!
Segíts, Anyám felállni!
/Refr
Mária, minden ember édesanyja,
Mária, betegeknek gyógyítja,
Mária, elhagyatottak pártfogója, Mária!
/2
A legtöbb földi szép elmúlik, és aztán fáj nagyon!
Ha meghal a remény, elúszunk az élet tengerén,
Segíts, Anyám felállni!
Kérlek, segíts, Anyám felállni
Segíts, Anyám felállni!
/Refr
Mária, minden ember édesanyja,
Mária, betegeknek gyógyítja,
Mária, elhagyatottak pártfogója, Mária!
454 Kell, hogy érezd:
MP3
454
Kell, hogy érezd: Ő óvja minden léptedet
Kell, hogy érezd, csak tedd szívedre kezed
Kell, hogy érezd, Ő minden egyes robbanás
Kell, hogy érezd: az élet örök lángolás!
Fogadd be hát az élet sugarát!
Fogadd be hát az élet sugarát!
455 Isten engem úgy segéljen
455
/1
Isten engem úgy segéljen, sose hagyjam el,
Az élet sűrű rejtekében ne tévedjek el!
Minden erőt, bátorságot Tőle kaptam én!
Eloszlatnék minden felhőt életem egén.
|:Segíts Istenem, Tiéd az életem,
Rendelkezz velem, az életem Néked szentelem!:|
/2
Uram, méltó nem vagyok, hogy hajlékomba jöjj,
Belülről a bűnbánatnak fájdalma gyötör,
Lelki békém nyugalmának otthont hol talál?
Nálad nélkül szívem rideg, puszta és sivár!
456 Hogyha csak
456
|:Hogyha csak mustármagnyi hitetek is volna,
ezt mondotta a mi Urunk:|
|:És, ha így szólnátok a nagy hegyekhez:
mozduljatok, mozduljatok|:
|:Akkor a hegyek megindulnak,
megindulnak, megindulnak:|
|: Jöjj el, jöjj el, ó jöjj el Szentlélek!:|
/Spanyolul
|:Si tu verias fe cómo
un granito de mostaza:|
|: eso lo dice el Senor: Muevete,
muevete:|
|:Y la montana se movera, se movera,
se movera,:|
|:Fluie, fluie, Espirito Santo:|
457 A Győztes
MP3

457
/Refr
|:Csak Jézus, Ő az Úr
Ő a győztes mindörökre már
Ő az Élet, és a népe
Neki zeng halleluját!:|
/1
Egyszer minden ember új világra ébred
Jézus végre visszatér
Népe tudni fogja: véget ért az út
És a könnyeink letörli majd az Úr!
/Refr
|:Csak Jézus, Ő az Úr
Ő a győztes mindörökre már
Ő az Élet, és a népe
Neki zeng halleluját!:|
/2
Fenn az égen ragyog majd az új Fény
Halálnak nincs hatalma már
És a Bárány asztalhoz ülnek
Jézus téged ünnepelni vár!
/Refr
|:Csak Jézus, Ő az Úr
Ő a győztes mindörökre már
Ő az Élet, és a népe
Neki zeng halleluját!:|
458 Szólhatok bár angyalok nyelvén
458
/1
Szólhatok bár angyalok nyelvén,
szeretet nem ég bennem,
mit sem érek én,
Szólhatok bár az emberek nyelvén
szeretet nem ég bennem,
mit sem érek én.
/2
Mert a szeretet nem múlik el,
a szeretet, mely sosem fogyhat el,
a szeretet nem múlik el,
a szeretet nem múlik el,
nem múlik el, hidd el,
nem múlik el, sosem,
a szeretet nem múlik el.
/3
Legyen nékem hegymozgató hitem,
szeretet nem ég bennem,
mit sem használ nekem.
Prófétáljak és tegyek csodákat,
szeretet nem ég bennem,
mit sem érek én.
Mert a szeretet nem múlik el...
/3
Amikor még gyermek voltam
úgy gondolkodtam, mint a gyermek,
de mikor felnőttem
elhagytam a gyerek szokásait,
így tükör által, homályosan látunk,
és minden, de minden véget ér.
