Attack

Támadást rendel el. Támadásra utasítja azokat az egységeket, amelyek még nem támadnak. Ha egy nagy hatótávolságú egység támad egy kisebbet, akkor a nagyobb hatótávolságút kiküldi a kisebb hatótávolságú egység hatótávjából.

Megadás:

BOOL Attack(
    PROFILE *ControlProf,        // Az éppen irányított játékosprofil
    short *Attackables,          // Támadandó egységeket leíró tömb
    short *Attackers,            // Támadó egységeket leíró tömb
    PROFILE **Profiles,          // Összes profil adatai
    UNITDATA **UnitDatas,        // Egységadatok
    short *AnyWay,               // Azon egységek, amit mindenképpen le kell szedni
    float *sx,                   // NULL legyen
    float *sy,                   // NULL legyen
    BOOL CameraLock,             // FALSE legyen
    char WatchedPlayer,          // 0 legyen
    MISSMARK *MM,                // NULL legyen
    RECT resolution              // Akármilyen RECT lehet
);
 

Az Attackables tömbben azoknak az egységtípusoknak a kódjait kell felsorolni, amiket támadunk, az első elemekben tárolt típusú egységeket nagy előszeretettel fogja támadni a gép.

Az Attackers tömbben vannak azoknak az egységeknek a kódjai felsorolva, amelyeket támadásra akarunk felhasználni, az első elemekben tárolt típusú egységeket küldi először támadásba a gép.

Az AnyWay tömbben vannak azoknak egységek típusainak kódjai felsorolva, amiket azon nyomban megtámad, mihelyt meglátja a megtalálja őket, függetlenül attól, hogy támad-e más egységet a gép, vagy sem.

A tömbök elem száma maximum AIARRAYSIZE (100) lehet.

Az tömbökben az üres elemeket a -1 reprezentálja.

A függvény vissza térési értéke TRUE, ha támadásba küldünk legalább egy egységet, különben FALSE.