Kisvasutak rövid története Magyarországon

Magyarország a Osztrák-Magyar Monarchia részeként igen lassan haladt a technikai fejlődés útján a XIX. században, mivel mezőgazdasági termelésre lett visszaszorítva az ország kapacitásának jelentős része.

Az első vasútépítések ötletét első közlekedési miniszterünk, gróf Széchenyi István vette fel, de ezek megvalósítása a kor jelentős konzervatív hozzáállása miatt nem volt lehetséges. A vasparipák megindulására egészen 1846-ig várni kellett, ami azonban jelentős előrelépést jelentett az ország történelmében és gazdaságában.

A befektetők és a haladó szelleműek hamar felismerték a vasút területfejlesztő hatásait, így 1867-re már 2153 km vaspálya volt lefektetve szerte az országban, melynek jelentős része magántőkéből épült meg.

A keskeny-nyomközű vasutak történelme is innen, a reformkorból ered, 1854-ben adták ki ugyanis a vas-útengedélyezési törvényt, mely kimondta, hogy bármely vállalkozó építhet saját földjén (vagy más földjén a földbirtokos engedélyével) vaspályát és nem szükséges hozzá más csak egy egyszerű építési engedély.

Az első ilyen magánvasutak, amelyeken nagyrészt emberi vagy állati erővel vontatott járművek haladtak, a nehezen megközelíthető hegyi terepeken vagy olyan helyeken épültek, ahová a nagyvasutat igen gazdaságtalan lett volna elvezetni.

Legrégebbi keskenynyomtávú vasutunk az Esterház-hitbizomány bérlői által építette hálózat lehetett. 1873-ban megépült a Garam-Berzence-Selmeci vonal (23 km) és az Ózd-Nádasdi iparvasút.

1880. június 14-én életbe lépett a helyiérdekű vasutakról szóló XXXI. törvény, mely kimondja, hogy a helyiérdekű vasutak építését a Közmunka- és Közlekedésügyi minisztérium engedélyezi, maximum 90 évre. Tíz évig szállítási adómentességet élveznek. A keskeny nyomtávolsággal épült vonalakat III. rangú vonalaknak nevezték el.

A földbirtokosok észrevették az új közlekedési mód előnyeit az állandó utakkal szemben, így például jóval könnyebben és gyorsabban építhető, mozgathatók a pályaelemek, az egész áruforgalom, betakarítás nincs annyira kiszolgáltatva az időjárás viszontagságainak. Ezen előnyöknek köszönhetően gombamód szaporodtak a gazdaságokban a keskeny-nyomközű állandó és repülővágányok (ezek még egyszerűbb felépítésűek, nem rendelkeznek alépítménnyel), amelynek egyenes következménye lett a rendszertelen nyomközök, síntípusok, kusza és áttekinthetetlen hálózat kialakulása.

A kisvasúti gőzvontatás az 1900-as évekre tehető, nagyjából egy időpontra a magyar vagon és gépgyártás beindulásával.

Az I. világháború nem gyakorolt jelentősebb visszaesést a fejlődésben, sőt olcsó építése miatt a háború után tovább bővült a hálózat, egészen a trianoni békediktátumig, amikor is a magyarországi vonalak és a hozzájuk tartozó kiaknázandó, nyersanyagban gazdag területek jelentős része idegen kezekbe került. E területek elcsatolása miatt új nyersanyagforrások után kellett nézni, aminek eredménye többek között a Lillafüredi vasút is, ami a Bükk fakitermelésére épült.

A két háború között a kisvasúti közlekedés megjelent a személy-, posta- és élelmiszerszállításban, mivel egyes falvak csak ily módon lehetett megközelíteni.

A második világháború már igen jelentékenyen megváltoztatta a magyar keskenynyomtávú vasúti közlekedés arculatát, ugyanis a pályák és járművek szinte teljesen elpusztultak: a vasúti műtárgyakat a németek, a szovjetek vagy a magyarok megsemmisítették, a síneket és a mozdonyokat pedig eladták ócskavasnak.

Az államosítás során nem állami kézbe került megmaradt vonalaknak nem volt jövőjük, de mint később a történelem igazolni fogja, a másképpen járt vonalak nagy része sem kerülhette el szomorú végzetét.

A 90-es évektől néhány bezárt, elfeledett vonal újra magánkézbe kerülhetett, ez az út talán a kisvasutak jövője lehet, mivel az állami pályákra egyre kevesebb a pénz.

Egy ilyen feltámadásnak a remek példája a Kemence Erdei Múzeumvasút is, mely egy szebb napokat is megélt erdészeti vasút volt valaha, de az 1995-ös esőzések végleg pontot tehettek volna a történet végére, ha néhány önkéntes nem kezdeményezi a vasúti pálya és a kocsik helyreállítását, mely ma is magánvagyonból és lelkes vasútbarátok segítségével zajlik.Úgy gondolom ez egy optimista végkicsengés egy szomorú történet végén, de remélem, hogy a jövőben sok ilyen szép feltámadás lesz majd a magyar kisvasutak hosszú és göröngyös történelmében.

Karap Krisztián