Katarina Frostenson verseiből

Sologne

Roppant vadaskert, Sologne
Franciahon      Vadra fáj a fogunk
mely a homály mélyén kószál, inal, szökell, megül
orrával túrva a sötét fű tövét. Csak ez
jár az eszemben      madarakra, kis rágcsálókra éhesen
odabenn És az erdő neve mely
a számban sarjadt

Sologne

Det är ett stort jaktområde, Sologne
Frankrike Vi är hungriga på djuren
som går därinne i mörkret, springer, skuttar, hukar
plöjer med nosen under det dunkla gräset. Det är det enda
jag tänker på      hungern på fåglarna, de små gnagarna
därinne      Och så namnet som skogen som
växer i munnen