KECSKEMÉTI ADRIENN címzetes rendőr őrnagy és dr. HANTAI KATALIN rendőr alezredes határozatba foglalták, hogy a 3/1986. (II.21.) IM rendeletben foglalt szakértői összegek akár többszörösét is elszámolhatja a szakértő, illetve a Rendeletben meghatározott legmagasabb szorzószámnál akár nagyobb szorzószámot is alkalmazhat! Pécsre tehát nem vonatkozik az Alaptörvény, és annak R) Cikk (2) bekezdése, amelynek értelmében hazánkban a törvények mindenkire kötelezőek. Pécs tehát - ezek szerint - különálló autonóm sziget -, nem része Magyarországnak. Pécsen a törvények, a kógens jogszabályok a rendőrökre, a bírókra és a szakértőkre nem vonatkoznak.

Ehhez képest eltörpül az az apróság, hogy a két tündér-bogár elfelejtette jelezni, miszerint az érintett szakértővel maguk is évek óta szoros munkakapcsolatban állnak, és maguk is tevékenyen hozzájárultak az általuk most kifejtett elmélet gyakorlati realizálásában: a 3/1986. (II.21.) IM rendeletben foglalt összegek többszörösét kitevő, illetve a magas szorzószámokon alapuló összegek kiutalása révén, ennek okán pedig velük szemben kizárási ok áll fenn: azaz el sem járhattak volna el az illető szakértő - Pásztor Attila - ügyében!!!

http://kukkoroos.atw.hu/105147968202006261159078806.pdf

http://kukkoroos.atw.hu/Panasz.pdf