Dr. Dévald József
Született: 1925. augusztus 22-én Jósvafőn polgári család gyermekeként (Édesapja járási főjegyző, édesanyja polgári tanítónő, 1 nővére és 1 húga volt).

Általános iskola: Az első négy osztályt Bódvaszilason végezte majd 8 osztályos gimnáziumba íratták.

Gimnáziumi tanulmányok: 1935. szeptember 1-én, a Miskolci királyi Katolikus Fráter György Gimnáziumban kezdte meg középiskolai tanulmányait, majd 1939. szeptember 1-én beiratkozott a Kassai Premontrei Kanonok Rendi Gimnáziumba, ahol 1943. májusában érettségizett kiváló eredménnyel.

Egyetemi tanulmányok: 1943. szeptember 1-én felvételt nyert a Budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetem Orvostudományi Karára, ahol 1950. február 17-én szerzett diplomát "summa cum laude" eredménnyel. Az elhúzódó képzés oka a háború volt: 1944. június 1-től a Magyar Királyi Kassai 8. sz. Honvéd Helyőrségi Kórház Parancsnokságán medikusként kisegítő szolgálatra osztották. 1944. november 1-én Kassán besorozták Leventének, majd a Magyar Hunyadi Páncélos Hadosztályba osztották egészségügyi munkaszolgálatra. 1945. januárjában München mellett egységét bekerítették, ekkor amerikai hadifogságba került, ahonnan 1945. október 31-én tért vissza Magyarországra.

Munkahely: 1950. március 1-én a Miskolci Semmelweis Kórház Fül-Orr-Gége Osztályára került, ahol segédorvosként Dr. Vida Endre főorvos irányításával dolgozott. Szakorvosi vizsgáját a budapesti klinikán tette 1953. február 27-én "kiválóan megfelelt" eredménnyel. 1956. január 1-én a háború sújtotta Észak-Koreába utazott, ahol a Szarivon városában működő Magyar Frontkórház Fül-Orr-Gége Osztályát vezette főorvosként. Magyarországra 1957. márciusában tért vissza. 1957. április 1-én nyert osztályvezető főorvosi kinevezést a B-A-Z megyei kórház frissen és általa alapított Fül-Orr-Gége Osztályára.

Tisztségek:
     o 1962. Regionális szakfelügyelő főorvos
     o 1957-1961. B-A-Z megyei Szakszervezeti Bizottság elnöke
     o 1970-1974. kórházi szakszervezeti tanács elnöke
     o 1971. B-A-Z megyei Egészségügyi Pártbizottság titkára
     o 1966-tól az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) fül-orr-gégészeti szakbizottságának tagja
     o Haláláig a Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének vezetőségi tagja
     o Haláláig a Zajellenes Küzdelem Országos Bizottságának tagja és vezetője
     o 1974-től a Magyar Audiológusok Egyesületének elnöke
     o 1975-től az Országos Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégium tagja
     o 1971-1979. országgyűlési képviselő
     o 1975-1979. az Országgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottságának tagja

Kitüntetések:
     o 1957. koreai egészségügyi miniszteri dicséret
     o 1958. Az egészségügy kiváló dolgozója
     o 1976. Munkaérdemrend arany fokozat
     o 1978 Kiváló Munkáért arany fokozat
     o 1968. Kiváló orvos
     o 1975. Törzsgárda arany fokozata
     o 1969., 1976. Hűséggel a nép egészségéért kitüntetés

Szakterületei:
     o Bronchológia (merevcsöves bronchoszkóp alkalmazása, idegentestek, gyermekbronchológia)
     o Fülsebészet (stapedectomia az elsők között hazánkban, tympanoplastica- hallásjavító         fülműtétek, középfül implantátumok használata)
     o Onkológia (nyálmirigy-, gége-, algarat-, melléküreg daganatok,szervmegtartó sebészet a         laryngológiában)
     o Audiológia (hallókészülékkel való ellátás, audiológiai állomások létesítése, foglalkozás         egészségügy)
     o Orvos továbbképzés

Főbb publikációi (ezek elérhetőek az interneten):

     o Surján L, Dévald J, Pálfalvi L. Epidemiology of hearing loss. Audiology. 1973 Sep-Dec
        12(5):396-410.

     o Dévald J. Hearing improving surgery in otosclerosis. Monatsschr Ohrenheilkd laryngorhinol.
         1967;101(3):129-35.

     o Dévald J, Schiffner G, Tolnay S. Audiologic examination of diabetics. Orv Hetil. 1966 Dec
         25;107(52):2454-6.

     o Dévald J. Hearing-improving surgery in otosclerosis. Orv Hetil. 1966 Feb 6;107(6):241-4.

     o Devald J, Tolnay S. Our Experiences With Chronic Otitis. Orv Hetil. 1965 May 23;106:983-5.

     o Devald J. Experiences With The Use Of Chlorocid Injections In Otorhinolaryngology. Orv Hetil.
         1964 Aug 23;105:1607-9.

     o Devald J. Therapeutic Use Of Chlorocide Ampoules In Oto-Rhino-Laryngology. Ther Hung.
         1964;12:114-7.

     o Devald J, Tolnay S. Potentiated local anesthesia in otorhinolaryngology.
        Fül-orr-gégegyógyászat. 1962 Sep;8:126-30.

Kongresszusszervezés:

26. Nagygyűlés 1969. szeptember 18-21. Miskolc
1. Intracranialis fül-orr-gégészeti szövődmények. Referálta: Lampé István
2. A tuba functio kliniko-pathologiája. Referálta: Dévald József
3. Az extra- és intratemporalis arcidegsebészet alapjai. Referálta: Székely Tamás

Tanítványai:
Dr. Perjéssy László - A Miskolci Semmelweis Kórház osztályvezető főorvosa lett
Dr. Rejtő Kálmán - A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem fül-orr-gégész docense lett
Dr. Szakács Gábor - A B-A-Z megyei Fül-Orr-Gége Osztály osztályvezető főorvosa lett
Dr. Tolnay Sándor - A Kazincbarcikai Kórház osztályvezető főorvosa lett
Dr. Laubál István - A Sátoraljaújhelyi Kórház osztályvezető főorvosa lett
Dr. Bangó Erzsébet - A B-A-Z megyei Fül-Orr-Gége Osztály főorvosa lett
És feltehetően még sokan mások.

Tanulmányutak:
Dánia, Svédország, Németország (NDK és NSZK), Ausztria, Egyiptom, Libanon, Szíria

Hazai és Nemzetközi kapcsolatok:
Dr. Z. Szabó László, Dr. Bauer Miklós, Dr. Czigner Jenő, Dr. Ribári Ottó, Dr. Jakabfi Imre, Dr. Krepuska Kálmán, Dr. Lampé István, Dr. Pupp Lajos, és még sokan mások.

Elhunyt: 1982. szeptember 14. Miskolc, temetésén a gyászbeszédet Dr. Bauer Miklós, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Tanszékvezető egyetemi tanára mondta el.