Önmagában az, miszerint nem értünk egyet valamely ítélettel, vagy akár az, hogy egy ítélet törvénysértő, nem minősülhet bűncselekménynek.

Ha azonban az ítélet anomáliái - jellegüknél fogva - egyértelműen túlmutatnak egy esetleges szakmai tévedésen, és kifejezetten szándékos contra legem eljárásra utalnak, akkor már indokolt a nyomozás elrendelése a korrupciógyanús contra legem eljárás hátterének tisztázása végett.