Bezárás [X]

Kultúrgolyó fesztivál - Terény

Nógrád megyében, egy kicsi faluban, Terényben, 2009 májusában adták át az ország első és egyedüli 3 pályás bocsa pályáját. A Goyát és Picassót is megihlető golyós játék, melynek neve bocsa október 9-11-én, a Kultúrgolyó elnevezésű rendezvénnyel kel életre.

Ez a fesztivál is azt bizonyítja, hogy nagyszerű dolgok születhetnek abból, ha nemzetek összefognak, mivel a pályázat, mely a programok költségeit állja szlovák-magyar kapcsolatból született.

A rendezvény ideje alatt bárki megismerkedhet egy golyós szabadidősporttal, a bocsával, mely olyan olasz játék, melyet ma már a világ számos országában előszeretettel játszanak. Hazánk legnagyobb (három sávos) pályája Terényben épült. E sport mellett lehetőség lesz focizni, kosarazni, lyonnaise-zni, métázni és egyéb érdekeses ügyességi játékokat kipróbálni. Például: oszlophajítás, kötélhúzás, gúzskarika dobás, íjászkodás csúzlizás… Mindemellett megkóstolhatják a terényi ételek legjobbjait, majd megtekinthetik a kézműves bemutatókat. A napot színesíti a környék különböző pontjairól érkezett zenekarok, ének csoportok, táncosok fellépése. Szombat esténként hajnalig tartó mulatozást tartunk.

Van még hely, ahol nem múlt el a nyár. Akik szeretnék kihasználni az utolsó napsugarakat, látogassanak el Terénybe és érezzék jól magukat!

Building Partnership
Partnerséget építünk

The content of this webpage does not necessarily represent the official position of the European Union

További információ:
www.husk-cbc.eu & www.hungary-slovakia-cbc.eu
www.bocsa.atw.hu & www.bocsa.sport.hu

Telefon: 06 20 313 6097 - Fáy Dániel
   

A PROJEKT

A pályázati kiírást követően mind a Hazai Projekt Partner, mind a Fő Határontúli Partner, mind pedig Vezető Partner oldalán egymástól függetlenül megfogalmazódott a gondolat, az igény a bocsához, mint kultúrákat átfogó szabadidős sportjátékhoz kötődő közös rendezvénysorozat szervezésére

A 6 eseményből álló rendezvénysorozatnak 3 állomása magyarországon, 3 állomása Szlovákiában kerül megrendezésre.

Partnerek a határnak maguk oldalán esedékes eseményeit maguk rendezik meg, így mind a szlovák, mind a magyar partnerek 3-3 eseményt szerveznek és bonyolítanak le.

Projekt indoklása

A projekt célterülete - a nógrádi, hevesi és a besztercebányai megyék - országaink leghtárányosabb helyzetű régiói közé tartoznak, mind a foglalkoztatottsági adatokat, mind a helyi GDP termelőképességet, mind a különböző infrastrukturális ellátottságot, a hasznosítható tudást, az életminőség fenntartható fejlődését tekintve. Igaz ez a közművelődési területre és a lakossági szabdidősport, mint prevenció és kultúrált szabadidő eltöltési lehetőség területére is. Ezzel szoros összefüggésben a képzett fiatalok elvándorolnak, a hagyományos gazdasági és kulturális értékek pusztulnak, csökken a szülőföld tisztelete, értékeinek ismerete és a hozzá való ragaszkodás, az önbecsülés, a vállalkozói esély, hiányoznak az életszerű együttműködések Kevés a térségben a jelentős turisztikai célpont is. Gazdasági potenciálja csekély, a településeken kevés az olyan prosperáló mikro- és kisvállalkozások, amelyek működésük révén számottevően javíthatnák a térség gazdasági, ezen keresztül a foglalkoztatási helyzetét. A népesség elöregedőben van és fogy. A népesség jelentős százaléka alacsony iskolázottságú, ami a foglalkoztathatóság szempontjából komoly hátrányt jelent. Nógrád megyében a munkanélküliség 18 % körüli, ami magasnak számít Magyarország többi területeihez képest. A térség ugyanakkor rendkívül gazdag természeti értékekben, valmint a néphagyományokban. A rendkívüli adottságokban rejlő turisztikai, idegenforgalmi lehetőségek azonban messza nem kihasználtak.

A megyét aprófalvas települések hálózzák be. Az itt élők mezőgazdasági termelése csekély, a térség jellegzetesen termesztett gyümölcsei a ribizli és a málna, melynek felvásárlói ára egyre kevesebb kilógrammonként. A szüretelése pedig sok embert kíván egyszerre, mert csak néhány nap van rá, hogy pont jó időben leszedjék. Ez pedig a munkaerő mobilitását, akár határon is átnyúló mozgását is igényli. A megye ipara nem jelentős, néhány multinacionális cég van jelen illetve inkább kisebb feldolgozó üzemek jellemzik.

Nógrád megye gyönyörű természeti értékei és az itt lakók hagyományosan megörzőtt kultúrája az, ami a megye erőssége. Ezért a turizmus és ezen belül a falusi turizmus talán az egyetlen, olyan iparág, amely fenntarthatóan és az ökológiai rendszer érintetlenül hagyásával, a maga jelenével és szépségével tudja az idelátogató vendégeket megfogni és a helybélieknek munkát biztosítani. A Kultúrgolyó rendezvénysorozat a palóc kultúra határon átnyúló létezésére és egy csendes, nyugodt, régi hagyományokkal bíró népi játék, a bocsa beépítésével a turisztikai kínálatot tovább bővíti illetve a két különböző éreklődési kört és a területeket is egybevonja, hangsúlyozva a hasonlóságot és rávilágítva az apró specifikumokra.

