Ballagási idézetek

 

Bár zord a harc,
megéri a világ
Ha az ember
az marad, ami volt;
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák."
(Ady)
A szárny megnőtt üresen áll a fészek
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecske alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák."
(Ady)
 
Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen."
( Ady)
Nemes önbizalom, de ne az önhittség
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben."
(Arany János)
"Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot..."
(Arany János)
"Mindenik embernek
a lelkében dal van
És a saját lelkét
hallja minden dalban
És akinek a lelkében szép az ének
Az hallja a mások énekét is szépnek"
(Babits Mihály)
"Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz,
Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj.
Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül,
Mint a nyíl s zuhogó patak."
(Berzsenyi Dániel)
Vigyázz nagyon, hogy ember maradj
holnapra törve a mából,
és túl ne lobbanj
holnapután
a tegnapi
lángolástól"
(Boór András)
"Senkinek sem kötelessége
Hogy nagy ember legyen
Már az is nagyon szép,
Ha valaki ember tud lenni."
(Alfred Capus)
"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
valamiben és, hogy ezt a valamit
bármi áron el kell érnünk."
Találkozás és búcsúzás
az élet annyi csak,
Valaki jön, valaki megy,
S az emlék megmarad."
(Leonard Da Ung)
A boldogsághoz semmi sem
szükségesebb,
mint, hogy
életünk egy meghatározott
célja legyen"
(Eötvös József)
Ott hol mondhatja: szabad vagyok,
ott hazáját fogja találni minden ember"
(Eötvös József)
Az élet, a munka tárt karokkal vár
Hogy szép lesz-e? csupán csak rajtunk áll."
(Fagyejev)
Ne csüggedj,
hisz ifjú vagy,
S minden elérhető,
Ha van benned
bátorság,
Remény, s szeretni
erő ...
(Goethe)
... Élni való minden élet,
Csak magadnak hű maradj
Veszteség nem érhet téged,
Hogyha az lész, ami vagy."
(Goethe)
Emberi törvény kibírni mindent
S menni mindig tovább,
Még akkor is ha nem élnek már benned
Remények és csodák."
(Hemingway)
Régi harcok, régi kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, suhannak az évek
Búcsút intünk fájó diákévek."
(Hemingway)
Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni."
(Herakleitosz)
Ne légy ma ez
holnap emez
s jövőre ismét
mást szemezz.
Érc légy mely
mindig egy marad
ne törmelék - dirib - darab.
(Ibsen)
Az igaz ember hitét, meggyőződéseit
nagy katasztrófák sem képesek
sarkaiból kifordítani."
(Jókai Mór)
Én mondom
Még nem nagy az ember
De képzeli, hát szertelen
Kísérje két szülője szemmel
a szellem és a szerelem.
(József Attila)
Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél."
(József Attila)
Lehet, hogy gyenge még a hangunk
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk a szépet, jót akarjuk,
Érezzük, hogy hitünknek szárnya van."
(Juhász Gyula)
... nincsen szebb kora az emberiségnek
mint az első ifjúság évei. Azon láncok,
melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
el örökké, mert nem a világban kerestünk
még akkor barátokat, hanem a barátainkban
leltük fel az egész világot"
(Kölcsey)
Ha az egész órát
úgy betöltöd,
hogy benne érték
hatvan percnyi van
minden kincsének
bírod ezt a földet,
S ami még több,
ember vagy, fiam"
(Kipling)
Életed útját magad választod,
Válassz hát úgy, ha egyszer
Elindulsz, nincs már visszaút."
(Kodály Zoltán)
 
Soha le nem mondani
Soha el nem csüggedni
Ha kell mindig újra kezdeni"
(Kossuth)
 
