Halfajismeret

Az országban fogható halfajok:

                

                

                

                

                

        

 

Védett halaink:

Balin:

Elterjedés, élőhely:
Balin (Aspius aspius)
A balin valamennyi nagyobb folyó, illetve állóvizünkben megtalálható (Duna, Tisza, Körösök, Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó). Nyíltvízi ragadozó hal, zsákmányát a felszín közelében ragadja meg. Folyókban kedveli az erosebb áramlású részeket, koruganyok, kogátak a sodrását, illetve duzzasztómuvek oxigéndús alvizét. Tavakban elsosorban a nyíltvizen tartózkodik, innen rabol a nádtisztásokon bandázó kishalakra. Sokszor csapatokban vadászik, egy nagyobb balincsapat bekerítve ront rá a kishalakra.

Testfelépítés:
Teste
torpedó alakú, áramvonalas. Színe, hátoldalon grafitszürke, oldalán ezüstösen csillogó, hasa fehér. Teste kissé síkos, borét apró pikkelyek fedik. Úszói eroteljesek, nagyok, foleg a farokúszó amely e vízben a gyors haladást teszi lehetové színük palaszürke. A hátúszója nagy elso sugara kemény, ha a balin a felszín közelében úszik gyakran kilátszik a hátúszó hegye a vízbol, mintegy barázdát húzva. Innen lehet tudni, hogy a balin a felszín közelében vadászik. Feje nagy, szájnyílása csúcsba nyíló, mélyen bevágott, alsó ajka kampósan végzodik. Mivel fogai nincsenek áldozatát egyetlen szippantással nyeli el, sot elofordul, hogy a balin az orrával kiüti a vízbol a kishalat, s mikor az bódultan visszaesik akkor kapja el. Érzékszervei rendkívül fejlettek, oldalvonala kitunoen érzékeli a vízben a rezgéseket, szeme nagy szemgyuruje citromsárga.

Szaporodás:
Március-április
hónapba ívik, az ívást heves balintánc elozi meg. Ikráit a part menti növényzetre rakja.

Táplálkozás: Az ikrából kikelt ivadék az elso napokban planktonikus szervezeteket fogyaszt, késobb áttér az alsórendo rákokra (Diatoma, Gammarus pulex, Daphnia). Ezután foleg vízre pottyanó rovarok és kisebb halivadékok szerepelnek étlapján, csak késobb tér át a ragadozó életmódra. A kifejlett példányok ragadozó mivoltjuk ellenére szívesen fogyasztják a vízi rovarokat is, foleg tiszavirágzáskor figyelhetünk meg nagy balincsapatokat, amint a víz felett repülo kérészt kapkodják.

Amúr:

Elterjedés, élohely:
Amur
(Ctenopharyngodon idella)
Az amur oshazája Kína, de elofordul Oroszország keleti részén fekvo melegebb vízu folyóiban, tavaiban. Az 1970-es évek elején Magyarországon a szakemberek kezdtek gondolkodni, hogy kellene egy olyan halfaj aminek fo táplálékát képzi a vizeinkben olyannyira elszaporodott vízinövényzet, az elso példányok 1973-ban érkeztek meg hazánkba. Kedveli a lassú folyású csendesebb szakaszokat, és a mély vizet. Magyarország folyóiban és nagyobb állóvizeiben egyaránt elofordul (Tisza, Duna, Ráckevei-Duna /innen került ki az országos csúcs 40,05 kg/, Alcsi-Holt Tisza, Fadd-Dombori holtág, Atkai-holtág, Tisza-tó, Hortobágy-Berettyó csatorna, Kiskunsági csatorna, valamint sok intenzív víz. Kedveli a hínáros növénnyel erosen benott vízterületeket.

Testfelépítés:
Az
amur hengeres testu, felülrol kissé lapított alakú hal, jellegzetesen torpedóalakú. Kültakarója kissé síkos, nem nyálkás, testét nagy méretu ezüstös színu pikkelyek fedik (a Bajkál-tó környékén élo amurok színe feketés árnyalatú ezért ott fekete amurnak nevezik). Feje nagy vaskos, szája csúcsba nyíló, szájszéle eros, izmos. Szeme nagy a fej elülso részén helyezkedik el. Úszói palaszürke árnyalatúak, hátúszójának elso sugara kemény, a többi lágy úszósugár. Farokúszója eroteljes, középen hasított.

Szaporodás, egyedfejlodés:
Az
ívás május, június hónapban történik, 20 celsius fokos feletti vízhomérséklett mellett, ívás után az ikra lebeg, és felúszik a felsobb, melegebb vízrétegbe. Gyakran eloforful, hogy összeívik a ponytfélék családjába tartozó más halfajokkal, így elofordul, hogy amurhoz hasonló hibridek jönnek létre. A kikelo ivadék az elso idoszakban planktonikus élolényeket fogyaszt csak késobb tér át a növények fogyasztására.Növekedése megfelelo minoségu és mennyiségu táplálék mellet igen gyorsnak mondható, irodalmi adatok szerint 120cm testhosszúságot és akár 50 kg-os testsúlyt is elérhet.

Táplálkozás:
Az
amur elsosorban növényi táplálékot fogyaszt, 1973-ban ebbol az okból kifolyólag telepítették magyarország tavaiba, folyóiba. Étlapján megtalálható, friss növényi hajtások, eloszeretettel fogyasztja a zöldalgát, a nád hajtásait. helytelenül telepítve károkat is okozhat, mivel elszaporodott állomány képes kiírtani egy vízterület teljes vízinövény faunáját (Solti büdös tó).

Compó:

Származás, elterjedés, élettér:
Compó
(Tinca tinca)
Elterjedése Európában Nagy Britanniától egészen Oroszországig teheto, jelentos állományai élnek Írország melegebb vizeiben. Egyaránt megél kisebb és nagyobb tavakban, folyókban, mocsarakban lápokban is elofordul, a kárász mellékhalaként fordul elo. Oxigénigénye csekély. Kedveli az iszapos aljzatú lassú folyású vízszakaszokat. Dús növényzet között érzi biztonságban magát. Hazánkban a patakokat és a táplálékban szegény tározókat kivéve minden folyó és állóvizünkben megtalálható. Németországben a pontyos tógazdaságokban tenyésztett hal, néhol többre becsülik húsát a pontyénál.

Testfelépítés:
Zömök
testu vaskos hal, testszíne jellegzetesen palackzöld, oldala ezüstös zöldes, hasa piszkosfehér, de gyakori az egészen aranysárga színu compó is. Úszói lágy sugarúak eroteljesek lekerekítettek. Kültakarója rendkívül síkos nyálkás (régen a nép doktorhalnak nevezte, azzal magyarázva, hogy a beteg halak a compók testéhez dörzsölve magukat gyógyulnak meg), pikkelyei aprók erosen borbenottek. Érzékszervei közül az ízérzékelése a legkifinomultabb, látása apró szemei miatt gyengébb, szag és ízérzékelését segíti a szájszögletében található 1 pár apró bajússzál.

Szaporodás, egyedfejlodés:
Ívása
május-június hónapban történik, amennyiben az idojárás kedvezotlen akár hetekkel is elhúzódhat, ilyenkor általában a beérett ikra gond nélkül felszívódik a hal testében, elenyészo esetben következik csak be tömeges halpusztulás. Ikráit a felmelegedo sekély vízben lévo növényekre rakja. a kikelt lárvák a szikzacskó felszívódásáig a növényszálakon függenek, utánna elindulnak élelemért. Az elso idoszakokban mivel igen kicsik, csak planktonikus szervezeteket, illetve algákat fogyasztanak. növekedése táplálékban gazdag vizekben is lassúnak mondható 50 cm-es testhosszúságot és 2,5-3 kg-os testsúlyt érhet el.

