Karizmatikus dalok - Áldjuk az Urat

1. A bűnös kezemet
MP3
1
/1
|:A bűnös szememet hadd adjam néked!:| (3x) Ó Uram!
|:A bűnös ajkamat hadd adjam néked!:| (3x) Ó, Uram!
Tiszta szívvel kikiáltom, szent a Te neved!
Szentlelkednek szent tüzével tisztítasz engem!

/2
|:A bűnös kezemet hadd adjam néked!:| (3x) Ó Uram!
|:A bűnös testemet hadd adjam néked!:| (3x) Ó, Uram!
Tiszta szívvel kikiáltom, szent a Te neved!
Szentlelkednek szent tüzével tisztítasz engem!

/3
|:A bűnös szívemet hadd adjam néked!:| (3x) Ó Uram!
|:A bűnös lelkemet hadd adjam néked!:| (3x) Ó, Uram!
Tiszta szívvel kikiáltom, szent a Te neved!
Szentlelkednek szent tüzével tisztítasz engem!

2. Add a kezed
MP3
2
/1
|:Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját!:|
|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:|
Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát!
Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját!
|:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :|

3. Adj erőt
MP3
3
/1
Adj erőt, hogy megnyílhassak, megnyíljak és befogadjak!
Add, hogy mindig felismerjem szándékodat életemben!
Adj erőt, hogy adni tudjak, dicsőséget ne hajszoljak!
Földi kincshez ne tapadjak, akárhogy is csalogatnak.

/2
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok.
Kérlek segíts, ha úgy akarod!

Adj erőt, hogy érted éljek, emberekhez elvigyelek!
Téged látva mindenkiben, szolga legyek életemben!

/3
Adj erőt, hogy jel lehessek, mindig bátran hirdesselek!
Add, hogy minden testvéremnek elmondhassam, amit érzek!

Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok.
Kérlek segíts, ha úgy akarod!

4. Adj nekem

4
/1
|:Adj nekem, adj nekem,
jóságos Jézusom, adj nekem!:|

Téged megértő értelmet,
Téged átérző érzelmet,
Hozzád siető jó lelket!
|:Adj nekem, adj nekem,
jóságos Jézusom, adj nekem!:|

/2
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot!
|:Adj nekem, adj nekem,
jóságos Jézusom, adj nekem!:|

/3
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket!
|:Adj nekem, adj nekem,
jóságos Jézusom, adj nekem!:|

/4
A Te szavaidra halló fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fölségedet magasztaló nyelvet!
|:Adj nekem, adj nekem,
jóságos Jézusom, adj nekem!:|

5. Adonaj
MP3
5
/1
Adonaj, Te vagy pásztorom,
Tebenned megvan mindenem.
Dús legelőkre, nyugodt vizekhez
terelsz, és felüdíted lelkem.

A-do-naj, A-do-naj,
A-do-naj, A-do-naj.

/2
Adonaj, Te vagy pásztorom,
lépteim mindig megtartod.
Igaz ösvényen nevedért járhatok,
a halál völgyében sem félek a bajtól.

A-do-naj, A-do-naj,
A-do-naj, A-do-naj.

/3
Adonaj, Te vagy pásztorom,
vessződ és pásztorbotod vígasztalnak.
Asztalt terítesz, olajjal gyógyítasz,
örömmel tölt el a Te közelséged.

A-do-naj, A-do-naj,
A-do-naj, A-do-naj.

/4
Adonaj, Te vagy pásztorom,
jósággal végigkíséred életem napjait.
Poharam túlcsordul, házadban lakhatom
örökkön-örökké tartó boldogságban.

A-do-naj, A-do-naj,
A-do-naj, A-do-naj.

6. Alapjukban meginognak
MP3
6
/1
Alapjukban meginognak
a hegyek és a vizek,
a sziklák megolvadnak
színed előtt, mint a viasz.
Hangod erejétől megindul a föld,
de akik félnek téged,
azokhoz irgalmas vagy.

/2
Minden teremtményed szolgáljon neked,
mert szóltál és lettek,
elküldted Lelkedet, és létrejöttek,
szavadnak nem állhat ellen senki!

/3
Alapjukban meginognak
a hegyek és a vizek,
a sziklák megolvadnak
színed előtt, mint a viasz.
Hangod erejétől megindul a föld,
|:de akik félnek téged,
azokhoz irgalmas vagy.:|

7. Az Úr dicsőségét
MP3
7
/1
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|

Az Úr dicsőségét szemléli Izrael,
és kiáltja velünk, hogy szent az Úr.
Új néven dicséri minden nemzedék,
mert Isten megváltja népét.

/2
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|

Elhagyottnak senki most már nem nevez,
mert Isten örömét leli benned.
Vágyakozva néz, óvja léptedet,
mert az Úr hűséggel szeret.

/3
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|
Ne lankadjon addig kinyújtott karod,
míg meg nem áld kegyelmével az Úr!
Dicsőítsed Őt, hirdesd szent Nevét,
mert Isten megtartja népét!

Alleluja…

8. Dicsérjétek az Urat
MP3
8
/1
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|

Dicsérjétek az Urat,
áldjátok a magasságban!
Dicsérjétek angyalok,
égnek seregei!

/2
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|

Dicsérjétek nap és hold,
dicsérjétek csillagai!
Dicsérjétek szent nevét,
mert megtartja ígéretét!

/3
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|

Dicsérjétek tűz és jég,
áldjátok vihar és szél,
gyümölcsfák és cédrusok,
havas magaslatok!

/4
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|
Magasztalja mindenki,
gyermekek és öregek is!
Mind meglássák hűségét,
Isten szeretetét!
Alleluja…

9. Fenséges az Úr
MP3
9
/1
|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|
Fenséges az Úr, ereje hatalmas,
hárfával hirdessük nagyságát!
|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|
Újjáépíti Jeruzsálemet
és Izraelt irgalmas Istenünk.

/2
|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|
Áldjátok az Úr szeretetét,
és nagy jóságát hirdesse ég és föld!
|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|
Elküldi szavát gyermekei által.
Igéjét mindenki hallja meg!
Alleluja…

10. Alleluja
MP3
10
/1
Alleluja, alleluja, alleluja!
Jézus az Úr ...
Eljön újra ...
Marana tha ...
Alleluja ...

11. Alleluja
MP3
11
/1
Alleluja, allelu-alleluja,
alleluja, alleluja.
Alleluja, allelu-alleluja,
alleluja, alleluja.
Keressétek előbb Isten országát,
és az Ő igazságát,
és mindenek megadatnak néktek,
alleluja-alleluja!

/2
Alleluja, allelu-alleluja,
alleluja, alleluja.
Alleluja, allelu-alleluja,
alleluja, alleluja.
Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével,
mely az Isten szájából származik,
alleluja-alleluja! Alleluja…

12. Mint napsütés
MP3
12
/1
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja!
Mint napsütés a kéklő égen,
alleluja,
mint színes lombok az őszi szélben,
alleluja,
tél fehérsége, tavasz fénye, alleluja,
olyan vagy Istenem! Lá...

/2
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja!
Mint fényesség tiszta szemekben, alleluja,
mint békesség a lelkemben, alleluja,
mint mosoly boldog arcokon, alleluja,
olyan vagy Istenem! Lá...

/3
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja!
Mint lágy ének a templom csöndjén,
alleluja,
mint szél zúgása viharos estén,
alleluja,
mint madár hangja, ha szólal reggel,
alleluja, olyan vagy Istenem! Lá...

13. Zengd velünk
MP3
13
/1
|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|

Zengd velünk, örökké jó az Úr!
Énekeld szeretetét!
Izrael háza is mondja hát,
zengje hát nagy örömét!

/2
|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|

Az Úr velünk, ki lehet ellenünk.
Rettegést nem ismerünk.
Jobb az Úr ereje énnekem,
jobb is, mint az emberé.

/3
|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|

Ő az én teremtő Istenem,
Istenem, ki nem hagy el.
Benne én ujjongva járhatok,
élhetek a tenyerén.

|:Alleluja, alleluja, alleluja!:|

14 A mélyből kiáltok

14
/1
A mélyből kiáltok Uram Hozzád,
ne hagyj el, szabadíts meg!
Mutasd meg magad, végtelen Isten
ne hagyj elveszni bűneimben!
|: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! :|

/2
Te elküldted hozzánk Fiadat, Jézust,
ki kereszten szenvedett értünk.
De közénk jön most a kenyérben, borban,
a búcsúvacsorán ígérte nékünk.
|: Krisztus kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz! :|

/3
A mélyből kiáltok Uram Hozzád,
hol zarándokútját járja néped.
A kereszt jelével homlokunkon
Fiad nevében kérünk téged.
|: Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! :|

15. A szeretet mindenkié
MP3
15
/1
A szeretet mindenkié,
a szeretet mindenkié,
csak meg kell keresni a forrását,
a szeretet mindenkié.
Az öröm mindenkié...
A békesség...
A türelem...
A kedvesség...

/2
A jóság...
A hűség...
A szelídség...
A tisztaság...
A szeretet...
Jézus mindenkié, Jézus mindenkié,
csak meg kell fogni a két kezét,
Jézus mindenkié!

16. A Te nevedben
MP3
16
/1
A Te nevedben mi együtt vagyunk.
Jézus, nevedben mi együtt vagyunk.
Hallgasd meg imánk,
mikor hozzád járulunk,
élő igéddel táplálj hű Urunk!

/2
Úgy mutassátok meg a hitetek,
hogy az én szavaimnak engedtek!
Hogyha velem és egymással
egyek lesztek,
minden kérésetekre felelek.

/3
A Te nevedben mi együtt vagyunk.
Jézus, nevedben mi együtt vagyunk.
|:Tégy eggyé minket szentségedben,
ez óhajunk!
Használj munkádban drága,
hű Urunk!:|

17. Atya teremtő szeretet

17
/1
Atya teremtő szeretet Lelke,
áradj szét!
Fiú megváltó szeretet Lelke,
áradj szét!
Egyház vezető szeretet Lelke,
áradj szét!
Szentség pecsétje, szeretet Lelke, áradj szét!

/2
Áradj szét Lélek, áradj szét!
Áradj szét, s töltsd be minden hívő szívét!
Szívből jövő imádság Lelke,
áradj szét!
Mélyből fakadó sóhaj Lelke,
áradj szét!

/3
Isteni üzenet dicső Lelke,
áradj szét!
Megbocsátás irgalmas Lelke,
áradj szét!

Áradj szét Lélek, áradj szét!
Áradj szét, s töltsd be minden hívő szívét!

/4
Szabadságom tüzes Lelke,
áradj szét!
Imádságom kitartó Lelke,
áradj szét!
Szenvedésem tűrő Lelke,
áradj szét!
Békességem gyönyörű Lelke,
áradj szét!

/5
Áradj szét Lélek, áradj szét!
Áradj szét, s töltsd be minden hívő szívét!

Dicsőítelek Atya Lelke,
szent kegyelem!
Magasztallak Fiú Lelke,
örök örömem!

/6
Téríts meg engem Isten Lelke,
legyél életem!
Tarts meg engem szeretet Lelke,
te vagy Istenem!

Áradj szét Lélek, áradj szét!
Áradj szét, s töltsd be minden hívő szívét!

18. Anyámnak, az Egyháznak
MP3
18
/1
|:Anyámnak, az Egyháznak szívében
szeretet leszek.:|
Legfőbb óhajom, hogy Téged
szeresselek,
hogy Téged szeresselek
mindhalálig!

19. Atyám, Tied vagyok
MP3
19
/1
Atyám, Tied vagyok, és szüntelen imádlak!
Dicsőség szent nevednek!

Dicsőség nevednek, dicsőség nevednek,
Dicsőség szent nevednek!

/2
Jézus, Tied vagyok, és szüntelen imádlak!
Dicsőség szent nevednek!

Dicsőség nevednek, dicsőség nevednek,
Dicsőség szent nevednek!

/3
Lélek, Tied vagyok, és szüntelen imádlak!
Dicsőség szent nevednek!

|:Dicsőség nevednek, dicsőség nevednek,
Dicsőség szent nevednek!:|

20. A végtelen ég
MP3
20
/1
A végtelen ég alatt a Lélek megragad.
A végtelen ég alatt hallatszik az Úr szava:
Én, az Úr hívtalak,
hogy az igazságot másokkal megoszd.
Én, az Úr hívtalak,
hogy a vakoknak a fényt elhozd.

/2
|:Én vagyok az Úr,
dicsőségemet másnak nem adom.:|
Én, az Úr fogom a kezed,
hogy a börtönből a foglyokat kihozd.
A régiek elmúltak, én most újat adok.
|:Énekeljetek az Úrnak éneket!
Énekeljetek az Úrnak dicséretet!:|

21. Az élő Jézust
MP3
21
/1
|:Az élő Jézust magasztalom,
és kiárad rám a Lélek.:|
|:Őt magasztalom, Őt magasztalom,
és kiárad rám a Lélek.:|
|:Egy új nyelven imádom Őt,
ha kiárad rám a Lélek.:|
|:És imádom Őt, és imádom Őt,
ha kiárad rám a Lélek.:|

/2
|:És Jézustól erőt kapok,
ha kiárad rám a Lélek.:|
|:Új erőt kapok, új erőt kapok,
ha kiárad rám a Lélek.:|
|:Nem várok már, új harcba megyek,
ha kiárad rám a Lélek.:|
|:Új harcba megyek, új harcba megyek,
ha kiárad rám a Lélek.:|

/3
|:És Jézus nevében csatát nyerek,
ha kiárad rám a Lélek.:|
|:És csatát nyerek, és csatát nyerek
ha kiárad rám a Lélek.:|
|:Ő betölti lelkem és dicsérem Őt,
ha kiárad rám a Lélek.:|
|:És dicsérem Őt, dicsérem Őt,
ha kiárad rám a Lélek.:|

22. A világnak Krisztus kell
MP3
22
/1
|:A világnak Krisztus kell!
A világnak Krisztus kell!
A világnak kellesz Te is,
mivel Te Krisztushoz tartozol!:|
Emlékezz! Emlékezz,
te Krisztushoz tartozol!

23. Az Isten jó
MP3
23
/1
Az Isten jó, az Isten jó,
az Isten jó, Isten jó hozzánk.

Szeret engem, szeret engem,
szeret engem, Isten jó hozzánk.

Fiát adta, Fiát adta,
Fiát adta, Isten jó hozzánk.

/2
Meghalt értem, meghalt értem,
meghalt értem, Isten jó hozzánk.

Feltámadott, feltámadott,
feltámadott, Isten jó hozzánk.

Megtart engem, megtart engem,
megtart engem, Isten jó hozzánk.

/3
Eljön értem, eljön értem,
eljön értem, Isten jó hozzánk.

Szeret engem, szeret téged,
szeret minket, Isten jó hozzánk.

24. Az Úr az én Pásztorom
MP3
24
/1
Az Úr az én Pásztorom,
nem szűkölködöm,
füves legelőn nyugtat engem,
Lelkével vígasztal.

|:A halál árnyékának
völgyében járok,
Téged dicsérlek én.

/2
Mert velem vagy Jézus,
nem félek a bajtól.
Erősségem pásztorbotod!:|

Az Úr az én Pásztorom,
nem szomorkodom,
füves legelőn nyugtat engem,
s Lelkével vígasztal.

25. Az Úr az én Pásztorom
MP3
25
/1
Az Úr az én Pásztorom, nyomában járok,
mellette nem szűkölködöm.
málnaellő réteken pihentet engem,
csendes vizekre terelget.
Jézus, drága jó Pásztorom,
Úr Jézus, Te tudod mindnyájunk nevét.

/2
Jézus, követünk bárhová is mondod,
Jézus, mi is halljuk, halljuk hangodat.
Lelkemben felvidít nevéhez híven,
az igazság útján vezet.
Nem érhet soha semmi baj, mindig
velem vagy, botod oly biztonságot ad.

/3
Jézus, drága jó Pásztorom,
Úr Jézus, Te tudod mindnyájunk nevét.
Jézus, követünk bárhová is mondod,
Jézus, mi is halljuk, halljuk hangodat.

Az ellenségeim előtt asztalt terítesz,
olajjal elárasztod fejem.

/4
Jóságod, s kegyelmed Uram, követnek engem,
amíg csak tart az életem.

|:Jézus, Téged vár ez a nép vissza!
Jézus, Te mondod: Ne félj kicsi nyáj!:|
La-la…

26. Izrael Királya
MP3
26
/1
Izrael Királya, seregeknek Ura
megszámlálja népét, az Ő választott népét.
|:Serege, mint a tenger fövenye
Az ég csillagai, a föld csillagai.
Választott nép, királyi nemzetség.
Választott nép, királyi nemzetség.
Választott nép, királyi nemzetség.:|

27. Az Úr fenn van a szent helyén
MP3
27
/1
Az Úr fenn van a szent helyén, dicsérjük az Urat!
Az Úr itt van az Ő népe közt, dicsérjük az Urat!
Dicsérjük, dicsérjük, dicsérjük az Urat!
Dicsérjük, dicsérjük, dicsérjük Jézust!

