Objektumok osztályozása
Más internetes adatbázisokhoz segítségként

Nyílthalmazok:
Trumpler-féle osztályozás:
1. tagja: a nyílt halmaz környezetétől való elkülönülését jelöli, római szám alakban: I - nagyon feltűnő, szinte kiugrik az égi háttérből .. II .. III .. IV - a környezetétől nehezen különböztethető meg.
2. tagja: a halmaz tagjainak fényességkülönbségét jelöli, arab számalak: 1 - a halmaztagok közel egyenlő fényességűek .. 2 .. 3 - a halmaztagok fényessége nagyon változatos, akár több, mint 5 magnitúdó különbség is lehet.
3. tagja: a halmaz taglétszámát jelöli: p - kevés tagból (nagyságrendileg 15-30) álló, szegény halmaz .. m - közepes (nagyságrendileg 40-100) taglétszámú halmaz .. gazdag halmaz (taglétszám 100 feletti, akár a 300-t is meghaladhatja).

Gömbhalmazok:
Shapley-féle osztályozás:
Koncentrációra utaló szám, populációs index: római számokban van kifejezve (1-től 12-ig): I - igen sűrű, nagy központi sűrűsödést mutató többszázezres taglétszámú gömbhalmaz .. XII - nagyon laza szerkezetű, viszonylag kevesebb, de még így is tízezres nagyságrendben mérhető taglétszámú gömbhalmaz, mely alig mutat központi sűrűsödést.

Galaxisok:
Hubble-féle osztályozás (1922-1926):
S, SA: spirálgalaxis, a - szorosan felcsévélt spirálkarok .. b .. c .. d .. m - alig látható, tágasan elhelyezkedő spirálkarok.
SB: küllős spirálgalaxis, a - szorosan felcsévélt spirálkarok .. b .. c .. d .. m - alig látható, tágasan elhelyezkedő spirálkarok.
S0: lentikuláris galaxis
további jelölések:
(r): belső gyűrű, (s): S alak, (R): külső gyűrű
E: elliptikus galaxis, elnyúltságot jellemző szám (0-tól 6-ig, néhány esetben 6 fölött) 0 - gömböt megközelítő elliptikus galaxis .. 6 - erősen elnyúlt elliptikus galaxis.
dE, dSph: törpe elliptikus galaxis
Irr: irreguláris (szabálytalan) galaxis
dIrr: törpe irreguláris galaxis
pec: pekuliáris, torz galaxis

Spirálgalaxisok és irreguláris galaxisok:
DDO luminozitás osztály (Van den Bergh, 1960):
I - szuperóriás galaxis, jól látható spirálszerkezettel .. V - törpegalaxis, alig észlelhető spirálszerkezettel

Planetáris ködök:
Vorontsov-Velyaminov féle osztályozás (1934):
I: csillagszerű
II: korong alakú .. IIa: a közepe felé fényesedik .. IIb: egyenletes fényességű .. IIc: gyűrűs szerkezet nyomokban felismerhető
III: szabálytalan felületű korong .. IIIa: nagyon szabálytalan fényességeloszlású .. IIIb: gyűrűs szerkezet nyomokban felismerhető
IV: gyűrű alakú
V: szabálytalan, diffúz ködökhöz hasonló megjelenésű
VI: anomáliás, erősen megnyúlt

Sötét ködök:
Barnard-féle intenzitásszámok (1-től 6-ig):
1 - alig látható .. 6 - igen sűrű

Vissza a Cikkekhez