Táplálkozás:
A
compó apróállatevo, de eloszeretettel fogyasztja a növények zsenge hajtásait és a vízben élo algákat, moszatféléket. Fogyasztja a férgeket, kagylókat csigákat, kedvenc tápláléka az iszapos részeken eloforduló szúnyoglárva ami természetesen a legjobb csali, ha horgászunk rá.

Fekete sügér:

Elterjedés, élohely:
Fekete
sügér (Micropterus salmoides)
Észak-Amerikából került magyarországra. Foként tógazdaságokban, illetve elvétve, kavicsos-homokos természertes vizekben található. Természetes vizeinkben csak elvétve fordul elo, elszaporítása esetén tavaink fo horgászhala lehetne. Rendkívüli szemfülessége, gyorsasága miatt a tengerentúlon közkedvelt horgászhal.

Testfelépítés:
Teste
oldalról lapított, feje és szája nagy méretu. Szájában apró fogak találhatók, a száj felso állású és a szeglete túlér a szem hátsó vonalán. Pikkelyei aprók erosen borbenottek. A hal színe barnászöldes, hosszanti néhol szaggatott sávokkal. Úszói fejlettek, farokúszója eroteljes, a hátúszó elso tésze kemény tüskés sugarú, a hátsó lágy. A kifejlett példányok olajzöldek, nagy, meroleges, barnás foltokkal, hasa felé világosodik.

Szaporodás, egyedfejlodés:
Márciustól-júliusig
ívik, természetes körülmények között, a tejes által készített, kavicsos helyen kitúrt fészekbe. Növekedése magyaroszágon nem mondható gyorsnak, maximálisan 2kg-os testsúlyt érhet el.

Táplálkozás:
Elsosorban apróállatevo, de a halivadékot is ragadozza, étlapján szerepel még, apró emlosök (egér,pocok), vízi kétéltuek (békák, goték), férgek, rovarlárvák.

Kárász, ezüstkárász:

Elterjedés, élohely:
Kárász (Carassius carassius)
A kárász Európa minden folyó illetve álló édesvizében elofordul, kivéve a hideg vízu mély tavakat sebes folyású patakokat. Oxigénigénye csekély, így mocsarakban lápokban is elofordul. Tavakban a gyorsan felmelegedo partmenti vizekben tanyázik eloszeretettel, nádtisztások szélén, hínarasokban találja meg igazán kedvezo életfeltételeit. Csak a télvíz idején húzódik a mélyebb vizekbe, a nyugalmi idoszak idején.

Testfelépítés:
A
kárász magas testu, oldalról kissé lapított hal. Két faja él magyarországon, az ezüstkárász és a széles kárász. A megkülönböztetésük nem okoz nagyobb gondot, mivel a széles kárász magasabb hátú és a faroktájékon egy sötét folt található. Feje kicsi, szája csúcsba nyíló. Testszíne hátoldalon sötétbarna, oldalán az aranysárgától az ezüstszürkéig minden színben elofordul (aranykárász), hasa piszkosszürke. Pikkelyei aprók, kissé borbenottek. Úszói világosszürkék, hátúszójának elso sugara, kemény fogazott, ún. bognártüske.

Szaporodás, egyedfejlodés:
Ívása
május-június hónapban kezdodik, szakaszosan folyik. A kárászok között kevés a hím ivarú (tejes), így gyakran elofordul, hogy a pontyfélék családjába tarozó halakkal összeívik, gy létrejöhetnek hibrid egyedek. Növekedése lassú, még táplálékban gazdag vizekben is, sot ahol az állomány suru, csököttek maradnak a halak, nem nonek meg 10-20 cm-nél nagyobbra.

Táplálkozás:
Az
ikrából kikelo lárva az elso idoszakban planktonikus szervezeteket fogyaszt, kandicsrákot, vízibolhát, kerekesférget. Késobb áttér az apró növényi és álllati szervezetek fogyasztására, fiatal növényi hajtásoktó kezdve férgek, csigák, kagylókig minden szerepel étlapján. A pontynak táplálékkonkurense ezért állományának nagymértéku elszaporodása miatt kárt tehet a többi nemeshal állományban, gyérítését ragadozóhal betelepítéssel oldják meg.

Dévérkeszeg:

A dévérkeszeg teste oldalról lapított magas, a fiatalabb példányok világosabbak (pikkelyeik ezüstösek), az öregebbek sárgásbrozosak. Herman Ottó a nagy polihisztor a "keszegjellem legtörzsökösebb alakjaként" jellemezte.Kedveli a lassabb folyású folyókat, nagyobb tavakat, holtágakat (Dunában, Tiszában, Körösökben, állóvizek közül a Balatonban a Velencei-tóban, a Tisza-tóban nagy állományban élnek). Szinttáj is van róla elnevezve az ún. dévér-szinttáj. Ormányszeruen elorenyújtható szájával az iszapban keresi táplálékát, csigákat kisebb kagylókat, árvaszúnyoglárvát, amely a legsikeresebb csalija is. Mint szájállása is elárulja élelmét elsosorban a fenéken keresi, de állóvizekben gyakran található vízközt is, ritkán feljön a felszínre is foleg a hajnali órákban.
Íz- és szagérzékelése fejlett, messzirol megérzi az etetoanyag szagát, kedveli az édes ízueket, de foleg tavasszal eredményesek lehetünk ha a natúr etetoanyaghoz sok sót keverünk.
Májusban-júniusban ívik a part menti növényzet sekély részén, sokszor a halak háta is kilátszika vízbol, ilyenkor prédául szolgálhatnak a nagyobb példányok a vízimadaraknak, víziemlosöknek. Sok helyütt horgászati tilalmat rendelnek el ebben az idoben, néhol megtiltják a vízparton való tartózkodást. Sot egy idoben Svédországban még a harangozás is tilos volt a vizek közelében fekvo templomokban, hogy az ívást ne zavarják.Növekedése táplálékban gazdag vizekben gyors testhosszúsága elérheti a 40-50 centimétert és testtömege a 4-5 kilogrammot.

Karikakeszeg:

Leginkább dévérkeszegre emlékeztet alakja, de ha jobban szemügyre vesszük szembetunik a különbség, a dévérkeszeggel ellentétben a páros úszóinak töve vöröses, hátvonala a tarkón nyergesen hajlik.
A csenes homokos, agyagos feneku vizeket kedveli, sokszor a dévérkeszeg mellett is elofordul, az iszapos részeket kerüli.
Ívása május-június hónapra teheto, íváskor úszóival élénken csapkod, fürdik akárcsak a ponty.

Bagolykeszeg:

Nagyobb folyóink és tavaink hala dévérezés közben akadhat horogra. Pikkelyei ezüstösen csillogók, nagyobbak mint a dévérkeszegnek, teste elnyújtottabb. Szájára boruló tompa orra alapján lehet a legkönnyebben megkülönböztetni a többi keszegfélétol.
Táplálékát elsosorban az aljzatró csipegeti, szájállása utal erre.
Ívása tavasszal kezdodik elhúzódhat a nyár elejéig.

