K a l a n d o z ó

 

CONSTANTIN SAVULESCU

R é g i  f o t ó k  R o m á n i á b ó l

 

                         Mostani utazásunk kalauza Constantin Savulescu bukaresti fényképész, nyugalmazott mérnök, aki hosszú évtizedeken át szorgalmasan ügyködött a román fotóművészek szövetségének központi irodáiban. Ő volt az a fix pont, amelyre bármely fényképész bizton számított, ha szakmai ügyekben kilincselt a szövetségnél. Pályázatok, versenyek zsűrijébe delegálták, s ő utazott szorgalmasan, alázattal, ugyanakkor nem titkolt gyűjtőszenvedéllyel: amerre csak megfordult – Nagyváradon, Kolozsváron, Iasi-ban, Marosvásárhelyen, temesváron, Szebenben, Ploiesti-en stb. -, mindig akadt egy fotótörténeti tisztázni valója.

            Elhatározta ugyanis, hogy a hiányzó romániai fotótörténet pótlására, mintegy előzetesként – erre futotta egyszemélyes, önkéntes vállalkozása – gazdag példaanyaggal összeállítja a romániai fotózás időbeli eseménytörténetét, 1834-től (az ottani fotózás kezdeteitől) egészen 1916-ig. Munkája végül 1985-ben jelent meg, torzóban maradva, az akkori romániai nyomdaviszonyok között meglehetősen színvonalas nyomásban. Annak idején e sorok írója hosszasan elbeszélgetett vele a kötet indítékairól és keletkezéstörténetéről, a szerző pedig hozzájárult ahhoz, hogy az illusztrációs anyagból a beszélgetéshez illő képeket az egykori Előre Naptárban közzétegyük.

            A Kronológia legértékesebb része, természetesen a könyv képtára, amely valóságos időutazást tesz lehetővé a XIX. Századi, XX. század eleji Romániába, olykor Erdélybe is. A kötet külön érdekessége, hogy a romániai fotográfia bölcsőjénél mindenekelőtt magyar fényképészek bábáskodtak, s közülük is kiemelkedő szerepe van Szatmáry Papp Károlynak, aki a román fejedelem udvari fényképésze lesz és gazdag hagyatékában a román történelem és népélet fő eseményei, jellegzetességei átmentődtek az utókornak.

            „Utazzuk” be együtt azt a több mint két tucat képet, a Savulescu mester könyve alapján készült képmagyarázatok segítségével. (csg)

 

 

Kolozsvár 1859-es látképe, feltehetően a Fellegvárról. Fotó: Veress Ferenc

 

Fakerekek sorakozója majdani szekerekhez. Szathmáry Papp Károly 55 fotót tartalmazó albumából, amelyet 1862-ben Elena Cuza fejedelemasszonynak ajánlott

 

Kilátás a Coltea-toronyból, amely Bukarest szívében valamikor a fővárosi tűzoltók első megfigyelő pontja volt, 1867. A fényképen bejegyzések a rajta látható objektumokról. Fotó: Szathmáry Papp Károly

 

 

Erdélyi parasztok dolgoznak a Segesvár-Ágota-Botorka vasútvonal nyomvonalán, 1871-72-ből. Ismeretlen szerző felvétele

 

Kalaposműhely az olténiai Craiovában, 1875 körül. Fotó: K. F. Zipser

 

Darabontok a fényképész előtt, a román függetlenségi háború időszakából (1877). Fotó: Szathmáry Papp Károly

 

Román hídászok pontonhidat építenek a Dunán keresztül. Egy 1881-es kalendáriumból.

 

A grivicai harcoknál megsebesült román katonák egy csoportja 1877-ben a tábori kórház előtt. Készült a hadsereg egészségügyi szolgálata jóvoltából.

 

Román parasztok Segesvár környékéről. Ludwig Schuller etnofotója

 

Slanic Prahova sósfürdő látképe, 1880-ból, ismeretlen szerző felvétele.

 

Sóbánya belseje Slanic Prahován. Ez volt Románia legelőször villamosított bányakitermelése (1883). A gyógyfürdő a gazdag sólelőhelyen keletkezett. Fotó Szöllősy

 

Erdélyi ácsmester, 1890-ből. Ismeretlen szerző felvétele

 

A nevezetes csernavodai Duna-híd (tervezte: Anghel Saligny), 1895-ös felavatásakor. Fotó: Franz Duschek

 

Román hajók a stockholmi kikötőben. A Román hajók kieli expedíciója c. album egyik lapja. Fotó: G. Patzelt.

 

Kőolajfúró kutak Arpanas mellett (Buzau megye), 1912-ből. Fotó: I. Voinescu

 

A bukaresti első Nemzeti Színház előtti tér, lovasfogatokkal. Az épület ma már nem létezik, lebontották, a teret részben parkolóhellyé alakították

 

A Belgica hajó a William hegység mellett, 1898-ból. E hajón utazott Emil Racovita kolozsvári természettudós, a biospeleológia megalapozója, mikor részt vett egy nevezetes antarktiszi expedícón. Fotó: Emil Racovita

 

Az expedíciósok partra szállnak Antarktiszon, 1898-ban. Fotó: Emil Racovita

 

Asszonyok ökrösszekérrel, egy 1912-es képeslapon. Fotó: Alexandru Bellu

 

Konflisok a bukaresti utcán, egy 1904-es képeslapon

 

Aurel Vlaicu, a repülés román úttörője a balázsfalvi Szabadság mezőről felszáll, 1911-ben. Fotó: Emil Fischer

 

Biciklista hölgyek klubja, kb. 1910-ből. Ismeretlen szerző felvétele

 

A tengerparti Mamaia napozója 1911-ből, képeslapon. Ismeretlen szerző felvétele.

 

Fürdőhelyen, 1914. ismeretlen szerző felvétele.

 

Románia ezzel a 10 tonnás, faragott sókristálygömbbel vett részt az 1900-as Párizsi Világkiállításon. Fotó: Szepessy

 

A Románia nevű hajó 1913-ban, a konstancai kikötőben. Képeslap.

 

 

Őslakos pásztorok a Páring hegységben, 1905. Ismeretlen szerző felvétele a dévai múzeumból.

 

 

 

K a l a n d o z ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enveco Free Stat