ANGYAL VAGY Főoldal

Linkek

Ezoteria magazinBölcsővirág imája

Szépség előttem

Szépség mögöttem

Szépség a balomon

Szépség a jobbomon

Szépség fölöttem

Szépség alattam

A szépség a szeretetet

A szeretet az isten.Könyv

Tartalom itt~ A TÁRSTEREMTÉS IMÁJA ~

Én (...a neved...) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem az én azonnali,
állandó és bőkezű szállítóm.

Én (......) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem mindig megtisztítja
előttem az utat, még akkor is, amikor úgy látszik, hogy nincs is út.

Én (......) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem felügyeli és vezeti
minden tervemet, beleértve egészségemet, boldogságomat és jólétemet.

Én (......) hiszem és tudom, hogy benső békém biztonságban van Felsőbb
Énem segítsége által, aki az én nagyobb részem és a bennem lakó Isten
része. A mindent irányító Hatalmas Szellem jóváhagyásával, az
igazságos, nagylelkű és adakozó Földanya jóváhagyásával, a Négy Elem,
a Négy Mágneses Irány és a Fény Déváinak jóváhagyásával, én (......)
üdvözöllek mindannyiótokat és hálás vagyok, hogy itt vagytok velem.
Szólítom valamennyi Fénylényt, aki az utamat felügyeli és védelmezi,
kérem szeretetüket, jóindulatukat, megértésüket, segítségüket,
tanácsukat, információikat, iránymutatásukat, bölcsességüket és
Fényüket, hogy együtt mehessünk végig az úton, amit a Szellem magasabb
világaiban kijelöltünk magunknak.

Szeretett Segítőim, én (......) segítségetek által a Szellem teremtő
ereje felé haladok. Multidimenzionális létezőként én (......)
kijelentem, hogy szent létező vagyok, és rászolgáltam, hogy itt
lehessek a Földön és válaszokat kapjak tőled, szeretett Szellem, én
fenséges, csodálatos társam. Mit tegyek, hogy még jobb társad legyek?
Mit akarsz tudatni velem? Mit tegyek most? Hol legyek most? Mit
tegyek, hogy a megfelelő dolgok történjenek az életemben? Kérlek, adj
nekem útmutatást mindennapi életemben a szinkronicitás által, ami
elvezet a megfelelő válaszokhoz, és segíts ébernek maradnom, hogy
elkerüljem életemben a szerencsétlenségeket.

Multidimenzionális létezőként én (......) ünneplem
elkötelezettségemet, hogy ezen a helyen legyek. Mióta a Mostban élek,
békességben és teljességben létezem, és tudom, hogy a megoldások a
Mostban várnak rám, mert amikor elterveztem a próbákat erre a
létidőmre, akkor a legmélyebb interdimenzionális bölcsességgel szintén
megteremtettem minden megoldást is, mert nincs olyan részem, amelyben
a kreativitás és teremtőerő ne létezne.

Multidimenzionális létezőként én (......) kitörlöm most régi
szerződéseim minden elemét és kijelentem, hogy folyamatosan elengedek
minden belém ültetett hitrendszert. Kijelentem, hogy feloldok minden
esküt és fogadalmat, amit a múltban bárhol, bármikor tettem,
különösképpen azokat, amik a szegénységgel, betegséggel, fájdalommal,
nyomorúsággal, szenvedéssel, magánnyal és egzisztenciális ürességgel
kapcsolatosak.

Én, (......) kitörlök most minden szerződést és kijelentem, hogy
felszabadítom magam alóluk, meggyógyítom és megtisztítom evolúciós
fejlődésem minden karmikus feljegyzését.

Én, (......) megbocsátok, meggyógyítok és elengedek minden olyan
tudatos vagy tudatalatti dolgot, ami késleltetheti vagy akadályozhatja
teljes evolúciós fejlődésemet lényem bármelyik multidimenzionális
szintjén.

Multidimenzionális létezőként én (......) kijelentem, hogy én
társteremtem a jelenemet és a jövőmet, s mindig a megfelelő helyen
vagyok a megfelelő időben.

Ennek megfelelően én, (......) kinyilvánítom a szándékomat, hogy oda
megyek, ahova az Isteni Terv szólít s ehhez erőfeszítés nélkül
megkapok minden szükséges eszközt: tudást, embereket, lehetőségeket és
anyagi eszközöket, amik segítenek engem az Isteni Terv fizikai
dimenzióban történő manifesztálásában.

Multidimenzionális létezőként én (......) azt választom, hogy
használom a Szellem új ajándékait, amelyek segítenek egyensúlyban
maradnom és erejüknél fogva hatástalanítanak minden negatív hatást,
melyek utam során akadályozni próbálnak. Semmilyen negatív dolog nem
hat rám. Ennek következtében változást teremtek a vibrációmban, ami
folyamatosan emelkedik mind finomabb és interdimenzionálisabb
szintekre.

Én, (.......) társteremtem fizikai egészségemet és felébresztem
sejtemlékezetemet.

