dr. Zajácz László, a Fővárosi Törvényszéken szépen szabályosan lefolytatta a mai tárgyalást, meghallgatta mindkét fél érveit, ezeket jegyzőkönyvezte, aztán felolvasta az előtte heverő, előre megírt döntést! (Utóbb arra hivatkozott, hogy a döntést tárgyaláson kell meghozni... Arra még nem jött rá, hogy ez nem azt jelenti, hogy előre meg lehet írni a döntést, de tárgyaláson kell kihirdetni, hanem azt, hogy a tárgyalás alapján - azaz a felek által előadottak alapján! - kell döntést hozni. Ehhez képest a döntés érdemben is kapitális marhaság volt már mondhatni másodlagos...)