DR. MARGL ZOLTÁN - ÚJABB SZAKMAILAG ALKALMATLAN VEZETŐ A KÖZPONTI NYOMOZÓ FŐÜGYÉSZSÉG BUDAPESTI REGIONÁLIS OSZTÁLYÁN

 

Eddig a Központi Nyomozó Főügyészségen csupán dr. Waltner Rollandról bizonyosodott be egyértelműen, hogy főügyész helyettes létére fogalma nincs alapvető jogszabályokról, esetenként nem csupán a tartalmukat nem ismeri, de a létezésükről sem tud. dr. Waltner Rolland akkor adta cáfolhatatlan bizonyítékát nyilvánvaló szakmai alkalmatlanságának, amikor egy határozatában 2013 elején kijelentette: a polgári perben eljáró bírónak nincs olyan kötelezettsége, hogy tájékoztassa a feleket a bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről és a bizonyítatlanság következményeiről.  (Amikor pedig laikus szerkesztőnk leiskolázta a szemita főügyészhelyettest a saját szakterületén, az sajátos jelleméből fakadóan - abban bízva, hogy szerkesztőnk laikusként nyilván nem ismeri az egyes jogszabályok hatályba lépésének idejét - azzal védekezett, hogy hát valóban, tényleg van "most már" ilyen jogszabály, de ugye "egészen friss" előírásról van szó, ezért kerülte el a figyelmét. Peche volt: szerkesztőnk laikus volta ellenére másodszor is leiskolázta a saját szakterületén: közölte vele, hogy a Pp. 3. § (3) bekezdése 2000. január 1-én, alig 12 évvel ezelőtt lépett hatályba, így végül is igazán érthető, hogy a főügyész helyettes úrnak ilyen rövid idő nem volt elegendő ahhoz, hogy megismerkedjen ezzel az előírással...)

Mint alább láthatjuk: nem akármilyen címekkel rendelkező újabb ügyész adta most ugyancsak nyilvánvaló bizonyítékát annak, hogy dr. Waltner Rollandhoz hasonlóan ő sem ismeri a feladatkörének ellátásához alapvetően szükséges jogszabályokat, sőt, még a létezésükről sem tud!

dr. Margl Zoltán ezredes, egykori katonai ügyész, és ahogy nem mulasztja el sosem feltüntetni: címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a főügyész katonai helyettese.

Alább láthatjuk az általa 2014. augusztus 14-én hozott 2.Nyom.1643/2014.sz. határozat lényegét alkotó kitételéből, mennyi fogalma van ennek a címzetes fő-fő-atyaúristennek a legalapvetőbb jogszabályokról:

És akkor talán nézzük meg azt a jogszabályt, aminek a létezését is tagadja ez a kiváló katonai és ügyészi szakember, akit nyilván kimagasló szaktudása okán nevezett ki dr. Polt Péter.

 

Hát ez volna az a jogszabály, ami dr. Margl Zoltán szerint nem létezik...

Vajon meddig tartható még ez az állapot?! Meddig tűrhető még el, hogy dr. Polt Péter szakmai szempontok helyett sógorság-komaság, vagy éppen származás alapján válogassa ki az ügyészség vezetőit egy mára már erősen szemita szatócsboltra emlékeztető kvázi családi vállalkozássá züllesztve Magyarország egyik legfontosabb intézményét?!