/2
Az Úr fenn van a szent helyén, imádjuk az Urat!
Az Úr itt van az Ő népe közt, imádjuk az Urat!
Imádjuk, imádjuk, imádjuk az Urat!
Imádjuk, imádjuk, imádjuk Jézust!

/3
Az Úr fenn van a szent helyén, szolgáljunk az Úrnak!
Az Úr itt van az Ő népe közt, szolgáljunk az Úrnak!
Szolgáljunk, szolgáljunk, szolgáljunk az Úrnak!
Szolgáljuk, szolgáljuk, szolgáljuk Jézust!

/4
Az Úr fenn van a szent helyén, örvendjünk az Úrnak!
Az Úr itt van az Ő népe közt, örvendjünk az Úrnak!
Örvendjünk, örvendjünk, örvendjünk az Úrnak!
Örvendjünk, örvendjünk, örvendjünk Jézusnak!

/5
Az Úr fenn van a szent helyén, zengjünk dalt az Úrnak!
Az Úr itt van az Ő népe közt, zengjünk dalt az Úrnak!
Zengjünk dalt, zengjünk dalt, zengjünk dalt az Úrnak!
Zengjünk dalt, zengjünk dalt, zengjünk dalt Jézusnak!

28. Az Úrnak Lelke
MP3
28
/1
Az Úrnak Lelke legyen rajtam,
jöjjön, aki szomjazik,
vegye el az életét!
Az Úr az, aki fölkent engem,
Ő ad szabadságot,
fényt a sötétben élőnek.
|:Amen, amen, a-amen,
jöjjön el az országod!:|

/2
Az éjnek ideje már elszállt,
eljött a világosság, a hajnalt
hirdetjük már.
Az Úr az, aki eljön értem,
Ő visz el magával az örök
dicsőségbe.
|:Amen, amen, a-amen,
jöjjön el az országod!:|

29. Az Ő szeretete olyan nagy
MP3
29
/1
Az Ő szeretete olyan nagy,
hogy fel sem mérhetem,
nem tudja felfogni
az emberi értelem.
Mikor bűneim súlya alatt
a Golgotára ment,
meghalt azért, hogy én
örökké éljek.

/2
|:Ó, Jézus, ó Jézus,
ó Jézus, Megváltó!:|

Az Ő szeretete olyan nagy,
hogy fel sem mérhetem,
nem tudja felfogni
az emberi értelem.

/3
Mikor szívem ajtaja előtt
megállt és zörgetett,
befogadtam, s adott örök életet.

|:Ó, Jézus, ó Jézus,
ó Jézus, Megváltó!:|

30. Áldjad én lelkem az Urat
MP3
30
/1
Áldjad én lelkem az Urat!
Áldjad én lelkem az Urat!
Áldjad én lelkem, áldjad én lelkem!
Áldjad én lelkem az Urat!
Zengj halleluját az Úrnak!
Zengj halleluját az Úrnak!
Zengj halleluját, zengj halleluját!
Zengj halleluját az Úrnak!

/2
Dicsérjük együtt az Urat!
Dicsérjük együtt az Urat!
Dicsérjük együtt, dicsérjük együtt!
Dicsérjük együtt az Urat!
Áldjad én bensőm az Urat!
Áldjad én bensőm az Urat!
Áldjad én bensőm, áldjad én bensőm!
Áldjad én bensőm az Urat!

31. Magasztaljon Téged
MP3
31
/1
|:Magasztaljon Téged minden nyelv!
Dicsérje és áldja szent neved!
Áldott légy Uram, áldott!
Nagyságod előtt most hódolunk!:|

32. Áldjuk az Urat
MP3
32
/1
|:Áldjuk az Urat,
az élő és igaz Istent!:|
Mondjunk neki dicséretet,
dicsőséget, tiszteletet,
áldást, és minden jót!
Amen! Úgy legyen!
Amen! Amen!
Úgy legyen! Úgy legyen!:|

/2
Áldjuk az Urat,
az élő és igaz Istent!
Amen! amen!
Úgy legyen! úgy legyen!

33. Áldjon meg téged az Úr
MP3
33
/1
|:Áldjon meg téged az Úr!:|
és őrizzen meg tégedet!
|:Világosítsa meg az Úr,
az Ő orcáját terajtad,
és könyörüljön terajtad!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját Rád!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját Rád,
és adjon békét tenéked!:|

34. Áldott Istenünk
MP3
34
/1
Áldott Istenünk a szívünket fogadd el!
Felajánljuk munkánk a kenyérrel.
Kérünk, fogadd el ezt a fehér kenyeret,
hisz ezáltal leszünk eggyé Veled!

/2
Verejtékes munka áldott gyümölcse,
és sok millió ember élete.
Te egyszerű és köztünk élő valóság,
így jössz közénk Te is Jézusunk!

/3
Áldott Istenünk, a kehelybe bort öntünk,
felajánljuk Néked minden örömünk.
Kérünk, fogadd el ezt a kehely fehér bort,
hisz a véred egykor miértünk folyt!

/4
Átnyújtjuk most Neked szívünk, mindenünk,
fogadd el hát egész életünk!
Te nagyszerű és üdvözítő valóság,
kérünk, jöjj el közénk Jézusunk!

35. Áldott legyen az Úr
MP3
35
/1
Áldott legyen az Úr,
alleluja, alleluja!
Megváltott bűneinkből,
alleluja, alleluja!

|:Szent az Úr, szent az Úr,
Ő a kezdet és a vég!:|

/2
Létünk Tőle kaptuk,
alleluja, alleluja!
Méltó, hogy magasztaljuk,
alleluja, alleluja!

|:Szent az Úr, szent az Úr,
Ő a kezdet és a vég!:|

/3
Dicsérjük hatalmáért,
alleluja, alleluja!
Csodáljuk nagyságáért,
alleluja, alleluja!

|:Szent az Úr, szent az Úr,
Ő a kezdet és a vég!:|

/4
Jertek, énekeljünk,
alleluja, alleluja!
A Lélek éljen bennünk,
alleluja, alleluja!

|:Szent az Úr, szent az Úr,
Ő a kezdet és a vég!:|

36. Áldott legyen Istenünk
MP3
36
/1
|:Áldott legyen
Istenünk mindörökké!:| (4x)

Dicsérjétek szent templomában,
dicsérjétek szentélyében!
Akinek örvend Izrael,
akitől megrezzen Sion leánya.

/2
|:Áldott legyen
Istenünk mindörökké!:| (4x)

Dicsérjétek minden művében,
dicsérjétek fenségéért!
Ünnepelje Izrael,
kísérje dobszóval és citerával!

|:Áldott legyen
Istenünk mindörökké!:| (4x)

Dicsérjétek víg harsonával,
dicsérjétek cintányérral!
Isten hatalmas népe közt:
Ő adja győzelmét minden fiának.

/4
|:Áldott legyen
Istenünk mindörökké!:| (4x)
Dicsérjétek tízhúrú lanttal,
dicsérjétek hangos tapssal!
Örökké él az Úr szava,
betölti lelkünket hálaadással.
Áldott legyen…

37. Áldott légy
MP3
37
/1
Áldott légy nagy jóságodért!
Áldott légy Uram művedért, és
felmagasztaltassál!

|:Ó-alleluja, alleluja,
alleluja!:|

/2
Keresd Őt, míg megleled,
hívd míg közel van!
Térj vissza az Úrhoz,
mert megkönyörül rajtad!

|:Ó-alleluja, alleluja,
alleluja!:|

/3
|:Ujjongjon a föld az Úrnak,
ujjongva dicsérje szent nevét!
Felmagasztaltassál,
Urunk és Istenünk!

Ó-alleluja, alleluja, alleluja!
Ó-alleluja, alleluja, alleluja!:|

38. Áldott az Úr a szentélyben

38
/1
Áldott az Úr a szentélyben, áldott!
Áldott a hatalom és fölség Istene, áldott!
Áldott az Úr, áldott az Úr, áldott!
Áldott az Úr minden művében, áldott!
Nagyságával van ég és föld tele, áldott!
Áldott az Úr, áldott az Úr, áldott!

/2
Áldja az Urat énekszó és harsona, áldott!
Áldja az Urat zsoltár, lant és orgona, áldott!
Áldott az Úr, áldott az Úr, áldott!
Áldott legyen az Atya, Fiú és a Lélek, áldott!
Az Urat áldja minden élet, áldott!
Áldott az Úr, áldott az Úr, áldott!

39. Irgalmazz Urunk
MP3
39
/1
Irgalmazz Urunk,
irgalmazz jó Urunk!
Kegyelmezz nekünk,
kegyelmezz Krisztusunk!
|:Irgalmazz Urunk,
irgalmazz jó Urunk nekünk!:|

40. Bárányom, Bárányom
MP3
40
/1
Bárányom, Bárányom, Istennek Báránya,
könyörülj rajtam, hadd jussak jobb sorsra!
Adj nekem nagy hitet, amíg lehet!
Formáld kedved szerint a szívemet!

/2
Én Uram, add meg nekem,
jó Uram, add meg nekem,
hadd legyen melletted majd a helyem!
Lesem minden vágyadat,
tisztelem házadat.
Én Uram, jó Uram, add meg nekem!

/3
Én Uram, adj egy kis időt nekem,
vékony kis szalmaszál az én hitem!
De ha Te segítesz, erős leszek,
kertedként ápolom a lelkemet.

/4
Én Uram, add meg nekem,
jó Uram, add meg nekem,
hadd legyen melletted majd a helyem!
Lesem minden vágyadat,
tisztelem házadat.
Én Uram, jó Uram, add meg nekem!

41. Áldjátok az Urat
MP3
41
/1
|:Áldjátok az Urat,
áldjátok szent nevét!
Kik házában álltok napról-napra,
dicsérjétek szüntelen Őt:|
|:Tárjátok kezeitek
az élő Isten felé!
Áldjon meg téged Sionból az Úr,
ragyogtassa arcát le rád!:|

42. Béke és áldás
MP3
42
/1
Béke és áldás szállt most ránk,
megnyugszik végre a szívünk,
Jézus szeretete vár.
Terített asztalhoz hívott, és
vendégül látott ma Ő.
Ujjong és dalol az ajkunk,
mert itt van Jézus, a dicső.

/2
Jézus él, Jézus él,
és nem hagy el sosem.
Jézus él, Jézus él,
most is itt van velem.
Szeret minket az Isten.
Elküldte szent Fiát,
hogy véres keresztje árán
tisztuljon meg a világ.

/3
Hiába ölték meg a Bárányt,
a harmadik napon felállt.
Reményt hozott a szívünkbe, mert
Jézus legyőzte a halált.
Jézus él, Jézus él,
és nem hagy el sosem.
Jézus él, Jézus él,
most is itt van velem.

/4
Kenyér és bor színében
naponta megláthatod.
Hiába kísért a sátán,
mert Jézus erőt adott.
Botlik, de újra felállhat,
és bízhat a szenvedő.
Nyugalom völgye a szívem,
mert benne lakozik Ő.

/5
Jézus él, Jézus él,
és nem hagy el sosem.
Jézus él, Jézus él,
most is itt van velem.
Jézus él, Jézus él,
itt van a szívemben.
Jézus él, Jézus él,
hisz látom a szemedben,
hogy Jézus él.

43. Csak álltok szótlanul
MP3
43
/1
Álltok szótlanul,
a dárda földre hull,
itt más erő az Úr,
itt más erő az Úr!
Az éj az hosszú volt,
de eltűnt már a Hold,
a hajnal felsikolt,
a hajnal felsikolt.

/2
|:Föltámadt alleluja,
föltámadt alleluja!:|

Elég volt már, elég,
fénnyel hinti az ég
az új nap reggelét,
az új nap reggelét.

/3
Virágban áll a rét,
virágos úton át
valaki jön feléd,
valaki jön feléd.

|:Föltámadt alleluja,
föltámadt alleluja!:|

/4
Virágban áll a rét,
virágos úton át
Jézus jön feléd,
Jézus jön feléd.

|:Föltámadt alleluja,
föltámadt alleluja!:|

44. A föld, amelyre lábad lép
MP3
44
/1
|:A föld, amelyre lábad lép,
réges-régen a tied,
mert én adtam azt neked.:|
Nem illetheti az ellenség,
nem lesz sohasem idegené.
Nem lakhat ott csak az a nép,
akié a szövetség.

45. Csillagpuha éjben
MP3
45
/1
Csillagpuha éjben titkot súg a csend,
angyalkórus ajkán alleluja zeng.
Szűzi virág árasztja illatát,
Jessze ősi törzsén kivirul az ág.
Á-á-á...

/2
Csillagpuha éjben csupa fény az ég,
jászol bölcsőjében Isten földre lép.
Szűzi virág árasztja illatát,
leborul a lélek, s tártmagasba lát.
Á-á-á...

/3
Csillagpuha éjben ember született,
pásztorszemek nézik a megnyílt eget.
Szűzi virág árasztja illatát,
szeretve ébred a szomjas világ.
Á-á-á...

46. Együtt fog ujjongni
MP3
46
/1
Együtt fog ujjongni
fiatal és öreg is,
és örömében táncot lejt a lány.
Láj láj láj...
Gyászukat ünnepre fordítom,
s nem búsulnak ezután.
|:Vidámmá teszem a szívüket,
hogy örvendezzenek
a bánatuk helyett.:|

47. Lauda Jerusalem
MP3
47
/1
Lauda Jerusalem Dominum!
Lauda Deum tuum Sion!
Hosanna, hosanna, hosanna Filio David!

48. Eldőlt a szívemben
MP3
48
/1
|:Eldőlt a szívemben,
hogy követem Jézust.:| (3x)
Nincs visszaút, nincs visszaút,
nincs visszaút!
|:Mögöttem a világ,
előttem a kereszt.:| (3x)
Nincs visszaút, nincs visszaút
nincs visszaút!

/2
|:Ha nincs is társam,
én követem Jézust.:| (3x)
Nincs visszaút,
nincs visszaút,
nincs visszaút!

49. Hallelu', hallelu'
MP3
49
/1
Hallelu', hallelu', hallelu',
halleluja, áldott az Úr!
Hallelu', hallelu', hallelu',
halleluja, áldott az Úr!
Áldott az Úr, halleluja!
Áldott az Úr, halleluja!
Áldott az Úr, halleluja!
Áldott az Úr!

50. Ez az a nap
MP3
50
/1
|:Ez az a nap, ez az a nap,
mit az Úr rendelt,
mit az Úr rendelt.:|
|:Örvendjünk, vigadjunk e napon!:|
Ez az a nap, ez az a nap,
mit az Úr rendelt.

/2
|:Jézus az Úr, Jézus az Úr,
akit szolgálunk,
akit szolgálunk.:|
|:Szolgáljuk hűséggel szent nevét!:|
Jézus az Úr, Jézus az Úr,
akit szolgálunk.

/3
|:Eljön az Úr, eljön az Úr,
akit úgy várunk,
akit úgy várunk.:|
|:Egy szívvel mondjuk,
hogy jöjj vissza már!:|
Jöjj el Uram, jöjj el Uram,
jöjj el Úr Jézus!

51. Mindig van kiút
MP3
51
/1
Mindig van kiút, sose' csüggedj el!
Jó Atyád szerelme kifogyhatatlan tenger.
Mindig van kiút, sose' csüggedj el!
Csak higgy, és a hit pajzsát
derekadra övezd fel!

52. Ez az én szerelmes Fiam
MP3
52
/1
|:Ez az én szerelmes Fiam,
kiben én gyönyörködöm.
Ez az én szerelmes Fiam,
mindig Őt hallgassátok!:|
Ő tud mindet, Ő hatalmas,
igen, Jézus hatalmas.
Tudom hogy Néki gondja van reám.

/2
Ő gyógyít fájó szívet,
megtörte a bűn átkát.
A béna újra lépdel,
vak ujjongva lát.
Ő tud mindet, Ő hatalmas,
igen, Jézus hatalmas.
Tudom hogy Néki gondja van reám.

53. Én fogom a kezed
MP3
53
/1
Én fogom a kezed Jézus.
Én fogom a kezed Jézus.
Én fogom a kezed, s el sem
engedem, Jézus.
Nem félek én most már, Jézus.
Nem félek én most már, Jézus.
Nem félek én most már,
Lelked velem jár, Jézus!

/2
Rád bízom életem, Jézus.
Rád bízom életem, Jézus.
Rád bízom életem,
őrizz kezedben, Jézus!
Én várok Rád, Uram Jézus.
Én várok Rád, Uram Jézus.
Én várok Rád Uram,
jöjj el, ó Uram Jézus!

/3
Ó hála, köszönet, Jézus!
Ó hála, köszönet, Jézus!
Ó hála, köszönet
Néked Mesterem, Jézus!

54. Én Uram, én Istenem
MP3
54
/1
Én Uram, én Istenem,
vedd el tőlem mindenem,
ami gátol Feléd!
Én Uram, én Istenem,
add meg nekem mindenem,
ami segít feléd!
|:Én Uram, én Istenem,
fogadd el az életem,
hadd legyek egészen a Tiéd!:|

55. Feltámadott, feltámadott
MP3
55
/1
Feltámadott, feltámadott,
feltámadott, alleluja!
Alleluja, alleluja,
alleluja, feltámadott!