/4
Csak a szeretet nem múlik el,
a szeretet mely sosem fogyhat el,
a szeretet nem múlik el,
mert a szeretet maga az ISTEN!
459 Reményünk Krisztus
MP3
459
/Refr
Reményünk Krisztus, csak Te vagy,
áraszd ránk nagy irgalmadat-
Nézd, Téged vár ez a nép,
Mert Rajtad kívül nincsen más remény!
/1
Nézd, szemünkben ezredéves könny ragyog némán,
Nézd a szívünkben ezredévnyi bűn gyötör, méltán.
Nézd, széthúzunk és hadakozunk,
és Nélküled akarunk egységet, s hazát,
Nézd, gyermekeinkben nem él a hit,
de remény s jövő sincs Nélküled.
/2
|:Ah, hol vagy...
Magyarok csillaga...
Irgalmazz...:|
Ah, hol vagy...
Ho-o-ol vagy?
Reményünk Krisztus...
/3
Hisszük, Te szeretetből értünk jöttél, szenvedtél halált.
Hisszük, Te életre hívsz, Szentlelkedben tégy ma is csodát.
Hisszük, az apostolok, s minden szentek hitvalló szavát,
Szent Istvánnal kezedbe téve, irgalmaddal áldd meg hazánk!
Ah hol vagy...
Reményünk Krisztus...
/4
Zúgnak a harangok, délidőben, szívünk mélyén szól.
Mert győzni csak Veled lehet, ki benned hisz és áldoz életet.
István, László, Erzsébet, Margit, és minden szentünk velünk énekel,
Előtted állunk, nézz le ránk, Teremtő Lélek jöjj új világ!
Hol szeretetben együtt élünk, és Néked szól hálás imánk,
Hol békességben, mint nyíló virág,
ragyogj, ragyogj szép magyar hazánk.
/5
Kegyes szemed legyen rajtunk, Tebenned van bizodalmunk,
Te vagy Uram én reményem, Ne hagyj soha szégyent érnem!
Te vagy Uram én reményem, Ne hagyj soha szégyent érnem!
Reményünk Krisztus...
Élj és örvendj azért te nép,
Mert Jézus szeret, szívedben él!
460 A földet égtakaróval
460
/1
A földet égtakaróval,
A csontokat vérrel és hússal,
A szellemet szenvedéllyel,
A szerelmet szenvedéssel öltözteted.
Csak fiad meztelen,
Csak fiad védtelen!
Öltöztetem a szerelmed legyen!
461 Csak a csend
MP3
461
/1
|:Csak a csend ölel át:|
/Solo
Nyisd, nyisd meg a csend kapuját,
Tárd, tárd fel a fény csarnokát,
Válaszd szét az óceánt,
Hadd keljek át, hadd keljek át!
/2
|:Csak a csend ölel át:|
Csak a csend ölel át.
|:Jöjj Lélek! Töltsd be életünk életeddel!
Jöjj Lélek! Töltsd be életünk, töltsd be lényegünk
Lényeddel:|
|:Csak a csend ölel át:|
Csak a Lélek ölel át!
462 Ez az én testem
462
/1
Ez az én testem.
Értetek megtört kenyér lettem.
Vegyétek, hogy éljetek!
Ez az én vérem.
Értetek kiontott vérem.
Éljétek, a szövetséget!
/Refr
|:Ezért légy a megtört, élő áldozat!
Ó légy kiöntött bor, kiontott vér!
Mindenkiért, mindenkiért!
Mert csak így lehetsz elégő áldozat,
hogyha szétosztod kenyérként önmagad!
Mindenkinek a mindene légy!
Úgy várom én a percet, hogy végre
színről színre fénylő életed, Istenem!:|
Légy megtört kenyér, kiontott vér!
463 Várok egy hangra
463
/1
Várok egy hangra, egy hallhatatlanra
Mely szívembe mar és éget.
Várok egy dalra, egy őszinte dalra
Mely elmond Neked minden szépet.
|:Valahol már itt lehetsz,
A Szél már megérkezett.
Szárnyaidat bontsd ki felettem!:|
Akkor így lesz jó... Akkor így már jó!
/2
Nem kell a kérdés és nem kell a válasz, ó
Nem kell, hogy mindent megértsek.