A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz."
(Kossuth)
Mennyi szín és furcsaság
és élet mindez és mennyi
emlék és mennyi remény"
(Karinthy)
"20 éves lesz lassan már a gyermek,
álmainak fénye szakadt már,
De hiszi még, hogy új álmai lesznek
s álmaiért újra síkra száll."
(John Lennon)
"Mi dolgunk a világon?
Küzdeni erőnk szerint
A legnemesebbekért"
(Madách)
Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
Remény, csalódás, küzdelem, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
S meg nem találni, - ez az élet."
(Madách)
Szabadon bűn és erény közt
Választani mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Pajzsul áll Isten kegyelme
Tégy bátran hát ...
(Madách Imre)
Karod erős - szíved emelkedett:
Végtelen a tér, mely munkára hív."
(Madách Imre)
"Önmagunk megismerése
a legnagyobb utazás,
a legfélelmetesebb felfedezés,
a legtanulságosabb találkozás."
(Márai Sándor)
A világi méltóság,
aranyfüst és játékpénz,
de az emberi méltóság valóság,
színarany
miért játszol hamis pénzért, mikor
Isten
megtömte zsebed színarannyal?"
(Márai Sándor)
Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derű,
Minden nap kezdődik valami
valami nagyszerű,
valami gyönyörű."
(Nagy László)
Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik,
az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel,
hogy ami emberileg lehetséges
és megszokott, azt te is elérheted."
(Marcus Aurelius)
Megcélozni a legszebb álmot
Komolyan venni a világot
Mindig szeretni és remélni
Úgy érdemes a földön élni"
(Papp Lajos)
Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek
Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet."
(Pázmány Péter)
Hinni a szépet, lehetetlent,
Hogy egyszer valóra válik.
Hinni a vágyban, akaratunkban.
Ha kell hát bízni halálig."
(Szabó Lőrinc)
Az elszakadás áll előttünk,
Világi lárma csalogat,
Az útra néz mindenki köztünk,
Kigyúl az ifjú gondolat."
(Puskin)
Ember vigyázz, figyeld meg jól világod,
ez volt a múlt, emez a vad jelen. - ...
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen"
(Radnóti Miklós)
Ah vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él,
Leckéjét a sírig tanulja:
Nehezebbet folyvást a réginél!"
(Reviczky Gyula)
...Mindenek fölött
Légy hű magadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se lész.
Isten veled: áldásom benned ezt
Érlelje meg majd!"
(Shakespere: Hamlet)
Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan"
(Saint-Exupéry)
Légy tölgyfa, mit a fergeteg ki képes dönteni,
De méltóságos derekát meg nem görbítheti"
(Petőfi Sándor)
Az ember csak annyit ér, amennyi
hasznot hajt embertársainak, hazájának
s ezáltal az egész emberiségnek"
(Széchenyi István)
A lehetetlent is
Szabad lesz remélni!
Meglátod, hogy milyen
Érdekes lesz élni."
(Szép Ernő)
Nehéz, vagy könnyű? Beleroskadok?
Csak annyit érek, amennyit vállalok,
Mert szívemben a jövőt hordozom,
és alkuba már nem bocsátkozom!"
(Tamási László)
Előre, föl, miénk az élet,
A széles földnek kerekén
Szemünkben csillog az ígéret
És bennünk ring a jó remény!"
(Tóth Árpád)
Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes."
(Tóth Árpád)
És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta , s jó vagy
Egy tekintetük elhitesse véled
Szép dolgokért élsz, és érdemes élned."
(Váci Mihály)
Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell."
(Váci Mihály)
Ha van mihez bízhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress."
(Vörösmarty Mihály)
Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egy egész világ nem a birtokunk,
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk."
(Vörösmarty Mihály)
Induljunk vígan és remélve,
A boldog szép jövő elébe
Miénk a föld a nap alatt,
Míg szívünk bátor és szabad"
Az élet rögös és nehéz
Te mindig csak előre nézz!"
Minden nehéz utat
Legyőz az akarat"
Kísérjen az öröm
Kerüljön a bánat
Siker koronázza
További munkádat."
Nem csend! Csak Fáradság
Szerezheti meg szívednek
Nyugalmát , használni akarok
Ez emberi hivatásunk."
"Elmúló mind, ami csillog a fényben
Halhatatlan mind, mi ég a szívben"
Bármerre vezessen sorsod
légy mindig szerencsés és boldog"
Tiszteld az embert
Szeresd a szépet
Tanulj küzdeni
Mert ez az élet"
Ha kilépsz az életbe,
Élj sok boldog évet,
Szeress te is úgy bennünket
Mint ahogy mi téged."
Vidd ezt a virágot csillogó szemekkel,
Őrizd emléküket igaz szeretettel."
Az élet rögös és nehéz
Te mindig csak előre nézz!"
Folytasd dolgod, képezd magad,
Komolyan vedd minden nap terhét
Szerencse aztán jön majd magától
Nyer bő okulást tapasztalásból"
 
Készítette Kiss Andrásné

Webset  by © KissDesign Website

2010. 02. 01