A Tisza- tó és környéke

 

 

 

Abádszalók nagyközség Szolnok és Tiszafüred között, a Tisza bal partján, a Nagykunság nyugati határán fekszik. Körülbelül 5000 lakosa van.  Az "Abádszalóki Nyár" rendezvénysorozat, kulturális, képzőművészeti, és sportprogramjaival évek óta a lakosság és vendégeink szabadidejének tartalmas eltöltését, kikapcsolódását szolgálja. Több mint 40 vállalkozás, éttermek, büfék, vendégfogadók üdülőházak, camping és csónakkikötő biztosítja vendégeink ellátását. Nevezetes épületeink még a római katolikus templom és a református templom. A Tisza-tó déli területe, az Abádszalóki-öböl, 14 négyzetkilométeres összefüggő vízfelület. A vízi sportok kedvelőinek paradicsoma, hiszen motoros sportok számára is engedélyezett. Vitorlások, szörfözők és jet-skizők hasíthatják a víztükröt. A Tavi csónakázástól eltérő élményeket nyújt a kerékpárral, lóháton vagy gyalogosan a gáton történő kirándulás. Az enyhe lejtésű homokos vízpartot napozók és fürdőzők hada lepi el, kipihenve a környéken vagy távolabb tett kirándulások fáradalmait.

A Tisza-tó horgászparadicsoma a Tisza-folyó duzzasztása következtében létrejött 127 km2-es, szigetekkel, félszigetekkel, holtágakkal rendelkező szép természeti környezetű, gazdag élővilágú víztározó. Az idelátogató, vízzel ismerkedő horgászok elé egy határtalan nyugalmat árasztó, sejtelmes és vadregényes vízi világ tárul. A tározó térre jellemző mozaikosság, a változó vízmélységű és adottságú területek, a duzzasztás időszakában és azon kívül is jó horgászati és fogási lehetőségeket nyújtanak. Szinte minden évszak kínálja a horgászati alkalmakat és horgászatilag kívánatos halfajok zsákmányolási lehetőségét.

A horgászok által ejtett zsákmány összetételéről elmondható, hogy a magyarországi szokásoknak megfelelően a ponty áll az első helyen, megelőzve a süllőt és a csukát, majd a harcsa következik szintén jelentős mennyiséggel. Amurból is szépen fognak a horgászok, annak ellenére, hogy e halfaj már évek óta nem került telepítésre a tározóba a törvényi módosítások következményeként.

 

 Amennyiben a Google-n keresztül érkezett hozzánk, és több információ is érdekli a tóról, horgászatról, strandolásról, nézze tovább oldalunkat : index.htm

 

 

Megközelítés (letöltés)

Horgászengedélyről, érvényességi idő, hely és szabályzat segítségnyújtás céljából tettük fel, mivel a jogszabály nem tudása nem mentesít a büntetőjogi felelősség alól.

Az anyag a http://www.mohosz.hu/tisza_to.html-ról származik.

 

Az engedély érvényes:

 

