REGÁSZ - REGuláris Anticsalád SZindróma

(Regular Antifamiliar Syndrome)

 

Mindenek előtt tisztázzuk: mi is az a Regász?

A Regász egy társadalmi kórkép. Egy beteg, emberidegen, apátiába süllyedt társadalom által kitermelt, az emberi társadalom létének, fennmaradásának alapját: a család intézményét támadó, az emberi agyban ható kvázi vírus, ami megszünteti az agy absztraháló képességét. A család gyengébbik pontját keresi, majd beférkőzve a vele szemben megfelelő immunanyaggal be nem oltott családtag agyába, feloldja a természetes családi kötelékeket. Amennyiben nem ismerjük fel időben önmagunkban, vagy társunkban a jelenlétét, egy bizonyos idő után irreverzibilis állapotot hoz létre a megtámadott agyban: a családtagok előbb veszekedni kezdenek. Úgy az első hónap vége felé már kialakul a Regász által megfertőzött agyban a gondolat, miszerint az egyébként teljesen egészséges másiknak kezeltetnie kellene magát - a másik beteg -, és ezt elkezdi meggyőződéssel hangoztatni. Ezzel párhuzamban a beteg agyban gyűlnek a félelmek, kialakul a szorongás. Úgy a második hónap vége táján elkezdi mondogatni: "Félek Tőled!", de ennél pontosabban már nem tudja meghatározni, hogy minek a bekövetkezésétől tart. A Regásszal fertőzött beteg úgy a harmadik hónap vége táján elkezd feljelentéseket tenni. Előbb kéthetente, majd hetente, később aztán már akár naponta feljelenti a másikat különféle hallucinációk, vizionálások alapján. (Anyukák esetében jellemző az állítólagos szexuális erőszak, vagy az állítólagos fojtogatás miatti feljelentés, aminek persze jobb esetben semmi nyoma, de az is előfordul, hogy némi segítséggel még nyoma is lesz, mire anyuka a rendőrségre ér. Lányos anyukáknál pedig szinte biztosan előkerül előbb, vagy utóbb a pedofil vád apukával szemben.) Azután következnek a távoltartási kérelmek. Amennyiben a másik nem tudja mivel magyarázni a párja viselkedését, értelemszerűen elkezd védekezni, illetve védekezési kényszerében visszatámadni. Kevesebb, mint fél év alatt a korábban egymást szerető, összetartó családtagok - akik egyébként egymáson kívül senki másra nem számíthatnak! - eljutnak odáig, hogy teljesen megfeledkeznek a múltjukról, de a jelenükről is - a jövő pedig értelemszerűen már fel sem merül többé egyikükben sem! -, kígyót-békát dobálnak egymásra, szinte már legszívesebben fizikai értelemben megsemmisítenék a másikat, akivel egy fél évvel korábban még egy ágyban aludtak, akivel valaha a közös életüket tervezték, gondolták. Egy idő után az emberi kapcsolatok végleg kiüresednek. Ez az a szint, ahonnan már nincs többé visszaút. Ahogy a vadászpilóták mondják: a "point of no return". Ekkor már nincs szükség további Regász-dózist táplálni a kiszemelt áldozat agyába, mivel a cél beteljesedett: a család - a társadalom alapegysége - elpusztult. A fertőzött agyban pedig egyébként is megmarad az irreverzibilis változás: még évek múlva is előjönnek belőle - szavak formájában - a jellegzetes regászi paranoid sztereotípiák, esetleg már egy új partnerrel szemben is.

Lehet-e gyógyítani a Regász beteget?

Ez idő szerint nem lehet, legalábbis a tudomány az elmúlt 9 évben nem ismer olyan esetet, hogy sikerült volna a Regásszal teleinjektált agy működését valaha is helyre állítani, miután már kialakult a betegség. A vírus utánpótlásának megszűnését követően is legfeljebb enyhíteni lehet a tüneteket, de a legkisebb, előre kiszámíthatatlan hatás elég ahhoz, hogy a beteg több éves gyógyítás után szinte egyetlen pillanat alatt visszazuhanjon a korábbi állapotába, ami arra utal, hogy napjainkban legfeljebb a beteg tüneti kezelése képzelhető el, felszámolni, megszüntetni a már kialakult betegséget nem lehet.

