PÁSZTOR ATTILA IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐ DÍJJEGYZÉKEI ÉS A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK JOGALAP MEGJELÖLÉSÉT MELLŐZŐ PÉNZOSZTOGATÁSAI...

3/1986. (II.21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról:

2. §

(1) A szakértő részére az I. számú mellékletben meghatározott munkadíjat kell megállapítani.

(2) Kivételes esetben az I. számú mellékletben meghatározottnál magasabb összegű munkadíj is megállapítható, ha a szakértő tevékenysége hosszabb tudományos vizsgálódást igényel, a szakértő egyesített szakvéleményt ad, a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot a kirendelés szerint hétvégén, ünnepnapon vagy 18-06 óra között kell elvégezni, vagy ha a munkadíj felemelése egyéb fontos okból indokolt. A kivételes munkadíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.

A hivatkozott I.sz. melléklet szerint:

21. Pszichológus szakértői vélemény személyenként az esetleges tesztvizsgálatokkal együtt: 5000Ft

91. Szakértő tevékenysége bírósági tárgyaláson kívül, megkezdett óránként: 4000Ft (ebbe a körbe tartozik az irattanulmányozás is)

A rendelet II.sz. melléklete szerint:

3. Jegyzőkönyvvezető díja: 2000Ft

4. Szakvélemény leírási díja: 300Ft/oldal

9. Szakasszisztensi díj ügyenként, a vizsgálatok számától függetlenül: 3000Ft