"Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,..."

(Petőfi)

Napkelet szigete
GY O M A
Liget- fürdő

Református templom
Gyoma madártávlatból


"lentebbre váj gyökerem, a történelmet viselem"
(W.S.)Városháza


Hősök szobra


Cs. Szabó házÉletem első 18 évét többnyire Gyomán töltöttem.
Köszönöm szüleimnek és szülőhelyemnek,
hogy minden iránt érdeklődő, hagyománytisztelő,
de az újra és a világra nyitott ember lehettem.

Cs. Szabó László


Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium


A Gyomai Állami Általános Gimnázium
1959, IV. B o.Kner MúzeumSzülőházam


"lángunkban az ő lángjaik lobognak"
(W.S)

Szüleim

Országzászló

Kató Jószef és Papp Zsigmond

Honti Antal

Papp Zsigmond alkotásai

Kner család

Puskás László

Körösök népe

A régi Gyoma hangulata


Mai Gyoma

Gyoma múltja

KÖZÉPKOR

A középkori Gyoma a Köröstől délre feküdt,
a folyóba torkolló Sáros(Danca) ér mindkét partján.
Templomát Mindenszentek tiszteletére avatták,
és az első ismert birtokosai Gyomai Betlen fiai.

ÚJKOR

"Gyoma igazi mezőváros, a polgáriasodás külső jeleivel, módos kőházakkal.
Gyoma a józanság földje. S e józanság politikai téren a régi népi kollektivitást is megőrizte bizonyos mértékben.
Társadalmi téren a "holdarisztokrácia" uralkodik, politikai tekintetben azonban
megszűnik minden holdhierarchia s minden esetben felülkerekedik a közösség érzése és tudata : gazdák közös frontot alkotnak a mezei és ipari munkássággal.
A gyomai paraszt eredendően ellenzéki. Megszokta száz esztendő alatt, hogyha hű akar lenni önmagához, nem is lehet más."
Forrás: Féja Géza Viharsarok

"1794-ben a katonai kincstár... gyomai református vallású magyarokat telepíttet arra helyre, aminek mai neve: Debelyacsa(Torontálvásárhely)"

Gyoma Krónikája
Torontálvásárhely

Gyomaendrőd lap.hu


Torzsási holtág


Vendégkönyv

Számláló

dreamweaver tracker