A névtelen határozathozó odáig süllyedt, hogy azt hazudja általa készített közokiratban: ha az ügyvéd ellen büntető eljárás folyik, jogában áll felmentés nélkül is feltárni ügyvédi titkokat a saját védelmében.

És ezt a korrupt hazugságot dr. Réti László - szokása szerint - elolvasás nélkül aláírja a kamara nevében! (Ide a rozsdás bökőt, hogy a fejbólintó Bánáti meg még helyben is fogja hagyni. Ugyanúgy, mint eddig is mindent. Elolvasás nélkül.)

MÜK Szabályzat - 4/9. Kivételek a titoktartási kötelezettség alól:

a) Az ügyvédi kamara által indított fegyelmi és fegyelmi vizsgálati ügyben az ügyvédet nem terheli titoktartási kötelezettség sem a kamarai szervek, sem az ügyet elbíráló bíróság irányában.

b) Ha az ügyvéd ellen a titokról rendelkezi jogosult személy, hatóság vagy bíróság előtt eljárást kezdeményez, azt úgy kell tekinteni, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az egyébként titoktartásra kötelezett a védekezéshez szükséges mértékben a titoktartási kötelezettség alól mentesüljön, ide nem értve a védői titoktartási kötelezettséget.

c) Ha az ügyvéd azonos ügyben több ügyfél képviseletét vagy védelmét látja el, akkor az általa képviseltek irányában titoktartási kötelezettség nem terheli abban a körben, ahol a képviseltek tényelőadása az ügy érdemében egyező. Erre a tényre a képviselteket a megbízás adásakor figyelmeztetni kell, ha a megbízást nem együttesen adják.

d) Ha a megbízás adásakor a megbízó a személyazonosságát illetően az ügyvédet megtévesztette, a titokról rendelkezni nem jogosult.

e) Ha törvény az ügyvédi titoktartási kötelezettségről az Üt.-től eltérően rendelkezik.