Súlyosan félrevezető szakértői igazolványokat állít ki az Igazságügyi Minisztérium: a szakértő szakterületeként jelöli meg azt az összefoglaló jellegű szakterület megjelölést, amelyen belül a szakértő nem mindenre, hanem általában csak egy részére szerez szakképesítést, ugyanakkor a lényeget: magát a megszerzett szakképesítést nem tünteti fel az általa kiállított igazolványon!

A FIGORI Kft. - miután letagadni már nem tudta, hogy kompetens vizsgálat nélkül hazudozott dr. Regász Mária igényeivel egyezően - kínjában kijelentette: "Valóban nem végeztünk személyiség vizsgálatot, de a személyiség vizsgálata nem is szükséges a személyiség zavar kimutatásához. Mi a személyiség vizsgálata nélkül is meg tudjuk állapítani a személyiség zavart!"

Kérdés, hogy vajon lesznek-e jogkövetkezményei ennek "merész" kijelentésnek: felelősségre vonják-e őket hamis szakvélemény adás gyanúja miatt, illetve kizárják-e őket a szakértői kamarából korunk meg nem értett zsenijeiként, avagy kiderül majd, hogy csupán a klinikai szakpszichológia és a pszichiátria, illetve a pszichodiagnosztika forradalmasításáról van szó?!

(Tegyük hozzá: az eljáró bíró ítélete szerint a FIGORI Kft. személyiség zavarról szóló hadovázása pusztán vélemény és semmiesetre sem "megállapítás", nem tényállítás!)