1. A Kiskörei-duzzasztómű és a 440 fkm között a Tisza és a tározó területére; az Eger-patakra a Borsodivánka és Négyes községeket összekötő közúti hídjáig; a Tisza-tó körüli szivárgó árkokra. Az engedély nem érvényes a Laskó- patakra és szivárgójára. 2. AJászsági- főcsatornán a víztározó töltésében lévő zsilip alatti 20 m hosszú üzemi terület végétől a Kál-Kisköreközötti vasúti hídig; Nagykunsági- főcsatornán a tározó töltésében lévő zsilip alatti 20 m hosszú üzemi terület végétől az abádszalóki vasútállomás közelében lévő Abádszalók és Tiszabura helységek közötti országút hídjáig. 3. A Hortobágyi Nemzeti Park területén - annak igazgatósága által előírt, következő természetvédelmi korlátozásokkal: a.) A Tisza-tó északi, természetvédelmi oltalom alatt álló régiójának határai: a 33-as főközlekedési út Poroszlót Tiszafüreddel összekötő szakaszától a Tisza 440 fkm-ig a folyótól keletre és nyugatra eső védtöltések közötti terület. Ezen területen - a Tisza és a IX-es öblítő csatorna kivételével - tilos a motorcsónakos közlekedés. A kijelölt tilalmi (rezervátum) területen fekvő Kerek-tó, Hordódi- Holt-Tisza, Háromágú vízrészeken egész évben tilos a belépés, ott-tartózkodás, következésképpen a horgászat és a halászat is. A Nyárád-ér, Eger-patak vonala, az 57, 58, 59-es alappontok által meghatározott vonal, illetve a 33-as főút a Tisza és a IX-es öblítő csatorna által határolt területre február 1-tol június 15-ig tilos a belépés, az ott-tartózkodás és a horgászás. A közlekedés június 15-tol csak robbanómotor nélkül hajtott (elektromos vagy evezős) csónakkal engedélyezett. b.) A Tisza-tó déli részén található természetvédelmi oltalom alatt álló terület határai: a Tisza jobb partja, az V-ös öblítő csatorna (Aranyosi-öblítő), valamint egyenes vonal mentén a Kozma-fok, a Balázs-fok és a Kis-Tisza által határolt terület. Ezeken a területeken csak a 4 kW teljesítményt meg nem haladó belső égésű motorral hajtott csónak és kishajó közlekedhet, kivéve a védelem alá került Óhalászi Holt-Tisza, Porong-tava, Ispán-tava, Hód, Gaznyilas és Partos fenék, ahol robbanómotoros csónak használata szintén tilos.

c.) Az a) és b) pontokban meghatározott területek látogatható részein is tilos:

- a sátorozás, a kempingezés, a tűzgyújtás és a növényzetirtás;

- a természetvédelmi oltalom alatt álló állatok szaporodási helyét, illetve a madártelepeket 200 méternél jobban megközelíteni, a védett hínárnövényekből álló hínármezőket (tündérfátyol, tündérrózsa) károsítani, azokon keresztül vízi járművel közlekedni;

- engedély nélkül horgászstéget elhelyezni (az engedély nélkül kihelyezettek elbontását a természetvédelmi hatóság kezdeményezi).

Horgászati előírások:

1. Felnőtt horgász a törvényi előírások szerint egy időben kizárólag csak 2 bottal horgászhat, ennek az előírásnak a megsértése halvédelmi szabálysértés. Ifjúsági és gyermek horgász 1 bottal horgászhat, a gyermek horgász csak egy horgot használhat felszerelésén.

2. Tilalmi idők, méret és naponta kifogható mennyiségre vonatkozóan a következő szabályok érvényesek a 2007. évben:

 

Halfaj  Tilalmi idő Legkisebb kifogható méret

Csuka II.15. - III.30. 40 cm---------Süllő III.1. - IV.30. 30 cm ---------Kősüllő III.1. - V.31. 20 cm -----------Balin III.1. - IV.30. 40 cm -------Kecsege III.1. - V.31. 45 cm -------

Ponty V.2. - VI.15. 30 cm ----------Márna V.2. - VI.15. 40 cm ----------Harcsa 80 cm alatt V.2. - VI.15. 50 cm ------------Amur - 40 cm

 

Felnőtt területi engedély birtokában a méretkorlátozással védett halakból naponta összesen 5 db fogható, egy halfajból azonban legfeljebb 3 db. (Tehát fogható pl. 3 db ponty, 1 db süllő és 1 db csuka, vagy 2 db ponty, 1 db balin, 1 db amur és 1 db harcsa.) Ezen kívül naponta fogható 3 kg kősüllő és 10 kg egyéb, mérettel nem védett halfaj. Ifjúsági engedély birtokában naponta összesen 3 db mérettel védett, egy halfajból legfeljebb 2 db fogható. Ezen kívül fogható 3 kg kősüllő és 10 kg egyéb mérettel nem védett halfaj. A gyermek területi engedéllyel naponta 1 db méretkorlátozással védett hal és 5 kg egyéb hal fogható.