Ennek megfelelően tiszteletteljes és szent módon megszólítlak téged,
drága Testem: Együtt vagyunk ebben a létidőben és együtt meg tudjuk
gyógyítani magunkat. Együtt megvan az erőnk, hogy legyőzzünk mindent,
ami veszélyeztetheti fizikai rendszerünket. Együtt képesek vagyunk
regenerálódni és megfiatalodni, és együtt feltartóztathatjuk a kémiai
hormonok hatását, melyek megöregítik a testet. Együtt
hatástalaníthatjuk az időt, mely irányítja a sejtjeink, szöveteink,
szerveink öregedését és funkcióit. Harmónikus és kiegyensúlyozott
módon visszakapcsoljuk magunkat valódi Lényünkhöz és DNS-ünk 12
szálához, hogy általuk elérhessük a szellemi, érzelmi, fizikai és
mentális tudás 12 felső szintjét. Együtt most aktiváljuk
tobozmirigyünk növekedését és azon funkcióját, hogy a gondolatok és a
tudás magasabb frekvenciáit legyünk képesek befogadni és elindítsuk a
felemelkedés folyamatát, amit DNS-ünkbe kódoltunk. Most testünk minden
sejtje magáévá teszi ezt a szándékot és ennek megfelelően törekszik a
legoptimálisabb és állandó egészségi állapot fenntartására és
szervezetünk fizikai, mentális, érzelmi és szellemi megfiatalítására.

Én, (......) hiszek a világomban, tértől és időtől független vagyok,
része vagyok a Minden Létezőnek. Becsülöm és tisztelem a Földet és a
saját létezésemet. A Mostban élek és elfogadom jelen valóságomat, mert
tudom, hogy a jelen pillanat és az élet teljessége iránt érzett hálám
folyamatosan és számos formában teremti a jólétet. Minden szinten
állandó kapcsolatban vagyok Multidimenzionális Énemmel, aki élvezi a
teljes anyagi jólétet, ami megteremtődik minden multidimenzionális
szinten, ahol kitágított Énem tartózkodik, épp itt, épp most, a Föld
bolygón.

Én, (......) megérdemlem, hogy itt legyek és jogom van mindenhez, ami
jó. Ennek megfelelően nyitott vagyok és elfogadom, hogy megérdemlek
minden bőséget, ami kielégíti a szükségleteimet és a vágyaimat és
megértem, hogy a Szellem célja, hogy szeretetet, békét, egyensúlyt,
egészséget és jólétet adjon nekem.

Csak jó dolgok áramlanak hozzám,

Része vagyok a Mindennek, és a Szellem szemében tökéletes vagyok.

Semmilyen emberi szó nem változtathatja meg azt,

 Aki Vagyok, mert Vagyok, Aki Vagyok,

és

kiérdemeltem, hogy itt legyek ezen a csodálatos bolygón,

amit Földnek hívnak.

 Vagyok Aki Vagyok.

 ÉN VAGYOK Minden Aki Vagyok.

Minden Vagyok Aki Vagyok, Minden Létező Vagyok.

Egy Vagyok Mindennel.

Multidimenzionális létezőként s az Isteni Akarat és Terv szerint én,
(......) szólítok minden Emelkedett Mestert és Fénylényt, akik
birtokában vannak a tudásnak, amit meg kell kapnom, hogy minden
szükséges szinten közvetítsék azt felém, és tanítsanak engem, hogy
beválthassam a Szellemmel kötött szerződésemet.

A Szellem nevében én, (......) minden változást félelem nélkül fogadok
és nem veszek részt semmiféle kollektív apokaliptikus helyzet
létrehozásában.

A Szellem nevében én, (......) feltétel nélküli megbocsátást és
könyörületet társteremtek, szeretem magamat és másokat, tökéletes
fizikai, mentális és szellemi egészséget hozok létre. A Szellem
nevében én, (......) minden eszközzel és a legnagyobb szeretettel
igyekszem a mindenre kiterjedő új energia megismerésére, hogy azt
bölcsességgel hasznosíthassam mind a magam, mind az egész emberiség
számára.

A Szellem nevében én, (......) mind intellektuális, mind szellemi,
mind anyagi szinten társteremtem a legmagasabb szintű szellemi
energiát, ami lehetővé teszi számomra, hogy minden tudást
megoszthassak, amit kaptam, és hogy erőfeszítés nélkül, könnyedén
hozzájussak minden anyagi eszközhöz és forráshoz, ami ahhoz szükséges,
hogy véghez vigyem a küldetésemet, hogy kényelmesen éljek és hogy
bőségemet megoszthassam másokkal.

A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Ezért multidimenzionális
létezőként én (......) itt és most kérem, hogy borítson be engem a
Teremtés Fehér Arany Fénye, hogy felülemelkedve minden hitrendszeremen
és korlátomon teljes egészében az Isteni Jelenlétben létezzem, hogy
állandó kapcsolatban lehessek a felsőbb nézőponttal és az Isteni
tervvel, és hogy mindig a Fény Isteni Terve szerint cselekedjek,
elismerve a Szellemet és a Minden Létező Mesteri Tervét.

Én (......) teljes és megingathatatlan bizalommal, minden elvárás
nélkül elengedem és a Szellem és Multidimenzionális Énem kezébe
helyezem most ezeket a megerősítéseket. És ez így van.Copyright ©

2009

Angyal vagy