Laposkeszeg:

A dévérkeszegnél laposabb hátú, elnyújtott testu hal, pikkelyei ezüstösen csillogók. Szája középállású ebbol ítélve a táplálékát a vízközt szerzi meg. Farok alatti úszója feltunoen hosszú alapú. Tartózkodási helyei nagyobb folyóink mély vize kedveli a kicsit élénkebb folyású szakaszokat, Tiszában elég szép állománya él. Húsa nagyon szálkás, így csak ritkán kerül a halpiacra nagy tömegben.
Növekedése lassú maximális mérete 20-30 centiméter és 0,30-050 kilogramm.

Szilvaorrú keszeg:

A nevét onnan kapta, mivel orra kékes és gömbölyded akár a szilva, kissé túlnyúlik a szájon. Hengeres testu ezüstös pikkelyu hal, farokalatti úszója rövidebb mint a dévérkeszegé. Nagyobb folyóinkban foleg a Dunában és a Tiszában él, többnyire a talaj közelében él. Táplálékát így rovarlárvák, csigák, férgek képezik. Ívása május-június hónapra teheto, ikráját növényekre bocsátja, egy nosténytol akár 50-100 000 ikra is származhat.
Növekedése lassúnak mondható leggyakoribb a tenyérnyi méretu példány, maximálisan 25-30 centiméteresre 0,20-0,40 kilogramosra no meg.
A Vaskapu megépítése elott példányai elvándoroltak egészen a tengerig. Húsa nagyon szálkás.

Bodorka:

Ezüstös testu kissé magas hátú hal, pikkelyei a hátoldalon zöldesfeketék. Úszói vörhenyes színuek, szeme búzaszínú (ezért nevezik búzakeszegnek). Hasvonala göbölyded lekerekített.
Igénytelen hal, egyaránt jóérzi magát kisebb folyókban, csatornákban, tavakban, tározókban. Mindenütt nagy mennyiségben megtalálható, az európai vizek legnagyobb számban eloforduló halfaja.
Kerüli a hideg, gyors folyású vizeket, inkább a melegebb álló, vagy lassúb folyású részeket kedveli. Homokos kavicsos aljzatú holtágakban keressük, kerüli az iszapos részeket.
Nagyobb folyókon a tavaszi áradáskor kihúzódik az árterekre, bejut a holtágakba és bent is marad. Az áradó folyó zavaros vizében elindul a legközelebbi csatornabefolyóig a folyással felfelé.Egyike a hideg vízben, sot jég alól is fogható halfajainknak.
Ívása április elejére teheto.Rendkívül szapora, 80-10 000 ikrát is lerak.
A víz alatti növényzet között ritkán találjuk meg a bodorkát, inkább a tisztás részeket kedveli. A másodnyarasnál idosebb bodorka a mély, nyílt vizet kedveli, mély nádasokat, hínarasok meder feloli részét.
Táplálkozását tekintve mindenevo, étlapján egyaránt szerepelnek rovarlárvák, apró rákfélék, növényi hajtások, hínárfélék, zöldmoszatok.
Növekedése táplálékban gazda vizekben gyorsnak mondható, az átlagpéldányok 10-20 centiméteresek, ritkábban elofordulhatnak 1 kilogrammos példányok is.

Vörösszárnyú keszeg:

Teste széles háta kissé magas, kecsesnek mondható. Háta olajzöld. Pikkelyei nagyok, színezete foleg az idosebb példányoknál aranyló, pikkelyei nem nyálkásak. Úszói vérvörösek. Szeme narancssárga felso része vörös. Szája felso állálsú ami a felszíni táplálkozásáról árulkodik.
tartózkodási helyei nagyobb folyóöblök, holtágak, mesterséges és természetes tavak (igen szép állománya él a Balatonban és a Velencei-tóban). Csapatosan él, nagy kiterjedésu nádasokban, hínarasokban találja meg kedvezo életfeltételeit. A compó és a kárász társhala. A felszíntol kb. 15 centiméterre mozog, a bodorkával ellentétben a vörösszárnyú nem szereti az árnyékot.
Természetes táplálékai, vízi növények hajtásai, zöldmoszatok, férgek, rovarlárvák, vízfelszínre hullott rovarok.

Jászkeszeg:

Kissé magas hátú, oldalról lapított, testalkata miatt a vaskosabb pontyfélékhez tartozik. Szája középállású, csúcsba nyíló. Háta szürkésfekete, zöldessárga csillogással, oldala aranysárga. Szemgyuruje citromsárga. Hátúszója palaszürke, a többi úszója pirosas színbe játszó.Folyó és nagyobb állóvízünken egyaránt megtalálható. Foleg a fenék közelében tartózkodik de szívesen feljön a felszín közelébe a vízre hullott rovarokra vadászni.
Elterjedési területe Európa középso, illetve keleti felére teheto, elofordul Ororszországban és Skandinávia déli vizeiben.
Többnyire csoportos, folyóvízi hal, de elofordul élohelyével összekötött holtágakban is. A vízszennyezést jól turi, ezért fordul elo nagy számban a Dunában Budapest alatt.
Növekedését a Dunán vizsgálták, miszerint az 1. évben 6-8 cm-es, a 2. évben 10-20 cm-es, az 5. életév végére elérheti a 26-35 cm-t és a 350-900 g testtömeget. Táplálékban gazdag vizekben növekedése értelemszeruen gyorsabb. Táplálkozását tekintve a jász mindenevonek mondható. Fogyasztja a vízinövények hajtásait, az aljzatról az algalepedéket, planktonikus élolényeket, férgeket, rovarlárvákat, felszínre hulló bogarakat, foleg nagyobb példányai a halivadékot is ragadozza. Ivarérettségét élete 3-5. évében éri el, ívóhelyét csoportosan keresi fel áprilistól júniusig, kb. 60-150 000 ikrát rak le. Az ikra erosen tapadó, fenékre vízinövényekre ragad. Az embrió 10-20 nap alatt kel ki, de ez kedvezotlen idojárási viszonyok miatt elhúzódhat.

Paduc:

Teste nyújtott izmos, kissé hengerded alakú. Törzse nyúlánk, vaskos, hátvonala kissé domború. Színezete a hátoldalon sötétzöld-barnászöld, oldalai fokozatosan világosodnak, pikkelyei ezüstösen csillogók. Hátúszója kékesszürkés, a többi úszója vöröses árnyalatú, farokúszója szürke szegélyu. Szája jellegzetesen alsó állású. Mindkét ajka eros, porcos felépítésu, egyenes vonalú (ezért hívják népiesen vésettajkú paducnak). Szájmérete testméretéhez igen kicsi. Orra kékesszederjes árnyalatú, ajkai rózsaszínuek. Látása, szaglása fejlett.
Leginkább a gyors folyású kavicsos, homokos medro nem túl mély vízrészeket kedveli. Tavasszal csapatokba verodve tartózkodik a korézsukök, sóderzátonyok lankásabb esésein. Nyár végén, osz elején a sebes és a lassú folyás határán lehet megtalálni, míg osz végén és télen behúzódik a folyó mélyebb részeire.
A paduc egyaránt elfogyasztja az apró állati eredetu táplálékot, valamint a köveken megtelepedett algabevonatot, amit oldalra fordulva csipkedi le. Télen is táplálkozik.
Április végén májusban nagy csapatokba gyulve ívik, rendszerint kisebb mellékfolyókba húzódik fel.