A halál, hová tűnt el a halál?
Hová tűnt el halálom,
hová tűnt el győzelme?

/2
Feltámadott, feltámadott,
feltámadott, alleluja!
Alleluja, alleluja,
alleluja, feltámadott!

Örvendjünk, örvendezzünk testvérek,
emeljük kezeinket, mert feltámadott!

/3
Feltámadott, feltámadott,
feltámadott, alleluja!
Alleluja, alleluja,
alleluja, feltámadott!

Az élet Vele számunkra kedves,
de a halál is édes, ha Vele halunk meg.
Feltámadott…

56. Feltámadt Jézusomnak
MP3
56
/1
Feltámadt Jézusomnak szolgálok, Ő a cél.
Ő itt van a világban,
tudom, tudom, hogy él.
Látom kegyelme karját,
hallom szelíd szavát.
Sietve jön, ha hívom,
Ő a leghűbb barát.

/2
Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él.
Beszél velem, és jár velem
a keskeny ösvényen.
Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem.
Kérded: „Honnan tudod, hogy él ?”
„Mert él a szívemben.”

/3
Amerre nézek látom e gondos hű kezet.
Bár szívem néha gyengül,
de mégsem csügged el.
Viharban, fergetegben
Ő a legdrágább erő.
Minden veszélyen átvisz, amíg visszajő.

/4
Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él.
Beszél velem, és jár velem
a keskeny ösvényen.
Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem.
Kérded: „Honnan tudom, hogy él?”
„Mert él a szívemben.”

/5
Ujjongj azért te szent nép,
harsogjon éneked!
Jézusnak, a királynak
alleluját zengjetek!
Ő mindenek reménye,
így senki nem szeret.
Nincs nála senki jobb,
szebb, nincs kedvesebb.

/6
|:Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él.
Beszél velem, és jár velem
a keskeny ösvényen.
Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem.
Kérded: „Honnan tudom, hogy él?”
„Mert él a szívemben.”:|

57. Feltámadt
MP3
57
/1
Feltámadt, itt jár köztünk,
feltámadt, itt él bennünk.
Feltámadt, hogy mi élhessünk,
hogy élhessünk.
Áldott légy Istenünk!
Te vagy az életünk!
Áldott légy Krisztusunk,
megváltó Urunk!
Glória, glória...

58. Fivérem Nap
MP3
58
/1
Fivérem Nap és nővérem Hold,
oly ritkán látlak, s hallom hangotok.
Nyomaszt a sok gyötrelem és gond.

Fivérem Szél és Levegőég,
nyisd ki szemem, hogy lássam, ami szép!
Körülölel a ragyogás, dicsfény.

/2
Mert Isten műve minden teremtmény,
érzem jóságát, és szívem újra él!

Fivérem Nap és nővérem Hold,
most végre látok, s hallom hangotok!
Megölelném az egész világot!

59. Gyermekem, én szomjazom
MP3
59
/1
|:Gyermekem, én szomjazom,
vágyom a szíved után.:|

Maradj mindig énbennem, nézd Szívemet!
Maradj mindig énbennem, lásd hűségem!

/2
|:Gyermekem, én szomjazom,
vágyom a szíved után.:|

Maradj mindig énbennem, békére lelsz!
Maradj mindig énbennem,
igaz lesz életed!

/3
|:Gyermekem, én szomjazom,
vágyom a szíved után.:|

Maradj mindig énbennem, figyeld igémet!
Maradj mindig énbennem, szeresd testvéred!

/4
|:Gyermekem, én szomjazom,
vágyom a szíved után.:|
Ne aggódj és ne félj már, bízz énbennem!
Felüdítem lelkedet, add át életed!

|:Gyermekem, én szomjazom,
vágyom a szíved után.:|

60. Gyönyörű vagy én Uram
MP3
60
/1
Gyönyörű vagy én Uram,
szívem mélyéből áldalak,
szívem mélyéből áldalak.

Alleluja, alleluja...

/2
Megigézted szívemet,
megérintetted bensőmet,
megérintetted bensőmet.
Táncot járva ámulok,
megváltásomra gondolok,
megváltásomra gondolok.

Alleluja, alleluja...

/3
Lelked betölti életem,
Benned ujjong, dalol szívem,
Benned ujjong, dalol szívem.
Tegyél szívedre pecsétül,
örök életet adj végül,
örök életet adj végül!

|:Alleluja, alleluja... :|

61. Hadd jöjjek én
MP3
61
/1
|:Hadd jöjjek én forrásodhoz, Uram!:| (3x)
Hadd jöjjek én, hadd igyak én,
hadd éljek én!
|:Hadd igyak én forrásodból, Uram!:| (3x)
Hadd jöjjek én, hadd igyak én,
hadd éljek én!

/2
|:Hadd éljek én forrásodnál, Uram!:| (3x)
Hadd jöjjek én, hadd igyak én,
hadd éljek én!

62. Halld Izrael
MP3
62
/1
|:Halld Izrael, az Úr nékünk Istenünk,
az egyetlen Úr!:|
Halld Izrael, az Úr nékünk Istenünk,
Ő az Egyetlen!
Halld Izrael, az Úr nékünk Istenünk,
az egyetlen Úr!

S(e)ma Jiszraél Adonáj Elohénu.
Adonáj ehhád.

63. Hatalmas Atyám
MP3
63
/1
Hatalmas Atyám, dicsőítlek Téged!
Hatalmas Atyám, dicsőítlek Téged!
Szeretlek, imádlak, meghajlom előtted.
Hatalmas Atyám, dicsőítlek Téged!

/2
Megváltóm, mily' csodálatos vagy!
Megváltóm, mily' csodálatos vagy!
Életem megváltottad,
s Szentlelked nekem adtad.
Megváltóm, mily' csodálatos vagy!

/3
Szentlélek, megvigasztalsz engem.
Szentlélek, megvigasztalsz engem.
Te vezetsz, vezérelsz,
megújítod a szívem.
Szentlélek, megvigasztalsz engem.

64. Hálát adok Neked
MP3
64
/1
Hálát adok Neked én Uram
a népek között,
És zengedezek Neked
a nemzetek közt.
Mert nagy az egekig a Te kegyelmed,
És a felhőkig a Te hűséged.

/2
|:Magasztaltassál fel
az egek felett, ó Isten,
És a földet töltse be dicsőséged!
Magasztaltassál fel
az egek felett, ó Isten,
s az egész földet, az egész földet,
töltse be a Te dicsőséged!:|

65. Hálát adok az esti órán

65
/1
Hálát adok az esti órán,
hálát adok, hogy itt az éj.
Hálát adok, hogy szívem
mélyén hála dala kél.
Hálát adok a csillagfényért,
hálát a sűrű éjjelért.
Hálát adok, hogy nem vagy messze,
most is küldesz fényt.

/2
Hálát adok, hogy küldtél testvért
társként, aki ma mellém állt.
Hálát adok, hogy megengedted
azt is, ami fájt.
Hálát adok, hogy Tested táplált,
hálát, hogy ma is szólt szavad.
Hálát adok, hogy lelkem
biztos cél felé halad.

/3
Hálát adok, hogy mellém álltál,
hálát, hogy szép az otthonom.
Hálát, hogy munkám elvégeztem,
s békén alhatom.
Hálát adok, a sok-sok jóért,
hálát adok, hogy megbocsátsz.
Hálát adok, hogy el nem hagytál,
s újabb útra vársz.

/4
Hálát adok, hogy szemed rajtam,
hálát adok, hogy reményt adsz.
Hálát adok, hogy biztos eljössz,
mint a virradat!

66. Fölém hajló jóságodra
MP3
66. Fölém hajló jóságodra
/1
Fölém hajló jóságodra emlékezz, Uram!
Irgalmadra, mi örökké igazság marad.
|:Mosogass meg a bűneimtől,
tisztogass meg a vétkeimtől!
Vétkemet elismerem,
bűnöm előttem áll szüntelen.:|

67. Hálát adok, hogy itt a reggel
MP3
67
/1
Hálát adok, hogy itt a reggel,
hálát adok az új napon.
Hálát adok, hogy minden percem
Néked adhatom.
Hálát nem csak a jó testvérért,
hálát mindenkiért adok.
Hálát adok, hogy minden sértést
megbocsáthatok.

/2
Hálát adok, hogy munkát küldesz,
hálát adok, hogy fény ragyog.
Hálát adok, hogy lelkem fényes
és boldog vagyok.
Hálát adok a vidám percért,
hálát, ha szomorú leszek.
Hálát adok, hogy adsz elém célt
és kezed vezet.

/3
Hálát adok, hogy hallom hangod,
hálát adok a jó hírért.
Hálát adok, hogy Tested adtad
minden emberért.
Hálát adok az üdvösségért,
hálát adok, hogy várni fogsz.
Hálát adok, hogy ma reggel még
hálát adhatok.

68. Életem csak kegyelem
MP3
68
/1
Életem csak kegyelem, önérdemem nincs.
Életem csak kegyelem, önérdemem nincs.
|:„Veled vagyok naponta,
kezeidet megfogva,
te csak bízzál karomban!”
- mondja az Úr.:|

/2
Régi énem leküzdöm nagy erejével.
Régi énem leküzdöm nagy erejével.

|:„Veled vagyok naponta,
kezeidet megfogva,
te csak bízzál karomban!”
- mondja az Úr.:|

/3
Szeretete igazgat ellát tanáccsal.
Szeretete igazgat ellát tanáccsal.

|:„Veled vagyok naponta,
kezeidet megfogva,
te csak bízzál karomban!”
- mondja az Úr.:|

/4
Hűen vezet utamon, nem hagy magamra.
Hűen vezet utamon, nem hagy magamra.
|:„Veled vagyok naponta,
kezeidet megfogva,
te csak bízzál karomban!”
- mondja az Úr.:|

69. Holnap talán
MP3
69
/1
Holnap talán az ajkad néma már.
Holnap talán munkád hiába vár.
Holnap talán a lábad gyenge lesz.
Holnap talán egy lépést sem tehetsz.

Azért ma jöjj, azért ma tedd,
azért ma légy Jézusé!

/2
Holnap talán a szíved gyenge már.
Holnap talán utolsót dobban már.
Holnap talán kezed is gyenge lesz.
Holnap talán már semmit sem tehetsz.

Azért ma jöjj, azért ma tedd,
azért ma légy Jézusé!

/3
Holnap talán lejár a kegyidő.
Holnap talán minden, minden késő.
Holnap talán alkalmad sem lesz már.
Jézus ma hív, és Jézus még ma vár!

Azért ma jöjj, azért ma tedd,
azért ma légy Jézusé!

70. Hozsanna, hozsanna

70
/1
Hozsanna, hozsanna, hozsanna!
Hozsanna Izrael Királya!
Hozsanna, hozsanna, hozsanna!
Itt jön, ki a népet megváltja!

/2
Hozsanna, hozsanna, hozsanna!
Hozsanna Izrael Királya!
Hozsanna, hozsanna, hozsanna!
Véget ér hát népünk rabsága.

/3
Hozsanna, hozsanna, hozsanna!
Hozsanna Izrael Királya!
Hozsanna, hozsanna, hozsanna!
Gazdag lesz majd népünk országa.

/4
Hozsanna, hozsanna, hozsanna!
Hozsanna Izrael Királya!
Hozsanna, hozsanna, hozsanna!
Áldott, ki a népet megváltja.

71. Imádjon Téged az egész föld
MP3
71
/1
Imádjon Téged az egész föld,
és zengje dicséretedet, jó Uram,
magasztalja szent nevedet!
Én is dicsérlek szüntelen,
mert megváltottad bűneimet, jó Uram
és megmentetted halott lelkemet.

/2
Ezért dicsérlek én, mindig dicsérlek én,
bárhol éljek, s bármi történjék velem.
Ezért dicsérlek én, mindig dicsérlek én
elég nékem a Te kegyelmed.

/3
Imádjon Téged az egész föld,
és zengje dicséretedet, jó Uram,
magasztalja szent nevedet!
Harsogjon hát Tenéked,
dicsőítő énekem, jó Uram!
Téged szomjaz, vár a lelkem!

/4
Ezért dicsérlek én, mindig dicsérlek én,
bárhol éljek, s bármi történjék velem.
Ezért dicsérlek én, mindig dicsérlek én
elég nékem a Te kegyelmed,
elég nékem a Te szerelmed, a Te szerelmed.

72. Csillag gyúlt a sötét égen
MP3
72
/1
Csillag gyúlt a sötét égen,
megszülettél szép Reményem.
Csendben pihensz Anyád karján
reménységünk éjszakáján.
Csillag gyúlt a sötét égen,
aludj csendben szép Reményem!
Atyád őrzi édes álmod,
mint ahogy Te a világot.

73. Indulj a harcba
MP3
73
/1
Indulj a harcba, ne félj alleluja!
Trombiták adjatok jelt!
Krisztus győzelmet ad nekünk, alleluja!
Romba dől Jerikó.
Krisztus Teste vigyáz ránk,
megszabadít vétkeinktől.
Reménységet, fényt, szabadságot ad:
Jézus hatalmas Király!

/2
Indulj a harcba, ne félj alleluja!
Trombiták adjatok jelt!
Krisztus győzelmet ad nekünk, alleluja!
Romba dől Jerikó.
Járjunk az Ő erejében!
Isten Lelke vezet.
Krisztus köré gyűlve harcoljunk Vele,
míg tart a küzdés ideje!

/3
Indulj a harcba, ne félj alleluja!
Trombiták adjatok jelt!
Krisztus győzelmet ad nekünk, alleluja!
Romba dől Jerikó.

La-la-la…

/4
Indulj a harcba, ne félj alleluja!
Trombiták adjatok jelt!
Krisztus győzelmet ad nekünk, alleluja!
Romba dől Jerikó.
Hirdesd szerte a földön,
Jézus feltámadott!
Életét adta üdvösségünkért,
győzött az élet Ura! Indulj a…

74. Irgalmazz, Uram irgalmazz
MP3
74
/1
Irgalmazz, Uram irgalmazz!
Uram, irgalmazz nekem!
Tenger a bűnöm, jöjj segíts,
erős kezeddel ments meg engem!
Irgalmazz, irgalmazz nekem!

/2
Kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz nekem!
Ha bármit tettem ellened
bocsásd meg, kérlek!
Kegyelmezz, kegyelmezz nekem!

/3
Irgalmazz, Uram irgalmazz!
Uram, irgalmazz nekem!
Elestem, de felállok
és indulok Feléd!
Irgalmazz, irgalmazz nekem!

75. Ímé az Isten sátora
MP3
75
/1
Ímé az Isten sátora
az emberekkel van.
És maga az Isten lesz velünk,
az ő Istenünk.

Jézus, Te vagy a Király!
Jézus, Te vagy a Király!

/2
Isten letörli a könnyeket
az ő szemeikről.
Halál nem lesz már többé,
sem gyász, sem fájdalom.

Jézus, Te vagy a Király!
Jézus, Te vagy a Király!

/3
Ki győz, örökségül nyer mindent,
szívébe írom Nevem.
Annak Istene leszek,
s fiam lesz ő nékem.

|:Jézus, Te vagy a Király!
Jézus, Te vagy a Király!?:|

76. Ímé, mily jó gyönyörűséges
MP3
76
/1
|:Ímé, mily jó gyönyörűséges
a testvérek egysége!:|
Mint a drága olaj a fejen,
mint a Hermon harmatja.
Csak oda küld áldást az Úr,
és életet örökké.

/2
|:Hiney mah tov umah naim
shevet achim gam yachad.:|
|:Hiney mah tov, hiney mah tov,
la-la-la... :|

77. Ízleld és lásd
MP3
77
/1
Ízleld és lásd, hogy jó az Úr!
Ó, ízleld és lásd, hogy az Úr jó!
|:Boldog ember az, ki benne bízik!:|

Ízleld és lásd, hogy jó az Úr!
Ó, ízleld és lásd, hogy az Úr jó!
Ő jó, Ő jó, Ő jó!

78. Isten gyöngédség, irgalom
MP3
78
/1
|:Isten gyöngédség, irgalom!:|

Áldd lelkem, áldd az Urat,
egész bensőm áldjad szent nevét!
Áldd lelkem, áldd az Urat,
nagy jóságát soha ne feledd!

/2
|:Isten gyöngédség, irgalom!:|

Megbocsátja minden bűnödet,
begyógyítja minden sebedet.
Megváltja az életed a sírtól,
gyöngéd szeretettel koronáz.

/3
|:Isten gyöngédség, irgalom!:|

Javaival ellát életedben,
visszahozza ifjú erőd.
Az Úr igaz tetteket visz véghez,
az elnyomottnak pártjára áll.

/4
|:Isten gyöngédség, irgalom!:|

Az Úr irgalmas és kegyelmes,
haragja nem tart örökké.
Amilyen messze van az ég a földtől,
oly nagy irgalma, ha félik Őt.

