Úrbáriumok, összeírások, egyéb dokumentumok

 

 

Csütörtök - Olaszliszka(1675) és Tolcsva(1676) - Ásvány

 

 

 

Csütörtök falura vonatkozó összeírások

 

Dicális összeírások:

 

Conscriptiones Dicales. Pozsony megye. Csütörtök falu. Országos Levéltár.

 

A 2651   1642-1643-as dobozok

A 2652   1643-as doboz      1564 előtti 17  190  258  299  365  479  509  609  629  665  748  823  865  964  955

A 2653   1644-es doboz      1564-1601   6  7  32  33  53  68  146  117  142  165  176  219  249  290  333  370  429  578  456  480  489

A 2654   1644-es doboz      1601-1647  32  65  45  123  133  166  209  222  246  220  283  321  359 

               1645-ös doboz      414  447  502  521  541  546  586  625  660  687

 

Névjegyzet

 

 

Gabona-terméseredmények a Csallóköz egyes falvaiban, tizedjegyzékek alapján

 

Zimányi Vera  In: Agrártörténeti Szemle, 26. kötet, 1984, 458-506. o.

OL E 159, Regesta decimarum, 116. csomó 1568/2 valamint E 159 Regesta decimarum, 117. csomó 1580/3  - értékes adattár mely tartalmazza a Felső-Csallóköz számos településének részletes dézsmajegyzékét az adózó lakosok neveinek felsorolásával 1568-ból és 1580-ból.

 

A teljes mű (pdf)

 

1568: Csütörtök falu Névjegyzék

 

1580: Csütörtök falu Névjegyzék

 

 

Urbaria et Conscriptiones

 

UC 95 : 12

1548

Egykorú, latin, egyszerű kamarai másolat, 166 pagina. Aláírás nélkül.

Összeírás, melyet a pozsonyi káptalan készített I. Ferdinánd parancsára s foglalt okiratába. Az irat a plébániák, templomok helyzetét, subditusok számát, úrbéres szolgáltatásaikat és konkrét panaszaikat tartalmazza.

Csütörtök:

Elhagyott, 1 ember lakja, névvel, aki más faluban tiszt.

Conscriptio

Serédi Gáspár által bírt kamarai javak.

(Pozsony m.): Szent György – GrunowBoezyndCzaylThyrdyngAysgrabLympokSarfesAlso Zoli – GrwosCahthyUyfaluKyralfalwaBotsegSemeth – Fal – Eberharth – Prwk-103-Chethertek-104-Beke – NyarasdVamosfalwFelysthalKymenthYvani – Pernek – ChohyaAlmosiDymporgZentalpetkoRorbakSlasnienMalacskaYahalowKyrypolcz – Bayer – KyslewarHohstetenLaabObarLozornoBystriczWast

 

Névjegyzet                  Kiemelt oldalak: 103 104

 

 

UC 100 : 16 (a)

(1558)

21 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai tisztázat.

ConscriptioProventus annuus” címmel, valószínűleg a kamara házi használatára készült, az 1558-as dátum az első lapon széljegyzetként, később pedig többször a szövegben fordul elő

Proventus annuus castri Sancti Georgii.

Szentgyörgy vár tartozékai.

(Pozsony m.): Zentgeorg oppidumGrienau (Girnavia Grünau) oppidumIvany – Királyfalva – VámosfaluFelistálKiwrth (Kürth) -4- Chetertek oppidum –5- MyserdPrukZemeth (Szemeth) – Tarch (Torch) – Alsozely (Alsó Széli) – Saarfew (Sárfő) – ChatayGruab (Gurab) – UyfaluNyarasd

 

                                     Kiemelt oldalak: 4

 

 

UC 52 : 25

1559. október 24.

11 oldal, nagy folio formátumu, hártya, zárlatán a királyi középpecsét papír felzettel, a felzet és a pecsétzsinór ép, alol a pecsétzsinór kikopott.

"Urbarium", melyet Ferdinánd király adott ki a királyi mezővárosoknak, mivel a zálogbirtokos jogaikat nem tartotta tiszteletben.