Küsz:

Nyújtott testu hal, úszói eroteljesek, háta sötét olajzöld, oladala ezüstösen csillogó. Pikkelyei nagyok és ezüstös csillogásúak, guanidint tartalmaznak, amit régebben a körömlakk gyártásnál használtak alapanyagként. szája felsoállású. Szemgyuruje hamvassárga színu.
Majdnem minden folyó és állóvizünkben megtalálható, szeret a nyílt vízen a felszín közelében tartózkodni, különösen kedveli az oxigéndús zuhogók alatti vizeket.
Táplálkozását tekintve mindenevo, hiszen egyaránt fogyaszt növényi és állati eredetu táplálékot. Szívesen legeli a kövekre tapadt algabevonatot.
Május június hónapban ívik, rendszerint a partmenti növényzetre, a Balatonon sokszor a fürdozok között csapkodva rakják le ikráikat a partmenti köveken megtapadt algabevonatra. Igen gyakran elofordul, hogy egy nagyobb vihar után ikrák százezrei pusztulnak el, a kövekrol a partra sodródva. Növekedése lassú, kifejlett példányok testhosszúsága elérheti a 15-20 cm-t.
Sokhelyen szívesen fogyasztják kemény húsát, foleg ruszlit készítenek belole.

Ponty:

Származás, elterjedés, élettér:
Ponty (Cyprinus carpio)
A ponty származását tekinve heves viták dúlnak.Thienemann nézetei szerint Kína, Japán, Közép- és Kis Ázsia egészen a Fekete-tengerig nyúló térségeinek vizei képezik a ponty eredeti hazáját.Európai elterjedésérol semmit sem lehet bizonyossággal állítani.
A görögök és a rómaiak már ismerték és tavakban tenyésztették, felismerve értékes húsát. A középkorban szerzetesek nevelték, nagyra becsült böjti étel volt.Honos Spanyolország, Franciaország (a világrekord 37 kg-os példány is innen származik), Olaszország, Portugália, Svájc, Hollandia, Bulgária, Oroszország, Törökország, Románia, Magyarország számos vizében. Európa majdnem minden édesvizében megtalálható az északi szélesség 60. fokáig. Nem található viszont Finnországban, Skandinávia északi részén és Kelet-Szibériában. Gazdag állomány él viszont a Fekete- tengerben, Kaszpi-tengerben, Aral-tóban.Jó fogási eredménnyel kecsegtet a Duna-delta, Magyarországon a Balaton, a Tisza, Körösök, Dráva, Száva.
A ponty édesvízi hal, brakkvízben (kevert víz) is elofordul, de csak az alacsony sótartalmat viseli el. Fokozottan érvényes ez az ivadékra, amely 7 ezreléket maghaladó sótartalom esetén elpusztul, az idosebb példányok legfeljebb 12 ezrelékes sótartalmat képesek elviselni.Steffens feljegyzése szerint a Salton-tóban (Dél-Kalifornia) a ponyt 18,6 ezrelékes sótartalom mellett is megél.
A dús növényzet viszont fontos a számára, nemcsak rejtekhelyet jelent a halnak, hanem táplálékot és ívóhelyet is.
A víz oxigéntartalmával kapcsolatos igénye szerény, a pnty az oxigént különösen hatékonyan hasznosítja. Oxigénszükséglete no a víz homérséklet emelkedésével, mivel ilyenkor többet mozog, illetve több táplálékot vesz fel. Amennyiben a víz oxigéntartalma lecsökken a ponty másodlagos levegofelvételhez folyamodik, a vízfelszínen levegot szippant (pipál), sot egyes esetekben borön keresztül is tudja az oxigént hasznosítani.

Szaporodás, egyedfejlodés:
Ideális
esetben, vagyis 18-20 fokos vízhomérsékletnél és kedvezo ívóhelyek meglétekor az ivarérett halak májusban és júniusban ívnak, bár az ívás elhúzódhat július közepéig is (kedvezotlen vízhomérséklet). Az ívás természetes vizekben szakaszos, vagyis akár napokig, vagy hetekig is eltarthat.Hidegfront betörés hatására az ívási folyamat megszakad, az ikrásokban képzodött ikra visszafejlodik, és a hal szervezetében komolyabb károsodás nélkül felszívódik.
Egyes számítások szerint a ponty kedvezo esetekben testsúlykilógrammonkét 100 000-200 000 ikrát rak, egyes igen súlyos nostények több mint 1 millió ikrát képesek kibocsátani.
A megtermékenyített peték a fenékre süllyednek. Üvegtiszták és enyhén sárgás színuek, átmérojök 1,5 és 2 miliméter között mozog. A lárvák a vízhomérséklettol függoen 38 nap múlva bújna ki az ikraburokból, 4-5,5 miliméter hosszúak, a has alatt világossárga szikzacskó található, mely biztosítja elso nyolc napi élelmüket.A lárvák még úszni nem tudnak fejjel elore lesüllyednek a fenékre, itt ragasztómirigyükkel megtapadnak a fenéken. Egy nap után úszni kezdenek elso úszásuk folyamán a vízfelszínre igyekeznek, hogy levegot szippantva megtöltsék úszóhólyagjukat.Gyakran több napig is eltart míg feltöltik az úszóhólyagot levegovel.

Táplálkozás:
A
pontyivadék az elso idoben apró állati és növényi szervezetekbol él. Kerekesférget, vízibolhát, kandicsrákot, víziászkát, kérészeket, és mindenféle lárvát fogyaszt, különösen kedveli az iszapos részeken meghúzódó árvaszúnyoglárvát. A ponty növényi táplálékot is felvesz, elsosorban algákat, de fogyasztja a friss növényi hajtásokat is. Nevezhetjük a pontyot mindenevonek. A nagyobb pontyok esetenként a kisebb halakat is bekapják, de a ponty ettol még nem ragadozó. Étlapján megtalálható mindenféle féreg, csiga, kagyló, pióca, szitakötolárva, tehát minden ami az iszapban rejtozködik.
A táplálékot a ponty a harmonikaszeruen elorenyúló szájával veszi fel, majd garatfogaival felaprítja. Gyomra nincs, a táplálék közvetlenül a hosszú béltraktusba kerül.
A táplálékfelvétel igen intenzív 20 Celsius-fok feletti homérsékletu vízben, viszont még az 5 fokos vízben is táplálkozik (ezt igazolják a léki pontyhorgászok fogásai is). A tartós koplalást a ponyt hiteles vizsgálatokkal alátámasztva kb. 600 napig viseli el.

Növekedés, életkor::
Jó feltételek mellett igen gyorsan növekszik a ponty. Háromnyaras korára tógazdaságokban elérheti a 35-45 centiméteres hosszúságot és az 1-2 kilogrammos súlyt. Érdekes összehasonlítást lehet felállítani az egymás mellett eloforduló vadponyt és tenyészponty között. Egyes évjáratokban a vadpntyok mindig kisebbek voltak mint a tenyészponytok.
A ponty lehetséges életkoráról régebben fantasztikus elképzelések uralkodtak. Ma már a pikkelyminták vizsgálatával egészen pontosan meg tudják állapítani a ponty életkorát. Például egy 20 kilogrammos ponty életkora bizonyíthatóan 12 év volt. Ugyanakkor egy svéd rekordhal amely 19,30 kilós volt életkora viszont 30 év volt. Maximális életkor a pontyoknál kb. 35-40 évre teheto, de elofordulhatnak szélsoséges esetek is.

