NYOMOZÁS DR. REGÁSZ MÁRIA ADATKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

Mint ismeretes, Mária feljelentette szerkesztőnket többek között azért is, mert szerkesztőnk bátorkodott azt állítani róla, hogy a volt ügyfele ügyvédi titkait rendszeresen felhasználja a saját privát céljaira anélkül, hogy felmentést kapott volna a titoktartási kötelezettség alól. (Ez pedig mondhatni nem szép dolog egy ügyvéd részéről...)

Mit ad Isten, az V. és XIII. Kerületi Ügyészség is osztani látszik szerkesztőnk azon álláspontját, hogy dr. Regász Mária adatkezelési módszerei bizony legalábbis indokolják büntető eljárás megindítását, nyomozás elrendelését.

Mária ugyanis "elfelejtette" a MÜK Szabályzat 6/3. pontja harmadik fordulatában foglaltaknak megfelelően haladéktalanul bejelenteni a megbízása megszűnését még 2011 januárjának végén, illetve legkésőbb február elején azoknál a hatóságoknál, amelyeknél egyes ügyekben jogi képviselőként volt korábban bejelentve, így aztán ezek a hatóságok - elsősorban a II. Kerületi Gyámhivatal és Gyámhatóság - továbbra is jogi képviselőként kezelte, és így neki küldte meg az akkor már csak volt ügyfele iratait, köztük különösen védett személyes adatokat, magántitkokat, sőt még egy igazságügyi pszichológusi szakvéleményt is.

Mária pedig "elfelejtette", hogy miután a megbízása megszűnt, immáron semmi köze a volt ügyfelének szóló hivatalos iratokhoz, azokba bele sem nézhet, hanem felbontás nélkül köteles továbbítani őket a volt ügyfelének. (És persze mielőbb pótolnia kell a megbízása megszűnésének bejelentését, hogy a továbbiakban neki ne küldjenek már semmit a hatóságok.)

Azután pedig azt is "elfelejtette", hogy immáron megbízás nélkül továbbra is elolvasni, majd még fel is használni a saját privát céljaira a volt ügyfelének szóló anyagokat nem csupán ügyvédi titokkal visszaélésnek minősül, de bizony akár bűncselekmény is lehet, amennyiben jelentős érdeksérelmet okoz...

Amint láthatjuk: az ügyészség azonban már nem felejtkezett meg erről és bizony elrendelte a nyomozást. (Korábban a rendőrség egyébként azzal igyekezett megszabadulni az ügytől, hogy "mulasztás által nem lehet elkövetni a személyes adattal visszaélést", ezt a butaságot azonban nyomban hatályon kívül helyezte az illetékes kerületi ügyészség.)

 

Azt persze nem tudhatjuk előre, hogy mi lesz majd a nyomozás eredménye. Őszintén reméljük, hogy kiderül, miszerint Mária tiszta és feddhetetlen, mint a hegyi forrás gyöngyöző, habzó vize. Amennyiben így lesz, késedelem nélkül értesítjük erről tisztelt látogatóinkat. (És persze, ha netán nem így alakulna, a pártatlan tájékoztatás jegyében azt sem fogjuk elhallgatni.)