Kikre jelent potenciális veszélyt a Regász?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megbetegedések nagyobb számban a gyermekes anyáknál fordulnak elő, közülük is inkább a klasszikus műveltséggel alig bíró, szerényebb élettapasztalattal, kevés emberismerettel rendelkezők körében a leggyakoribb a Regász megjelenése. Apukák esetében is előfordult már a betegség, azonban lényegesen kisebb számban. A Regász táptalaja a klasszikus műveltség hiánya, a hiszékenység, a butaság, a naivitás, az irracionalitás, az éretlen, infantilis, gyermeki gondolkozás, a hiányos emberismeret, a nulla élettapasztalat, illetve a szorongás, a félelem. A nők - mivel alkatuknál fogva többnyire inkább az emócióik vezérlik őket - ennél fogva jobban ki vannak téve a Regásznak, mint a férfiak. Másrészt az nők a szülés után egyébként is hajlamosak átmenetileg megzavarodni, és ebben az időszakban különösen védtelenek a Regásszal szemben! Miután pedig a Regász természetesen mindig valamilyen jótündéri köntösben jelenik meg, nyilvánvalóan azokra veszélyesebb, akiknek nincs emberismeretük, illetve komolyabb élettapasztalatuk. Bár nem egy esetről tudunk, amikor apukák agyában is helyrehozhatatlan változások mentek végbe a Regásszal való kapcsolat következtében, mégis inkább az jellemző az apákra, hogy általában még időben felismerik a veszélyt, és pár találkozás után, még az agyi intervenció előtt hermetikusan bereteszelik az ajtót a Regász előtt. Így legfeljebb a pénztárcájuk lesz valamennyivel soványabb, de ennyivel meg is ússzák.

Hogyan hat a Regász?

Mindenek előtt tisztázzuk: mi a Regász célja. A Regász - itt nem részletezendő okokra visszavezethetően - kifejezetten belső kényszeres késztetést érez arra, hogy a családi kötelékeket szétzúzza: az egyik szülő szerepét a kapcsolati ügyelettel váltsa fel. (Ezért támogatja minden erejével a hazai keresztény-cionista egyház: a Hit Gyülekezetének televíziója - az ATV -, azaz azok a körök, amelyek már régóta törekszenek arra, hogy elhitessék az társadalom széles rétegeivel, miszerint az örök értékek: a család, a hűség, a szeretet és általában minden, ami nélkül nem maradt volna fenn az emberiség, mára már értéktelen, "elavult formáció", és persze mindezt csak nekünk hirdetik, miközben maguk pontosan tisztában vannak a család fontosságával, összetartó erejével. Azaz amit nekünk ajánlanak, azt maguk között az elképzelhető legnagyobb bűnnek tartják!) Másrészt mindenek előtt egy meglehetősen prózai cél lebeg a Regász szemei előtt: a pénz. Vagyis az, hogy az áldozatról minél többet tudjon legombolni, minél tovább tudja pumpolni.

Ehhez viszont az szükséges, hogy az áldozat elfogadja mindazt, amit a Regász felajánl neki, mindenek előtt fogadja el, hogy nem látja jól a saját problémáját, nem elég az, amit eredetileg szeretett volna, sokkal nagyobb a baj, mint amennyire gondolta. Ezért aztán ne is rágja magát tovább a dolgon, bízza magát a Regászra, hajtsa végre feltétel nélkül mindazt, amit neki a Regász tanácsol. És persze fogadja el, hogy mindezért cserébe - legalábbis közalkalmazotti fizetést feltételezve! - nagyjából a teljes fizetését oda kell adnia havonta a Regásznak.

Ehhez viszont ki kell kapcsolnia a potenciális áldozat agyát, illetve meg kell szüntetnie annak absztraháló képességét, mert önállóan gondolkodó, ép elméjű ember minderre nyilván nem lesz hajlandó.