Pisztráng:

Elterjedés, élohely:
Sebes
pisztráng (Salmo trutta)
Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss)
Hideg vízu pastakokban, alpesi tavakban találja meg igazán életfeltételeit, kedveli az oxigéndús sebes folyású patakokat. Európában és Amerikában oshonos, számos rokona él még földünk vizeiben. Magyarországon csak a sebespisztráng oshonos, a szivárványos pisztrángnak telepített állományai vannak. Hazánkban az Északi középhegység, a Bakony és az Alpokalja tavai, patakjai jelentik fo elofordulási helyét. A 90-es években a Dunántúlon lévo Viszló patak pisztrángállománya országoshíru volt, csak mivel a bauxitbányászatot leállították, a bányászathoz szivattyúzott karsztvíz is elapadt, ami tulajdonképpen táplálta a Viszló patakot. Szilvásváradon tenyészet tartja fenn a hazai állományt, szökött pisztrángok vannak a Szinva, Bódva, és a Bán-patakban. Az utóbbi idoben felkapott kirándulóhely lett a Pinka patak és környéke, mivel számos halfaj mellett pisztrángozni is lehet.

Testfelépítése:
Teste
torpedó alakú, kissé nyúlánk. Borét apró borbenott pikkelyek fedik. A színezete a két pisztrángnak eltéro. A sebes pisztráng testét fehérudvarú, piros és fekete pettyek tarkítják. A szivárványos pisztrángnál a pettyek udvarnélküliek aprók és feketék. Mindkétpisztrángfajra jellemzo a hát és a farokúszó között ún. zsírúszó helyzkedik el ami a lazacfélék családjába tartozó halakra jelemzo. Úszói fejlettek erosek, különösen farokúszója, amely borszeru, mert a köves kavicsos meder hamar tönkremenne. Érzékszervei kitunok, különösen látása és a mozgásérzékelése. Szája mélyen hasított, az idosebb példányok alsó ajka kampósan túlnyúlik a felson, szájában apró fogak találhatók.

Szaporodása, egyedfejlodése:
A
sebes pisztráng ívási ideje október-január, a szivárványos pisztrángé február-április hóhapokra esik. Ikráit gondosan megtisztított gödrökbe rakja, amelyek néhány nap múlva kelnek ki. A fiatal ivadék elso napokban apró planktonikus élolényeket fogyaszt. Növekedése táplálékban gazdag vizekben gyorsnak mondható.

Táplálkozása:
A
fiatal pisztráng apróállatevo, rovarlárvákat, repülo rovarokat, férgeket, csigákat fogyaszt. Csak késobb tér át a ragadozó életmódra, de még ekkor is eloszeretettel kapdossa az apróbb rovarokat is. Táplálékhalai között elsosorban az élohelyén eloforduló fajokat kell megemlíteni, fürge cselle, nyúldomolykó, nem kíméli saját fajtársait sem.

Angolna:

Testi felépítése:
Angolna
(Anguilla anguilla)
Az angolna oldalról illetve felülrol lapított, alakja nyílszeru, orsó alakú, kígyószeru. A fej felülrol enyhén lapított, a száj felé elkeskenyedoen kúpos, a nyakrész közvetlenül kapcsolódik a törzshöz. A fej alakja szerint két típust különböztetünk meg: a hegyes fejut, illetve a tompa fejut. Táplálkozásban is különböznek egymástól, a hegyesfeju inkább apróállatevo, míg a tompafeju ragadozó életmódot folytat. A törzs a koponyától egyenletese kiszélesedo, hengerszeruen megnyúlt, átmenet nélkül kapcsolódik a farki részhez. Az egyetlen páros úszó, a mellúszó amely közvetlenül a kopoltyúnyílás mögött fekszik. A hátúszó és a farokalatti úszó látszólag egybenott, de megtalálható a kettot elválasztó farokúszó. Az angolna úszósugarai lágyak, hiányzik az elso kemény úszósugár. A farok a farokvég felé oldalról fokozatosan lapítottá válik, és átmenettel csúcsban végzodik. A farokúszó külso látszatra szimmetrikus, de belso váza részaránytalan. Bore nagyon síkos, nyálkás, testét apró, borbe ágyazott pikkelyek fedik. Az angolnát ha hosszabb idore kivesszük a vízbol akkor sem pusztul el mivel fejlett a borlégzése, ami 1 kg-os halnál 12-13 celsius-fokon 1,5 köbcentiméter levegot felvételét jelenti. Elsosorban vándorláskor hasznos számára ez a tulajdonság, hiszen a hosszú útja során szárazföldi akadályokat is le kell küzdenie.

Szaporodás, egyedfejlodés, növekedés:
Az
ivarérett angolna az édesvízbol a tengerbe vándorol ívásra. Sokáig nem tudta senki megállapítani az ívás pontos helyét, de 1967-ben Bertelsen-nek sikerült nagyobb pontossággal megállapítani az angolna ívóhelyének pontos koordinátáit. Szerinte az ívás a ráktéríto és a 60 fok nyugati hosszúság metszéspontjánál a Sargasso-tengerben valószínu.
A Sargasso-tenger az Atlanti-óceánnak a Bermuda-szigetek, Azori-szigetek és a Karib-szigetek közötti része. Nevét a vízben nagy tömegben lebego Sargassum barna moszatról kapta. A víz sótartalma 36,5 %, óceáni viszonyok között a legnagyobb átlátszóságot itt mérték.
A mai napig sem tisztázódott, hogy az angolnák milyen mélységben és milyen módon ívnak. Egyes szakemberek a lárvafogási mélységbol indulnak ki, tehát 200-500 m mélyen tételezik fel az ívást.

Táplálkozás:
Az
angolna táplálkozását tekintve mindenevonek mondható, fenéklakó mivolta révén az ott eloforduló táplálékszervezetek alkotják tplálékának nagy részét. Néhányat említve: gyurusférgek, puhatestuek, csigák, kagylók, rákok (alsórendu, felsorendu), rovarok, halak kétéltuek. A táplálékfajták fogyasztását ki lehet vetíteni évszakokra is: alsórendu rákok - márciustól novemberig csökkeno tendenciával, puhatestueket - nyár végétol novemberig, halakat - június július hónapban.

Busa:

Elterjedés, élohely:
Fehér busa (Hypophthalmichthys moltrix)
Pettyes busa (Hypophthalmichthys nobilis)
A busát Magyarországra az 1970-es évek elején importálták, azzal a célal hogy a vizeinkben egyre nagyobb mértékben felszaporodott fitoplanktont fogyassza. Eredeti hazája Ázsia keleti része, Kína.
Magyarországon szinte minden álló és folyóvizünkben megtalálhatók állománnyai. A Balatonba és a Velencei tóba is betelepítették, napjainkban nagy gondot jelent a lehalászása, mivel a busák akár a delfinek átugrálnak a hálón. Nagyobb folyóinkban, a Tiszában , Dunában, Körösökben is szép számmal fordul elo, leggyakrabban eromuvek alvizén gyulik össze csoportosan. Többnyire a felszín felso harmadában tartózkodik, mivel itt a legtöbb a fito- ill. zooplankton. Gyakran látni amint a nagyobb busák csapatosan egészen közvetlenül a felszín alatt szurik a vizet.

