dr. GÁL PÉTER, miután 2019. november 7-én nem jelent meg a saját maga által követelt polgári peres tárgyaláson, és ennek következtében az eljáró bírónő leszüneteltette a tárgyalást, felháborodottan követelte, hogy a jövőben az eljáró bíró a tárgyalási jegyzőkönyvben a valóságot tüntesse fel - közokirat-hamisítás bűntettének gyanúját emlegette! -, mivel hogy ő igenis megjelent november 7-én, de aznap nem volt tárgyalás, amit bizonyítani is tud, mert lefényképezte az aznapi tárgyalási jegyzéket a tárgyaló előtt, amit természetesen be is illeszt a panaszbeadványába. Lássa ország-világ, hogy mit művelnek ebben az országban a bírák!

dr. Gál Péter - a becsület megelevenedett mintaszobra! - utólagos magyarázkodása szerint "fatális félreértés" áldozatává vált: fatálisan félreérthette a Gergely naptárat... Mert hogy a november 7-i megjelenését igazoló és az aznapi tárgyalás elmaradását leleplező, a becsület bajnokának állítása szerint aznap - november 7-én - készített fényképen látható tárgyalási jegyzék bal felső sarkában a tanács száma, a tárgyalóterem száma és a bíró neve alatt egészen véletlenül ott áll a dátum is, mégpedig tisztán kiolvashatóan: 2019. november 14. ...

dr. Gál Péter - miután mindezt az ellenérdekű fél ügyvédje bátorkodott hivatalos beadványban szóvá tenni az ügyfele érdekében -, Nagypénteken (és egyben a Pészah harmadik napján) bátorkodott - immáron nem először! - magán e-mailben bocsánatkérésre felhívni és eljárások megindításával megfenyegetni az ügyfelét - egyben dr. Gál Péter perbeli ellenfelét - a legjobb tudása és lelkiismerete szerint képviselő ügyvéd kollégáját vélhetően abban reménykedve, hogy sikerül megfélemlítenie a kollégát, aki majd cserben hagyja az ügyfelét: visszaadja a megbízását, és akkor az ügyfele jogi képviselet nélkül marad a másodfokú eljárásban, ahol a jogi képviselet kötelező...

http://baldoroo.atw.hu/Gal-2Pf20901-2019.pdf