Mindkét fejbólintójános: dr. Bánáti János és dr. Török Ferenc is aláírta (elolvasás nélkül, mint mindent): az ügyvéd - vádlottként - jogosult ügyvédi titkot sérteni!