Nem kell a dicsfény és hamis alázat,
Nem kell az olcsó ígéret.
|:Csak Te légy itt velem,
És nem kell már semmisem!
Csak a szárnyaidat bontsd ki felettem!:|
/3
Várok egy hangra, egy hallhatatlanra
Mely szívemben mar és éget.
Várok egy dalra, egy őszinte dalra
Mely elmond Neked minden szépet,
Amit érzek
/Refr
Valami ég itt legbelül,
valami láng, valami tűz!
Egy darab végtelen, tudom nem érthetem,
hogy is lehet a Minden enyém.
Te is élsz legbelül,
valami hajt, valami űz,
Hogy hozzád érkezzem, és Benned létezzem!
|:Te az enyém, én a Tied!:|
/4
Van még tenger a láthatáron túl!
Van még kezdet a végsőkön túl!
Van még fény, ha szemünk elborul!
Most minden lángra gyúl, most mindent lángra gyújt,
ha jő a Szél, a perzselő Szél,
ha jő a Szél, ha jő a Szél!
/Refr
Valami ég itt legbelül,
valami láng, valami tűz!
Egy darab végtelen, tudom nem érthetem,
hogy is lehet a Minden enyém.
Te is élsz legbelül,
valami hajt, valami űz,
Hogy hozzád érkezzem, és Benned létezzem!
|:Te az enyém, én a Tied!:|
464 Lelkemben vágylak
464
/1
Lelkemben vágylak, szomjazom utánad, hát jöjj felém!
Messzi honból jöttem, rögös út mögöttem, hát jöjj felém!
|:Kiapadt kút a lelkem,
kiaszott föld a testem,
Elhallgat a dallam is, ha nem jössz felém!:|
/2
Hát érints meg engem perzselő szeleddel,
és légy kősziklám, napfény vihar után,
és töltsd be énekkel a szám!
Hát emelj fel engem örök szerelmeddel,
és jöjj Perzselő Szél, magadhoz vegyél,
/3
hogy újra érezzem, hogy élek én,
és újra él a dal!
|:Kiapadt kút a lelkem,
kiaszott föld a testem,
Elhallgat a dallam is, ha nem jössz felém!:|
465 Ha egyedül élsz
465
/1
Ha egyedül élsz, s minden álmod elhagyott,
Ha egyedül élsz, s minden hited elfogyott,
Ne hidd, hogy nincs erő, mely felemel,
Ne hidd, hogy nincs erő, mely áttüzel,
Ne hidd, hogy nincs erő, hisz égni kell!
Élő láng lobbanj fel!
/2
Mert Jézus az Úr, minden sebet Ő gyógyít.
Mert Jézus az Úr, minden bűntől megszabadít.
Hozzád is Ő jött el, hogy elvigyen,
Hozzád is Ő jött el, hogy elvigyen.
Hozzád is Ő jött el, s nem hagy el!
Élő láng lobbanj fel!
Jöjj teremts újjá én Istenem!
/Refr
Újra légy enyém, újra légy enyém,
Újra légy enyém Krisztusom!
Tisztíts meg engem, emelj fel engem,
Tölts el lángoló élettel!
Á...
Teremts újjá én Istenem engem!
466 Van egy ország
466
/1
Van egy ország a láthatáron túl,
szívünk ellát, a bent kitárul.
Ez a föld most átalakul,
minden lángra gyúl, minden lángra gyúl,
ha jő a Szél, a perzselő Szél,
ha jő a Szél, ha jő a Szél!
/2
Van egy név, a végső győztesé,
a föld és az ég övé örökké!
S van egy nép, ki hosszan vándorol,
Hozzád vándorol a láthatáron túl,
ha jő a Szél, a perzselő Szél,
ha jő a Szél, ha jő a Szél!
467 Már fogynak a holnapok
467
/1
Már fogynak a holnapok,
Szívemben a régi dal kissé megkopott,
De új dalt zengnek most az angyalok,
Ismét Hozzád indulok!
/2
Vágyom a hangodat,
Lelkemben egy régi hang ismét hívogat.
S ha szólítsz engem, ha szólítsz engem,
Minden énekel!
S ha szólítsz engem, ha szólítsz engem,
Hozzád érkezem. Á...