/5
|:Isten gyöngédség, irgalom!:|

Isten gyöngédség, irgalom,
szeretete örökkévaló.

|:Isten gyöngédség, irgalom!:|

79 Jézus az Isten Báránya
MP3
79
/1
Jézus az Isten Báránya,
bűnösöknek lett váltsága.
Meghalt azért, hogy élhessünk,
hogy örökös társai lehessünk.
|:Aki hisz Benne, az él!:|

/2
Jézus az élet forrása,
örök élet van nála.
Kapuja számunkra nyitva áll,
nem árthat így nekünk a halál!
|:Aki hisz Benne, az él!:|

|:Jézus csak téged vár!:|
Jézus csak terád vár!

80 Jézus, áldott legyél
MP3
80
/1
Jézus, áldott legyél,
áldott legyél mindörökké!
Áldott legyél, áldott legyél!
Amíg csak élek dicsérlek én,
dicsérlek én mindörökké!
Mindörökké áldott legyél!

/2
|:Jézus! Mindenki áldjon, Uram!
Minden ember dicsérjen Téged!
Dicsérjék neved a földön,
dicsérjék neved a mennyben!
Minden ember Néked zengjen
dicsőítő, szent éneket!:|

81 Gloria, gloria

81
/1
|:Gloria, gloria!:|
|:Gloria hosanna, hosanna, hosanna!:|
|:Alleluja Jézusnak, alleluja!:|
|:Sanctus Dominus Deus Sabaoth!:|

82 Jézus anyja, virágok
MP3
82
/1
Jézus anyja, virágok Virága, Mária.
A bölcseknél is okosabb,
Jézus anyja, Mária. A gyémántnál is
keményebb, Jézus anyja, Mária
|:Könyörögj, könyörögj,
könyörögj érettünk!:|
Mária, termékeny gyümölcsfa.
Mária, sugárzó csillag.
Mária, tenger gyöngye.

/2
|:Könyörögj, könyörögj,
könyörögj érettünk!:|
Virág az Isten viharában.
Pehely a Lélek szélvészében.
Palesztína rózsája, naptól égetett
titokzatos lány.
Ki egyetlen „igen” vagy,
mely a földrészeket összefogja.

/3
|:Könyörögj, könyörögj,
könyörögj érettünk!:|
Ó, érintetlen,
ki a megsebzett szűzekért imádkozol.
Ó, termékeny,
ki az elvetélt magzatokon könnyezel.
Ó, imádságos,
ki a káromkodókat szánva-szánod.

/4
|:Könyörögj, könyörögj,
könyörögj érettünk!:|
Gomolygó ködből talpig aranyban
kilépő asszony.
Szürke hamuból talpig tűzben
előlépő asszony.
Szivárványból mosolygó
szűzi asszony. Könyörögj…

83 Csak Isten békessége oltja
MP3
83
/1
Csak Isten békessége oltja szomjamat.
Üdvöm én Tőle várom.
Igen, nyugodalmat lelkem Nála lel.
Isten segítségül jön.

84 Jézus enyém, s én az Övé
MP3
84
/1
|:Jézus enyém, s én az Övé,
mert Jézus a szeretet.:| (3x)
Alleluja, Krisztus Jézus, amen!

|:Elvezet a friss vizekre,
mert Jézus a szeretet.:| (3x)
Alleluja, Krisztus Jézus, amen!

/2
|:Szentlelkével betölt engem,
mert Jézus a szeretet.:| (3x)
Alleluja, Krisztus Jézus, amen!

/3
Jézus enyém, s én az Övé,
mert Jézus a szeretet.
Elvezet a friss vizekre,
mert Jézus a szeretet.
Szentlelkévek betölt engem,
mert Jézus a szeretet.
Alleluja, Krisztus Jézus, amen!

/4
|:Én szeretlek benneteket,
s ti is engemet.:| (3x)
Alleluja, Krisztus Jézus, amen!

|:Szent vagy Uram, Jézus Krisztus,
áldom szent neved.:| (3x)
Alleluja, Krisztus Jézus, amen!

/5
|:Alleluja, alleluja,
dicső, nagy az Úr.:| (3x)
Alleluja, Krisztus Jézus, amen!

/6
Én szeretlek benneteket,
s ti is engemet.
Szent vagy Uram, Jézus Krisztus,
áldom szent neved.
Alleluja, alleluja,
dicső, nagy az Úr.
Alleluja, Krisztus Jézus, amen!

85 Érző kezek ölelnek engem
MP3
85
/1
|:Érző kezek ölelnek engem.
Érző kezeddel emelj fel!:|
Emelj fel, ragadj magaddal,
karoddal emelj fel engem, Uram!

|:Érző kezek ölelnek engem.
Érző kezeddel emelj fel!:|

86 Jézus, Jézus, Jézus
MP3
86
/1
Jézus, Jézus, Jézus,
Jézus, Jézus, Jézus.
Ez a név, amit a szívem szeret,
mert másképp nem is lehet,
hisz erre teremtetett!
Alleluja, a szívem telve Vele.
Úgy imádom e nevet, Jézus a Te neved!

/2
Jézus, Jézus, Jézus,
Jézus, Jézus, Jézus.
Ez a név, amit az ajkam kiált,
hogy ismerje meg Urát,
mind az egész világ!
Alleluja, a szívem telve Vele.
Úgy kiáltom e nevet, Jézus a Te neved!

87 Jézus, köszöntlek
MP3
87
/1
Jézus, köszöntlek, itt a reggel,
a Nap benéz az ablakomon.
Jézus, köszöntlek, itt a reggel,
légy velem ezen a mai napon!

Ahogy a Nap ragyogja fényed vissza,
s a madarak énekelnek,
úgy ragyogjak és daloljak Rólad!

/2
Jézus, köszöntlek, itt a reggel,
ahogy Te köszöntesz kedvesen.
Mert fényed kiárad minden helyre,
s szereteted átölel.
Ahogy a Nap ragyogja fényed vissza,
s a madarak énekelnek,
úgy ragyogjak és daloljak Rólad!
Jézus, köszöntlek…

88 Ave Maria, gratia plena
MP3
88
/1
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, Benedicta tu...

Jézus nékünk adtál anyát.
Ő kér és áld, ha szívünk fáj.
Hála Jézus, hála Néked,
mert van egy drága imánk!

/2
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, Benedicta tu...
Térden állva hívunk Téged,
vidd el álmunk Krisztus elé!
Jézus Anyja, hű Mária,
add, hogy lássuk Fiad!
Ave Maria…

89 Jézus néz rám a két
MP3
89
/1
Jézus néz rám a két szemedből.
Arra kér, arra vár, hogy megértsem.
Jézus néz rám a két szemedből.
Arra kér, arra vár, hogy szeressem!
Jézus arra kér,
mert bennünk emberekben él,
hogy meglássam és szeressem,
ha eljön hozzám valakiben.

90 Békesség legyen velünk
MP3
90
/1
Békesség legyen velünk,
itt van Jézus köztünk!
Békesség, békesség
legyen velünk!

91 Jézusom, én szeretlek

91
/1
Jézusom, én szeretlek,
égen földön kereslek,
tudom jól, hogy megtalállak.
Jézusom én akarom,
hogy Tied legyen kis dalom,
azt is tudod, mindig várlak.
|:Én olyan nagyon szeretném,
ha minden szavad érteném,
soha-soha el nem hagylak!:|

/2
Jézusom, ha lehetne,
maradj velem örökre,
tudom, Te is ezt kívánod.
Jézusom, én jó leszek,
így szerzek majd örömet,
tudom, Te is csak ezt várod. |:Most Rád bízom a szívemet, hogy mindig kedves, jó legyek, Te is örülsz, hogyha látod!:|

92 Jézussal járok minden nap
MP3
92
/1
Jézussal járok minden nap, zengd-dicsérd, zengd-dicsérd! Erős jobbjával támogat, zengd dicséretét! Ó, zengd, zengd, zengd dicséretét, zengd, zengd, zengd dicséretét! Zengd, zengd, zengd dicséretét, Ó, milyen hatalmas név!

/2
Vére a bűntől megmosott, zengd-dicsérd, zengd-dicsérd! Szentlelke megújult erőt adott, zengd dicséretét!
Ó, zengd, zengd, zengd dicséretét,
zengd, zengd, zengd dicséretét!
Zengd, zengd, zengd dicséretét,
Ó, milyen hatalmas név!

/3
Általa lett a föld s az ég,
zengd-dicsérd, zengd-dicsérd!
Benne és Érte van a mindenség,
zengd dicséretét!
Ó, zengd, zengd, zengd dicséretét,
zengd, zengd, zengd dicséretét!
Zengd, zengd, zengd dicséretét,
Ó, milyen hatalmas név!

/4
Dicsőség és áldás a Báránynak,
zengd-dicsérd, zengd-dicsérd!
Hódolat és tisztesség a Királynak,
zengd dicséretét!
Ó, zengd, zengd, zengd dicséretét,
zengd, zengd, zengd dicséretét!
Zengd, zengd, zengd dicséretét,
Ó, milyen hatalmas név!

93 Jézus, Te közénk eljöttél
MP3
93
/1
Jézus, Te közénk eljöttél.
Boldog, ki mindig Veled él!
Uram, hogy mindig Veled éljek,
adj irgalmat sok nagy vétkemért!
Nehéz volt élni vétkeimben.
Előtted állok bűnösen.
Nehéz most visszajönni Hozzád.
Kérlek, hogy kegyelmezz nekem!

/2
Uram, Te szeretsz nagyon engem.
Maradj hát örökre velem!
Meghaltál értem a kereszten.
Kérlek, hogy kegyelmezz nekem!

94 Jézus vár terád, Lelkét
MP3
94
/1
|:Jézus vár terád, Lelkét küldi hozzád,
mert közel jön Ő, irgalmas Üdvözítő.:|
Jöjjetek Hozzá, kik szomjazzátok Őt!
Bensejéből élő víz forrása fakad!
|:Jézus vár terád, Lelkét küldi hozzád,
mert közel jön Ő, irgalmas Üdvözítő.:|
Jöjjetek Hozzá, kik megfáradtatok!
Megkönnyíti Jézus nehéz terhetek!

/2
|:Jézus vár terád, Lelkét küldi hozzád,
mert közel jön Ő, irgalmas Üdvözítő.:|
Jöjjetek Hozzá, ti alázatosok!
Nektek akarja adni dicső országát!

|:Jézus vár terád, Lelkét küldi hozzád,
mert közel jön Ő, irgalmas Üdvözítő.:|

95 Jó Atyám imádlak, leteszem
MP3
95
/1
Jó Atyám imádlak, leteszem életem.
Úgy szeretlek!
Úr Jézus imádlak, leteszem életem.
Úgy szeretlek!
Szentlélek, úgy várlak, leteszem életem.
Úgy szeretlek!

96 Jó Uram, jó Uram

96
/1
|:Jó Uram, jó Uram,
megyek már boldogan.:|

Bocsásd meg nekem a hosszú éveket,
amikor én még nem kerestelek.
Ó-ó, nem kerestelek!

/2
Bocsásd meg nekem,
hogy néma volt a szám,
amikor arcod hívón nézett rám.
Ó-ó, hívón nézett rám.

|:Jó Uram, jó Uram,
megyek már boldogan.:|

/3
Bocsásd meg nekem a hosszú éveket,
amikor én még félve néztelek.
Ó-ó, félve néztelek.
Bocsásd meg nekem, hogy elkerültelek,
amikor hívtál, nem kerestelek.
Ó-ó, nem kerestelek.

/4
|:Jó Uram, jó Uram,
megyek már boldogan.:|

97 Jól vigyázz kicsi kéz mit
MP3
97
/1
|:Jól vigyázz kicsi kéz mit teszel!:|
Mert a te jó Atyád
a mennyből néz le rád,
jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel!
Jól vigyázz kicsi láb, hova lépsz...
Jól vigyázz kicsi szem, mit lesel...
Jól vigyázz kicsi fül, mit fülelsz...

/2
Jól vigyázz kicsi száj, mit beszélsz...
Jól vigyázz kicsi szív, mit hiszel...
Mert a te jó Atyád
a mennyből néz le rád,
jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel!

/3
Jól vigyázz kicsi én, nagy ne légy!:|
|:Mert a te jó Atyád
a mennyből néz le rád,
jól vigyázz te nagy én,
kicsi légy!:|

98 Jöjj Szentlélek, jöjj
MP3
98
/1
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk,
jöjj el fényességünk!
Jöjj tüzes Lélek,
lobbantsd lángra szívünk!
Jöjj Atyánk Lelke,
hozz fényt nekünk!
Küldd el a mennyből
Lelked nagy erejét!

/2
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk,
jöjj el fényességünk!
Jöjj tüzes Lélek,
lobbantsd lángra szívünk!
Jöjj életünkbe,
hozz gyógyulást!
Szívünk és a testünk
égi kenetre vár!

/3
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk,
jöjj el fényességünk!
Jöjj tüzes Lélek,
lobbantsd lángra szívünk!
Örömteli Lélek,
Egyház öröme.
Fakaszd fel szívünkből
a Bárány üzenetét!

/4
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk,
jöjj el fényességünk!
Jöjj tüzes Lélek,
lobbantsd lángra szívünk!
Ismertesd meg vélünk
Atyánk szeretetét!
Tárd fel előttünk
Krisztus tekintetét!

/5
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk,
jöjj el fényességünk!
Jöjj tüzes Lélek,
lobbantsd lángra szívünk!
Mindent betöltő Fény,
életvíz Forrás.
Általad kiáltson
a néped alleluját!

/6
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk,
jöjj el fényességünk!
Jöjj tüzes Lélek,
lobbantsd lángra szívünk!
Igaz tanú, Lélek
magaddal ragadsz!
Hirdessük a földön,
hogy Jézus velünk maradt! Jöjj…

99 Kegyelmed, Úr Jézus oly
MP3
99
/1
Kegyelmed, Úr Jézus oly végtelen,
nem hagytál elveszni bűn mélyében!
|:Keresztfádnak titkait mondtad el,
és meg is értette szívem,
hogy drága véred folyt a bűneimért!:|

/2
Szentségben élni Veled, Uram.
Szolgálni Téged nincs boldogabb.
|:Küldd le ránk áldott Szellemed,
töltsd be, Úr Jézus a szíveket,
hogy együtt áldjuk drága, szent Neved!:|

/3
Oly közel az óra, úgy várunk Rád,
hogy elvidd magaddal Eklézsiád!
|:Ott többé nem lesz már fájdalom,
És könny sem csorog az arcokon,
csak zeng az ének: Glóri Halleluja!:|
Glóri Halleluja! Glóri Halleluja!

100 Jöjj Szentlélek, szállj

100
/1
Jöjj Szentlélek, szállj közénk!
Hozz a mennyből tiszta fényt,
amit nem tud adni más!
Üres a szív nélküled,
jöjj és oszd ki kincsedet!
Jöjj szívünkbe ragyogás!

/2
Lelkünk mélyén új lakó.
Bajainkban bíztató.
Zűrzavarban enyhülés.
Fáradságban nyugalom.
Forró nyárban fuvalom.
Könnyet törlő drága kéz.

/3
Mélyeinkben megmerülsz
mennyből szálló enyhe tűz,
gyújtó, boldog hatalom.
Könyörülj az emberen!
Teremtsd újjá, Végtelen!
Nélküled csak puszta rom.

/4
Ahol gaz van, tépd a gazt!
Ami szennyes, mosd meg azt!
Ami száraz, azt locsold!
Fagyot oldjon meleged!
Lágyítsd meg a köveket!
Ahol seb van, orvosold!

/5
Hétszer újít meg a hit.
Hét ajándék gazdagít,
hogyha átjár Szellemed.
Tedd termővé életünk!
Boldog halált adj nekünk!
Örök, boldog örömet!

101 Áldott légy Uram, áldott
MP3
101
/1
|:Áldott légy Uram, áldott légy!
Áldott légy Uram, áldott légy!
Áldjon a föld és áldjon ég!
Áldott légy Uram, áldott légy!:|

102 Kelj föl, aki görnyedtél

102
/1
Kelj föl, aki görnyedtél,
mert győzött az élet:
a hatalom és a dicsőség
örökre övé lett.
Győzött, győzött az élet!

/2
Nyisd ki a szemed, hunyorgó,
mert itt a gyógyító napsugár,
szelíd fényétől nincs mit félni már!
Győzött, győzött az élet!

/3
Lehull a bilincs a rabokról,
nyílnak a zárak,
virágözönben hajnali szélben
az új tavasz illata árad.
Győzött, győzött az élet!

/4
Tedd le a szerszámot, kőműves
tudós, csukd be a könyvedet,
langyos párában úszik a föld,
odafönn tiszta fény lebeg.
Győzött, győzött az élet!

/5
Jöjjetek énekelni mind,
jöjjetek virágokat hinteni,
mert az öröm napfénye tündököl,
és eltűntek a sötétség szörnyei.
Győzött, győzött az élet!

103 Kész az én szívem

103
/1
|:Kész az én szívem,
kész az én szívem, ó Uram!
Magasztallak és énekkel
dicsőítelek Téged.:|
|:Dicsőítelek Téged!:| (3x)

104 Királyi gyermek vagyok
MP3
104
/1
Királyi gyermek vagyok én,
van nékem koronám.
Megváltóm kegyelme enyém,
nem hagy el soha már.
Jézussal járom utamat, megfogva a kezét.
Királyi gyermek vagyok én,
és ez nekem elég.