3. Időszakos tilalmak a Tisza-tavon és mellékvizein:

a.) Január 1. és február 28., valamint december 1. és 31. között horgászni csak a naptári napkelte és napnyugta közötti időszakban lehet, az éjszakai horgászat tilos. A téli hónapokban tilos a horgászat a Tisza folyó következő fkm táblák közötti szakaszain: 405-410; 416-420 (kivéve az Aranyosi - szigetet elkerülő eredeti ág); 422-423; 426-428; 432-435.

b.) Január 1. és február 28, valamint december 1. és 31 között a Tisza-tó teljes területén tilos kifogni és megtartani a következő halfajokat: ponty, amur, busa, compó. A harcsa fogása január 1. és március 31., valamint december 1. és 31. között a Tisza-tó teljes területén tilos!

c.) A halállomány ívó területeinek védelme érdekében május 2. és június 15. között tilos a horgászat az Eger-patak befolyásától a Négyes-Borsodivánkaközségeket összekötő közút hídjáig.

4. A vízügyi szervek által meghatározott üzemi területeken horgászni és tartózkodni tilos. Tilos a horgászat a téli kikötő területén, az erőmű felvizén 300 m hosszan, a Nagykunsági-főcsatornán a töltésében lévő zsiliptől a kerítéssel lezárt 20 m-en belüli és a Jászsági- főcsatornán a töltésében lévő zsiliptől számított 20 m-en belüli területen.

5. A gáton a gépjármű- közlekedés engedély köteles. A gátközlekedési engedélyek (napi, heti, éves) a tározó környéki horgászegyesületi irodákban, horgászboltokban és csónakkikötőkben szerezhetők be. Nem érvényesek a II-III. fokú árvízvédelmi készültség esetén. A gáton megállni és parkolni csak a töltéskoronán szabad úgy, hogy az álló jármű mellett egy másik biztonságosan el tudjon haladni.

6. A parti nád-, valamint fűzsávot (biológiai védelem), a partvédő művet megbontani, megrongálni; a partvédő mű mögötti (feltöltött) terület védelmét biztosító növényzetet eltávolítani, irtani, gyéríteni nem szabad. A horgászat befejeztével el kell viszont távolítani az etetés jelölésére és a kikötésre használt karókat és bójákat.

7. 14 éven aluliak partról és csónakból csak felnőtt személy felügyeletével horgászhatnak.

8. A fogási naplóba a méretkorlátozással védett halat a fogást követően azonnal, az egyéb halakat a vízpart elhagyása előtt kell bejegyezni. A naplót a horgász a rajta feltüntetett határidőig a naplót kiadó egyesületnél köteles leadni.

9. A haljelölés a halgazdálkodási munkát segíti. Jelölt halról a jelet akkor szabad levenni, ha az a méretet eléri. Ellenkező esetben a jel számát kérjük feljegyezni és a fogott halat kíméletesen visszaengedni. A leolvasott számot, illetve a levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, súlyát, valamint a horgász nevét és lakcímét tartalmazó feljegyzést kérjük postán a MOHOSZ-nak megküldeni.

10. A szervezett horgászversenyeket - a MOHOSZ Tisza-tavi Kirendeltségre (tel.: 06-59-352-113) történő kötelező bejelentés alapján - elsőbbség illeti meg, ezért a rendezőség által kijelölt helyen a verseny időtartama alatt csak a versenyzők horgászhatnak.

11. Az időszakos állománymentő, állományszabályozó halászati tevékenység területén a halászati idő tartama alatt horgászni és a tevékenységet zavarni tilos.

12. Szemetelni, illetve szemetes helyen horgászni tilos! A horgász köteles a horgászat befejeztével a szemetet magával vinni, vagy a kihelyezett szemétgyűjtő zsákokba helyezni. A szemetes helyen horgászótól a területi engedély bevonható, illetve az illetékes hatóság helyszíni bírságot szabhat ki.

13. A horgászatra vonatkozó szabályok megsértése a hatóságin kívül egyéb eljárást is von maga után. A területi engedélyt már a szabálytalanságot megállapító hivatalos személy, a halőr is elveheti. Halvédelmi szabálysértés esetén a halászati hatósághoz történő továbbítás végett az állami horgászjegyet is visszatarthatja.

14. Az itt nem szabályozott kérdésekben a halászati-horgászati törvény és a Horgászat Országos Szabályai az irányadóak.

 15. A védtöltésen gépjárművel történő közlekedéshez kötelező gátjárási engedélyt váltani !! A hiánya súlyos pénzbírsággal jár. Beszerezhető a horgászboltokban , és a Kiskörei vízlépcsőnél !

 

 

 Abádszalók térképe (letöltés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         A Tisza- tó vizi térképe (letöltés)