Bazin és Szent György vár tartozékai. Kamarai birtok Serédy Gáspárnál zálogban, Pozsony megye:

Szent György oppidumBozynGrienayGruebChataySarffeAlsozeliNyarasdWamosfalwKywrthFelestadStiffth WyfalwKyralifalwaMyserdTarchZemeth – 7-Chetertek oppidum –8- Fellendorff alias Feel – Beke – PrakLakpakaIwanyAltheis grwebGotzgnadewNeweysgrwbSchwenisbachThyrlinghLymbachBithzeghChayl

 

                                      Kiemelt oldalak 7  8

 

 

UC 97 : 20

1559. október 24.

23 oldal, latin, egyszerű másolat. + Ugyanaz németül.

Összeírás: I. Ferdinánd záloglevelébe foglalva: falvanként telkek száma és úrbéres szolgáltatás.

Inscriptio. Birtoktörténeti adatok, a birtoknak Serédi kezelésére bízása teljhatalommal.

Serédi Gáspár javai.

(Pozsony m.): Bazin – Szent GeörgGrianGruebChataiSáárfAlsozeli – Nyárád – WamosfaluKyworheFelistátStáffwyfaluKyralfalvaMisserd – Tardos – Remethe –16- Chetertek –16- Fellendorff – Becske – Bruck – ZakapaIwanyAlteisgrueb

 

                                         Kiemelt oldalak: 16

 

 

UC 52 : 26

1601. május 27.

Latin nyelvű fogalmazvány, később mutatót készítettek hozzá. 160 oldal (95 felvétel) könyvalakban.

"Conscriptio arcis St. Georgii" néven urbarium és jövedelemösszeírás. Létrejöttének okát nem említi, készítette Liber János esztergomi kanonok, Armpruster János pozsonyi harmincados.

Szentgyörgyi vár tartozékai, Pozsony megye, birtokosfeltüntetés nélkül:

3-Szent György arx -5- Szent György oppidum -36- Neustifft -38- Grienau-49- Horvat Eisgrueb -54- Kyralfalwa -59- Uyfalw-62- Iwany (aliter Maham) -66- Also Zeli-69- Kywrth -71- Wamosfalwa -74 Nyarasd -76- Felstal - 78-Leopoldtstorff, alias Chötörtek oppidum -80- Misserdi, aliter Mischdorff -82-Zemet -84- Tartsch -86- Pruk -88- Beke -90- Lakpaka-91- Feel -94- Eberhardt

 

Névjegyzet                       Kiemelt oldalak 135 136 137

 

 

UC 52 : 27

(1618)

43 oldal latin nyelvű másolat. Melléklet 3 oldal latin nyelvű másolat, az 1601-es urbarium extractusa. A homloklapra tévesen került az 1601-es évszám.

"Extractus proventuum ordinarioum", keletkezési körülményei ismeretlenek. Eltér az 1601-es összeírás adataitól, feltehetően az 1618-as urbarium alapján készült. (Lásd: UC 52: 28)

Bazin és Szt. György vár tartozékai, Pozsony megye, birtokosa nincs megadva:

Szent György arx – Szent György oppidumNeustiftGrinawHorvat EisgrubSarffeőNemetgurabChattayAlsoszelyKiralfalvaUyffalwIwany – Beke – LakpakaVamosfaluFelistalKwrthNiarasd – 36-Chotheorteök oppidum –38- FeelSzemethTarchMiserd, aliter MischdorffPruckEberhart

 

                                         Kiemelt oldalak 36 37

 

 

 

UC 8 : 15 (a)

1620. május 2.

22 old. latin, másolat.

Urbarium”, melyet Dubniczay János kamarai számvevő készített (subditusok név szerint, állataik, postfunduáliáik, úrbéres szolgáltatásaik)

Hethes-i Pethe György javai. Eberhard vár és tartozékai.

(Pozsony m.): Eberhard – Madarász – FeeljThamas haza –11- Chötörtök (oppidum) -15– Kürth – Kis Kürth (deserta possessio) – WámosfaluNiarasdFelistáljPruck

 

Névjegyzet                      Kiemelt oldalak 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

 

 

UC 7 : 74

1642. február 12.