/2
Királyi gyermek vagyok én,
van hófehér ruhám.
Megváltóm vére mosta le
ott fenn, a Golgotán.
Jézussal járom utamat, megfogva a kezét.
Királyi gyermek vagyok én,
és ez nekem elég.

105 Kész az én szívem
MP3
105
/1
Kész az én szívem,
Uram, Néked zeng a dalom.
Elő hát hárfa, lant,
hadd keltsem fel a hajnalt!
Szent az Úr, jó az Úr,
hirdetem a népek között,
mert az Ő kegyelme felhőkig ér.

/2
Igazság, hatalom
igéid minden egyes szava.
Szívemben rejtem el,
soha el ne felejtsem!
Szent az Úr, jó az Úr,
hirdetem a népek között,
mert az Ő hűsége az égig ér!

106 Koldusként jövök Hozzád
MP3
106
/1
|:Koldusként jövök Hozzád, koldus vagyok.:|

Koldusok királya, Jézus,
mentsd meg a lelkem!
Koldusok királya, Jézus,
mentsd meg a lelkem!

/2
|:Koldusként jövök Hozzád, koldus vagyok.:|

|:Rongyaimat Néked adom,
fogadd el hát,
hadd legyen életem Tiéd!
|:Koldusként jövök Hozzád, koldus vagyok.:|

107 Két ember eléd lép

107
/1
Két ember eléd lép, két ember Téged kér, áldd meg, áldd meg!
Két ember eléd áll, két ember Téged vár, áldd meg, áldd meg!
Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!
Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

/2
Két ember útra kész, két ember Terád néz, áldd meg, áldd meg!
Két ember benned él, két ember így remél, áldd meg, áldd meg!
Végtelen Istenünk, kösd össze életünk!
Végtelen Istenünk, áldd meg a szerelmünk!

/3
| Két ember egy útra tér, egy testet-lelket kér, áldd meg, áldd meg!
Két ember benned él, két ember így remél, áldd meg, áldd meg!
Végtelen Istenünk, áldd meg a szerelmünk!
Végtelen Istenünk, kösd össze életünk!

108 Jézus Király, itt vagyunk
MP3
108
/1
|:Jézus Király, itt vagyunk már,
aki Téged keres, mindig megtalál!:|
Sokszor elbuktunk a rögös úton,
Uram irgalmazz!
Megbántottunk sokszor Téged,
Krisztus kegyelmezz!
|:Jézus Király, itt vagyunk már,
aki Téged keres, mindig megtalál!:|

109 Köszönöm Jézus, köszönöm
MP3
109
/1
|:Köszönöm Jézus, köszönöm Jézus
Köszönöm Uram, hogy szeretsz engem.:|
A Golgotára ment, és meghalt értem...
A harmadik napon, Ő feltámadott...
Ó, alleluja, ó alleluja...

110 Alleluja,/Mária, igaz
MP3
110
/1
|:Alleluja, alleluja!:|
Mária, igaz leány!
Ne félj, nézd, Rád tekint az Úr!
Téged hív, hogy légy az anyja Fiának!
|:Alleluja, alleluja!:|
Mária, áldott Anya,
Isten reád Lelkét árasztja!
Boldog vagy, mert hittél az Ő szavának!

/2
|:Alleluja, alleluja!:|
Mária, szent Szűzanya!
Asszony nincs nálad áldottabb!
És áldott Jézus, akit a világra szültél.
|:Alleluja, alleluja!:|
Mária, édesanya! Jézus Krisztust méhed hordozta!Várva-várjuk áldott Fiadat, Jézust! Alleluja…

111 Krisztus valóban feltám
MP3
111
/1
|:Krisztus valóban feltámadott
Krisztus valóban feltámadott,
Krisztus valóban feltámadott:
legyőzte a halált!:|
Eljött közénk Fiában,
erőt adott szavában.
Kik hallgatnak reá,
szüntelen kiáltják:

/2
|:Krisztus valóban feltámadott
Krisztus valóban feltámadott
Krisztus valóban feltámadott:
legyőzte a halált!:|
Áldjátok Istenünket,
hódoljatok nevének!
Feltámadott,
örök életet hagyott ránk! Krisztus…

112 Legyen áldott az Úr

112
/1
Legyen áldott az Úr,
legyen áldott az Ő Neve!
Legyen ...
Áldott az Úr, és áldott az Ő népe!
Áldott az Úr ...
Jézus alleluja, Jézus allelu'!
Jézus alleluja, Jézus allelu'!
Ki ne félne Téged, Uram,
ki ne dicsőítené a Neved?!

/2
Legyen áldott az Úr,
legyen áldott az Ő Neve!
Legyen ...
Áldott az Úr, és áldott az Ő népe!
Áldott az Úr ...
Jézus alleluja, Jézus allelu'!
Jézus alleluja, Jézus allelu'!
Adjatok hálát mindenért,
ne szomorítsátok Isten Szentlelkét!

/3
Legyen áldott az Úr,
legyen áldott az Ő Neve!
Legyen ...
Áldott az Úr, és áldott az Ő népe!
Áldott az Úr ...
Jézus alleluja, Jézus allelu'!
Jézus alleluja, Jézus allelu'!
Már csak rövid, nagyon rövid az idő,
és nem késik az eljövendő! Legyen…

113 Magasztalja lelkem az én
MP3
113
/1
Magasztalja lelkem az én Uramat!
Örvendezve élek szárnyai alatt.
Szolgálója lettem, lepillantott rám.
Alázattal zengi dicséretét szám.
Ami velem történt, nem volt soha még.
Boldognak mond engem minden nemzedék.
Nagyot művelt rajtam hatalmas keze!
Jóságában százszor szent az Ő Neve!

/2
Irgalma leáradt, népünkre borult.
Félelmünkre szállott, s a szívünkre hullt.
Hatalmas a karja, csak egyet suhint,
s a kevélykedőket széjjelszórja mind.
Letöri a gőgöst képzelt magasán.
Alázatos hívét áldja trónusán.
Éhezőnek ételt tele kézzel ád,
de a gazdagoktól zárja kapuját.

/3
Igazak dolgára örök gondja van.
Szívén hordja népét nagy irgalmasan.
Atyáinkhoz szólott ezredeken át,
Ábrahám és magva ismerte szavát.
Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,
Fiút és a Lelket századokon át!
Tudom, hogy mit adtál: töviskoronát,
Áldott légy ma érte, s minden koron át!

114 Legyen a béke teveled
MP3
114
/1
Legyen a béke teveled, legyen a béke teveled,
legyen a béke teveled, legyen a béke, béke, béke teveled!
Hevenu shalom aleikhem, hevenu shalom aleikhem,
hevenu shalom aleikhem, hevenu shalom, shalom, shalom aleikhem!

115 Mária, hozzád száll imánk
MP3
115
/1
Mária, hozzád száll imánk,
tiszta virága az égnek!
Mária, gyönyörű liliomszál,
Szűzanya, Téged kérlek!
|:Könyörögj értem Jézusnál!
Könyörögj értem Szűzanyám!
Követni vágyom szent Fiad,
de túl sok a bűnöm már.:|

/2
Mária, ragyogó ékesség,
egyetlen „igen” a földön.
Egyedül tiszta és egyedül jó,
Istenhez egyedül méltó!
|:Könyörögj értem Jézusnál!
Könyörögj értem Szűzanyám!
Követni vágyom szent Fiad,
de túl sok a bűnöm már.:|

/3
Mária, Mária, Mária,
Szentlélektől áldott!
Mária, hozzád esdeklem,
könyörögj érettem!
Könyörögj értem Jézusnál!
Könyörögj értem Szűzanyám!
Irgalomnak szent Anyja,
szánj meg, ó, nézz le rám!

116 Menjetek be kapuin
MP3
116
/1
||:Menjetek be kapuin hálaadással,
Tornácain át dicséretekkel!:|
|:Mert jó az Úr, örökkévaló kegyelme,
És hűsége megmarad mindörökre.:|

117 Mária, jó Anyánk
MP3
117
/1
Mária, jó Anyánk,
kérünk, hogy nézz le ránk,
ó nézz, ó nézz le ránk!
Hittel sok gyermeked
Tőled vár szép jelet,
Tőled, Tőled, ó jó Anyánk!
Mária, jó Anyánk,
kérünk, hogy nézz le ránk!

/2
Új harcok, új szavak,
új eszmék hullanak,
még sincs, még sincs remény!
Megfáradt, szép szemek
megtörten fénylenek.
Ó mért, ó mért, ó mondd, miért?!
Mária, jó Anyánk,
kérünk, hogy nézz le ránk!

/3
Megtévedt nemzedék
két kézzel szórja szét
minden kincsét, hitét.
Nem hisznek semmiben,
nem bíznak senkiben.
Ó mért, ó mért, ó mondd, miért?!
Mária, jó Anyánk,
kérünk, hogy nézz le ránk!

118 Hála Jézus, hála
MP3
118
/1
Hála Jézus, hála, hogy eljöttél,
és véredet ontottad a mi bűnös
életünkért!

Hála Jézus, hála,
hogy oly nagyon szeretsz,
és hogy elküldted szeretetből nekünk
vigasztaló Lelkedet.

/2
Hála Jézus, hála,
hogy Te vagy az út és cél.
|:Hála, hogy megbocsátsz mindenkor,
és hogy szívünkben háladal kél!:|

119 Mária, Mária, szép virág
MP3
119
/1
Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó Nap.
Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,
Könyörögj érettünk Anyánk!
Mária, Mária szép virágszál,
Mária, szikrázó Nap.
Védelmezz magyarok Nagyasszonya!
Imádkozz érettünk Anyánk!

/2
Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár,
A hűtlenség kígyója szívünkre vár.
Erőtlen gyermeked Hozzád kiált,
Ne hagyj el, jöjj, segíts már!
Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó Nap.
Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,
Könyörögj érettünk Anyánk!

/3
Mária, Mária szép virágszál,
Mária, szikrázó Nap.
Védelmezz magyarok Nagyasszonya!
Imádkozz érettünk Anyánk!
A szeretet hűsége szívedben ég,
Mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép.
Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk,
Utunkon előttünk járj!

/4
|:Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó Nap.
Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,
Könyörögj érettünk Anyánk!
Mária, Mária szép virágszál,
Mária, szikrázó Nap.
Védelmezz magyarok Nagyasszonya!
Imádkozz érettünk Anyánk!:|

120 Minden kincsem az
MP3
120
/1
|:Minden kincsem az,
hogy dicsérlek Téged, Jézusom.:|
Dicsérni mind jobban, dicsérni mind jobban!
Minden kincsem az,
hogy dicsérlek Téged, Jézusom.

/2
|:Minden kincsem az,
hogy áldalak Téged, Jézusom.:|
Áldani mind jobban, áldani mind jobban!
Minden kincsem az,
hogy áldalak Téged, Jézusom.

/3
|:Minden kincsem az,
hogy szeretlek Téged, Jézusom.:|
Szeretni mind jobban, szeretni mind jobban!
Minden kincsem az,
hogy szeretlek Téged, Jézusom.

/4
|:Minden kincsem az,
hogy szolgállak Téged, Jézusom.:|
Szolgálni mind jobban, szolgálni mind jobban!
Minden kincsem az,
hogy szolgállak Téged, Jézusom.

/5
|:Minden kincsem az,
hogy imádlak Téged, Jézusom.:|
Imádni mind jobban, imádni mind jobban.
Minden kincsem az,
hogy imádlak Téged, Jézusom.

121 Mért félig Tied a szívem

121
/1
Mért félig Tied a szívem, az életem?
Mért félig, miért csak félig?
Hiszen egészen Teneked adtam,
maradék nélkül teljes magam.
Most szívem mégis visszaragadtam.
Hűtlen az éjjem, s nappalom,
könyörülj rajtam, Jézusom!

/2
Mért félig kerülöm el a bűn ajtaját?
Mért félig, miért csak félig?
Sajnálom én is, hogy megtagadtam
sokszor Neved, és szégyelltelek.
Nem jó így nékem megosztva élnem.
Hűtlen az éjjem, s nappalom,
könyörülj rajtam, Jézusom!

/3
Mért félig követem az utat,
hol Te jársz?
Mért félig, miért csak félig?
Magam is látom, nem ez az élet,
ami betölti napjaimat.
Idegen tűzben égek el, érzem.
Hűtlen az éjjem, s nappalom,
könyörülj rajtam, Jézusom!

/4
Nem félig állt a kereszted a Golgotán.
Nem félig, nem is csak félig.
Vállaltad értem teljes egészen
bűneim súlyát, ítéletét.
Mit adok érte oda cserébe?!
Hűtlen az éjjem, s nappalom,
könyörülj rajtam, Jézusom!

/5
Nem félig Tied a szívem, az életem.
Nem félig, már nem csak félig!
Szabaddá lettem, Te győztél bennem!
Add, hogy csak Téged szolgáljalak!
Dicső Királyom, szent Neved áldom!
Boldog az éjjem, s nappalom,
betölti lényed, Jézusom!

122 Nem lesz egyedül a szívem
MP3
122
/1
Nem lesz egyedül a szívem többé,
glóri-alleluja.
Velem az én Uram mindörökké,
glóri-alleluja.
Jézus, Hajnalcsillag, glóri-alleluja.
Jézus, Hajnalcsillag, glóri-alleluja.

123 Minden, mi él csak Téged
MP3
123
/1
Minden, mi él csak Téged hirdet,
Minden dicsér, mert mind a műved.
Azzal, hogy él ezt zengi Néked:
„Dicsérlek én, dicsérlek Téged!”
Dicsér az ég, nap, hold és csillagok,
fény és sötét, nap, éj és hajnalok.
Dicsér a szél, felhő és hóvihar,
a víz, s a tűz megannyi tiszta dallal.

/2
Minden, mi él csak Téged hirdet,
Minden dicsér, mert mind a műved.
Azzal, hogy él ezt zengi Néked:
„Dicsérlek én, dicsérlek Téged!”
Dicsér a föld, dicséri szent Neved,
mint jó anyánk táplál, s ad eledelt.
Virág, gyümölcs, málna fű, fa, hegyvidék,
tó és folyó, síkság és büszke bérc.

/3
Minden, mi él csak Téged hirdet,
Minden dicsér, mert mind a műved.
Azzal, hogy él ezt zengi Néked:
„Dicsérlek én, dicsérlek Téged!”
A nagyvilág létével énekel,
szavunkra vár, hogy hangja dal legyen.
Zúgjuk tehát ég és föld énekét,
Zengjük velük: Nagy Isten, áldott légy!

/4
Minden, mi él csak Téged hirdet,
Minden dicsér, mert mind a műved.
Azzal, hogy él ezt zengi Néked:
„Dicsérlek én, dicsérlek Téged! Dicsérlek én!”

124 Mindent kegyelemből
MP3
124
/1
|:Mindent kegyelemből kaptam,:|
mindent kegyelemből kaptam én!
|:Jézus, e név a biztos szikla,:|
Jézus, e név a biztos szikla,
építs te is Rá!
|:Csak állj rá az Ő ígéretére,:|
csak állj rá az Ő ígéretére,
most is állj csak Rá!

/2
|:Minden szavát beteljesíti,:|
minden szavát beteljesíti,
ígérete beteljesül!

|:S mindezt kegyelemből kaptuk,:|
s mindezt kegyelemből kaptuk,
mi mindnyájan!:|

125 Mint szarvas hűs vizek
MP3
125
/1
Mint szarvas hűs vizek után,
szívem eped, vágyik Hozzád!
Lelkem repes az élő Úr felé,
mikor jössz el, hogy elvigyél?
Könnyek között telt életem,
mert az Urat nem ismertem.
Szomjaztam én az Igazság után,
s nem tudtam, hogy Ő rég várt rám!

/2
Szelíd hangja megragadott,
és felemelt, magához vont.
Kiválasztott, hogy meglássam arcát,
ó, Jézus, jöjj, úgy várunk Rád!
Mint szarvas hűs vizek után,
szívem eped, vágyik Hozzád!
Lelkem repes az élő Úr felé,
mikor jössz el, hogy elvigyél?


126 Nap, hold, csillagok
MP3
126
Nap, hold, csillagok,
Szépen ragyogjatok:
Máriához száll most az ének !
Kéklo tengerek,
Égig éro nagy hegyek,
Máriát velünk köszöntsétek !

Szeretünk téged, Mária, Mária !
Szeretünk téged, Mária, Mária !
Te minden ember anyja vagy,
Az úton kérünk el ne hagyj,
El ne hagyj, az úton !

Édesanyánk melegét,
Gyermekévek örömét,
Mindent megköszönünk néked !
Hét tor fájdalmát,
Szent fiad halálát,
S mindent megköszönünk néked !

Szeretünk téged, Mária, Mária !
Szeretünk téged, Mária, Mária !
Te minden ember anyja vagy,
Az úton kérünk el ne hagyj,
El ne hagyj, az úton !
127 Nem kell félnünk, mert él
MP3
127
/1
Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk,
él a mi Urunk, él a mi Urunk!
Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk, az urak Ura!
Látni fogják majd ....
A mennybe megyünk ...
Ez az örömhír ...

