FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERANTIONALE
Secrétariat Général: 13. Place Albert i. - B - 6530 THUIN

FCI Standard Nr. 65 / 06. 04. 1998. /


MÁLTAI SELYEMKUTYA

(Maltese)

FORDÍTÁS: Michéle Schneider asszony.

SZÁRMAZÁS: A Földközi tenger közép-tájéka.

PATRONÁLJA: Olaszország.

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 1989. 11.27.

ALKALMAZÁS: Társasági és kísérőkutya.

FCI CSOPORT BEOSZTÁS: IX - es fajtacsoport. Társasági és kísérőkutya
Sekcio: 1 Bichon és rokon-fajták.
Munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: A neve nem azt jelenti, hogy Málta szigetéről származik, hanem ez egy szemita jelentésű szó "malat", melynek jelentése: kikötő ill. menedék. Ez a szemita eredetű szó sok maritim helységnévben megtalálható, pl. Meleda - Adria sziget, vagy a szicíliai város Melita, vagy éppen Málta szigete. Ennek a kutyának az ősei a Földközi tenger kikötőiben és partjain éltek, ahol az egerekre és patkányokra vadásztak, ezek a kártevők a kikötő raktárházaiban és a hajók raktáraiban bőven szaporodtak.
Kr.e. 322-384 - be Aristoteles feljegyzéseiben szerepel egy kistermetű kutya, melynek a "canes melitenses" latin nevet adta. Ez a kis kutya már az ókori Rómában is ismert volt. Kr.u. az első században egy Strabon nevű költő előkelő hölgyek kísérőjeként énekelte meg. Számos reneszánsz festményen is látható magas rangú, szép hölgyek társaságában.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Kicsi, kissé nyújtott törzs. Igen hosszú, fehérszínű szőrtakaróval borítva, nagyon elegáns megjelenésű, a fejtartása büszke és előkelő.

ARÁNYOK: A törzs hossza 38 %-kal hosszabb, mint a marmagasság. A fej hossza 6/11-e a marmagasságnak.

VISELKEDÉS/JELLEM (WESEN): Élénk, szeretetteljes, nagyon tanulékony, és intelligens

FEJ: A hossza 6/11 -e a marmagasságnak. Inkább széles, és a szélessége valamivel több, mint a hosszának a fele.

KOPONYA
Agykoponya: Valamivel hosszabb, mint a fang, a járomcsontok közti távolság megfelel a hosszúságnak és szélesebb, mint a fél fejhossz. Hosszanti irányból nézve enyhén ovális formát képez. A koponyatető lapos, a nyakszirti rész alig kifejezett. A szemöldökív jól fejlett. A homlokbarázda alig kifejezett és így nem látható. A koponya oldalt kissé domború.
Stop: A stop erősen hangsúlyozott és egy 90°-os szöget alkot.

ARCORRI RÉSZ
Orrtükör: Az orrnyereg folytatása, elölről nézve függőleges. Az orrtükör nagy, az orrlyukak nyitottak, kerekded és okvetlenül feketén pigmentált.
Fang: A fang hossza 4/11-e a fejhosszának, ennél fogva valamivel rövidebb, mint annak a fél hossza. A szem alatti rész jól kimélyült. A mélysége kb. 20%-kal kevesebb a hosszánál. A fang oldalról párhuzamos, de ennek ellenére nem tűnhet szögletesnek, mivel az elülső része ívet alkotva megy át az oldalfelületekbe. Az orrhát egyenes, jól fejlett barázdával a középrészen.
Ajkak: Elölről nézve a felső ajkak a szájzugnál egy ívet alkotnak. Mélységük alig fejlett, és a szájzug nem látható. A felső ajkak szorosan simulnak az alsó ajkakra. Az ajkak okvetlenül feketén pigmentáltak.
Állkapocs: Normálisan fejlettek, nem erősek, és tökéletesen illeszkednek. Az állkapocs sem nem előre ugró, sem nem csapott.
Fogak: A fogív szorosan és ollósan záródik egymásra. A fogak jól fejlettek és fehérek. A fogazat teljes.
Szemek: Nyitottak, élénk, értelmes kifejezéssel, nagyobbak a szokottnál, és a szemnyílás majdnem kerek. A szemhéj szoros érintkezésben van a szemgolyóval, mely nem illeszkedhet mélyen, hanem enyhén dülledt. A szemek elől majdnem egy síkban helyezkednek el. Oldalról nézve a szemfehérje nem látszódhat, a színe sötét okker és a szemhéjak mindig feketén pigmentáltak.
Fülek: Majdnem háromszögűek, a szélessége a hosszának az 1/3-a. A járomcsont fölött magasan tűzött, alig emelkedett és a koponyához simulva hordja.

NYAK: Bár szőrrel sűrűn borított, láthatólag kiemelkedik a tarkónál. A felső vonala ívelt. A hossza kb. a marmagasság fele. Magasan hordott és feszes.

TÖRZS: A vállbúb és az ülőgumó közötti hossz 38% -kal meghaladja a marmagasságot.
Felsővonal: A hát a faroktőig egyenes.
Mar: Enyhén emelkedik ki a hátvonalból.
Hát: A hossza kb. 65%-a a marmagasságnak.
Far: a hát-ágyékvonal meghosszabbítása, nagyon széles és hosszú. A vízszinteshez való hajlata 10°.
Mellkas: A mellkas tág, a bordák kevéssé íveltek. A mellkas kerülete több mint 2/3-a a marmagasságnak.