A Regász ezt kisebb részben a gyermekre leselkedő súlyos veszéllyel történő, határokat nem ismerő riogatás, illetve a hipnózis révén, nagyobb részben pedig az NLP (neurolingvisztikus programozás) féltudományos módszerével éri el. Röviden nézzük, miről is van szó:

A pszichoterápia történetében Milton H. Ericksont mint a hipnoterápia megújítóját tartják számon. Nevéhez kötődik az indirekt hipnózistechnikák fogalma. Szemben a mainstream hipnóziselméletek többségével, Erickson úgy tartotta, hogy minden ember hipnotizálható, csak meg kell találni a megfelelő hipnotizőrt és hipnózistechnikát. Az ő terápiás attitűdjét tükrözi az NLP egyik kulcsgondolata: "Nincs ellenálló páciens, csak rugalmatlan terapeuta." Erickson mestere volt a gyakorlati nyelvhasználatnak: szándékoltan homályos mondataival, kétértelmű fogalmazásaival, modálisan szerkesztett mondataival, konfúziós technikájával megkerülte a páciens tudatos ellenállását, és üzenete így mindig célba talált. E "cél" pedig nem volt más, mint a páciens tudattalanja. Erickson egész terápiás működésének alapvető meghatározója volt az a szemlélet, amely szerint egyrészt az emberek eredendően rendben vannak, gazdag erőforrások birtokában, csak ezen erőforrások a konkrét helyzetekben gyakran hozzáférhetetlenek számukra, másrészt a tudattalan sokkal okosabb nálunk.

A Regász Erickson módszerével támadja meg az áldozat agyát: pillanatok alatt eltereli az illető gondolatait az eredeti elképzeléseiről valamilyen egészen más irányba. Kellő ideig, kellő erőszakossággal és rendkívül szuggesztíven sulykolja az áldozat agyába azt, hogy ő valójában egyrészt többet, másrészt egészen mást akar, mint amivel eredetileg a Regászhoz fordult, csak éppen ez eddig a tudattalanjában (vagy tudatalattijában) bujkált, de most ő - a nagy Regász - mindezt a felszínre hozza! És persze - mert a motiváció nagyon fontos! - erre csakis "a gyermek érdekében" van szükség, mert ugye az anyukáknak többnyire elég ezt mondani - lehetőleg szuggesztív szemkontaktus mellett! -, és azok máris vakon követik a Regászt, feltétel nélkül végrehajtják az agyukba injektált családhóhér, gyermeklélek-gyilkos programot.  

Az eredmény pedig az, hogy bár az áldozat eredetileg egy semmiséggel fordult a Regászhoz, amit mondjuk el lehetett volna intézni 2 hét alatt és nem kerülhetett volna többe 100.000Ft-nál, az áldozat egyszer csak azt veszi észre, hogy évekig elhúzódó ámokfutásban van, pörgő, meg nem álló mókuskerékbe került, ráment előbb a megtakarított pénze, aztán az autója, a jól prosperáló vállalkozása, végül esetleg a lakása is. És persze sehol semmi eredmény, nem látni a fényt az alagút végén. Sőt, valójában már azt sem tudja, hogy egyáltalán mi is lenne az a bizonyos eredmény, mit is kíván valójában elérni, és az kinek lenne jó, illetve egyáltalán jó lenne-e valakinek.

A Regász pedig nagyjából ebben a stádiumban szokott "kiszállni" a buliból, magára hagyva a többet fizetni már nem képes áldozatát, akivel azután még egy darabig pörög a mókuskerék, és mire megáll, már csak azt látja, hogy a Regász által elbarmolt ügyet maga a jóisten sem képes többé megmenteni - a Regászt pedig ilyenkor már véletlenül sem lehet elérni telefonon, vagy éppenséggel rávenni, hogy legalább próbálja meg helyrehozni mindazt, amit milliós összegkért elbarmolt -, kénytelen szembenézni tehát a kiábrándító valósággal, miszerint nem csak a pénztárcája ürült ki, de kiüresedtek az emberi kapcsolatai, üres lett körülötte minden, leginkább az élete.

Létezik-e immunanyag a Regász ellen, más szóval meg lehet-e előzni a Regászt?