/2
Szívem túlcsordul nagy örömében,
mint forrásból élő víz fakad belőle,
mikor látom Jézust és amit tett értem!
Szívem túlcsordul nagy örömében!
|:Hála, hála Jézus, hála, hála Jézus,
hála, hála Jézus az igéért!:|
|:Hála, hála Jézus, hála, hála Jézus,
hála, hála Jézus az életért!:|

/3
Jézussal járok minden napon,
Jézussal élek mindenütt!
Minden reggel, minden este,
minden nappal, minden éjjel
Jézussal vagyok együtt.
Szívem túlcsordul nagy örömében,
mint forrásból élő víz fakad belőle,
mikor látom Jézust és amit tett értem!
Szívem túlcsordul nagy örömében!

128 Néked hódolok Jézus
MP3
128
/1
|:Néked hódolok Jézus, dicső király!:|
|:Ujjongj, dalolj szívem és imádjad Őt!:|

129 Nélküled Uram, gyenge
MP3
129
/1
Nélküled Uram, gyenge vagyok.
Gyenge, mint porszem, ha szél kavarog.
Rád bízom, Jézus, Rád bízom!
Rád bízom Uram, porszem-életem.
Neked adom, jó helyre teszem!
Rád bízom, Jézus, Rád bízom,
Rád bízom, Rád bízom Uram,
Rád bízom, Rád bízom magam!

/2
Jöjj el, Úr Jézus, és legyél velem!
Te jól tudod, mi az, mi kell nekem.
Rád bízom, Jézus Rád bízom!
Mutasd az utat, mit tegyek,
merre menjek, hogy kövesselek?
Rád bízom, Jézus, Rád bízom,
Rád bízom, Rád bízom Uram,
Rád bízom, Rád bízom magam!

/3
Te vigyázod minden lépésemet,
s boldoggá tesz szereteted.
Rád bízom, Jézus Rád bízom!
Köszönöm Jézus, hogy Veled élhetek,
s kezedbe rakhatom az életemet.
Rád bízom, Jézus, Rád bízom,
Rád bízom, Rád bízom Uram,
Rád bízom, Rád bízom magam!

130 Napkeltétől napnyugtáig
MP3
130
/1
|:Napkeltétől napnyugtáig
áldjuk, dicsérjük
az Úr nevét!:|
Áldott az Úr,
teljes szívből szolgáljátok Őt!
Dicsérjétek szent nevét!
Nagy örömmel dicsérjétek az Úr nevét,
most és mindörökké!

131 Nézzétek az ég madarait
MP3
131
/1
Nézzétek az ég madarait,
nézzétek a rét virágait,
csűrökbe sosem gyűjtenek,
Mennyei Atyánk gondozza őket.
Ki táplálja az ég madarait,
ki öltözteti a rét virágait,
jól tudja azt, hogy ezek kellenek,
mért nyugtalan a szívetek?

/2
Alleluja, alleluja ...

Ne gyűjts itt a földön kincseket,
ott van a szíved, hol őrzöd kincsedet,
Isten országa a te hazád.
Egyedül Őt szolgáld, az ég Urát!

/3
Keressétek az Isten országát,
keressétek az Ő igazságát,
Isten útján járjad életed,
Atyánk megadja majd, mindazt, mi kell neked.

Alleluja, alleluja ...

132 Mert Te, Uram
MP3
132
/1
|:Mert Te, Uram,
fenséges vagy a földön, és
felmagasztaltattál
minden isten fölött!:|

|:Imádunk Téged, imádunk Téged,
Imádunk Téged, ó Urunk!:|

133 Nézz testvér fel
MP3
133
/1
|:Nézz testvér fel, az Úr van itt,
lángoljon a szívünk!
Közel van már üdvösségünk,
jöjj el Jézusunk, jöjj el Jézusunk!:|
Kerestem arcodat Uram,
lehajoltál énhozzám.
Félelmek, bűnök téptek,
de Te meggyógyítottál.

/2
Nézz testvér fel, az Úr van itt,
ángoljon a szívünk!
Közel van már üdvösségünk,
jöjj el Jézusunk, jöjj el Jézusunk!
Figyelme szeretőn kísér,
meghallgatja az imánk.
Gyötrelmeinkben vígaszt nyújt,
ezért áldja Őt a szánk.

/3
Nézz testvér fel, az Úr van itt,
lángoljon a szívünk!
Közel van már üdvösségünk,
jöjj el Jézusunk, jöjj el Jézusunk!
Jöjjön, ki szomjas és igyék,
aki hisz, élni fog.
Szívének rejtett mélyéből
az élő víz felbuzog! Nézz testvér…

134 Ó, jöjjetek, örvendjünk
MP3
134
/1
|:Ó, jöjjetek, örvendjünk,
lelkesen tapsoljunk,
énekeljünk az Úrnak!:|

|:Isten küldötte el nékünk
szabadítóját.
A népek előtt megjelentette
az Ő igazságát.:|

135 Ó, Uram, néked zeng szavam
MP3
135
/1
|:Ó, Uram, néked zeng szavam,
Téged áldalak, ó, Uram!:|
Ahová a kezed ér, ott gyümölcs sarjad,
amit megérintesz, életre fakad.
|:Ó, Uram, néked zeng szavam,
Téged áldalak, ó, Uram!:|

/2
Közelséged felüdít
és megvigasztal engem,
szent igéd megújítja lelkem.

|:Ó, Uram, néked zeng szavam,
Téged áldalak, ó, Uram!:|

136 Ó, mily szép, a magas
MP3
136
/1
Ó, mily szép, a magas ormokon
a hírhozó lépte, ki békességet hirdet.
Ki örömhírt mond,
ki vigasztalást nyújt,
és kiáltja, hogy közel van az Úr.
|:Ujjongj! Isten megváltott!
Levette rólad bűneid jármát,
szabadulást szerzett, üdvöt hozott,
Szentlelkét árasztotta rád.:|

137 Indulj meg te föld
MP3
137
/1
Indulj meg te föld, az Úr orcája előtt,
Jákobnak és Izraelnek Istene előtt!

138 Oldani Uram, s oldódni

138 MP3vagyMP3 /1
Oldani Uram, s oldódni vágyom.
Üdvözíteni, és üdvözülni vágyom!
Alkotni Uram, s alakulni vágyom,
alkotni Uram, s alakulni vágyom!
Ékesíteni, és ékesedni vágyom!
Dalolni Uram, és dallá lenni vágyom!
|:Követeddé lenni,
Érted tenni vágyom!:|

/2
Lámpád vagyok, ha látsz engem.
Ajtód vagyok, ha zörgetsz bennem.
|:Ki látod, mit teszek,
hallgass el engem!:|

139 Olyan hitet
MP3
139
/1
|:Olyan hitet, mint a szikla,
olyan hitet, mint a szikla,
olyan hitet kaptam Tőled lelkembe.:|
Olyan reményt, mint a tavasz…
Olyan szeretetet, mint a tenger…
Olyan békét, mint a folyó…
Olyan örömöt, mint a forrás…
Olyan szomjat, mint a szarvas…
Olyan derűt, mint a napfény…

140 Ó, Te vagy Uram, vágyam
MP3
140
/1
|:Ó, Te vagy Uram, vágyam és örömöm,
Te vigyázol rám!:|

Mikor az Úr ránk talált
úgy tűnt, mintha álmodnánk.
A szánk megtelt nevetéssel,
és nyelvünk ujjongással!

/2
Ó, Te vagy Uram, vágyam és örömöm,
Te vigyázol rám!
Hatalmasat tett velünk,
szívünkből örvendezünk!
Kik könnyek között vetnek,
vígadva kévét szednek.
Ó, Te vagy, Uram…


141 Oly jó áldani az urat
MP3
141 Oly jó áldani az Urat,
Ujjongóan jó Istennek zengeni
Zsoltárokat.

Már kora reggelen jóságát,
És éjszakákon át hirdetem szüntelen 
Nagy irgalmát.

Pengő hangszeren, lantokon,
Ujjongóan jó Istennek zengeni
Hálaszót.

Az öröm hangjai szóljanak,
A gitár húrjain magasztalom ujjongva
Csodáidat!

Uram, jó voltál énhozzám,
Életemben nagy dolgokat műveltél
Sok év során.

Sziklám, oltalmam Te voltál,
Oly irgalmasan jó, gondoskodó Istenem,
Égi Atyám.

Hála, dicsőség Nevednek,
Most és örökké az égben, a földön. 
Ámen.

142 Istenem, jöjj segítségemre
MP3
142
/1
|:Istenem, jöjj segítségemre,
Uram, segíts meg engem!:|
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben,
most és mindörökké! Ámen!
|:Istenem, jöjj segítségemre,
Uram, segíts meg engem!:|

143 Ő az Úr!
MP3
143
/1
Ő az Úr! Ő az Úr!
Meghalt értem a kereszten,
Ő az Úr!

Minden térd meghajoljon
minden nyelv csak Róla szóljon,
mert Jézus, Ő az Úr!

/2
Ő az Úr! Ő az Úr!
Feltámadott a halálból,
Ő az Úr!

Minden térd meghajoljon,
minden nyelv csak Róla szóljon,
mert Jézus, Ő az Úr!

/3
Ő az Úr! Ő az Úr!
Betölt engem Szentlelkével,
Ő az Úr!

Minden térd meghajoljon,
minden nyelv csak Róla szóljon,
mert Jézus, Ő az Úr!

/4
Ő az Úr! Ő az Úr!
Táplál engem szent testével,
Ő az Úr!

Minden térd meghajoljon,
minden nyelv csak Róla szóljon,
mert Jézus, Ő az Úr!

/5
Ő az Úr! Ő az Úr!
Táplál engem szent vérével,
Ő az Úr!
Minden térd meghajoljon,
minden nyelv csak Róla szóljon,
mert Jézus, Ő az Úr!
Ő az Úr! Ő az Úr!
Ő az Úr! Ő az Úr!

144 Örömöt adtál a szívembe
MP3
144
/1
Örömöt adtál a szívembe,
köszönöm Neked, Uram!
Teveled élni oly jó nekem,
köszönöm, hogy szeretsz Uram!
|:Nélküle már nem kell a világ,
utamat csak vele járom.
Boldogságom nem keresem,
tudom, hogy Nála találom!:|

/2
Boldogan élek, nem tagadom,
semmi baj nem érhet engem.
A könnyeket én már nem ismerem,
mert Jézus él a szívemben.
|:Nélküle már nem kell a világ,
utamat csak vele járom.
Boldogságom nem keresem,
tudom, hogy Nála találom!:|

145 Örülj és örvendezz Sion
MP3
145
/1
|:Örülj és örvendezz Sion leánya!
Örülj és örvendj az Úrnak!:|

A fényen át, a Nap tüzén,
követem Őt az úton.
Fiává tett a Boldogság,
gyermeke lettem az Úrnak.

/2
|:Örülj és örvendezz Sion leánya!
Örülj és örvendj az Úrnak!:|

Csodák között élem az életem,
Jézusom kísér az úton.
Egymás kezét fogva lépkedünk,
a Pásztor vezeti az Ő népét.

/3
|:Örülj és örvendezz Sion leánya!
Örülj és örvendj az Úrnak!:|
Egy titkos éjjelen eljön az Úr,
szeretet, s fény ragyog a földön.
Elviszi népét a szeretet Istene
angyalok között dalolva.
|:Örülj és örvendezz Sion leánya!
Örülj és örvendj az Úrnak!:|

146 Sok mindent megpróbáltam
MP3
146
/1
Sok mindent megpróbáltam á-á,
sokszor rossz úton jártam á-á.
A világtól sokat vártam á-á,
a világban pórul jártam á-á.

Most már látom, most már látom, ó Jézus, hogy egyedül csak Te hozol
békét a lelkemnek, hogy egyedül csak Te hozol békét az életembe.

/2
Sok mindent megtanultam á-á,
mikor kellett mégsem tudtam á-á.
De sok mindent megtehettem á-á,
mikor kellett mégsem tettem á-á.

Most már látom, most már látom, ó Jézus,hogy egyedül csak Te hozol
békét a lelkemnek, hogy egyedül csak Te hozol békét az életembe.

/3
Szenvedésben vígasz voltál á-á.
Minden bajban mellém álltál á-á.
Magányomban társam lettél á-á.
Olyan jó, hogy közénk jöttél á-á.

Most már látom, most már látom, ó Jézus, hogy egyedül csak Te hozol
békét a lelkemnek, hogy egyedül csak Te hozol békét az életembe.

147 Rád bízom,
MP3
147
/1
Rád bízom, Rád bízom,
a fényes napokat Rád bízom.
Rád bízom, Rád bízom,
a nehéz napokat is.

Sorsom legyen a Te kezedben,
biztos helye van a féltő szívedben,
ezért hát Rád bízom, ...

/2
Nem félek, nem félek,
ha volna mitől is, nem félek.
Nem félek, nem félek,
de kérem az erődet.

Támaszt keresek az erődben,
vígaszt a szomorú, nehéz időkben,
- ha lesznek, nem félek ...

/3
Reménység, reménység,
a holnap felől is reménység.
Reménység, reménység
megtart, ha jön a kétség.

Fény lesz ott, ahol ma sötétség,
élet ott, ahol ma reménytelenség,
- ezért hát reménység ...

/4
Dicsérünk, dicsérünk
mi Téged Jézusunk dicsérünk!
Dicsérünk, dicsérünk
és áldunk, alleluja!

Jézus, Te vagy a mi Királyunk,
Téged leborulva szívből imádunk,
- örökké dicsérünk ...

148 Annak, ki a trónon ül
MP3
148
/1
|:Annak, ki a trónon ül,
és a Báránynak!:|

|:Legyen áldás és dicsőség,
tisztelet és hatalom örökké!:|

149 Sem halál, sem élet, sem
MP3
149
/1
|:Sem halál, sem élet, sem
jelen, sem jövendő
nem ragadhat el
Krisztus szerelmétől!:|
Minden javukra szolgál
az Istent szeretőknek,
Mert ha Isten velünk van,
ki ellenünk?!

/2
|:Sem halál, sem élet, sem
jelen, sem jövendő
nem ragadhat el
Krisztus szerelmétől!:|
Ki ragadhat el minket
Jézus kezéből?
Sem szorongás, sem éhség,
sem veszély, sem kivégzés!

/3
|:Sem halál, sem élet, sem
jelen, sem jövendő
nem ragadhat el
Krisztus szerelmétől!:|
Aki tulajdon Fiát adta miértünk,
hogyne adna Ővele
mindent minékünk?!
Sem halál…

150 Soha, soha nem hagy el
MP3
150
/1
|:Soha, soha nem hagy el.:|
Támaszkodj Rá testvérem,
mert Jézus soha nem hagy el!
|:Szeretete sem fogy el.:|
Téged is tart erősen
Jézus Krisztus szeretete.
|:Hála, halleluja!:|
A mennyországhoz tartozunk,
itt csak vándorlók vagyunk.

151 Szeretet áradjon köztünk!
MP3
151
/1
|:Szeretet áradjon köztünk!
Szeretet gyúljon bennünk!
Szeretet töltsön el minket!
Add ezt nekünk, Urunk!
Hadd legyünk testvéri szívvel
mindnyájan egyek Benned!
Lobbantsa lángra szívünket szereteted!:|

152 Az Úr jósága, hogy még
MP3
152
/1
|:Az Úr jósága, hogy még élünk a földön,
mert az Ő irgalma soha véget nem ér.
Újjáéled reggelre, minden reggelre.
Nagy a Te hűséged, ó Uram!
Nagy a Te hűséged!:|

153 Szent vagy Uram,

153
/1
|:Szent vagy Uram, szent vagy!:| (4x)
Szent vagy és dicsőséged
betölti a földet,
s a mennyben és minden seregek
a Te dicsőséged, s a Te neved zengik!:|
|:Hozsanna, hozsanna,
hozsanna a magasságban!:|
|:Szent vagy Uram, szent vagy!:| (4x)

154 Szent vagy, szent vagy,
MP3
154
/1
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
mindenség Ura!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Dávidnak Fia!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
áldott Istenünk!

/2
Szent, szent, szent az Úr,
aki volt, aki van, s aki eljövendő.
|:Ég és Föld elmúlnak, igéid el nem múlnak!:|
|:Alleluja, nem múlnak el!:|
Áldott legyen az, ki az Úr nevében jő!
Áldott legyen Jézus, áldott és dicső!
Hozsanna, hozsanna, imádjátok Őt!

/3
Szent, szent, szent az Úr,
aki volt, aki van, s aki eljövendő.
|:Övé minden dicsőség, tisztelet és hatalom.:|
|:Marana tha, jöjj el Uram!:|

155 Szent vagy, szent vagy,
MP3
155
/1
Szent vagy, szent vagy,
szent vagy, szent vagy,
mindenségnek Ura, Istene!
Dicsőséged betölti
a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban!

/2
Szent vagy, szent vagy,
szent vagy, szent vagy,
mindenségnek Ura, Istene!
|:Ó-ó áldott, ki az Úr nevében
eljő mihozzánk!
Hozsanna a magasságban!:|

156 Szerelmeddel felhatolsz
MP3
156
/1
Szerelmeddel felhatolsz az egekig.
A Te hűséged felér a felhőkig.
Igazságod, mint a magas hegycsúcsok,
és bölcsességed, mint a tenger, mély.
Magadhoz vettél.