Testfelépítés:
A busának két faja él hazánkban, a pettyes busa és a fehér busa, a különbség kettojük között, hogy a pettyes busa mint neve is elárulja sötétszürke pettyekkel tarkított az oldalán, valamint a pettyes busának a szeme a fej alsó harmadában helyezkedik el, alsóállású. Táplálkozásukban is különböznek, amíg a fehérbusa csak és kizárólag növényi eredetu planktonikus élolényeket (fitoplanktont) fogyaszt addig a fajtestvére egyaránt növényi és állati eredetu planktonokat is. Mindkét hal testfelépítése, eroteljes. Hátuk magas, úszóik nagyok és izmosak. Testét apró pikkelyek fedik, eros a nyálkatermelésük, ami részben a vízben való gyors haladást, illetve a betegségekkel való hatékony védekezést teszik lehetové. Feje nagy és robosztus, szeme a fejéhez viszonyítva kicsi, szája viszont elég nagyra nyitható. Sokszor meg lehet figyelni amint a busák csapatostól szurik a vizet, ilyenkor a szájuk teljesen nyitva van, és a kopoltyúréseken áramlik ki az átszurt víz.

Szaporodás, egyedfejlodés:
Csak
és kizárólag meleg, 22-25 celsius fokos vízben szaporodik, ikrája lebeg a víz felso harmadában. Magyaroszágon mesterségesen szaporítják, hogy az ívásra hipofízissel (agyalapi mirigy befecskendezése) késztetik az ikrák beérlelésére, és a hímeknél a tej képzodésére. Növekedése táplálékban gazdag vízekben igen gyors, általában a harmadik év végére elérheti az 1 kg-os testtömeget. Kifejlett példányok testsúlya elérheti, sot meghaladhatja az 50-60 kg-ot. Hazánkban fogott legnagyobb busa 62 kg, jelenleg világrekord.

Táplálkozása:
Elozoekben
már említettem, planktoevo mivoltát a busának. A fehér busa foleg zooplanktonokat (Chlorella, Euglena, osszel a Nitzsia, Navicula , Ciclotella fajokat) fogyaszt. A pettyes busa foleg állati eredetu planktonokkal táplálkozik, de fogyaszt növényi apróállatokat is. Elsosorban Daphnia, Cyclops nauplius, Diatoma fajok jelentik fo tálálékát.

Csuka:

Elterjedés, élohely:
Csuka (Esox lucius)
Európában valamennyi édesvízben megtalálható, Angliától egészen Oroszország keleti részéig. egyaránt megtalálja életfeltételeit a mély, hideg vízu nagyobb tavakban (Írország, svájc, Skandináv országok), mint az alig pár négyzetméteres gyorsan felmelegedo tavacskákban, kubikgödrökben. Rendkívul jól alkalmazkodó halfajta. Európán kívül számos rokona él az Egyesült Államokban, Kanadában. Az egyik ilyen csukafajta a muskie, amely nagyobbra no meg mint európai rokona, testalkata hasonlít, viszont színezete eltér. Ugyancsak a tengerentúlon él a lánccsuka amely ugyan kisebbre no meg mint a muskie, de jobban hasonlít színezetében az európai csukára, láncsszeru mintázat van az oldalán. Folyókban a lassúb folyású részeket kedveli, a kishalrajokat követi, eloszeretettel áll be kogátak, sarkantyúk , partbiztosító korézsuk mellé. Tavakban keresi a vízinövényes részeket, sokszor annyira befészkeli magát a vízinövények közé, hogy csak a feje látszik ki. Nádtisztások mellet, tuskósokban is elofordul. Stégek, horgászállások árnyékában is szívesen húzza meg magát. Bányatavakban, ahol nem nagyon van növényzet, a meder egyenetlenségei nyújtanak megfelelo helyet neki. Mindig fedezéket keres magának, ahonnan eloront zsákmányára, amelyet egyetlen ugrással ragad meg.

Testfelépítése, érzékszervei:
Testfelépítése
annyira jellegzetes, hogy más halunkkal össze sem lehet téveszteni. teste torpedó alakú, bore erosen nyálkás, síkos, pikkelyei aprók erosen borbenottek. Szinezete oldalán csukaszürke, kissé sárgás árnyalattal, hasa piszkosfehér. Úszói nagyok fejlettek, farokúszója nagyméretu az elrugaszkodásra alkalmas, hátuszója a test utolsó harmadában helyezkedik el a farokalatti úszóval egyvonalban, ezek a vízben való kormányzást segítik. A csuka kezdosebessége zsákmányoláskor, kb. 30-50 km/h. Páratlan úszóina színe téglavörös. Feje kacsacsorszeruen megnyúlt, szeme nagy, látása kítuno, zsákmányszerzésben ennek az érzékszervének legnagyobb szerepe (adatok szerint fejlett a színlátása). Szája nagy, csontos, benne kb. 600 tuhegyes fog. Az alsó álkapcsán helyezkednek el az úgynevezett kapófogak, amelyek a legnagyobbra nottek, felso álkapcsán az ugyancsak tuhegyes, kefefogazat helyezkedik el. A fogak állandóan pótlódnak, tehát ha egy fogat elveszít a csuka rögtön az álkapocsban no helyette egy másik (preparált csukatrófeákon nagyon jól meg lehet figyelni).

Szaporodás, egyedfejlodés:
Az
egyik legkorábban ívó halunk, ívása sokszor már a jég alatt is elkezdodik, ami február március hónapra teheto (a horgásszövetség emiatt megváltoztatta a fogásának tilalmi idejét február 15-tel kezdodoen, mivel sok ikrás csukát fogtak ki ebben az idoszakban). Rendszerint a part menti sekély, felmelegedo vízben rakja le nagyméretu ikráit, amelyek néhány nap múlva kelnek ki. A csukalárva elso napjaiban a szikzacskóból táplálkozik, a szikzacskó felszívódása után, táplálékát zömmel apró rákok képzik. Néhány centis korában tér át az igazi ragadozó életmódra. Növekedése apróhalban gazdag vízterületen gyors, kb. 3. év végére eléri a 40 cm-es tewsthosszúságot. Maximális testsúlya 30 kg lehet, ezt foleg hideg vízu mély tavakban éri el.

Táplálkozás:
Miután
áttér a ragadozó életmódra, étlapján nagyszámban halak szerepelnek. Eloszeretettel fogyasztja a sárgásabb tónusú halakat (kárász, compó), valamint az élénk színu halakat pl. vörösszárnyú keszeg. Megfogja a szúrós hátúszójú sügért is. érdemes kipróbálni csaliként az akváriumban tartott aranyhalat, élénkpiros színével felhívja magára a ragadozó figyelmét, s ráront mint a bika a vörös posztóra. A csuka idosebb korában jelentos kárt tehet a tógazdasági pontyállonányban. Elofordul, hogy halakon kívul elkapja a békát, vízbe pottyant egeret, pockot, nagyobb példányai a vízen úszó madarakat is lehúzhatják. A csukára mint vizeink tigrisére fokozottan jellemzo a kannibalizmus, ami annyit jelent, hogy az állomány suruségébol adódóan felfalhatják egymást, egy csuka nálánál alig kisebb fajtestvérét is képes elnyelni.

