Az új polgári perrendtartás súlyos visszaélésekre ad formálisan legális lehetőséget! A beperelt alperes önállóan annyit sem mondhat, hogy kéri elutasítani a keresetet. Ha tehát nem tud ügyvédet találni, bírósági meghagyással kötelezik akár a teljes vagyona átruházására is a felperes követelésével egyezően, lett légyen az bármekkora nyilvánvaló képtelenség!

Mit tehetnek a kiszemelt áldozatok, ha ügyvédek - akik viszont önállóan perelhetnek! - perdömpinggel támadnak rájuk, ami ellen képtelenek ügyvédek tömegét megbízni, illetve megfizetni?!

Mit tegyen a kiszemelt áldozat, ha egy megőrült zugügyvéd néhány hónapon belül többszáz pert indít vele szemben, mert megtetszett neki a kiszemelt áldozat 10 éves kislányának nevén lévő lakás?!

Az eddigi válaszok:

dr. Wellmann György (A Kúria Polgári Kollégiumának felelős vezetője): Nem ránk tartozik, nem foglalkozunk vele, a további hasonló kérdéseit válaszadás nélkül irattárba helyezzük.

Igazságügyi Minisztérium: Mi nem tehetünk semmit. Forduljon a jogi segítségnyújtó szolgálathoz. Tudjuk, hogy ők sem tudnak megoldást, de mást nem tudunk mondani.

Legfőbb Ügyész: A felperes köteles felelős magatartást tanúsítani! Létezik jogi segítségnyújtó szolgálat. A konkrét felvetésre nem feladatunk megoldást keresni.

A Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának Vezetője: Mi jogalkalmazók vagyunk, a törvény betűje kötelez bennünket. Menjen a jogi segítségnyújtókhoz. A konkrét kérdésére egyenesen bevalljuk: nem tudunk rá gyakorlati megoldást a hatályos jog eszköztárán belül.

A BRFK egyik kerületi kapitányságának osztályvezető alezredese: Le kell lőni a gazembert. Amíg vér nem folyik, addig mi nem tehetünk semmit.