/2
|:Betöltöd szívem igaz boldogsággal.
Békesség van a Te szárnyaid alatt.
Kenyeremet az asztalodról eszem,
vizem az élet forrásából fakad.
Királyom vagy.:|
La, la…

157 Sziklavár, sziklavár
MP3
157
/1
|:Sziklavár, sziklavár,
sziklavár a mi Urunk.
Erős Ő, megtart Ő,
bízd rá hát te is magad!:|
Betölti szívem az öröm,
Jézusom ezt megköszönöm,
ó hála, ó hála,
Jézus a szívem királya!

/2
Betölti szívem a szeretet,
Jézusom Tőled kaptam ezt.
Ó hála, ó hála,
Jézus a szívem királya!
Betölti szívem a remény,
ez a legnagyobb nyeremény.
Ó hála, ó hála,
Jézus a szívem királya!

/3
Sziklavár, sziklavár,
sziklavár a mi Urunk.
Erős Ő, megtart Ő,
bízd rá hát te is magad!

158 Szép vagy én mátkám
MP3
158
/1
Szép vagy én mátkám,
én gyönyörűségem.
Mindenestől szép vagy,
szeplő sincsen benned!
Kelj fel, ó én mátkám,
én szépem és jöjj, te!
Én szerelmesem enyém
és én az övé!

/2
Csókoljon engem
szájának csókjával,
mert a Te szerelmed
jobb az édes bornál.
Mely igen szeretlek
én hugom, jegyesem!
Szép az én mátkám,
kit a szívem szeret!

/3
Halld meg ó lányka,
halld meg ó leányka,
szépségedet a Király
oly nagyon kívánja!
Hagyd el ma népedet,
hagyd el ma atyád házát!
Urad már a Király,
szíved Néki add át!

159 Szeretetét érzem reggel
MP3
vagy MP3159
/1
|:Szeretetét érzem reggel.
Délben Ő örül bennem.
Este Ő van a szívemben,
a sötétlő éjfélben.
Ő a szőlőtő, én vessző,
Ő fazekas, én agyag.
Drága Mesteremtől
semmi el nem választhat.:|

160 Táncolj az Úrnak
MP3
160
/1
|:Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét!
Ujjongj, hisz Ő a te Megváltód!:|

Mint Dávid az Úr ládája előtt,
táncoljunk Istennek!
Az Ő országa már köztünk van,
daloljon ajkunk ujjongva!

/2
|:Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét!
Ujjongj, hisz Ő a te Megváltód!:|

Mint Mária Erzsébet házában,
ujjong a bensőm hálával.
A Lélek a szívemet eltölti,
alleluja, így zengi!

/3
|:Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét!
Ujjongj, hisz Ő a te Megváltód!:|
Kik kedvesek az Úrnak, dicsérik Őt,
hűségükkel szolgálnak!
Mint betlehemi nyájak pásztorai,
hódoljunk színe előtt!
|:Táncolj az Úrnak…:|

161 Tárd ki a szíved az Úr
MP3
161
/1
|:Tárd ki a szíved az Úr előtt,
készítsd ösvényét!:|

Ne kövesd a hitetlen lépteit!
Keresd az igazak tetteit!
Míg jártok az Úrnak útjain,
hirdessétek Őt!

/2
|:Tárd ki a szíved az Úr előtt,
készítsd ösvényét!:|

Gyógyítsd a betegek sebeit!
Űzd ki a gonosz lelkeket!
Támaszd fel a halottat,
hisz erőt kaptál rá!

/3
|:Tárd ki a szíved az Úr előtt,
készítsd ösvényét!:|
Ne vígy az útra ezüstöt,
ruhát, se útravalót!
Ne félj, az Isten veled van,
őrzi életed!
|:Tárd ki a szíved…:|

162 Terád vár egy szép ország
MP3
162
/1
|:Terád vár egy szép ország,
terád vár egy szép ország.
Terád vár egy szép ország,
ahová megyek, ahová megyek.:|
|:Nincs ott többé könnyezés,
nincs ott többé könnyezés.
Nincs ott többé könnyezés,
ahová megyek, ahová megyek.:|

/2
|:Isten szép országa ez,
Isten szép országa ez.
Isten szép országa ez,
ahová megyek, ahová megyek.:|
|:Jézus Krisztus vár ott rád,
Jézus Krisztus vár ott rád.
Jézus Krisztus vár ott rád,
ahová megyek, ahová megyek.:|

/3
|:Add át Néki az életed!
Add át Néki az életed!
Akkor Isten szép országát elnyered,
te is elnyered.:|

163 Tested Jézus értünk
MP3
163
/1
|:Tested Jézus értünk függött.
Tested Jézus értünk függött.:|

|:Véred Jézus értünk ömlött.
Véred Jézus értünk ömlött.:|

164 Te vagy az út, az igazság
MP3
164
/1
Te vagy az út, az igazság,
Te vagy az élet!
Hozzád megyek áldom Neved,
általad élek.
|:Megszabadítottál,
kenyeret s bort adtál.
Tested és véred táplál,
hűséged éltet, alleluja!:|

165 Téged dicsér az egész
MP3
165
/1
Téged dicsér az egész föld,
olyan csodálatos vagy.
Téged dicsérlek most én is,
mert szívem megtisztítottad.
Áldott a mi Istenünk,
az Ő neve csodálatos.
Jézus Krisztust adta nékünk,
szeretete a bűntől feloldott.

/2
Jézus Krisztus áldott légy
a Te áldozatodért!
Szívem mindig Téged dicsér,
az életem csodálatos szép.
Áldott a mi Istenünk,
az Ő neve csodálatos.
Jézus Krisztust adta nékünk,
szeretete a bűntől feloldott.

/3
Lényed betölti lelkem,
szépségedben gyönyörködhetem.
Közelséged oly igen jó nékem,
alleluja, áldom szent neved!
|:Áldott a mi Istenünk,
az Ő neve csodálatos.
Jézus Krisztust adta nékünk,
szeretete a bűntől feloldott.:|

166 Tégy eggyé, Urunk!
MP3
166
/1
|:Tégy eggyé, Urunk!
Tégy eggyé, Urunk,
megláthassa a világ, hogy eljöttél!
Tégy eggyé, Urunk!
Ó mily szép, mily gyönyörűséges
a testvérekkel egységben lenni!
Az Úr áldása bőven ömlik ránk,
mint a túlcsorduló olaj!:|

167 Ó, láttam az Urat!
MP3
167
/1
Ó, láttam az Urat! Ó, láttam az Urat
magas és felemeltetett királyi székben,
palástja betölti az egész templomot.
Angyalok kiáltják, angyalok kiáltják,
angyalok kiáltják: „Szent az Úr!”

/2
Ó, láttam az Urat! Ó, láttam az Urat
magas és felemeltetett királyi székben,
palástja betölti az egész templomot.
Glori halleluja, glori halleluja!
Glori halleluja, szent az Úr!

168 Tégy engem békéd eszköz
MP3
168
/1
Tégy engem békéd eszközévé!
Hol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek.
Hol neheztelés, békességet,
hol széthúzás, egységedet.
Tégy engem békéd eszközévé!
A kétkedés helyett hitet vigyek.
A kétségbeesés helyett reményt,
a sötétségbe fényedet.

/2
Ó Mester, add, hogy vígasztaljak mást,
és ne csak magamnak keressek vigaszt!
Legyek megértő, ne csak megértett,
szeressek, ahogy Te szerettél minket!

Tégy engem békéd eszközévé,
mert ha megbocsátunk, nyerünk bocsánatot!

/3
Ha adunk, akkor kapunk igazán,
és ha meghalunk, kapunk örök életet!

Ó Mester, add, hogy vígasztaljak mást,
és ne csak magamnak keressek vigaszt!
Legyek megértő, ne csak megértett,
szeressek, ahogy Te szerettél minket!

169 Tégy engem szívedre

169
/1
Tégy engem szívedre pecsétnek,
tégy engem pecsétnek karodra!
Szerelmed erős, mint a végzet,
könyörtelen a féltés pokla!
Tűznek bokra, sziporkák csokra,
merítsd bár sistergő habokba,
a tenger alatt is lobogna!
Tégy engem…

170 Te kötötted egybe
MP3
170
/1
|:Te kötötted egybe a szívünket,
imádunk együtt Téged.:|

|:Hogyha meglesz az, amit Te akarsz,
akkor a Te családod leszünk.:|

171 Tégy engem tisztává
MP3
171
/1
|:Tégy engem tisztává,
tégy engem tisztává, Jézus!:|
Nyisd meg szemem világát,
hogy lásson Téged, Te hű!
S ne lásson Tenálad szebbet,
és legyen utált a bűn!

/2
|:Tégy engem tisztává,
tégy engem tisztává, Uram!:|
Mutasd meg ösvényedet,
hogy ne tévelyedjek el!
És ezer veszélyen által
Tehozzád juthassak el!

/3
|:Tégy engem tisztává,
tégy engem tisztává, kérlek!:|
Sátán karmaiból
erőddel szabadíts meg!
Az én lelkemet a bűntől
hit által Te tisztítsd meg!

172 Teremts bennem tiszta
MP3
172
/1
|:Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram!
Az erős lelket újítsd meg bennem!:|
|:Ne vess el engem a Te orcád elől!
Szentlelkedet ne vond meg tőlem!
Támogass az engedelmesség lelkével!
Szabadításod örömét add nekem!:|
Szabadításod örömét add nekem!

173 Tisztítsd meg szemem

173
/1
Tisztítsd meg szemem,
hogy Téged lásson!
Tisztítsd meg fülem,
hogy Téged halljon!
|:Nyisd meg szívem,
hogy befogadjon!:| (3x)
Nyisd meg szívem!

/2
Vidd a lábamat,
hogy Hozzád érjen!
Emeld két karom,
hogy átöleljen!
|:Mentsd meg a lelkem,
hogy Benned éljek!:| (3x)
Mentsd meg a lelkem!

174 Tüzed, Uram Jézus,
MP3
174
/1
Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben,
Lángja lobogjon elevenebben!
Ami vagyok és mind, ami az enyém,
tartsd a kezedben igazi helyén!
Életem kútja, örök örömem.
Fény a sötétben csak Te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget,
nem hagy el engem, tart a Te kezed!

/2
Szorongat a Sátán, de Te velem vagy,
hű szabadító, aki el nem hagy.
Ennek a világnak fekete egén
lényed a csillag, sugarad a fény.
Életem kútja, örök örömem.
Fény a sötétben csak Te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget,
nem hagy el engem, tart a Te kezed!

/3
Jön az örök nap már, közeledik Ő,
mennyei honba hazavinni jő.
Röpke pillanat, míg tart a keserű,
Jézus elém jön, örök a derű.
|:Életem kútja, örök örömem.
Fény a sötétben csak Te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget,
nem hagy el engem, tart a Te kezed!:|

175 Új szívet adok
MP3
175
/1
|:Új szívet adok és új lelket,
hogy bűneitekből megtérjetek!
Elveszem kőszíveitek,
és hús-szíveket oltok belétek!:|
Tiszta vizet hintek reátok,
hogy minden szennytől megtisztuljatok!
És élő Lelkem oltom belétek,
hogy törvényeim szerint éljetek!

/2
Új szívet adok és új lelket,
hogy bűneitekből megtérjetek!
Elveszem kőszíveitek,
és hús-szíveket oltok belétek!
Összegyűjtlek ezer országból.
Visszahozlak minden nép közül,
hogy atyáitok földjét lakjátok.
Népem vagy, és Urad én vagyok!

/3
Új szívet adok és új lelket,
hogy bűneitekből megtérjetek!
Elveszem kőszíveitek,
és hús-szíveket oltok belétek!
A népek pedig csodáim láttán
megtudják, hogy én vagyok az Úr.
Tisztelik majd érte nevemet.
Én az Úr mondom, és végbe is viszem!

/4
Új szívet adok és új lelket,
hogy bűneitekből megtérjetek!
Elveszem kőszíveitek,
és hús-szíveket oltok belétek!

176 Uram irgalmazz!
MP3
176
/1
Uram irgalmazz!
Irgalmazz bűnös lelkemnek!
Uram, bocsáss meg, mert sokat vétkeztem.
Krisztus kegyelmezz!
Segíts, hogy újra lássalak!
Krisztus kegyelmezz!
Add, hogy megint halljalak!
Uram irgalmazz! ...

177 Uram irgalmazz,
MP3
177
/1
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz,
Uram irgalmazz nekem!

Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!
Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!
Add, hogy lássak, add, hogy lássak,
Add, hogy lássak!

/2
Krisztus kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz,
Krisztus kegyelmezz nekem!

Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!
Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!
Add, hogy lássak, add, hogy lássak,
Add, hogy lássak!

/3
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz,
Uram irgalmazz nekem!

Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!
Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!
|:Add, hogy lássak, add, hogy lássak,
Add, hogy lássak!:|
Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam! Á…

178 Üdvözlégy Jézus,
MP3
178
/1
|:Üdvözlégy Jézus, dicső Immánuel!
Urak Ura, erős Király,
ragyogó Hajnalcsillag! Alleluja!
És örökkön-örökké ujjongva áld szívem.
Veled élek és dicsérlek örökké.:|

179 Üdvözlégy Mária,
MP3
179
/1
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes,
az Úr van Teveled.
Áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, ó Jézus.
|:Asszonyunk Szűz Mária,
Istennek szent anyja,
imádkozz érettünk bűnösökért
most és halálunk óráján! Amen.:|

180 Van egy név minden egyéb
MP3
180
/1
Van egy név minden egyéb név felett.
A názáreti Jézus szent neve.
|:Én Őt magasztalom, Róla szól az én dalom.
Van egy név minden egyéb név felett.:|

/2
Ma is van számodra menekülés.
A bűnből csak a halálba mész.
|:Jézus hozta el neked az örök életet.
Ma is van számodra menekülés.:|
Ma is van számodra újulás.
Csalódott szívednek gyógyulás.
|:Mert fenn a Golgotán minden elvégeztetett.
Ma is van számodra újulás.:|

181 Vágyom hinni
MP3
181
/1
Vágyom hinni, bízni, élni Tebenned!
Vágyom a forrásodból inni és élni Teneked!
Küldd el hát Lelkedet!
Küldd el Szentlelkedet! Á-á-á-ámen!

/2
Miért nem ég bennem a tűz,
mely Téged a halálba vitt fel?
Miért nem lobog, lángol a tűz,
hisz Jézus, Te énértem jöttél el!
Csak vitt, egyre vitt Téged Szeretet
a Golgotára, válladon kereszt,
hogy elvedd minden bűnömet!

/3
Miért nincsen bennem oly hit,
mely egy szóval hegyeket mozdít el?
Miért nem vagyok teljesen Tiéd,
hisz Jézus, Te énértem jöttél el!
Ott állt, fent állt a hegyen a kereszt.
Megfeszítettek Téged, Szeretet, hogy
elvegyed minden bűnömet!

/4
Nézz le rám, jó Uram,
előtted állok koldusan!
Nem vagyok semmi sem,
míg lángot nem csiholsz bennem.
Csak nézel, nézel rám a keresztről,
üdvözítő vér folyik sebeidből.
Mindent felemésztő Lángod leheld rám!
Küldd el Szentlelkedet!

/5
Csak nézted, nézted a hűtlen világot!
Gyógyírt csak Te adsz nékünk, Megváltónk!
Mindent felemésztő Lángod leheld ránk!
Küldd el Szentlelkedet!
Vágyom hinni, bízni, élni Tebenned!
Vágyom a forrásodból inni és élni Teneked! Küldd el hát Lelkedet!
Küldd el Szentlelkedet! Á-á-á-ámen!

182 Lábamat az igaz útra
MP3
182
/1
Lábamat az igaz útra teszem,
kenyérért nyújtom feléd kezem.
Szerelmemet megvallom, Istenem.
Örökkévaló neved dicsérem.

|:Alleluját zengjetek,
s megtelik a szívetek
az Úr Lelkével!:| Á-á-á.

183 Az Úr kegyelmének nincsen
MP3
183
/1
|:Az Úr kegyelmének nincsen vége.
Az irgalma soha nem fogyatkozik.
Meg-megújul minden reggel,
meg-megújul minden reggel.
Nagy a Te hűséged Uram!
Nagy a Te hűséged!:|

184 Messziről száll dalunk
MP3
184
/1
|:Messziről száll dalunk,
halld meg, ó szent Urunk!
Csak feléd indulunk vágyakozva.
Életünk töltse el
Lelked szent hatalma!
Így fogadj el, bűneinkkel,
Krisztusunk, vígy magasba!:|

185 Szent, szent, szent,
MP3
185
/1
Szent, szent, szent, szent!
Szent vagy mindenség Ura!
Dicsőséged betölti
a mennyet és a földet.
Jézus, Jézus, felállok
és Hozzád megyek.
Gazdagságod két kézzel nyújtod
annak, aki szeret.

/2
Áldott, áldott,
áldott, ki az Úrtól jő.
Hozsanna a magasságban, hozsanna!

