BLOG

EMLÉKEZTETŐ A Hu-Sk Határon átnyúló kapcsolatok pályázat 2009. augusztus 16-i egyeztető üléséről

A találkozón a HPP képviselői egyeztették a terényi rendezvényeken felállítandó nagyméretű rendezvénysátor felállításának helyét és az ehhez szükséges logisztikai feladatokat. Megállapították, hogy több fa lombkoronáját meg kell ritkítani.

Egyeztették, hogy a nagyobb létszámú sport csapatjátékok közül labdarúgás és röplabda szerepel majd a terényi programokban. Az egyéb egyéni versenyszámok és kulturális események összeállítása után a végleges kiírást mielőbb megküldik a partnereknek.

Egyeztették, hogy a további eseményeken is az első, pénteki napos az értelmi fióogyatékkal élők eseményeit rendezik meg, majd a szombati napon az integrált eseményeket.

A tálálkozó kereti között került sor – az aug. 1-i Lyonnaise Palóc Liga után – az „Egyesített” Bocsa Palóc Liga megalapítására. Jelenlévő képviselők közül négyen ellenjegyezték a Liga megalapításának alapító okiratát.

Megállapodtak abban is, hogy az első hivatalos Palóc Liga „Egyesített” versenyre a Kultúrgolyó IV. rendezvényén Lucenecben kerül sor.

Veronika Obrocnikova elmondta, hogy a következő luceneci rendezvényre mintegy 20 állami gondozott fiatal is előre jelezte részvételét.

A HPP képviselői távozta után VP és P2 képviselői egyeztették a legsürgősebb tennivalókat a 2 utolsó, terényi esemény kapcsán. Ezek pedig a kommunikációs vállalások teljesítései, valamint a fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőségi intézkedések voltak. A feladatok megosztásra kerültek.


EMLÉKEZTETŐ A Hu-Sk Határon átnyúló kapcsolatok pályázat 2009. augusztus 5-i egyeztető üléséről

Erre a találkozóra VP képviselője kérésére került sor egy HPP iratának pótlása ill. átadás-átvétele végett.

Természetesen így VP képviselője utazott Lucenecbe.

Megtárgyalták az időközben felmerült újabb problémákat, kérdéseket.

A legszorítóbb probléma továbbra is finanszírozás.

Váratlan fejleményként merült fel, hogy a projekt kezdő időpontja hivatalosan, pontosabban az elszámolás szempontjából nem az első rendezvény időpontja, hanem az ahhoz kapcsolódó első számla kiállítáásnak időpontja. Így majdnem egy hónnappal kerül előrébb az első harmadéves (4 havi) elszámolási időszak vége is és ezzel az első ’normál’ jelentés benyújtása.

A szerződéskötés további elhúzódása viszont azt is eredményezi, hogy az első ’normál’ 4 havi jelentés benyújtásának esedékessége egybe esik a ’start-up’ jelentés benyújtásának lehetőségével. Így utóbbi értelmét veszíti. Így azonban a korábban jelzett (vállalt) 3 x3 jelentésből már csak 2x3 lesz. Ezzel változni fog a fordítási ezzel pedig az összköltségvetés is.

A VÁTI-val történt személyes egyeztetés során felmerült más, a rendezvényeken közreműködök megbízásával kapcsolatos kérdőjel is. Ezzel kapcsolatban megállapították, hogy körültekintőbben kötik a megbízásokat ill. megállapodásokat.

HPP képviselője felvette az egyeztetés szükségességét a terényi rendezvényeken a rendezvénysátor felállításának műszaki problémáról.

VP képviselője javasolta ezt a helyszínen megvitatni. Ennek időpontjául javasolta aug. 16-át, amikor hivatalos találkozó lesz a VP és a P2 képviselői között.

Partnerek megállapodtak az újabb egyeztető ülés aug. 16-i terényi lebonyolításáról.

Áttekintették a kommunikációs előírásokat is. HPP képviselője, Ján Macko elmondta, hogy már nyomdában van az anyaguk, akiknek továbbították a honlapról letöltött „Visibility Guide”-ot és aszerint fognak elkészülni az újabb anyagok.


EMLÉKEZTETŐ A Hu-Sk Határon átnyúló kapcsolatok pályázat 2009. július 18-i egyeztető üléséről

Partnerek megelégedéssel nyugtázták az eddigi rendezvények lebonyolításának sikerét.

Megnyugodtak a kedélyek a szlovák médiákban beszámolt rendkívüli vihar okán az este folyamán lebontott rendezvénysátor miatt kialakult vitát követően.

