ISTENSEGÍTS HELYNEVEI

 

Falurészek, utcák:

 

  1.

Nagyfalu - főutca

Az első telepesek itt építették meg házaikat, és itt volt a templom is.

  2.

Alszeg

A falu alsó része.

  3.

Felszeg

A falu felső része.

  4.

Első újfalu

Később épült utcarész.

  5.

Hátsó új falu

Temető felőli utcarész.

  6.

Malom útja

A malom felé vezető kis utca.

  7.

Burduzsén

Hegyes és kieső falurész az állomástól kifelé. Itt azok települtek le, akik nem mentek robotmunkába.

  8.

Nagyhídon fejjel

1900 után épült utcarész.

  9.

Vízi utca 1.

(A Szucsáva vizére vezető utcarészek.)

10.

Vízi utca 2.

A Szucsáva vizére vezető utcarészek.

11.

Zsitár kalibán alól

Itt volt a falu alsó vége. 1920 után kezdtek ide házakat építeni.

12.

Liváda

Gyilénnek hívták azt a mezőrészt, és ott volt egy hajladék, s mivel gyümölcsös volt abban a részbe, így oda házakat is építettek, s ott is laktak.

13.

Temető utca.

A temető felé vezető utcarész.

 

 [179]

 

Mezők (dombok, hegyek)

 

1.

Alsó-erdő

Valamikor erdő volt a Wolánsky idejében, és kiirtották, s így lett legelő.

2.

Alsó-mező

A falu déli részén a legelső s a legutolsó mező. Pelesénbe voltak.

3.

Bikarészek

A bikarészt az kapta meg, aki bikát tartott. Itt volt annak a földje is, aki a falu bikáját tartotta.

4.

Cibuj

A Krincsestbe vezető út Cibujon ment keresztül. Volt egy román, akit Cibujnak hívtak, és a legtöbb földje neki valamikor ott volt. S így lett a dűlő neve Cibuj.

 

5.

Cigán kútnál

Az alsó mezőnek a keleti részén a vasút mellett vezető úton, ott kutat ástak. Egy cigán ásta a kutat, és így maradt a Cigánkút dűlőnév.

 

6.

Csere-tető

Veszélyes hegyes rész. Itt lefeküdni, pihenni nem volt tanácsos.
A néphit szerint kincses hely volt, és boszorkányok őrizték.

 

7.

Cserés

Valamikor földeket cseréltek, s így cserésnek maradt a neve.

8.

Csipkés

Rendszerint nagy csipkék termettek ezen a helyen.

9.

Csonka templom

Mezőrész az alsó mezőn a falu közelében délnyugatra a Szucsáva vize felé. Nem szántották ezt a helyet, mert köves. Ezen a helyen a szászok temploma állhatott, amelyet a tatárok pusztítottak el.

10.

Fecskefarok

A Gátis és a vasút közelében van.

11.

Felső-erdő

Legelőrészek az állomástól felfelé. A Susorák patakja választotta ketté.

12.

Alsó-erdő

Legelőrészek az állomástól felfelé. A Susorák patakja választotta ketté.

13.

Friskus

 

14.

Füzes

A Szucsáva mentén  a falu hosszában volt.

15.

Gátisnál

A Szucsáva vize mentén a falu hosszában volt. Régen Gátis volt a bakter, a bakterházban lakott, s így Gátis néven maradt ez a rész.

16.

Gyilén

A keleti rész a falu fölött egészen Gátisig.

17.

Harájic

Dűlő rész túl a nagy úton Csernovic és Krincsest felé.

18.

Kajtár András Gödre

Kajtár Andrásnak voltak ott a földjei a Cibuj felső részén.

19.

Kerek-erdő alja

A cseretető alsó részén levő dűlőrész.

20.

Kert vége

Az a rész, amelyet a vasút leválasztott a házak mögötti földrészből.

21.

Kicsi-erdő

A livádánál ott kezdődtek az oldalföldek.

22.

Ódal

A vasúton túl, menedékes oldalas dűlőrész.

23.

