HTML 7-BIT ASCII Referense

Symbol

HTML

Number

HTML

Name

ASCII

Dec

ASCII

Hex

Description

Leírás

             
  	       horizontal Tab tabulátor
  
       line feed  
      32 20 space üres betűhely
! !   33 21 exclamation point felkiáltójel
" " " 34 22 double quotes dupla idézőjel
# #   35 23 number sign kettőskereszt
$ $   36 24 dollar sign dollár
% %   37 25 percent sign százalék
& & & 38 26 ampersand (and sign) és
' ' ' 39 27 Apostrophe (Single quote) egyes idézőjel
( (   40 28 opening parenthesis, left kerek zárójel nyit
) )   41 29 closing parenthesis, right kerek zárójel zár
* *   42 2A asterisk (star) csillag
+ +   43 2B plus sign plusz
, ,   44 2C comma vessző
- -   45 2D minus sign - hyphen mínusz
. .   46 2E period tizedes pont
/ /   47 2F slash törtjel
0 0   48 30 zero nulla
1 1   49 31 one egy
2 2   50 32 two kettő
3 3   51 33 three három
4 4   52 34 four négy
5 5   53 35 five öt
6 6   54 36 six hat
7 7   55 37 seven hét
8 8   56 38 eight nyolc
9 9   57 39 nine kilenc
: :   58 3A colon kettőspont
; &#59;   59 3B semicolon pontosvessző
< &#60; &lt; 60 3C less than sign kisebb, mint
= &#61;   61 3D equal sign egyenlő
> &#62; &gt; 62 3E greater than sign nagyobb, mint
? &#63;   63 3F question mark kérdőjel
@ &#64;   64 40 At-sign kukac
A &#65;   65 41 Capital a nagybetűk
B &#66;   66 42 Capital b nagybetűk
C &#67;   67 43 Capital c nagybetűk
D &#68;   68 44 Capital d nagybetűk
E &#69;   69 45 Capital e nagybetűk
F &#70;   70 46 Capital f nagybetűk
G &#71;   71 47 Capital g nagybetűk
H &#72;   72 48 Capital h nagybetűk
I &#73;   73 49 Capital i nagybetűk
J &#74;   74 4A Capital j nagybetűk
K &#75;   75 4B Capital k nagybetűk
L &#76;   76 4C Capital l nagybetűk
M &#77;   77 4D Capital m nagybetűk
N &#78;   78 4E Capital n nagybetűk
O &#79;   79 4F Capital o nagybetűk
P &#80;   80 50 Capital p nagybetűk
Q &#81;   81 51 Capital q nagybetűk
R &#82;   82 52 Capital r nagybetűk
S &#83;   83 53 Capital s nagybetűk
T &#84;   84 54 Capital t nagybetűk
U &#85;   85 55 Capital u nagybetűk
V &#86;   86 56 Capital v nagybetűk
W &#87;   87 57 Capital w nagybetűk
X &#88;   88 58 Capital x nagybetűk
Y &#89;   89 59 Capital y nagybetűk
Z &#90;   90 5A Capital z nagybetűk
[ &#91;   91 5B opening bracket szögl.zárójel nyit
\ &#92;   92 5C backslash fordított perjel
] &#93;   93 5D closing bracket szögl.zárójel zár
^ &#94;   94 5E caret - circumflex  
_ &#95;   95 5F underscore aláhúzásjel
` &#96;   96 60 grave accent  
a &#97;   97 61 Lowercase a kisbetűk
b &#98;   98 62 Lowercase b kisbetűk
c &#99;   99 63 Lowercase c kisbetűk
d &#100;   100 64 Lowercase d kisbetűk
e &#101;   101 65 Lowercase e kisbetűk
f &#102;   102 66 Lowercase f kisbetűk
g &#103;   103 67 Lowercase g kisbetűk
h &#104;   104 68 Lowercase h kisbetűk
i &#105;   105 69 Lowercase i kisbetűk
j &#106;   106 6A Lowercase j kisbetűk
k &#107;   107 6B Lowercase k kisbetűk
l &#108;   108 6C Lowercase l kisbetűk
m &#109;   109 6D Lowercase m kisbetűk
n &#110;   110 6E Lowercase n kisbetűk
o &#111;   111 6F Lowercase o kisbetűk
p &#112;   112 70 Lowercase p kisbetűk
q &#113;   113 71 Lowercase q kisbetűk
r &#114;   114 72 Lowercase r kisbetűk
s &#115;   115 73 Lowercase s kisbetűk
t &#116;   116 74 Lowercase t kisbetűk
u &#117;   117 75 Lowercase u kisbetűk
v &#118;   118 76 Lowercase v kisbetűk
w &#119;   119 77 Lowercase w kisbetűk
x &#120;   120 78 Lowercase x kisbetűk
y &#121;   121 79 Lowercase y kisbetűk
z &#122;   122 7A Lowercase z kisbetűk
