FEGYELMI INDÍTVÁNY VISSZAVONÁSA, FEGYELMI ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE INDOKLÁS NÉLKÜL