BARANYA
FEJÉR
GYMS
HEVES
KOMÁROM-E.
NÓGRÁD
VESZPRÉM

BEVEZETŐ GONDOLATOK

 

Mi valójában a bányászat, ez az ősidők óta végzett tudatos emberi tevékenység?

A hasznosítható ásványi nyersanyagok: építőipari nyersanyagok, ércek, földgáz és egyéb gázok, kőolaj, nemfémes ásványok, szén, víz-hévíz stb.

felkutatása (felderítése),
feltárása,
kitermelése,
dúsítása-osztályozása,
hasznosításra való előkészítése.

 

A tanulmány kidolgozásáról

A pályázat beadásakor nem volt ismert, hogy  Magyarországon hány bányászati (döntően szénbányászati) emlékhely, emléktábla, szobor, múzeum stb. található. A munka megkezdésekor (a felmérés kezdetekor) döbbentünk meg arról, hogy vélhetően kb. 800 ilyen emlék van 82 városban, községben, aminek a felmérése még egy-két megyében is nemcsak időigényes, hanem komoly anyagi költségkihatással bír.

A munkánk során arra törekedtünk, hogy legalább két-három megyét a lehető legteljesebben dolgozzuk fel. Bízunk abban, hogy ezt a munkát eredményesen tudtuk elvégezni és figyelemmel kísérjük a további pályázati lehetőségeket, hogy a munkát folytatni tudjuk. Talán nem véletlen, hogy ilyen nagyszámú emlékek maradtak fel, hiszen röviden

 A bányászat múltjáról a Kárpát medence és Magyarország területén

Az 1950-1951-ben a Veszprém megyei Lovas községben feltárt festékbányát az ősember 30-40 ezer évvel ezelőtt művelte, ez az emberiség legősibb bányája. Ezt követően 6-7 ezer éve, a neolitikumban kovafejtők működtek. A római korban Pannóniában (a mai Dunántúlon), Dáciában (Erdélyben) és Dalmáciában jelentős nemesfém bányászat volt. Erről sírfeliratok, emlékkövek és viasztáblák, a bányaművelésre jellemző kéziszerszámok, agyaglámpák, szállítóteknők tanúskodnak. Erdély területén sóbányákat műveltek.

Az államalapítás után az erdők és a föld méhének kincsei királyi kézbe kerültek. A Garam vidéke, majd Gömör és Zólyom környéke, Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya jelentős arany- és ezüst termelő központ lett.

A XVI. század végére a rézbányászat fellendült, a Thurzók és Fuggerek révén Magyarország világgazdasági jelentőségű termelésével a vezető európai bányászati országok közé került.

1627-ben Weindl Gáspár a világon először a selmecbányai Felső Biber táróban használt bányászati célú robbantást.

Hazánk első szénbányája 1759-ben Sopron melletti Brennbergen kezdett termelni, 1926-ban Gánton kezdetét vette a hazai bauxitbányászat, az 1930-as években ismét új bányászati ágazat, a kőolaj- és földgáztermelés indult meg Zalában.

Hazánkban a szénbányászati termelés 1964-ben érte el a csúcspontját, sajnos azóta folyamatos bányabezárások történnek, jelenleg már csak egy mélyművelésű barnakőszénbánya (Márkushegy) és két lignitbánya (Bükkábrány és Visonta) működik. Ennek egyik döntő oka az volt, hogy korábban az alacsony gáz- és kőolajárak miatt a döntéshozók a szénhidrogének adtak prioritást, majd a kőolaj árrobbanás bizonyos széntermelés igény fele fordult, de a környezetvédelmi előírások miatt 2004-re több medencében be kellett fejezni a széntermelést (Ajka, Dorog, Lyukóbánya, Tatabánya).

 

A jelenlegi helyzet

 Sajnos még napjainkban is sok nem megalapozott vélemény hangzik el Magyarország ásványi nyersanyagvagyonáról, ezért bemutatom hazánk ásványi nyersanyagvagyonát, annak nominál gazdasági eredményét. Ebből megállapítható, hogy nem igaz az a nézet, hogy hazánk ásványi nyersanyagokban szegény ország.