{ &#123;   123 7B opening brace kapcsos zárójel nyit
| &#124;   124 7C vertical bar elválasztójel
} &#125;   125 7D closing brace kapcsos zárójel zár
~ &#126; &tilde; 126 7E equivalency sign - tilde hasonló
 &#127;   127 7F Not defined  ismeretlen
€ &#128;   128 80 Euro euro
 &#129;   129 81 Unknown ismeretlen
‚ &#130; &sbquo; 130 82 Single low-quote egyes alsó idézőjel
ƒ &#131;   131 83 Function symbol funkció jel
„ &#132; &dbquo; 132 84 Double low-quote dupla alsó idézőjel
… &#133;   133 85 Elipsis  
† &#134; &dagger; 134 86 Dagger  
‡ &#135; &Dagger; 135 87 Double dagger  
ˆ &#136;   136 88 Hatchek  
‰ &#137; &permil; 137 89 Per million symbol ezrelék
Š &#138;   138 8A Capital esh  
‹ &#139; &lsaquo; 139 8B Left single angle quote  
Œ &#140;   140 8C OE ligature  
? &#141;   141 8D Unknown  
Ž &#142;   142 8E Capital ž  
? &#143;   143 8F Unknown  
 &#144;   144 90 Unknown  
‘ &#145; &lsquo; 145 91 Left single-quote  
’ &#146; &rsquo; 146 92 Right single-quote  
“ &#147; &ldquo; 147 93 Left double-quote  
” &#148; &rdquo; 148 94 Right double-quote  
• &#149;   149 95 Small bullet  
– &#150; &ndash; 150 96 En dash  
— &#151; &mdash; 151 97 Em dash  
˜ &#152; &tilde 152 98 Tilde  
™ &#153; &trade; 153 99 Trademark  
š &#154;   154 9A Lowercase esh  
› &#155; &rsaquo; 155 9B Right single angle quote  
œ &#156;   156 9C oe ligature  
? &#157;   157 9D Unknown  
ž &#158;   158 9E Lowercase ž  
Ÿ &#159; &Yuml; 159 9F Uppercase y-umlaut  
  &#160; &nbsp; 160 A0 non-breaking space szóköz, sortörés tiltás 
¡ &#161; &iexcl; 161 A1 inverted exclamation mark fordított idézőjel
¢ &#162; &cent; 162 A2 cent sign dollárcent
£ &#163; &pound; 163 A3 pound sign angol ont
¤ &#164; &curren; 164 A4 currency sign  
¥ &#165; &yen; 165 A5 yen sign japán jen
Ś &#166; &brvbar; 166 A6 broken vertical bar függőleges vonal
§ &#167; &sect; 167 A7 section sign paragrafus
¨ &#168; &uml; 168 A8 spacing diaeresis - umlaut dupla ékezet (ä)
Š &#169; &copy; 169 A9 copyright sign szerzői jog jel
ª &#170; &ordf; 170 AA feminine ordinal indicator  
Ť &#171; &laquo; 171 AB left double angle quotes  
Ź &#172; &not; 172 AC not sign  
­ &#173; &shy; 173 AD soft hyphen feltételes kötőjel
Ž &#174; &reg; 174 AE registered trade mark sign védjegy jele
¯ &#175; &macr; 175 AF spacing macron - overline föléhúzás jel
° &#176; &deg; 176 B0 degree sign fok
ą &#177; &plusmn; 177 B1 plus-or-minus sign plusz-mínusz jel
² &#178; &sup2; 178 B2 superscript two - squared  
³ &#179; &sup3; 179 B3 superscript three - cubed  
´ &#180; &acute; 180 B4 acute accent - spacing acute  
ľ &#181; &micro; 181 B5 micro sign mikro jel
ś &#182; &para; 182 B6 pilcrow sign - paragraph sign sorvége jel
ˇ &#183; &middot; 183 B7 middle dot - Georgian comma közép pont
¸ &#184; &cedil; 184 B8 spacing cedilla  
¹ &#185; &sup1; 185 B9 superscript one  
º &#186; &ordm; 186 BA masculine ordinal indicator  
ť &#187; &raquo; 187 BB right double angle quotes  
¼ &#188; &frac14; 188 BC fraction one quarter negyed
½ &#189; &frac12; 189 BD fraction one half fél
¾ &#190; &frac34; 190 BE fraction three quarters háromnegyed
¿ &#191; &iquest; 191 BF inverted question mark fordított kérdőjel
À &#192; &Agrave; 192 C0 latin capital letter A with grave  
Á &#193; &Aacute; 193 C1 latin capital letter A with acute  
 &#194; &Acirc; 194 C2 latin capital letter A with circumflex  
à &#195; &Atilde; 195 C3 latin capital letter A with tilde  
Ä &#196; &Auml; 196 C4 latin capital letter A with diaeresis  
Å &#197; &Aring; 197 C5 latin capital letter A with ring above  