/Refr
Végtelen, szólíts meg engem Végtelen!
Hozzád láncolják szívem a hangok,
Melyek a lelkemben nyílnak.
És éneklem, amíg csak élek éneklem
A dalt mely a lelkemben él, a dalt mely a lelkemben él.
/3
Már fogynak a holnapok,
Lelkemben e dal örökké szólni fog,
S e dalt zengik majd az angyalok,
Ha majd hozzád indulok!
/4
Hallom a hangodat,
Lelkemben egy régi hang ismét hívogat.
S ha engem, ha szólítsz engem,
Minden énekel!
S ha szólítsz engem, ha szólítsz engem,
Hozzád érkezem! Á...
/Refr
|:Végtelen, szólíts meg engem Végtelen!
Hozzád láncolják szívem a hangok,
Melyek a lelkemben nyílnak.
És éneklem, amíg csak élek éneklem
A dalt mely a lelkemben él, a dalt mely a lelkemben él.:|
468 Ha hozzám érsz
468
/1
Ha hozzám érsz, látom ami láthatatlan.
Ha hozzám érsz, befogad a Láthatatlan.
Ha hozzám érsz, elérem végre ó a Célt,
és kigyúl a Fény, az árnynélküli Fény!
/2
Ha hozzám érsz, hallom ami hallhatatlan.
Ha hozzám érsz, befogad a Halhatatlan.
Ha hozzám érsz, minden óra megáll,
s nem fáj már az elmúlás.
/Refr
A hangok a lelkemből,
A hangok a Lelkedből,
Felébrednek, szárnyra kelnek!
Felébrednek, szárnyra kelnek!
A hangok a lelkemből,
A hangok a Lelkedből,
Felébrednek, szárnyra kelnek!
Országodba elvezetnek.
/3
Ha hozzám érsz, értem ami érthetetlen.
Ha hozzám érsz, befogad a Mérhetetlen.
Ha hozzám érsz, kitágul végre ez a lét,
s beköltözik lelkembe az Ég. Betölt az Ég!
/Refr
|:A hangok a lelkemből,
A hangok a Lelkedből,
Felébrednek, szárnyra kelnek!
Felébrednek, szárnyra kelnek!
A hangok a lelkemből,
A hangok a Lelkedből,
Felébrednek, szárnyra kelnek!
Országodba elvezetnek.:|
469 Tudom, hogy eljöttél
469
/1
Tudom, hogy eljöttél, a padon vízcsepp ragyog.
Szikkadt a föld, szomjas vagyok.
Éjvarázsolt világok, csobban a víz.
Elhagyott virágok, magányos szív.
Vérbölcsőben született Búgó Madár,
Ragadd fel a szívemet, ragadd fel már!
/2
Látom, látom a fát, nyesett csonka karját.
Hozzád hajol, Neked dalol, úgy ölelne már.
Rügyet fakasztó Harmat Király
Csonka a karunk, növeszd meg hát!
/3
Betonkorsóba zárva félve pihen a víz.
Álmodik Csillagos Arcról, ó mondd még miben hisz?
De gyűrűket fon reá a könnyező ég:
Megrándul az Arc, szabaddá tettél!
/Refr
|:Ha nem könnyezne az ég, mondd miből élnél még?:|
/4
Gyönge a fűszál, az égre tör, földhöz ragad újra.
Ezer s ezer ujját Feléd az égre nyújtja.
/Refr
|: Ha nem könnyezne az ég, mondd miből élnél még?:|
470 Békesség veletek
MP3
470
/Refr
Békesség veletek. Alle-alleluja!
Én veletek vagyok, veletek. Alle-alleluja!
Ne féljetek, ne féljetek. Alle-alleluja!
/1
Ó, áldott béke, ragyogjál a szívünkbe:
szelíden, mint a hold, a csillagfényes éjben.
/2
Ó, áldott béke, tündökölj a szemünkbe:
szikrázó napként a tenger víztükrében.
/Refr
Békesség veletek. Alle-alleluja!
Én veletek vagyok, veletek. Alle-alleluja!
Ne féljetek, ne féljetek. Alle-alleluja!
/3
Ó, áldott béke, áradjál a lelkünkbe:
a békesség Istenének csodás Igéjében.
