K a l a n d o z ó

 

  

CSEKE GÁBOR

V i d á m  T e m e t ő

 

 

            Soha sem jártam Szaploncán, de temetőjében – amely az idők során UNESCO-védelem alá is került –, ha virtuálisan is, otthon érzem magam. A Máramaros megyei nagyközségben 1935 óta kezdtek szaporodni a fából faragott, olajfestékkel és verses felirattal díszített fejfák egy addig ismeretlen helyi fafaragó mester, Stan Ion Patras kezdeményezésére. (1-a. és 1-b. képek)

            Akkortól kezdődik az azóta is páratlan falukrónika fokozatos bővítése – olyannyira, hogy ma már több mint 800 fakeresztről olvasható le az alatta nyugvók életének tréfás, a népköltészet ismert fordulataiba csomagolt summája. A temető valóságos szabadtéri múzeum, gyakorta felkeresett, külföldiek által sűrűn látogatott idegenforgalmi nevezetesség.

            A síremlékek tölgyfából készülnek, Patras mester vésővel faragja ki az egyedi életképet, majd a hozzá tartozó, a helyesírási szabályoknak és a központozásnak fittyet hányó feliratok betűit, majd olajfestékkel, élénk színekkel emeli ki a naiv művészi látás jegyeivel készült domborműveket (2. kép). A színek közül a legjellegzetesebb az ún. „szaploncai kék”, amely a maga sajátos keveréke nyomán vetekszik a suceavai kolostoroknál használt „voroneci kék”-kel (3. kép).

            Általánosan elismert, hogy a temető legmaradandóbb értékét a sírfeliratok maguk jelentik, amelyek általában rövid alkotások, de Patras mestert olykor annyira elkapja az ihlet, a megörökítésre váró sorstanulság oly bonyolult, hogy a 7-17 verssort is meghaladja némely rigmusa (4. kép).

            A vidámság is tulajdonképpen a verssorokból, a sajátos életszemléletből árad: bárkiről is legyen szó, gyilkosról vagy áldozatról, a versfaragó fafaragó lezárt életutakat állít tanulságul az életben maradottaknak, az utódoknak. A sorok mindegyre ugyanazt az üzenetet hordozzák: bármit tettünk, szerettünk, óhajtottunk, vétkeztünk is a földön, egy a sorsunk – a föld, a keresztünk alá feküdni, ahová elvárunk majd mindenkit, csupán idő kérdése az egész (5. kép).

            A szaploncai Vidám Temető fejfáiról leolvasható a falu egész története, rétegződése, foglalkoztatottsága. A legendás vidámság pedig csak első látásra tűnik akasztófahumornak: a község központjában, a templom közvetlen közelében elterülő temető inkább az elmúlás paradoxona: utólagos bosszú a halálon, amit senki se tud kikerülni (6. kép).

            A faragott jelenetek változatos életképek a szaploncai valóságból: kaszáló, kovácsoló, disznót ölő, fát vágó, traktort vezető, fonó, újságot olvasó, gyermekekkel vagy állatokkal körülvett férfi és női alakok népesítik be azokat, a halottra jellemző életmódnak megfelelően (7-12. képek).

            Ízelítőül ide írunk (szöveghű fordításában) néhány jellegzetes sírfeliratot, helyenként igyekezvén betartani az eredeti verselés szabályait is.

 

 

Itt nyugszom én idelenn

Braic Ileana a nevem

Volt öt legénygyermekem

Isten tartsa valahányat

Neked Griga megbocsátok

Bár a késed belémvágtad

Mikor leszúrtál részegen,

De eltemettél tisztesen

Itt a nagy templom tövén

Te is megtérsz majd mellém

 

*

 

Itt nyugszom én idelenn

Pop George Ocuta a nevem

Amíg világomat éltem

Sok-sok disznyót megperzseltem

Rengeteg húst is megettem

Ez lehetett tán a vesztem.

Jó lett volna még pár év

Még egy kicsi öregség

De a halál nem hagyott

A föld alá parancsolt.

Életemnek búcsút mondtam

43 éves korban.

 

*

 

Nyugszom én idelenn

Stan George a nevem

Szegény élet, jött a vég

Semmivé lett mint a jég

Illés napján kapáltam

A villám erősebb volt nálam

Apám megharagudott

És anyám se nyughatott

Örökké megsiratott.

Fiatalon távoztam

19 ha voltam.

 

*

 

Nyugszom én idelenn

Pop Griguta a nevem

Szegény bölcsőm siratlak

De korán elhagytalak

Jaj anyukám édsanyám

Nem lesz fijad ezután

Csinálj más ficsúrt ha kell

Az Istennel ne perelj

Hét hónapra mentem el.

 

*

 

Itt nyugszom idelenn

Pop Ion Pipis a nevem

Megfizettem mindenért

Ahol a halál elért

Valahol Mires hegyén

Rámjött a vagonkerék.

Játékban elmerültem

Vonat alá kerültem.

Anyám sirat vár haza

Nem múlik a bánata.

 

*

 

Derék sógor itt vagyok

Veled együtt nyughatok

Kaszát hoztam magammal

Füvet vágunk azonnal

Abrakot a lovaknak

Attul jobban szántanak

Újságom is van néked

Megnőtt Ion, a legényed

Oskolába jár a szentem

Hogy aztán sofőr lehessen.

Az élettől én búcsúztam

44 éves koromban.

 

*

 

Nyugszom én is idelenn

Ioan Spanu a nevem

Míg tartott földi életem

Molnárkodtam rendesen

Sok zsákot felemeltem

Finom lisztet őröltem

Kevés vámot vetettem

Az élettől elbúcsúztam

Ősszel 60 éves korban.

 

*

Nyugszom én idelenn

Tarasan Ioana a nevem

Méhesemtől búcsúzok

Hol vannak a szép napok?

Én emberem, jó uram

A helyed mellettem van

És ha meg találnál halni

Ide jössz majd mellém hálni,

De azért nem kell sietni

Van még időd porrá lenni.

 

            Sajnos, a szabadtéri elhelyezés veszélyezteti a páratlan kultúrörökség épségét: az időjárási végletek, a fagy, az eső, a napsütés kivétel nélkül gyorsítják a műemlékek romlását; a fakeresztek idő előtt elhasadnak, a festett felületek kifakulnak, lehámlanak, a síremlékek töve kikorhad. A romlási folyamatot nehéz megállítani, jelentős anyagi ráfordítást igényelne a hivogató, stílusos bejárattal kiépített (14. kép) temető fenntartása, amelyet 1998-ban a síremlékek tárgyában az Amerikai Egyesült Államokban tartott nemzetközi tanácskozáson a legértékesebbnek neveztek egész Európában, világviszonylatban pedig mindjárt az egyiptomi Királyok Völgye mögé sorolták.

 

            (Az illusztrációk Pop Simion-Ion Miclea Mihale: Cimitirul Vesel, Ed. pentru turism, 1972 és Főző Attila László - 3, 4, 14. képek - honlapja - www.poli.hu/attila - nyomán készültek)

 

 

 

 

K a l a n d o z ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enveco Free Stat