Erre viszont egyértelműen igennel válaszolhatunk! Sőt, miután gyógyítani ma még nem tudjuk, a vele szembeni harc teljes egészében a prevenció területére irányul, és kell is irányulnia! A betegség kialakulásához ugyanis egy bizonyos dózisra van szükség a Regászból. Ha a kezdetek kezdetén, időben felismerjük a Regászt - amikor még csak készül az intervencióra, de nem jutott még jelentős dózis a megtámadott agyba -, akkor még teljes izolációval megelőzhető a patológiás állapot kialakulása!

Hogyan, honnan, miből ismerhetjük fel időben a Regászt?

Amikor az Úr Lucifer szemére hányta, hogy mindig mindent csak tagad, Lucifer így válaszolt: "Nem adhatok mást, csak mi lényegem!"

Ez a Regászra is igaz, így ha tudjuk, mi képezi a lényegét, időben és könnyen felismerhetjük.

Másrészt a paranoid típusú gondolkodásra alapvetően jellemző egy meglehetősen beszűkült kör, néhány paranoid sztereotípia rendszeres ismételgetése. Megújulás, illetve bármilyen új gondolat teljességgel kizárható. Ügyféltől és esettől függetlenül tehát mindig ugyanazzal a 4-5 - de 10-nél biztosan kevesebb! - hivatkozással, próbálkozással, érvvel, magyarázattal, illetve módszerrel fogunk találkozni! Vagyis teljesen mindegy, hogy kik a felek és mi a probléma, ha az egyik felet a Regász képviseli, akkor abból tipikus, jellegzetes Regász-ügy lesz!

Amennyiben ügyvédet keresünk - azaz ügyfelek kívánunk lenni -, legegyszerűbben a nevéről ismerhetjük fel! Ha azonban az ügyfél szeret kockáztatni és maga kíván meggyőződni a helyzetről, akkor a következőkről ismerheti fel - a nevén kívül! - a Regászt:

Ha elmondja, hogy mi a problémája, mit szeretne elérni, és erre elsötétedő, borúlátó tekintet és fejcsóválás lesz a reakció, akkor vigyázat!!! Ez a Regász! Ha erre az következik, hogy itt valójában sokkal nagyobb a baj, hogy a gyerek komoly veszélyben van, hogy nem szabad beérni annyival, mint amennyire Önök gondoltak, akkor vigyázat!!! Ez a Regász! Ilyenkor tudjanak határozott NEM-et mondani a Regászra!

Ha Önök szeretnének megállapodni egy konkrét összegben, és erre azt a válasz kapják, hogy hát nagyjából ennyi lesz, de inkább ne írjunk semmit a megbízási szerződésbe, hanem majd egy óra, illetve egy oldal írott szöveg ennyibe és ennyibe fog kerülni, akkor vigyázat!!! Ez a Regász! Ilyenkor is tudjanak határozott NEM-et mondani a Regászra!

Ha netán kijelenti, hogy számla nélkül olcsóbb lenne a történet, vigyázat!!! Ez bizony megint csak a Regász! Ha ilyen ajánlatot kapnak, már forduljanak is ki az ajtón! Tudjanak NEM-et mondani a Regászra!

Ha a megbízási szerződésbe bele akarja venni, miszerint adott esetben az Önökkel való egyeztetés nélkül is joga van az Önök nevében intézkedni, akkor vigyázat!!! Ez ugyancsak a Regász! Ha ezt aláírják, egyszer csak azzal kell majd szembe nézniük, hogy az Önök tudta nélkül a legkülönfélébb bűncselekmények elkövetésével vádolta meg hamisan - jelentette fel! - az Önök családtagjait, amiért azután Önöknek kell majd vállalni a felelősséget! Ebben az esetben is tudjanak NEM-et mondani a Regászra!

Ha azt tanácsolja Önöknek, hogy fel kellene jelenteni bárkit is, akinek a feljelentése korábban Önöknek maguktól eszükbe sem jutott, vigyázat!!! Ez a Regász! Tudjanak NEM-et mondani a Regászra!