Harcsa:

Származás, elterjedés, élettér:
Harcsa (Silurus glanis)
A harcsafélék (Siluridae) családja szerte a világon elterjedt, legtöbb képviseloi Európa, Amerika, Ázsia, Afrika és Ausztrália számos vizeiben él. Akváriumi díszhalként is igen kedveltek (Coridoras, Ancystrus, Thorocatum).
Az európai harcsa (Silurus glanis L.) természetes elterjedési területe Közép- és Kelet-Európa, de Ázsiában is megtalálható. Északon a 60. szélességi fok képezi a határt, Dél- Svédország, Finnország és a Balti-tavak területe (Onyega-tó, Ladoga-tó). Honos viszont az Elba vízrendszerében, a Keleti-tenger, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger mellékfolyóiban. Telepített állománya jelen van Angliában, Franciaországban, Olaszországban, Jugoszláviában, Spanyolországban (Ebro-folyó vízrendszerénben kapitális példányok élnek).Magyaroszágon nagyobb folyóink Duna, Tisza, Körösök, Rába (rendkívül gazdag harcsaállománnyal rendelkezik), valamint nagyobb tavaink Balaton (Fonyódi árok, Tihanyi kút kb. 11 m-es mélysége), Velencei tó, Ferto -tó, és holtágaink Fadd-Dombori duna holtág, Ráckevei Duna, Holt-Körösök, Alcsiszigeti Holt-Tisza (harcsaállománya jó viszont meg kell keresni oket, foleg a repülotér és a gáztelep alatti vízrészek kecsegtetnek jó eredménnyel) rendelkenek jelentos harcsaállománnyal.
A harcsa a nagyobb vizeink fenéklakó hala. Folyókban ott él, ahol a dévér, az állóvizek közül a nagy kiterjedésu, nem túl mély tavakat kedveli (Pl. bánytavakban nem mindig találja meg életfeltételeit). Déli vidékeken elviseli a magas sótartalmat is elviseli, de jobban érzi magát édesvízben. Állandóan keresi a búvóhelyeket, elsüllyedt fatörzsek és vízinövények között.Nagyobb harcsák búvóhelyeit mindig a természetes fedezékek közelében kell keresni. A folyómedrek mélyedései, nagyobb üregek, mellékfolyók torkolatai, duzzasztók alvize, tavak nádszegélye, ahol a harcsa meglapul. Általában alkonyatkor és éjszaka indul táplálékszerzo körútra, a zsákmányát búvóhelye közelében kapja el. Elofordul hogy nappal is mozog a harcsa, foleg áradáskor nagyobb eromuvek kavargó oxigéndús vizében, valamint borús eseos idoben, zivatar, felhoszakadás elott fokozott mozgást figyelhetünk meg nála, ami betudható a légköri elektromosság növekedésének.Mindig a mély víz felol a sekély víz felé rabol.
Telepítésérol megoszlanak a szakemberek véleményei, annyi biztos azonban, hogy a harcsát nem lehet minden megfontolás és válogatás nélkül kihelyezni akármilyen kis vízbe. Sokan állítják, hogy a harcsák jelenléte kedvezotlenül hat a pontyállományra, eggyes szakértok viszont azt valják, hogy jelentosen csak a nagyobb példányok tesznek komolyabb károkat a nemeshalállományban. Egyes tavakban például A Dunántúlon fekvo Pécsi-tóban olymértékben elszaporodott a harcsaállomány, hogy gyéríteni kellett az állományt, így minden horgásznak aki 20 kg feletti testsúlyú harcsát fogott ki a következo évre szóló területi jegyet kapott.
Méretkorlátozást általában célszerubb a helyi adottságoknak (telepítési suruség, rendelkezésre álló takarmányhal) megfeleloen meghatározni.

Testfelépítése és érzékszervei:
Az
európai harcsa testi felépítése annyira jellegzetes, hogy csak kevés hallal tévesztheto össze. Hatalmas, felülrol kissé lapított feje a testhosszúság körülbelül 20 százalékát teszi ki. Óriásira tátható szájában suru éles ún. gerebenfogazat található, amely reszelore emlékeztet, könyen lehámozhatja az óvatlan horgász kezérol a bort. A törzs keresztmetszete körkörös-ovális, a farok felé ellaposodik. A kicsi hátúszó egy kemény és négy lágy úszósugárból áll, a farok alatti úszó messze hátrahúzódik, de nincs összenove a farokúszóval.A mellúszók nagyok és kerekded formájúak, egy kemény úszósugárral ( mellúszó szolgál a hacsának úszása közbeni stabilizálásra). A hasúszók hasonló alakúak, de jóval kisebbek, közvetlenül a végbélnyílás elott helyezkednek el. A hacsa bore sima nyálkás, teljesen pikkelytelen. Színe hátoldalon sötétszürke, feketés vagy zöldesszürke, barnás, hasa felé egyre világosodik, piszkosfehér. A testszínt erosen befolyásolja a vízfenék és a vízviszonyok milyensége. Létezik ún. márványozott, arany sot albínó változata is.
Az európai harcsa jellemzoje a testhosszúság mintegy 10 %-át kitevo kb. a szemmagasságból kiinduló két bajússzál, az alsó álkapcson ugyancsak található 4 darab vékonyabb és gyengébb bajússzál. (a harcsa táplálkozásában nagy szerepe van a bajúsznak, mivel ízlelobimbók sokasága található egyetlen bajússzálon).
Az ikrások és a tejesek megkülönböztetése nem egyszeru feladat, csak nagyobb tapasztalattal sajátítható el. Használható jellemzo a nagy ivari szemölcs formája a végbélnyílás környékén (a tejeseknél kicsi és hegyes, az ikrásoknál tompa és ívási idoszak végén piros színu).
A harcsa széles szájából a nagy garat eloször a zsákszeru gyomorba vezet, a gyomortartalom vizsgálatok bebizonyították, ellentétben a pontyfélékkel szemben erosen savas kémhatású. Az elágazó nagy vese a testüreg hátuljában a gerincoszlop alatt helyezkedik el. Az ugyancsak nagyméretu, szabálytalan alakú máj mellett helyezkedik el az ugyancsak hatalmas úszóhólyag, amely hossza eléri a testüreg hosszának 80 5-át. Az úszóhólyag egy nyitott légvezetéken áll kapcsolatban a garattal, amely kapcsoloódik az úgynevezett Weber-féle szervhez, amely a nyomásingadozás érzékelésére szolgál.
A harcsa oxigénigénye nem nagy, megegyezik a pontyéval, fejlett a borlégzése.
Az érzékszervei közül meg kell említeni az íz- szag érzékelését (bajússzálakon, szájszélen, orrnyíláson), nyomás- rezgésérzékelését- és hallószervét (Weber-szerv). Látása gyenge, szeme csak arra alkalmas, hogy megkülönböztesse a világost és a sötétet.

Szaporodás, egyedfejlodés:
Az
európai harcsa nyáron májustól júliusig ívik, kedvezotlen idojárás esetén ez az idoszak eltolódhat. Az ívóhelyeket akkor keresik fel a harcsák ha a víz homérséklete tartósan elérte 20-22 Celsius-fokot. Az ikra lerakásánál elonyben részesítik a parmenti dús növényzetu helyeket, különösen kedvelik a vízbedolt fákat, és gyökereket. Az ívóhelyeket a párok megtisztítják. Az ikrák átméroje 1,5-2,0 miliméter, méretük a kikelésig jelentosen növekszik. Kezdetben az ikra ragacsos erosen tapad a gyökerekhez szilárd csomókba. A fejlodés során csökken az ikrák ragacsossága, igen érzékenyek ebben a stádiumban, különösen a mechanikai sérülésekre. Ha a vízfenékre ilyenkor lehullanak, akkor elpusztulnak. Az ikrából az ivadék 23-25 Celsius-fokos vízben 2,5-3 nap alatt kel ki. A kis harcsalárvák kezdetben fényérzékenyek. Menekülnek a fénysugár elol, egészen az elso táplálékfelvételi napig (kb. 7-10 nap). A harcsa késobb is igényli a búvóhelyet. A szaporulat kezdeti veszteségei igen nagyok. A harcsa az elso életév végére 15-20, a második év végére 30-40, a harmadik és negyedik évben elérik az 50-80 centiméteres testhosszúságot és a 3 kg- os testtömeget. A további testsúlygyarapodás erosen függ a harcsa életterétol. Régebbi beszámolók szerint az európai harcsa maximális testhosszúságát 3-5 méterben, maximális súlyát 200-300 kilogrammban adják meg(Kaszpi-tó, Fekete-tenger térsége).