186 Ruah, Ruah, Ru-ah
MP3
186
/1
|:Ruah, Ruah, Ru-ah!:|

|:Nem erőszakkal, hatalommal,
de Jézus Lelkével élünk.:|

|:Ruah, Ruah, Ru-ah!:|

187 Ó gyertek vének nemes
MP3
187
/1
Ó gyertek vének nemes szentjei,
hogy meglássátok Isten terveit!
Mit megjövendöltek rég a próféták,
|:Isten és ember egy asztalhoz ül!:|
Jönnek bénák, koldusok, szajhák,
kik bűneiket már megvallották.
Fiúk térnek vissza szülőházba,
|:Isten és ember egy asztalhoz ül!:|

/2
Imádjuk az Urat mindnyájan,
vendégül lát Ő most házában.
Áldott legyen gazdánk, Jézus Krisztus!
|:Isten és ember egy asztalhoz ül!:|
Végül, mikor elmúlik a föld,
Isten népe fehér ruhát ölt.
Méltóan a Bárány jegyeséhez,
|:Isten és ember egy asztalhoz ül!:|

188 A nap bíborban áll
MP3
188
/1
A nap bíborban áll,
az éj messze szállt.
Ne félj, te kicsiny nyáj,
a Pásztor a Király!
A jó Pásztor vigyáz rád,
az elveszett megkerül.
A jó Pásztor vigyáz rád,
a gonosz elkerül.

/2
Az Atya ül a trónusán,
az ország készen áll.
Az angyalok dalolják
a szeretet himnuszát.
Alleluja, alleluja, alleluja!
|:Szent, szent az Úr, a dicső,
Aki volt, aki van eljövendő!
Méltó az Úr minden dicséretre,
szent, szent az Úr, a dicső!:|

189 Alleluja, alleluja, Jézus
MP3
189
/1
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|
Jézus szeret...
Eljön újra...
Hozsianna...
Marana tha...

190 Alleluja, alleluja Lelkem

190
/1
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|

Lelkem az Urat dicsérd,
áldjad az Istenek Istenét!
Jósága végtelen él,
irgalma megmarad örökké.

/2
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|

Minden szív áldjon Uram,
magasztaljon téged ég és föld!
Beszéljék hatalmadat,
zengjenek országod fényéről!

/3
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|

Nagyságod mérhetetlen,
dicsőséged fönség, fényesség.
Csodálva énekelem
félelmes tetteid erejét.

/4
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|

Közel vagy mindenkihez,
ki tiszta szívből hozzád kiált.
Kérését teljesíted,
megőrzöd azt, ki téged imád.

/5
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|
Minden nap dicsérem őt,
áldom az Urat, míg élek én.
Új dallal színe előtt,
ujjongva hirdetem szent nevét.
|:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:|

191 A szerelmesem,
MP3
191
/1
|:A szerelmesem, a szerelmesem,
a szerelmesem ímé imhol jő.:|
Által ugrik a hegyeken,
által hág a dombokon.
Által ugrik a hegyeken,
által lép a halmokon.
|:A szerelmesem, a szerelmesem,
a szerelmesem ímé imhol jő.:|

192 A-a-alleluja, dicsőség
MP3
192
/1
|:A-a-alleluja, dicsőség a
mennyben Istenünknek,
és békesség a földön népednek!:|

Atyánk, jóságos Atya,
minden dicsőség a Tiéd,
szerető Atya Isten!

/2
A-a-alleluja, dicsőség a
mennyben Istenünknek,
és békesség a földön népednek!

Jézus, Jézus Krisztus,
kitárjuk feléd a szívünk,
Isten egyszülött Fia!

/3
A-a-alleluja, dicsőség a
mennyben Istenünknek,
és békesség a földön népednek!

Lélek, Isten Szentlelke,
jöjj és taníts meg minket
élni, alkotó Lélek!

/4
A-a-alleluja, dicsőség a
mennyben Istenünknek,
és békesség a földön népednek!

Tiéiddel együtt a földön,
s az égen, az angyalok kórusával
dicsérjük a Te neved!

/5
|:A-a-alleluja, dicsőség a
mennyben Istenünknek,
és békesség a földön népednek!:|
Dicső az Úr!

193 Alleluja, alleluja, Jézus
MP3
193
/1
|:Alleluja, alleluja, Jézus az Úr!
Dicsérjétek Őt, imádjátok Őt ti szentjei.:|

Áldott az Úr,
ki megváltott minden bűnünkből.
Váltságul adta életét
értünk szeretetből.

/2
Alleluja, alleluja, Jézus az Úr!
Dicsérjétek Őt, imádjátok Őt ti szentjei.
Áldott az Úr, ki elküldte
nékünk Szentlelkét.
Őbenne élünk, remélünk,
s várjuk jövetelét.
Alleluja…

194 Alleluja, áldjuk az Urat
MP3
194
/1
|:Alleluja, áldjuk az Urat,
Őt, ki annyira szeret!:|

Nincs más oly erős, mit az Úr,
sőt rajta kívül nincsen senki más.
Nincs kőszál csak a mi Istenünk.
Nincs senki olyan biztos és szilárd.

/2
|:Alleluja, áldjuk az Urat,
Őt, ki annyira szeret!:|
Nincs más olyan szent, mint az Úr,
aki szíveket és veséket vizsgál.
És aki roskad, Ő veszi fel,
megerősíti az Ő Lelkével.
|:Alleluja, áldjuk az Urat,
Őt, ki annyira szeret!:|

195 Itt vagyok végre jó Uram

195
/1
Itt vagyok végre jó Uram!
Nehéz és hosszú volt utam.
Szólnék hozzád, nem tudok,
szememben látod, mit akarok.
Eljöttem hozzád itt vagyok,
szomjas és éhes vándorod.
Asztalodról adj ennem,
boldog lesz az életem!

196 Alleluja, mert az Úr a mi
MP3
196
/1
|:Alleluja, mert az Úr a mi
Istenünk, Ő az egy Úr!:|
Örvendjünk hát és vigadjunk
és teljes szívből imádjuk Őt!
|:Alleluja, mert az Úr a mi
Istenünk, Ő az egy Úr!:|
Örvendjünk hát és vigadjunk
és teljes szívből dicsérjük Őt!

/2
|:Alleluja, mert az Úr a mi
Istenünk, Ő az egy Úr!:|
Örvendjünk hát és vigadjunk
és teljes szívből szolgáljuk Őt!

|:Alleluja, mert az Úr a mi
Istenünk, Ő az egy Úr!:|

197 Áldásoddal megyünk
MP3
197
/1
Áldásoddal megyünk, megyünk innen el.
Néked énekelünk boldog éneket.
Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk.
Őrizd életünk minden nap!

/2
Mindennap dicsérünk Téged, jó Uram.
Néked énekelünk vígan, boldogan.
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk!
Őrizd életünk minden nap!

/3
La, la…
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk!
Őrizd életünk minden nap, minden nap!

198 Az egész földön a Lélek
MP3
198
/1
Az egész földön a Lélek kiárad,
az egész földön a Lélek kiárad.
Az egész földön Jézus hatalmát meglátják.
Teljesen betölt mindent,
mint nagy vizek a tengert!

/2
A szívem mélyén a Lélek megérint,
a szívem mélyén a Lélek megérint.
A szívem mélyén Jézus nagyságát csodálom.
Teljesen betölt engem,
mint nagy vizek a tengert!

199 Az Úr a te oltalmad
MP3
199
/1
|:Az Úr a te oltalmad
és a te oltalmazó árnyékod
jobb kezed felől!:|
Ezért nem éget téged a nap,
és nem tűz rád éjjel a hold.
Az Úr megvéd minden gonosztól.
Ő óvja lelkedet.
Vigyázza indulásod és érkezésed.

200 Énekelek az Úrnak, mert
MP3
200
/1
Énekelek az Úrnak, mert igen fönséges.
Erőm és énekem az Úr, mert megszabadított engem.

Ő az én Istenem, Őt magasztalom.
Atyáim Istene, Őt dicsőítem.

/2
|:Jósággal terelgeted megváltott néped,
hűséggel vezeted őket szent legelődre.
Így vonul át a néped,
kit Te választottál.
Felviszed a hegyre,
mely szent öröksége.:|

201 Énekelj az Úrnak új éneket
MP3
201
/1
|:Énekelj az Úrnak új éneket!
Énekelj az Úrnak egész Föld!:|
Énekelj az Úrnak, áldjad nagy Nevét!
Hirdesd napról-napra az Ő dicsőségét!
|:Énekelj az Úrnak új éneket!
Énekelj az Úrnak egész Föld!:|

/2
Ékesség, és fenség van Őelőtte.
Tisztesség, és méltóság az Ő szent helyén.
|:Énekelj az Úrnak új éneket!
Énekelj az Úrnak egész Föld!:|
Ujjongjon az ég, örvendjen a Föld!
Harsogjon a tenger és minden benne élő! Énekelj az Úrnak…

202 Áldalak jó Uram teljes
MP3
202
/1
|:Áldalak jó Uram teljes szívemből.
Hirdetem majd csodás tetteid,
és énekelek Rólad.
Áldalak jó Uram, teljes szívemből.
Boldoggá tesz, hogy Hozzád tartozom, alleluja!:|

203 Az Isten szeret
MP3
203
/1
|:Az Isten szeret,
az Isten minket szeret.
Az Isten minket elszeret
az apánktól, az anyánktól,
a házunkból, a hazánkból.
Attól, mit szerettünk,
és amit műveltünk.
Igen, Ő elszeret!:| …és házába vezet.
Igen, Ő elszeret, és házába vezet.

204 Ő az út, az élet
MP3
204
/1
Ő az út, az élet, Ő a nagy ígéret,
Ő a kezdet és vég, benne a teljesség!
|:Alleluja, alleluja, alleluja, amen!:|

Ő a hű bizonyság, Ő a világosság,
Ő az örök bíró, Ő a közbenjáró!
|:Alleluja, alleluja, alleluja, amen!:|

/2
Ő Isten Báránya, királyok Királya,
Ő az egy, a Fiú, Ő Jézus, a Krisztus!
|:Alleluja, alleluja, alleluja, amen!:|

205 Mert tudom, semmi nem
MP3
205
/1
Mert tudom, semmi nem szakaszthat el
az én Uram szerelmétől.
Sem élet, sem halál nem választ el
sem ma, sem holnap.

Mert az angyalok visznek őhozzá,
s a pokol erői sem állítnak meg.

/2
Nem számít, ha hegytetőn állok meg
vagy a sík tenger partján,
mert az Úr alkotta mindezt,
és minden az övé.

És tudom, semmi nem szakaszthat el
az én Uram szerelmétől.

206 Kész a szívem Istenem
MP3
206
/1
Kész a szívem Istenem,
Néked énekelni.
Új élettel, új szívvel,
örömmel zengedezni.
Megváltottad lelkemet,
elvetted a bűneimet.
Nap mint nap úgy kérlek:
„jöjj el, jöjj, Szentlélek!”

/2
Jöjj hát Te is,
mert Jézus hív,
Jöjj és elveszi vétked!
Szent és tiszta, örömben gazdag,
új szívet ad Ő neked.

/3
Néked énekelni.
Új élettel, új szívvel,
örömmel zengedezni.
Megváltottad lelkemet,
elvetted a bűneimet.
Nap mint nap úgy kérlek:
„jöjj el, jöjj, Szentlélek!""
"

207 Jöjj el, jöjj el

207
/1
Jöjj el, jöjj el,
jöjj el fénylő láng!
Szentlélek jöjj, szállj le ránk!
Szentlélek jöjj, szállj le ránk!

Jöjj el, jöjj igazság, remény!
Jöjj, maradj velünk csodás fény!

/2
Jöjj el, jöjj el,
jöjj el fénylő láng!
Szentlélek jöjj, szállj le ránk!
Szentlélek jöjj, szállj le ránk!
Jöjj el, jöjj Örök Szeretet!
Jöjj, tisztítsd meg lelkünket!

Jöjj el…

208 Mivel én vagyok a te Urad
MP3
208
/1
Mivel én vagyok a te Urad,
A jobb kezed fogom, s mondom neked:
Ne félj, ne félj, az én Lelkem veled!
Ne félj férgecske, Jákob, maroknyi Izrael,
mert én veled leszek!

/2
Mivel én vagyok a te Urad,
A jobb kezed fogom, s mondom neked:
Te légy erős, az én Lelkem veled!
Te légy erős, bátorodjék a szíved,
mert én megsegítelek!

209 Feltámadásod ünnepén
MP3
209
/1
|:Feltámadásod ünnepén,
Uram irgalmazz nekem!:|
Én vagyok, ki kiáltotta:
„Barabást!”
Én vagyok, ki naponta fizet
száz Júdást!
Én vagyok, ki mindig,
mindig vétkezik!

/2
|:Feltámadásod ünnepén,
Krisztus kegyelmezz nekem!:|
Én vagyok, ki kiáltotta:
„Barabást!”
Én vagyok, ki naponta fizet
száz Júdást!
Én vagyok, ki mindig,
mindig vétkezik!

210 Jöjjetek hozzá bizalommal
MP3
210
/1
Jöjjetek hozzá bizalommal!
Jöjjetek hozzá vigalommal,
mert Jézus a kezét nyújtja nékünk
bűneinkből, ha Hozzá térünk.
|:Oly jó Uram, hogy én megismertelek!
Oly jó Uram, hogy megmented életem!
Oly jó Uram, hogy megfogtad a kezem!
Oly jó Uram, hogy már el nem engedem!:|

211 Csendes este szállt le
MP3
211
/1
Csendes este szállt le ránk Uram,
ez a nap véget ért már.
Elfáradtam már nagyon Uram,
sorsomat már rád hagyom.
|:Adj szép álmot Istenem,
hisz oly nehéz az életem!
Csendes este szállt le ránk Uram,
nyugodalmas jó éjszakát, Uram,
jó éjszakát! :|

212 Világosságod küldd el!
MP3
212
/1
|:Világosságod küldd el!
Hűségedben így vezess
szent hegyedre, hajlékodba!
Bemegyek Isten oltárához
ujjongón, örömöm Istenéhez.
Hadd magasztaljalak, én Istenem!
Amíg csak élek bízhassak Benned,
Szabadító!:|
|:Világosságod küldd el!:|

213 Az Úr megtörve függ

213
/1
Az Úr megtörve függ,
ímé nem szól ajka korholó szót.
A fán függ Istenünk,
ímé nem szól ajka korholó szót.
Sose' szólt, sose' szólt, sose' szólt.

/2
Fölszegzik bűneink,
ímé nem szól ajka korholó szót.
Gyötrődve ránk tekint,
ímé nem szól ajka korholó szót.
Sose' szólt, sose' szólt, sose' szólt.

/3
Lehajtja szent fejét,
ímé nem szól ajka korholó szót.
Meghalt az én Uram,
ímé nem szól ajka korholó szót.
Sose' szólt, sose' szólt, sose' szólt.

214 Szent, szent a neve
MP3
214
/1
Szent, szent a neve,
én Őt dicsérem,
Ő erősségem, Jézus.
Az én Istenemért mindent veszni hagytam,
csak hogy szolgálhassam Jézust.
Boldogan megvallhatom, Ő a cél,
meghaltam, de élek Jézus Krisztusért!

215 Hozsanna, hozsanna
MP3
215
/1
|:Hozsanna, hozsanna,
hozsanna Dávid Fiának.:|

Hozzád száll énekünk.
Szívünkből szeretünk.
Nincsen kívüled senki más,
csak Te vagy a mi Istenünk.

/2
|:Hozsanna, hozsanna,
Jézus Isten Báránya.:|

Hozzád száll énekünk.
Szívünkből szeretünk.
Nincsen kívüled senki más,
csak Te vagy a mi Istenünk.

/3
|:Jézus, Jézus,
Jézus Isten Báránya.:|

|:Hozzád száll énekünk.
Szívünkből szeretünk.
|:Nincsen kívüled senki más,
csak Te vagy a mi Istenünk.:|:|

216 Napnál ragyogóbb, csillag
MP3
216
/1
Napnál ragyogóbb, csillagok királynője,
Édesanyánk, könyörögj értünk!
|:Vezess engem szent Fiadhoz,
oltalmazd életem!
Anyácskánk, Mária,
vigyázz reánk Szeplőtelen,
magyarok Nagyasszonya,
szívemnek királynője, Mária!:|

217 Tied a dicsőség, és imádás
MP3
217
/1
|:Tied a dicsőség, és imádás
Felemeljük kezeinket,
így dícsérjük szent Neved:|
|:Ó hatalmas kezed nagy csodákat tesz,
Veled senki nem ér fel,
Veled senki nem ér fel:|
Ó hatalmas!

218 Fogadd el Uram
MP3
218
/1
|:Fogadd el Uram szabadságomat,
fogadd egészen!
Vedd értelmemet és vedd
akaratomat, emlékezésem!:|
|:Mindazt amim van és ami vagyok,
Te adtad ingyen.
Én visszaadok Uram,
visszaadok egyszerre mindent.:|

/2
|:Legyen fölöttünk korláttalan úr
rendelkezésed!
Csak egyet hagyj meg ajándékul:
szeretnem Téged.:|
|:Csak a szeretet maradjon
enyém a kegyelemmel,
és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi sem kell.:|