HPP átadta a szerződéskötéshez még szükséges 1 db hivatalos iratot.

P2 képviseletében Fáy Dániel Polgármester Úr bejelentette, hogy a korábban megbeszélt időpontok nem alkalmasak a rendezvények lebonyolítására.

Ez egybe esett a HPP igényével, mivel náluk is változtatás esedékes a versenynaptáruk miatt.

Hosszú-hosszú eseménynaptár-egyeztetések után partnerek a következő további ütemezésben állapodtak meg:

  • IV. rendezvény – Lucenec 2009.09.18-20. 3 napos
  • V. rendezvény – Terény 2009.09.25-27. 3 napos
  • VI. rendezvény – Terény 2009.10.9-11. 3 napos

Megállapították, hogy az értelfogyatékkal élők pénteki foglalkoztatása, majd a szombati integrációja nagyon jó tapasztalatokat, eredményeket hozott, ezt így kell folytatni.

Megállapították, hogy az aznap kialakított ún. „egyesített” bocsa versenyszabaályok ezzel a harmadik kísérlettel tökéletesen beváltak és megállapodtak abban, hogy a következő terényi rendezvényen elindítják a szlovák-magyar közös, Palóc „egyesített” bocsa ligát. Ennek alapító okiratának aláírására augusztusban Terényben kerül sor.

VP képviselője tolmácsolta meghívását a HPP-nek és minden szlovákiai lyonnaise sportággal foglalkozó klubnak és versenyzőnek az I. Nyílt Magyar Lyonnaise OB eseményére aug. 1-re Terénybe.

Javasolta ott ugyanakkor közös lyonnaise bajnokság megalapítását Palóc Lyonnaise Liga néven.

A javaslatokat felek előremutatónak, hasznosnak értékelték és megállapodtak abban, hogy a magyarországi partnerek előkészítik ezen ligák hivatalos okmányainak előkészítését.


EMLÉKEZTETŐ A Hu-Sk Határon átnyúló kapcsolatok pályázat 2009. június 22-i egyeztető üléséről

Szrapkó István megköszönte a HPP-nek, hogy a találkozóra átjöttek Budapestre. (a találkozó helyszíne az M3 bevzető menti McDonald’s étterem)

HPP magával hozta a szerződéskötéshez szükséges hivatalos iratokat egy kivételével, amit a következő héten beszereznek és az első szlovákiai rendezvény alkalmával VP-nek átadnak.

HPP beszámolt a trebelovcei és stara halici rendezvények előkészületeiről, a rendezvénysátor beszerzéséről, valamint a magyarországi résztvevők által igénybe vehető szállsáokról.

Megegyeztek abban, hogy az értelmi fogyatékkal élőkneknak pénteki napokon külön fogalalkozásokat, versenyeket rendeznek és a magyarországi fogyatékkal élőknek ingyenes szálláslehetőséget biztosítanak a luceneci otthonban egy éjszakára (péntek), valamint vacsorát. Egyeztették ennek programját és várható létszámait.

A helyi rendezők igényének megfelelően a trebelovcei rendezvény szombati fő eseménye a futball torna lesz. Erre nagyon kérték a VP-t, hogy legalább 2 komplett focicsapatot hozzanak magukkal. Erre – Kecskés Péter korábbi ígéretében bízva – ígéretet is tettek.

Az egyeztetések legfontosabb részével végeztek a partnerek, amikor HPP képviselőjének irattárcát tolvajok eltulajdonították, rendőrséget kellett hívni és ezzel a megbeszélés kellemetlen, ideges légkörben kényszeredett véget ért. A rendőrség a helyszínen felvette a jegyzőkönyvet, azonban a károsultaknak a kerületileg illetékes kapitányságra be kellett menniük.


EMLÉKEZTETŐ A Hu-Sk Határon átnyúló kapcsolatok pályázat 2009. május 2-i egyeztető üléséről

A magyarországi partnerek örömüket fejezték ki, hogy az első, egynapos rendezvényre a partnerek már egy nappal korábban megérkeztek és így zavartalan körülmények között (csak az előkészületek folytak) tudják a megbeszélést a helyszínen megtartani.

Bemutatták az első, felsőtárkányi rendezvény nyomtatott propaganda anyagait és a megjelent sajtóhirdetést és egyéb cikket.

Beszámoltak az első rendezvény előkészületeiről, tapasztalatairól.

Információt cseréltek a magyarországi és a szlovákiai, valamint cseh ajánlatokról a nagyméretű rendezvénysátor beszerzésére.