Felsőtárkány településnek nincsen semmilyen sportlétesítménye a helyi futballpályán és az önkormányzati iskola tornatermén kívül. Azaz a lakossági szabadidősport lehetőségei is erősen behatároltak. Hol vannak ma már a korábban a kis falvak kocsmája mellett mindenütt megtalálható szabadtéri betonos, vagy döngöltföldes tekepályák, ahol a falurosszai 10 fillérért állították a bábukat és mulatott esténként a falu apraja-nagyja?! A település turisztikai szerepe sem túlzottan erős. Kevéssé köthető le a Bükk-fennsík és Eger között átutazó túristák gazdasági potenciálja.

Pedig rendelkezik (még) a település jelentős szállás- és vendéglátó kapacitással a kétcsillagos túristaszállástól a három négycsillagos panzióig, étteremig. De pl. az ifjúsági tábor már bezárt. Lerobbant állapotban van a település régebben hangos rendzvényekről emlegetett majálisozó parkja is, elapadt a forrás, kiszáradt a kicsiny tó is.

Hasonló a helyzet Terényben, a kétnemzetiségű, fele-fele szlovák és magyar, négyszáz lelkes kistelepülésen is. A település szabadtéri sportpályája és kiegészítő épületei is láttak már szebb napokat, kultúrház, vagy egyéb önkormányzati tulajdonú közösségi szabdidős létesítmény nincsen.

Jelenleg létesítés alatt áll a Hazai Projekt Partner, a Terényi Bocsa SE tulajdonában lévő ingatlanon 3 db bocsa pálya és 6 db petanque pálya önerős beruházásban. Az SE a beruházást helyi magánvállalkozói támogatásokból és terítésmentesen nyújtott élőmunka bevonásával valósítja meg.

Településeink fentiekben leírt, hajdan volt ill. létesítendő közösségi tereit kell megtölteni humán tartalommal, kultúrális értékekkel, a környező településekről és a határontúlról érkező testvértelepülési lakosság és szlovákiai sportbarátok csoportjaival.

Nem nagy távolságokról van szó, de az információáramlás jelenleg erősen beszűkült, kifejezetten specifikus. Az egyedi sportkapcsolatokra, tertvértelepülési ill. rokoni kapcsolatokra korlátozódik.

Eleddig nem történt meg a kultúrális, sport és szabadidős értékek, lehetőségek összekapcsolása.

Globális célunk

Célunk hosszútávon ill. tartósan erősíteni az emberek összefogását, a fiatalok helyi identitás és összetartozás érzését, ezáltal hosszabb távon az elvándorlás csökkentése, növelni a lakosság tudásbázisát, erősíteni önkormányzó képességét, a humán erőforrások fejlesztését.

Rövid távon növelni a közösségi aktivitást, erősíteni a térség civil szervezeteinek érdekérvényesítő képességét.

A mentál higiéné javítása, a lakosság élményekhez juttatása, ezáltal életminőségének és egészségi helyzetének, munkaképességének javítása.

Minden idehozott rendezvény, minden itt elköltött túrista forint és cent erősíti az itteni kistelepülések lakosságmegörző képességét, a programok javítják a fiatalok helyben maradását, erősítik munkahely-megtartási képességét, javítják a foglalkoztatási lehetőségeket. Az adott rendezvény időszakában, napjaiban egy-egy kisebb település (pl. Terény) teljes falusi vendéglátó kapacitását kitölti, éves szinten - vonzataival együtt - 10-20%-kal növelheti a szálláshelyek kihasználtságát.

A projekt rendezvényein kívül is már az első évben legalább plusz 3-4 határon átnyúló új, spontán találkozó fog szerveződni, később pedig évente 5-10.

A projekt határon átnyúló hatása

A kultúra, játék és sport összekapcsolásával szélesebb réteget tudunk bevonzzani. Aki már bocsázott nem biztos, hogy kóstolt már hibányt és hallgatott palóc muzsikát, illetve aki rendszeres táncházba járó még nem biztos, hogy próbálta a bocsa játékot.

A rendezvények komplexitása és a különböző érdeklődési területek keveredése adja meg azt az érzetet, hogy a különböző határokat (nem csak földrajzi határokat) átíveljük. Nem az a fontos, hogy szlovák vagy magyar, falusi vagy városi, hanem az, hogy szereti a bocsa játékot és ismeri a palóc kultúrát. Ezt az eszmeiséget is magában hordozza ez a rendezvénysorozat.

Felmérések igazolják, hogy népeink nem túl mobilisak. A csak néhány tízkilóméterre rendezett események ("napi bejárhatóság") mozdíthatják meg egymás felé a falvak népét, vonzzák a határon túlra a szomszédokat.

Új, spontán lakossági kezdeményezések alakulnak. Az új egyesületek felveszik egymással a kapcsolatot és mivel az országos ill. nemzetközi rendszerekhez való kapcsolódás még hosszabb ideig túl költséges lesz számukra, ezért a régióban és a határ másik oldalán működő egyesületekkel közösen építik fel együttműködési rendszereiket.

Készítette: Kiss Attila Csongor • +36-30-539-4454 • info[kukac]kissattilacsongor[pont]com