/Refr
Békesség veletek. Alle-alleluja!
Én veletek vagyok, veletek. Alle-alleluja!
Ne féljetek, ne féljetek. Alle-alleluja!
Így jött közénk! |:Alle-alleuja! Így jött közénk!:|
Így jött közénk!
471 Hála legyen
MP3
471
/1
Isten a szépség, Isten a jó,
Isten a mélység, Isten a szó,
Isten a jóság, Isten az Úr!
Isten a nagyság és Ő az út!
/Refr
|: Téged Isten dicsérünk,
hálát adunk mindenért,
hát hála legyen, hála legyen, hála legyen!:|
/2
Isten a nappal, Isten az éj,
Isten a harmat, Isten a szél,
Isten az élet, Isten az ég,
Isten a kezdet és Ő a vég!
/Refr
|: Téged Isten dicsérünk,
hálát adunk mindenért,
hát hála legyen, hála legyen, hála legyen!:|
472 mise
472
/Kyrie
Irgalmazz énnekem, jó Atyám,
Istenem irgalmazz énnekem.
Kegyelmezz Jézusom, megváltó Jézusom,
Kegyelmezz, Jézusom.
Irgalmazz minekünk, Szentlélek Istenünk!
Irgalmazz minekünk!
/Glória
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek!
Miképpen kezdetben, most és mindörökké!
Mint éltető harmat vagy napfény a völgyre,
szálljon úgy ránk az isteni béke!
Dicsőség!
/Sanctus 1
Mindenségnek Istene,
égen, földön, minden lélek
dicsérettel van tele,
zeng a lelkem is vele!
/Refr
|:Szent, szent, szent az Úr a mennybe' fent!
Szent, szent, szent az Úr a mennybe' fent!:|
/2
Áldott az Úr nevében,
Itt jön égi fennségben
égnek és földnek Istene
Hozsannázzunk mind vele!
/Refr
|:Szent, szent, szent az Úr a mennybe' fent!
Szent, szent, szent az Úr a mennybe' fent!:|
/Agnus Dei 1
Bűneinket égi Bárány
szent vérednek drága árán
mind elveszed
Irgalmazz nekem!
/2
Bűneinket égi Bárány
szent vérednek drága árán
mind elveszed
Irgalmazz nekünk!
/3
Bűneinket égi Bárány
szent vérednek drága árán
mind elveszed
Adj békét nekünk!
/Communatio
Nem vagyok rá méltó,
hogy lelkembe szállj,
csak egy szóval mondjad
Jézus Te nagy király.
Szent Bonifác mise
/Kyrie
/Halleluja
Halleluja
Halleluja
Halleluja
Halleluja
/Gloria
|:Gloria in excelsis De-o!
Gloria Deo domino:|
/Sanctus
|: Sanctus, sanctus,
sa-a-anctus! Deus sabaoth:|
/1
Pleni sunt coeli et ter-ra, gloria tu-a!
/2
Benedictus qui venit in nomine domini!
|: Hozsanna inescelsesis De-o!
Hozsanna in excelsis!:|
/Agnus Dei
Ag-nus De-i, qui
tollis pecce-ta mundi!
Miserere nobis!
Dona nobis pacem!
474 Én Uram Istenem
474
/1
Én Uram Istenem vigyázz ránk!
Ne hagyjad elveszni a hazát!
|:Sírva kér két szemünk,
Irgalmazz mi nekünk!
Emeld fel magadhoz Nemzetünk!:|
/2
Szeretet fénye ég mibennünk!
Míg élünk hiszünk és remélünk!
|: Vigyázz ránk, nyújtsd kezed,
Oltalmazd népedet:
Az ősi, nagy Magyar Nemzetet!:|
Szűzanyánk szeplőtlen Mária
Hozzád száll sok magyar sóhaja,
/3
|:Kérd értünk Fiadat,
Megváltó Urunkat
Védje, s őrizze Országunkat.:|
Míg igaz magyar él a földön,
Nem hagyjuk, hogy a rossz legyőzzön!
|:Bármi volt, bármi lesz,
A magyar magyar lesz!
Így éled fel újra a Nemzet.:| x3