A magyar ajánlat árban kicsivel magasabb volt, viszont a logisztikai kísérő szolgáltatások végett a Vezetőú Partnernek mégi kedvezőbb. A 2 sátor egyidejű magyarországi megrendelése esetén további 6% kedvezményt adna a gyártó – így már a szlovákiai ajánlatnál is kedvezőbb lenne az ár.

A finanszírozási bizonytalanság, ill. előfinanszírozás miatt azonban a HPP egyelőre a cseh ajánlatot tartja a legkedvezőbbnek a fizetési ütemezés kedvezőbb volta miatt.

Hosszú eseménynaptár-egyeztetések után partnerek a következő ütemezésben állapodtak meg:

  • II. rendezvény – Trebelovce 2009.07.3-5. 3 napos
  • III. rendezvény – Stara Halic 2009.07.17-19. 3 napos
  • IV. rendezvény – Terény 2009.09.12-13. 2 napos
  • V. rendezvény – Lucenec 2009.09.25-27. 3 napos
  • VI. rendezvény – Terény 2009.10.10-11. 2 napos

A 2 júliusi időpontot teljesen lefixálták, az utolsó 3 rendezvény időpontja még változhat, azt Lucenecben újratárgyalják.

Ján Macko elmondta mekkora gondot okoz nekik különösen a rendezvénysátor előfinanszírozása, különösen úgy, hogy még mindig nincsen hivatalos értesítés a pályázat elbírálásáról.

HPP szóba hozta a projekt esetleges 2009-2010. évi továbbfolytatását. Az eddigi eredményes együttműködés nyomán egyetértettek a folytatás szándékában. Amint felkerül a netre az új kiírás áttanulmányozzák és igyekeznek esetleg közös ’hard’ pályázaton is elindulni.


EMLÉKEZTETŐ A Hu-Sk Határon átnyúló kapcsolatok pályázat 2008. november 27-i egyeztető üléséről

A Terényi Bocsa SE képviselője Szrapkó István részt vett a Szakmai Titkárság győri információs napján, konferenciáján és ajánlotta a szlovák oldali hasonló rendezvények látogatását a szlovák partner számára, valamint a közös részvételt a budapesti fórumon.

A BK Lucenec képviselői, együttműködő partnerek a javaslatot elfogadták, ezért került a második egyeztető forduló a nógrádi Terény helyett Budapestre.

A találkozóra eljött a Terényi BSE elnökségi tagja Neuvirth Judit is, aki a projekt menedzsment tagja lett, valamint Fáy Dániel Terény község polgármestere, aki szintén minden lehetséges eszközével támogtja a projekt megvalósítását.

A magyar partner átadta a magyar oldali rendezvények félkész pályázati anyagát.

Tisztázták a finanszírozás arányait, a költségvetések főbb sorait, egyeztették az elképzeléseket, összehangolták az ötleteket. Így egy főbb vonásaiban hasonlatos 6 rendezvényből alló sorozat lebonyolításában állapodtak meg.

Megerősítették a partneri szerepeket és az utolsó 3 hét feladatait.


EMLÉKEZTETŐ A Hu-Sk Határon átnyúló kapcsolatok pályázat 2008. október 25-i első egyeztető üléséről

A Terényi Bocsa SE, mint ötletgazda, a pályázati lehetőség felfedezője és a Magyar Golyósportok Szövetsége 1-1 képviselője felhasználva a 2008. évi Duna-liga eseménysorozat losonci, záró rendezvényét fent megjelölt időpontban találkozott a BK Lucenec vezetőivel, aktivistáival.

Jan Mackó, a BK Lucenec képviselője jelezte, hogy már szerzett információkat a pályázati lehetőségről, de részleteit még nem ismerte meg.

Kovácik Zoltán és Ilonka Nagyová tolmácsolásával kölcsönösen kifjezték szándékukat a pályázaton való közös részvételben.

Elhatározták, hogy az elkövetkező 2 hétben részleteiben megismerik, áttanulmányozzák a pályázati kiírást és annak útmutatóit. Kérdéseik, ötleteik vonatkozásában interneten keresztül tartják a kapcsolatot és személyes egyeztetést tartanak egy hónappal később Terényben.

Megállapodtak abban, hogy szlovák részről Ilonka Nagyová, magyar részről Szrapkó István lesznek a kapcsolattartók.

Készítette: Kiss Attila Csongor • +36-30-539-4454 • info[kukac]kissattilacsongor[pont]com