Æ &#198; &AElig; 198 C6 latin capital letter AE  
Ç &#199; &Ccedil; 199 C7 latin capital letter C with cedilla  
È &#200; &Egrave; 200 C8 latin capital letter E with grave  
É &#201; &Eacute; 201 C9 latin capital letter E with acute  
Ê &#202; &Ecirc; 202 CA latin capital letter E with circumflex  
Ë &#203; &Euml; 203 CB latin capital letter E with diaeresis  
Ì &#204; &Igrave; 204 CC latin capital letter I with grave  
Í &#205; &Iacute; 205 CD latin capital letter I with acute  
Î &#206; &Icirc; 206 CE latin capital letter I with circumflex  
Ï &#207; &Iuml; 207 CF latin capital letter I with diaeresis  
Ð &#208; &ETH; 208 D0 latin capital letter ETH  
Ñ &#209; &Ntilde; 209 D1 latin capital letter N with tilde  
Ò &#210; &Ograve; 210 D2 latin capital letter O with grave  
Ó &#211; &Oacute; 211 D3 latin capital letter O with acute  
Ô &#212; &Ocirc; 212 D4 latin capital letter O with circumflex  
Õ &#213; &Otilde; 213 D5 latin capital letter O with tilde  
Ö &#214; &Ouml; 214 D6 latin capital letter O with diaeresis  
× &#215; &times; 215 D7 multiplication sign szorzás jel
Ø &#216; &Oslash; 216 D8 latin capital letter O with slash  
Ù &#217; &Ugrave; 217 D9 latin capital letter U with grave  
Ú &#218; &Uacute; 218 DA latin capital letter U with acute  
Û &#219; &Ucirc; 219 DB latin capital letter U with circumflex  
Ü &#220; &Uuml; 220 DC latin capital letter U with diaeresis  
Ý &#221; &Yacute; 221 DD latin capital letter Y with acute  
Þ &#222; &THORN; 222 DE latin capital letter THORN  
ß &#223; &szlig; 223 DF latin small letter sharp s - ess-zed  
à &#224; &agrave; 224 E0 latin small letter a with grave  
á &#225; &aacute; 225 E1 latin small letter a with acute  
â &#226; &acirc; 226 E2 latin small letter a with circumflex  
ã &#227; &atilde; 227 E3 latin small letter a with tilde  
ä &#228; &auml; 228 E4 latin small letter a with diaeresis  
å &#229; &aring; 229 E5 latin small letter a with ring above  
æ &#230; &aelig; 230 E6 latin small letter ae  
ç &#231; &ccedil; 231 E7 latin small letter c with cedilla  
è &#232; &egrave; 232 E8 latin small letter e with grave  
é &#233; &eacute; 233 E9 latin small letter e with acute  
ê &#234; &ecirc; 234 EA latin small letter e with circumflex  
ë &#235; &euml; 235 EB latin small letter e with diaeresis  
ì &#236; &igrave; 236 EC latin small letter i with grave  
í &#237; &iacute; 237 ED latin small letter i with acute  
î &#238; &icirc; 238 EE latin small letter i with circumflex  
ï &#239; &iuml; 239 EF latin small letter i with diaeresis  
ð &#240; &eth; 240 F0 latin small letter eth  
ñ &#241; &ntilde; 241 F1 latin small letter n with tilde  
ò &#242; &ograve; 242 F2 latin small letter o with grave  
ó &#243; &oacute; 243 F3 latin small letter o with acute  
ô &#244; &ocirc; 244 F4 latin small letter o with circumflex  
õ &#245; &otilde; 245 F5 latin small letter o with tilde  
ö &#246; &ouml; 246 F6 latin small letter o with diaeresis  
÷ &#247; &divide; 247 F7 division sign divízió jel
ø &#248; &oslash; 248 F8 latin small letter o with slash  
ù &#249; &ugrave; 249 F9 latin small letter u with grave  
ú &#250; &uacute; 250 FA latin small letter u with acute  
û &#251; &ucirc; 251 FB latin small letter u with circumflex  
ü &#252; &uuml; 252 FC latin small letter u with diaeresis  
ý &#253; &yacute; 253 FD latin small letter y with acute  
þ &#254; &thorn; 254 FE latin small letter thorn  
ÿ &#255; &yuml; 255 FF latin small letter y with diaeresis  