Kicsi hídnál

Gátisnál lejjebb, ott szoktak leginkább hagymát termelni.

24.

Kicsinyíl

 

25.

Kopac-hegy

Az alsó erdőnek volt a legmagasabb csúcsteteje.

26.

Liváda

Gyümölcsös.

27.

Liváda gödre

A Liváda mellett az alsó erdő részén levő mélyedés.

28.

Lunka

A Szucsáva vizével párhuzamosan végig húzódó dűlő rész.

29

Nagynyíl

Kaszáló rész.

30

Nagyrész

 

31

Pelesén

Gyümölcsös a falu felső végén. Az első telepesek szőlőskertje.
A dűlő végén, az út mentén egy kis kápolna áll, melyet a Szőcsök építettek Szent Anna tiszteletére. Itt volt a falu Anna napi búcsújárása,.

 

[180]

 

 

 

32

Porond

Az a rész volt, amit a víz elárasztott.

33.

Serbóc

Románok osztotta föld. 192223-ban kapták meg a nincstelenek. Wolánsky birtoka volt.

34.

Tancsi Keresztfájánál

Tancsi Moldvából idekerült csángó magyar volt. A Liváda közelében keresztfát állított fel. Mivel az erre vezető úton 3-4 ház állt és Tancsi is itt lakott, róla kapta a dűlő a nevét.

35.

Túlsó Pelesén

Közvetlenül a nagyút (az országút) mellett végig nyúló dűlő.

 

Mezei kutak

1.

Győrfi kútja

A Nagynyílba volt és Győrfi Jóska ásatta.

2.

Küpüs-kút

A kert végén volt a Venice patakjánál.

3.

Küpüs-kút

A Kicsinyilaknál volt.

4.

Szabistán Ferenc kútja

Nagynyíli út mellett

5.

Bíró Pista kútja

Alsómezőn

Mind emellett több forrás volt a határban.

 

Patakok, vizek

 

1.

Gella

Kiágazó rész a Szucsáva vizéből a malom és a ványoló részére, de egyben fürdőhely is.

2.

Cibúj pataka

Ott voltak a legjobb iható forrásvizek.

3.

Halastó patakja

A harájicon volt.

4.

Susorák patakja

A felső és az alsó erdőt választotta szét.

5.

Vénice patakja

Wolánsky idejében itt egy nagy pálinka főzde volt, s a főzde pontosan a küpüs-kútnál volt megépítve. A patak vizében mosták tisztára a főzdéhez használt kellékeket.

6.

Taplóca

A falu felső részén kiszáradt iszapos álló vízpocsolya. A Szucsáva áradásakor szokott a víz átömleni bele.

7.

Tengerszem

A Kajtár András gödre és a Cibuj patakja között levő feneketlen tó.

8.

Szucsáva

Folyó, aminek mellékrészeit kenderáztatásra használták. De lóúsztatásra, fűrdőzésre is tiszta vize miatt igen alkalmas volt. Sok hal és rák volt benne. A legtöbb ember, aki szerette a halászatot, itt kereste meg a mindennapi kenyerét.

 

A Szucsáva részei:

Súgó, gyorsan folyó rész.
Álován, álló víz.
Sürülő vagy Gübe. Ide nem lehetett belemenni, mert könnyen bele lehetett fulladni.

[181]

 

A Szucsáva falu közelében levő részén a folyónak egy kétfelé ágazó része volt. Ezt Istensegíts népe Komaszigetnek hívta. Hogy miről kapta e nevet, Lőrinc Imre bácsi ezt így mondta el:

            ,,1917-ben, mikor a forradalom kitört Oroszországban, akkor fegyverszünetet köttek.
A Szucsáva vizin túl magyar katonák vótak, és a Szucsáván innen pedig oroszok. A két víz közi építettek egy hatalmas nagy barákot deszkából, és ott minden nap úgy az oroszok, mind a magyarok zeneszóval találkoztak, beszélgettek, cseréltek. Az oroszoknak vót inkább több élelmiszer, dohány, a magyaroknak pedig vót bicska, borotva. Így ezeket vásárolták egymás között.”