Ha le akarja tartóztattatni, börtönbe akarja juttatni Önökkel azt, akivel éppen vitába keveredtek, de ettől függetlenül továbbra is a gyermekük másik szülője, akkor vigyázat!!! Ez szintén a Regász! Gondoljanak arra, hogy egyrészt akit becsuknak, az előbb-utóbb aztán ki fog jönni! Másrészt gondoljanak arra, hogy mégis mit mondanának a gyermeküknek, hogyan néznének a gyermekük szemébe?! Mondjanak ebben az esetben is határozott NEM-et a Regászra!

Ha még el sem mondták, hogy pontosan mit akarnak, de már azt hallják, hogy "Benyújtunk egy ideiglenes intézkedés iránti kérelmet.", akkor vigyázat!!! Ez is a Regász! Az ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket az esetek 90%-ban elutasítják, fellebbezni pedig nem érdemes, csak az Önök ideje és pénze megy vele feleslegesen! Ilyenkor mondjanak NEM-et a Regászra!

Amennyiben Önök nem potenciális ügyfelek, akkor viszont az a kérdés az Önök számára: hogyan ismerhetik fel időben, hogy potenciális ellenfél válhat Önökből, hogy az Önökkel családjogi vitába keveredett házastársuk, élettársuk, vagy volt kapcsolatuk - mindenek előtt a gyermekük, illetve gyermekeik másik szülője - a Regász hálójába került, és így ő van kitéve annak, hogy a Regász áldozatává válik? És persze felvetődik az a kérdés is, hogy ebben az esetben mit tegyenek?

Mondjanak NEM-et a Regászra! Ilyenkor is! Ne csak magukat, de a gyermekük másik szülőjét is mentsék meg a Regásztól! Ha valaha jó volt Önöknek, ha méltónak találták arra, hogy a gyermekük másik szülője legyen, akkor nem lehet annyira rossz, hogy megérdemelje a Regászt! Ne csak magukat, de másokat is, akár még az ellenségeiket is óvják meg a Regásztól!

De talán nézzük, honnan, miből vehetik észre, ha a gyermekük másik szülője a Regász hálójába került:

Ha azt veszik észre, hogy a másik egyszerűen nem hajlandó leülni megbeszélni Önökkel a problémát, ha közli: "Szerintem nekem nem kell ezt hallgatnom!", akkor kezdhetnek gyanakodni. Ha előbb kikapcsolja az ingyenes kommunikációs lehetőségeket, aztán a telefont sem hajlandó felvenni, akkor már alapos a gyanúja, hogy a háttérben ott a Regász!

Ha valamely eljárásban azt hallják, vagy valamely iratban azt olvassák, hogy "a viselkedése miatt" alakult ki a probléma ("ahogy viselkedik", "Tudja ő jól, hogy hogyan viselkedik!", stb.) - de nincs mellette semmilyen konkrétum -, akkor ez már halál biztosan a Regász hatása!

Ha azt hallják, hogy "Én csak védelmezem a gyereket Tőled!", akkor vigyázat!!! A háttérben ott a Regász!

Ha a másik egyszer csak "projektív vádaskodónak" nevezi Önöket, akkor megint csak vigyázat!!! Ez a Regász!

Ha azután a másik - vagy akár a közös gyermekük! - egyszer csak azt mondja Önöknek: "Kezeltesd magad, Te beteg vagy!", akkor nem is kétséges: ez biztosan a Regász!

Nagyjából idáig van még esély a másik szülő megmentésére, ehhez azonban teljes mértékben fizikailag izolálniuk kell őt a Regásztól! (Beleértve mindenféle kommunikációs lehetőséget is, mert a Regász telefonon keresztül éppúgy támadja a legyengült, védekezésre képtelen agyat, mint személyesen!)

Ilyenkor fontos tesztelni a másik agyát: ha azt tapasztalják, hogy még képes befogadni egyes gondolatokat, illetve képes bármit is fontolóra venni, akkor még nem késő beavatkozni, akkor még menthető a másik.

