Gyors egymásutánban két olyan agyrémet is szült a neves talmud-búvár a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, amelyek indoklásának logikája komoly fejtörést okozna a legtapasztaltabb elmegyógyásznak is...

A hasonlóan tisztességtelen eljárások elharapózása vezetett oda, hogy az Alkotmánybíróság 2017. július 11-én most már megsemmisíteni kényszerült egy jogerős büntető ítéletet kifejezetten az eljárás, illetve az ítélet alkotmánysértően tisztességtelen volta okán. (IV/333/2016. AB)