 

7-BIT ASCII Device Control Characters - A vezérlőkódok jelentése

Char Oct Dec Hex Control-Key Control Action Leírás
NUL 0 0 0 ^@ Null character nulla (semmi)
SOH 1 1 1 ^A Start of heading, = console interrupt fejléc kezdete
STX 2 2 2 ^B Start of text, maintenance mode on HP console szöveg kezdete
ETX 3 3 3 ^C End of text szöveg vége
EOT 4 4 4 ^D End of transmission, not the same as ETB adás vége
ENQ 5 5 5 ^E Enquiry, goes with ACK; old HP flow control kérés
ACK 6 6 6 ^F Acknowledge, clears ENQ logon hand elfogadás, nyugtázás
BEL 7 7 7 ^G Bell, rings the bell... hangjelzés
BS 10 8 8 ^H Backspace, works on HP terminals/computers visszaléptetés
HT 11 9 9 ^I Horizontal tab, move to next tab stop vízszintes tabuláció
LF 12 10 A ^J Line Feed soremelés
VT 13 11 B ^K Vertical tab függőleges tabuláció
FF 14 12 C ^L Form Feed, page eject lapdobás
CR 15 13 D ^M Carriage Return kocsi-vissza
SO 16 14 E ^N Shift Out, alternate character set kódváltás
SI 17 15 F ^O Shift In, resume defaultn character set kód visszaváltás
DLE 20 16 10 ^P Data link escape adat átkapcsolás
DC1 21 17 11 ^Q XON, with XOFF to pause listings; ":okay to send". általános vez.jel (XON)
DC2 22 18 12 ^R Device control 2, block-mode flow control általános vezérlőjel
DC3 23 19 13 ^S XOFF, with XON is TERM=18 flow control általán. vez.jel (XOFF) 
DC4 24 20 14 ^T Device control 4 általános vezérőjel 
NAK 25 21 15 ^U Negative acknowledge negatív nyugtázás
SYN 26 22 16 ^V Synchronous idle szinkronizáló jel
ETB 27 23 17 ^W End transmission block, not the same as EOT egy blokk adás vége
CAN 30 24 17 ^X Cancel line, MPE echoes !!! érvénytelenítés
EM 31 25 19 ^Y End of medium, Control-Y interrupt inform. hordozó vége
SUB 32 26 1A ^Z Substitute helyettesítés
ESC 33 27 1B ^[ Escape, next character is not echoed átkapcsolás
FS 34 28 1C ^\ File separator fájl elválasztó
GS 35 29 1D ^] Group separator csoport elválasztó
RS 36 30 1E ^^ Record separator, block-mode terminator rekord elválasztó
US 37 31 1F ^_ Unit separator egység elválasztó