Mindenes :)
Írta: laycha - Dátum: May 23 2010 13:40:56
Jelenleg 7 dal van már készen!

1. Egy rossz nap
2. Szövetség
3. Tévhitben élsz
4. Édes a méreg
5. Botrány
6. Ámen...á, nem
7.Győzelem


BOTRÁNY:

A botrány (latinos neve: skandalum) olyan cselekmény vagy esemény, amelynek során sérülnek a társadalmi együttélés írott vagy íratlan szabályai, zavar keletkezik a közéletben. A botrány lehet erkölcsi, politikai, sajtó, gazdasági, sport stb.

A botrány okozásának lehetnek társadalmi okai (tiltakozás vélt vagy valós diszkrimináció ellen, egy problémára való figyelemfelkeltés szándéka), de eredhet a megbotránkoztató személy (a botrányhős) egyéniségéből, pszichológiai tulajdonságaiból, vagy nonkonformizmusából is.

A Biblia újszövetségi részében Jézus a következőket mondja: „Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, a ki által a botránkozás esik.” (Máté apostol evangéliuma: 18,7 – Károli Gáspár fordítása) A maga korában Jézus is botrányhősnek számított, keresztre is feszítették.

A történelem során voltak olyan botrányok, amelyeknek negatív szerepe volt a társadalom fejlődése szempontjából (mert például boszorkányüldözés követte őket), de olyanok is, amelyek felhívták a figyelmet egyes problémákra, vagy pozitív társadalmi folyamatokat indítottak be.

Felhasznált irodalom: Wikipedia....

...illetve nem utolsó sorban egy igen jó zenekar! :)