Táplálkozás:
A
harcsa nagysága ellenére megmarad a változatos étrend mellett, étlapján szerepelnek: férgek, rovarlárvák, puhatestuek, csigák, rákok (gyomortartalom vizsgálat alapján a rák foleg nyári idoszakban képezi táplálékának jelentos részét), de az egeret, békát, patkányt is fogyasztja, sot egyes vizeken a nagyobb harcsák a vízimadarakat is lehúzzák. Halak közül inkább a kisebb példányokat ragadja meg hatalmas szája ellenére, tehát keszegeket, sügeret, compót, néha elofordul, hogy a növendék nemeshalállományban is kárt tesz, ezért nagymértéku szakértelmet igényel a kihelyezése.

Süllő:

Elterjedés, élohely:
Süllo (Stizostedion lucioperca)
Kosüllo (Stizostedion volgense)
A süllo Európában honos, megtalálható Nagy Britanniától egészen Oroszország közepéig. Magyarországon nagyobb folyóinkban, tavainkban található meg, Tisza, Duna, Körösök, Dráva, tavaink közül a Balaton és a Velencei tó híres sülloállományáról. Szolnok megyében a Tiszában, a Szajoli holtágban és az Alcsiszigeti Holt Tiszában élnek példányai. Kedveli az oxigéndús kemény aljzatú vizeket, állandóan búvóhelyet keres magának, ahol nincs ott a meder egyenetlenségeiben keres fedezéket. Állóvizeken bedolt fák mellett, nádasokban kell keresni az iszapos részeket kerüli, folyóvizekben partbiztosító korézsuk, kogátak, sarkantyúk, ruganyok, valamint duzzasztómuvek alvizén található meg nagyobb számban.

Testfelépítése:
Teste
nyúlánk, oldalról alig lapított, feje hosszúkás, szeme nagy. Szája mélyen hasított és csúcsba nyíló, szájában számos apró fog van, ezek közül kiemelkedik két pár hosszabb ebfoga, lényegében ez különbözteti meg leginkább kisebb testu rokonától a kosüllotol. Színe a hátán zöldesszürke, oldalt ezüstszürkés, hasa fehér. Testét apró erosen borbenott pikkelyek borítják. Oldalait 6-8 halvány testre meroleges oldalfolt tarkítja. Hátúszója két részbol áll, az elsonek kemények hegyesek a sugarai, a második lágysugarú úszó.

Szaporodás, egyedfejlodés:
Ívása
március-április hónapokban történik, ikráit a fák vízbenyúló gyökérzetére rakja, amelyet a hím kikelésig oriz. Ahol a természetes ívás nem mindig sikeres, az ívóterület hiánya miatt, ott süllobokrokat helyeznek ki (borókabokor), hogy megfelelo ívóhelyet biztosítsanak a süllok számára. A Balatonon elonevel ivadékokat is kihelyeznek, így fenntartva a híres állományt. Sokszor elofordul, hogy ívása kedvezotlen víz és homérsékleti viszonyok miatt elhúzódik, ami jelentos kárt tehet a leendo állományban, hiszen az akkor már leívott keszegek ivadékai "kinonek" a süllo szájából.

Táplálkozás:
Az
ikrából kikelo lárva eloször apró planktonikus állatokkal (Rotatoria, Daphnia Magna, Diatomus), késobb áttér a nagyobb állatkák, férgek fogyasztására, csak néháhy cm-es nagyság elérésekor tér át a ragadozó életmódra, de felnott korában is elofordul gyakran, hogy csigáka, kagylókat is fogyaszt nem csak halakat. A halak közül kedveli a nyújtott testu ezüstös csillogás fajokat, szuk garatnyílásán ezek csúsznak le leginkább. A sügérféléket sem veti meg, nem okoz gondot neki a tüskés hátúszó.

Menyhal

 

Lota lota - menyhal. Testalkata hazai halaink közül leginkább a harcsáéra hasonlít, de a fenti általános jellemzők, a foltos, barnás színezete; hosszú hátulsó hátúszója és nyálkás testének pikkelyezettsége egyértelműen megkülönbözteti attól. A farokalatti úszó szintén hosszú, szinte szimmetrikus a hosszú, hátsó hátúszóval. Magyarországon a legtöbb folyóban, és néhány tóban is megtalálható. Tipikusan hidegvíz kedvelő faj. Egész évben a mély, hideg, gyors sodrású részeken tartózkodik. Felmelegedő tavakban nyári álomba merül. Ívási időszaka is érdekes módon a rendkívül hideg, 2-5 C° vízhőmérsékletű téli, gyakran a jégzajló időszakra esik. Húsát rendkívül finomnak, keménynek, szálkamentesnek tarják, de rejtőzködő, kevésbé ismert életmódja miatt nem kellően ismert és keresett hal. E miatt nálunk gazdasági jelentősége nincs. Hazánkban legfeljebb 50-60 cm-es testhosszt, és 4-5 kg-os tömeget ér el.

 

Sügér

 

 

 

Perca fluviatilis - sügér. Többnyire kisebb testű (15-25 cm, 25 dkg) mindenevő-ragadozó. Feje és szája nagy. Meglehetősen színpompás hal. Háta olajzöld, az oldalán a hát felől induló, a has irányában egyre keskenyedő sávozat látható. Oldalának többi része aranyos sárga, hasa fehér. Hát és mellúszói áttetszőek, a többi úszója vörös vagy narancssárga. A hasúszók első sugara tüskés. A lassúbb folyású, vagy álló, növényekkel sűrűn benőtt, vagy kövezett partmenti részeket kedveli leginkább. Elfogyaszt minden mozgó, élő táplálékot, amit talál. Ivadékpusztításával gyakran nagy károkat okoz. Kis mérete, és nehéz tisztíthatósága miatt gazdaságilag nem jelentős.

 

Naphal

 

Lepomis gibbosus (Eupomotis aureus) - naphal. Magas hátú, ivarérett korban a szivárvány szinte minden színében pompázó hal. Háta olajbarna, oldala aranyos sárga. Fején a szem körül vörös, narancs, kék sávok találhatók. Kopoltyúfedőjének kissé hátrahúzódó nyúlványát egy fekete és egy vörös folt díszíti. Napos időben az álló és lassú folyású vizek partmenti, könnyen felmelegedő, homokpadjait kedveli leginkább, máskor a még sekély, hínárral benőtt részekre húzódik. minden mozgó élőlényt szívesen fogyaszt a zooplanktontól a benthoszlakó szervezeteken át az ikráig, vagy a kisebb halivadékig. Ikra pusztításával jelentős károkat okozhat. Mérete 15-20 cm. Szórványos, ritka elterjedésű, szintén Észak-Amerikából importált rokonától, a pisztrángsügértől (Micropterus salmonides) elsősorban annak nagyobb méretei (25-50 cm, 1-3 kg), csíkozott barnás színárnyalata, szeme alá érő nagy szája és hátúszói különíti el. Ritka előfordulása miatt gazdasági jelentősége ennek a fajnak sincs.