 

Magyarország ismert nyersanyagvagyonának összefoglaló adatai
(2003-2004)

 

Nyersanyag

Ipari
vagyon
2003.

I. 1.

Termelés
2003-ban

Földtani
vagyon
2004.

I. 1.

Ipari
vagyon
2004.

I. 1.

Ellátottság
2004. I. 1.

NGE**
2003. I. 1.

NGE**
2004. I. 1.

Mt

Mt

Mt

Mt

év

Mrd Ft

Mrd Ft

Kőolaj

22,2

1,13

221,6

20,8

18

791,9

660,8

Földgáz*

67,1

3,13

176,5

68,9

22

1248,8

1596,0

Szén-dioxid gáz*

32,0

0,10

46,5

30,9

>100

10,2

9,8

Feketekőszén

197,0

0,67

1596,7

199,0

>100

29,6

41,9

Barnakőszén

193,9

4,13

3210,5

186,7

45

106,9

107,2

Lignit (külfejtéses)

2949,7

8,56

5811,5

2941,6

>100

1557,1

1542,5

Uránérc

26,7

Bauxit

39,1

0,71

131,4

38,6

54

50,7

42,6

Ólom-cinkérc

90,8

Rézérc

0

781,2

0

0,1

0,1

Nemesfémércek

1,1

36,6

1,1

2,8

2,8

Mangánérc

0,3

0,05

79,9

2,5

50

0,2

1,3

Ásványbányászati
nyersanyag

1070,8

2,90

3198,1

1061,5

>100

866,4

923,6

Cementipari
nyersanyag

1338,0

5,83

2720,3

1155,5

>100

299,4

242,7

Építő- és díszítőkő

2115,9

10,09

3812,8

2081,4

>100

867,3

765,2

Homok és kavics

3472,8

42,03

6407,4

3756,3

89

370,7

721,9

Kerámiaipari
nyersanyag

1000,8

6,33

1786,7

1007,4

>100

195,8

147,5

Tőzeg, lápföld,
lápimész

111,1

0,12

182,4

111,0

>100

539,0

143,6

ÖSSZESEN

12611,8

85,81

30317,6

12663,2

6936,9

6949,5

* 1.000 m3 gáz = 1 tonna
** NGE = Nominál Gazdasági Eredmény = az ipari ásványvagyon mennyiségének a fajlagos árbevétel (költséghatár) és a fajlagos ráfordítás (reálköltség) különbségével való szorzata, mely nincs diszkontálva

Az, hogy a bemutatott ásványvagyon meddig és mire elegendő, azt döntő módon a gazdasági (világgazdasági) mutatók határozzák meg. Az nyugodtan már most kijelenthető, hogy a lignit, a kőolaj- és földgáz, a nem fémes ásványok és az építőipari nyersanyagok kitermelésének gazdaságossága a világpiaci árakkal is mérve határozottan versenyképes. Bizonyára a jövőben a dubicsányi barnakőszén-, a recski ércvagyon is hasznosításra kerül.

Kiadványunk célja, hogy bepillantást adjunk ezen ősi szakma, a bányászat Magyarországon még fellelhető emlékeiről és emlékhelyeiről.

De továbbra sem felejtsük el azokat akik a korábbi évtizedekben a bányászatban dolgoztak és hősi halált haltak a természeti erőforrások kiaknázása során. Ennek számtalan példáját lehetne bemutatni (pl.: Dorogházán, ahol a termelés már több évtizede megszűnt éppen e sorok írója avatott fel egy emlékművet amin egy emléktábla is hirdeti a dorogházai bányászat hősi halottainak a nevét) és a sor minden évben folytatódik.

Alapítványunk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és kéri az érintett területek önkormányzatait is, hogy segítsék munkánkat ez irányú céljaink megvalósításának érdekében.

2006. április

 

Dr. Horn János
a Bányász Kultúráért Alapítvány
elnöke