Ha viszont azt látják, hogy a másik egyfajta delejes, álomszerű állapotban van, hogy a valóságtól már végletesen elrugaszkodott, a realitás érzéke, illetve a racionalitás teljességgel megszűnt nála, a gondolataikra már nem reagál, akkor elkéstek: akkor már csak diagnosztizálni tudják a Regászt, gyógyításra viszont már nincs esély: fel kell készülniük egy évekig elhúzódó, lélekölő, gyilkos küzdelemre, amit ugyan jogi szempontból nem lesz nehéz megnyerniük - a Regász egyáltalán nem ért a joghoz! -, viszont az életüket megkeseríti, és a gyermeküket súlyosan veszélyezteti. (Vagyis a majdani győzelmük pirruszi győzelem lesz: megkapják ugyan a gyereket, de addigra a szerencsétlent esetleg már pszichológushoz kell majd járatniuk éveken át az értelmetlen, hasznot egyedül a Regásznak hozó családi háború következtében.)

Ha most már olyan kérelemmel találkoznak majd, miszerint a gyermekük másik szülője az Önök gondnokság alá helyezését szorgalmazza, ez is nyilvánvalóan a Regász! (Aki éveken át kénytelen volt gondnokoltakkal foglalkozni egykoron a gyámügyben, aminek aztán az lett az eredménye, hogy ha rajta múlna, önmagán kívül mindenkit gondnokság alá helyeztetne.)

Az apukák - lánygyerek esetében - feltétlenül számíthatnak arra, hogy előbb-utóbb azt olvassák majd az anyuka valamelyik beadványában, miszerint gyanúsan sokat mutogatják magukat hiányos öltözékben a gyerek előtt, és "elgondolkoztató", ahogy a gyereket simogatják, puszilgatják, azaz szinte biztosan előkerül majd a pedofil-vád. Ha ilyennel találkoznak, nem is kétséges, hogy ez a Regász!

Ha különélő szülőkről van szó, és a kapcsolattartás az anyuka jelenlétében zajlik, amennyiben apuka oldalán áll a Regász, anyuka biztosan olvashatja majd a különféle gyámügyi, illetve bírósági beadványokban, hogy "visszaél a jelenléte jogával": apukát "szexuálisan ingerli, provokálja", nem hagyja a gyerekkel foglalkozni.

Ha viszont anyuka oldalán áll a Regász, akkor apuka fogja egészen biztosan azt olvasni, hogy "visszaél a kapcsolattartás jogával anyuka sérelmére" - az sem gond, ha esetleg hónapok óta nincs is kapcsolattartás! -, majd csak idő és alkalom kérdése, hogy mikor jelentik fel apukát szexuális erőszak, vagy legalábbis annak kísérlete miatt! (Ezért mindig legyen ilyen esetben Önöknél bekapcsolt diktafon, vagy ha a lakásukon van a kapcsolattartás, akkor bekapcsolt kamera, mert némelyik delejes álomszerű állapotba került anyuka a "nemes cél" érdekében akár arra is képes, hogy önmagán ejtsen sebeket, illetve megveresse magát valakivel, hogy legyenek rajta nyomok!) Ha ilyesmi történik, halál biztosak lehetnek benne, hogy e mögött (is) a Regász áll!

 

Ismerjük tehát fel időben a Regászt! Vagy ha esetleg már le is maradtunk a prevenció lehetőségéről, akkor is tudjuk mindig, ha valami mögött a Regász áll!

Osszuk meg egymással a Regásszal kapcsolatos ismereteinket, fedjük fel, tegyük közzé lehetőleg az összes jellegzetes regászi sztereotípiát, hogy mások tanulhassanak a mi tapasztalatainkból!

Óvjuk meg gyermekeinket, családjainkat, jelenlegi, vagy volt feleségeinket, férjeinket, élettársainkat, barátainkat és barátnőinket, de még az ellenségeinket is a Regásztól!

Mondjuk együtt NEM-et a Regászra!

Ahogy egykoron Trianonra is NEM-et mondtunk: Nem! Nem! Soha!

Regular Antifamiliar Syndrome

- Mi is az a Regász?

- Lehet-e gyógyítani a Regász beteget?

- Kikre jelent potenciális veszélyt a Regász?

- Hogyan hat a Regász? Létezik-e immunanyag a Regász ellen, más szóval meg lehet-e előzni a Regászt?

- Hogyan, honnan, miből ismerhetjük fel időben a Regászt?