dr. BARTA SÁNDORNAK egy 7 oldalas beadványban realizálódó minimális ügyvédi produktumára legfeljebb a törvényi minimum: 10.000Ft perköltség adható... Az ÜGYVÉDI KAMARÁT képviselő ügyvédnek írd és mondd: 5 soros beadványban realizálódó "kiemelkedő" ügyvédi produktumára az IM rendelet szerinti normál perköltség duplája jár! A táblabíró asszony azt is kimondta: a panaszos nem sérelmezheti, ha a kamarában a panasza eltussolása végett hamis közokiratot gyártanak, illetve másodfokon a fellebbezését elolvasás nélkül utasítják el. Ha pedig sérelmezi, akkor még neki kell közel 120.000Ft-ot fizetnie a hamis közokiratokat gyártó Réti-brigádnak és a fejbólintójános Bánáti csapatnak.

Így válik a teljes egészben, minden szinten korrupt rendszer legalizálójává, támogatójává és végső soron részévé is a bírói ítélkezés...