FAROK: A far meghosszabbításában tűzött, a tövénél vastag és a farokvég elvékonyodó. A hossza kb. 60%-a a marmagasságnak. Egy nagy ívet alkot, melynek a vége a csípőcsontok közé esik és a fart érinti. A kissé oldalra görbülő farok elfogadható.

VÉGTAGOK
ELÜLSő VÉGTAGOK: Általában jól simulnak a testhez, és a lábak merőlegesek a talajra.
Vállak: A lapocka hossza 40-45%-a a marmagasságnak, a vízszintessel 60°-65°-os szöget zár. A törzs középsíkjához viszonyítva a függőlegeshez közelít.
Felkar: Hosszabb, mint a váll, kb. 40-45%-a a marmagasságnak. A vízszintessel 70°-os szöget alkot. A felső 2/3-a jól simul a törzshöz, hosszanti irányban a törzs középsíkjával majdnem párhuzamos.
Könyökök: A törzs középsíkjával párhuzamosak.
Alkar: Száraz, alig látható izomzat, bár a fajta nagyságához mérten igen erőteljes a csontfelépítés. Rövidebb, mint a felkar, kb. 33%-a a marmagasságnak. A talaj és a könyökcsont közötti magasság 55%-a a marmagasságnak.
Lábtő: Az alkar függőleges vonalában illeszkedik, nagyon mozgékony, nem vastag, és nagyon vékony bőrrel fedett.
Lábközép: Jellemzői, mint a lábtőnek, és a csekély hossza végett merőleges.
Mancsok: Kerek, zárt mancsok, az ujjak jól íveltek. A talppárnák feketék, a karmok szintén feketék, de legalább sötétszínűek.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK: Erőteljes csontozat, párhuzamosak, és hátulról nézve az
ülőgumótól merőlegesek a talajra.
Comb: Jól izmolt, a hátulsó része domború. A törzs középsíkjával párhuzamos, a hosszanti irányhoz képest felülről lefelé és hátulról előre kissé ívelt. Hossza kb. a marmagasság 40%-a.,a szélessége valamivel kevesebb, mint a hossza.
Lábszár: Valamivel hosszabb, mint a comb. A vízszintessel 55°-os szöget zár. Az Achilles ín és a csont között alig látható mélyedéssel.
Csánk: A csánk 140°-os szöget alkot.
Hátulsó lábközép: A talaj és a csánk közötti távolság valamivel több, mint a marmagaság 1/3-a. A csánk teljesen merőleges a talajra.
Mancsok: Kerek, mint a elülső lábakon, és megegyezik a elülső mancsok jellemzőivel

MOZGÁS: Egyenletes, talajközelben lévő szabad mozgás, rövid, nagyon gyors léptékű.

BőR: Feszesen a testhez simuló, sötét foltokkal pigmentált, a háton főleg borvörös színű. Feketén pigmentáltak a szemhéjak, a pislogóhártya, és az ajkak széle.

SZőRTAKARÓ
SZőRZET: Sűrű, fényesen csillogó, súlyosan lógó, selymes szerkezetű, az egész test hosszú szőrrel borított és mindenütt sima, nem hullámos és nem göndörödő. A szőr hossza a testen meghaladja a marmagasságot, és súlyosan omlik a talajra, függönyszerűen a testhez simuló. A hullámos és kissé göndör szőr megengedett a elülső végtagokon a könyököktől a mancsokig, és a hátulsó végtagokon a térdtől a mancsokig. Aljszőr nem létezik. A szőr a fejen nagyon hosszú. Az orrháton a szőr olyan hosszú, hogy a szakállal keveredik. A koponyán a szőr hossza a fül szőrzettel keveredik.
A farok szőre csak az egyik oldalára omlik, vagyis az egyik combra, és a csánkig ér.

SZÍN: Tiszta fehér. Halvány elefántcsont szín megengedett. Nyomai egy halvány narancs színezetnek, mely egy piszkos szőrzet benyomását kelti elfogadott, bár nem kívánatos, mivel tökéletlenséget sejtet.

MAGASSÁG ÉS SÚLY
Marmagasság: kanoknál: 21 - 25 cm
szukáknál: 20 - 23 cm
Súly: 3 - 4 kg.

HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.
* Kétoldali kancsalság
* Ha a törzs hosszabb, mint a marmagasság 43%.

SÚLYOS HIBÁK:
* Az ívelt orrhát.
* Kifejezett előre - vagy hátraharapás, főleg, ha ez az arcorri részt eltorzítja.
* A kanoknál a 26 cm. feletti vagy 19 cm alatti marmagasság.
A szukáknál a 25 cm felett vagy a 18 cm alatti marmagasság.

KIZÁRÓ OKOK
* A koponya és a fang határvonalainak a divergenciája vagy konvergenciája.
* Az orrtükör pigment hiánya, vagy a nem fekete orrtükör.
* Hátraharapás.
* Üveges szemek.
* Pigment hiányos szemhéjak.
* A farok hiánya, veleszületett vagy mesterségesen csonka farok.
* Göndör szőrzet.
* A fehéren kívül minden más színű szőrzet, kivéve a halvány elefántcsont színt.
* Foltosság tekintet nélkül a kiterjedés nagyságára.

M. J.: A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek el.


Ford. Kalo M.