A Hethes-i Petho (Hetes-i Pető!) Ádám István birtokain lakó örökös- és zálogos jobbágyok illetve zsellérek összeírása, Eberhart, Prukk, Madarász, Tamashaza, Fel, Czetertek, Beke, Misérdi, Torcs, , Kis-Kürt, Vamos-falu, Filistaly (Pozsony m.)
-Belső lapon: Balassa Zsuzsanna és Pethe Rozina birtokain lakó örökös- és zálogos jobbágyok illetve zsellérek összeírása: Eberhard, Pruk, Madarass, Thamashaza, Fel, Chötörtök, Lak-Paka, Miserd, Torch, Kürt, Kis-Kurt, Vamosfalu, Nyarasd, Filistal (Pozsony m.)

 

Névjegyzet                      Kiemelt oldalak 1  2  3  4  5  6  7  8

 

 

UC 34 : 75

1646. április 23.

480 oldal latin, egyszerű másolat, kötve.

"Urbarium" (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfunduália, úrbéres szolgáltatások.)

Pozsony uradalma, Pálffy Pál gróf birtoka.

(Pozsony m.): Pozsony – Pozsony vára – Pozsony várallyaFelsőrérVereknicBodak – 89-Samarja oppidum -109– Egyhazasgellye oppidumBeketfalvaRegencze – Kis LucheO-Gellye – Nagy Poshfalva – Kis PosfalvaFeölseö és Alsó MaczházaChenteofalvaEgyhazapaka (Paka-Onac) – LeogerpatonBenkepatonyChyechénpatonDióspatonHomlokospatonFelszerpatonBeőgelpatonZerdahely oppidumCzhotfalvaZonczHegyswrPintekswrNagyfedimes

 

 

 

 

UC 8 : 15 (b)

1660

103 ered. sz. folio magyar, másolat.

Urbarium sive Conscriptio” – (Összeírás: vár és majorsága, subditusok neve, fiaik, postfunduáliák, irtásföldek, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, majorság.)

Balassa Ferenc és Imre, Osztorghy, Illésházy, Hédervári, Széchy gróf, Szentgyörgyi, Eszterházy Ferenc, Pázmány családok, a kalocsai érsek javai. Éberhard vára, Illésházi castellum és Pilisi apátság javai.

(Pozsony, Moson m.):2- Eberdhard -19- Thamashaza -23- Fély -49- Kaposztás Pruk -66- Misréd -72- Ihorez -76- Szentech - 80-Chötörtök mezőváros -93-Madarász -97- Lakpaka -102- Béke -106- Német Soők-108-Nagy Kürt -112- Kis Kürt -114-Vamosfalu -117- Nyarasd -125- Pilistal -128- Előpatony -132- Csakany -139- Apáthy praedium -140- AlisthalPadányBoghelőGiülösTydveg -146- Enyed -143- Poka ThelekyTheőkis – Karábsziget-158- Nagy Légh -159- Gomba -166- Kis Magiar – Nagy Magyar -166- Szenth Ersebett (praedium) -169- Illeshaza -175- Eszterháza -176- Thonkháza -178- Vatha -181- Szenth. Mihályfalva -183- Hidekéeth

Kalocsai érsek, előző birtokos Tarnovszky János Szaniszló gróf.

192-Raró – Asuany -193-Guilevesz – UyfaluZamolly – Ladamer-194-Dunaszégh – Szabadi – NovakArakDarnoZeli -195- Hedervár – Kis BodakRemetheLipeltOtovany – Kenderes Medve – Egyházas Medve -196- Öttevény – Szeghet

 

Névjegyzék                        Kiemelt oldalak:  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91

   92  106  107  166  167  168

 

 

 

 

UC 6 : 60

Kelet nélkül

Nagy-Joka, Közép-Borsa, Föl-Borsa, Egyházfalva, Sáp, Hegysúr, Csukardpaka, Királyfia, Bucsuháza, Tefalus, Gutor, Püspöki, Gomba, Olgya, Csenke, Bevata, Kis-Magyar, Bustelek, Felső-Jányok, Nagy-Magyar, Fél, Hidegkút, Csütörtök, Gancsháza, Szász, Egyházpaka, Sárosfalva és Nemesmocsháza Pozsony megyei helységek lakó névsora.

 

Névjegyzék                        Kiemelt oldalak: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

 

 

 

UC 7 : 71

Kelet nélkül

Zeczi Tamás jobbágyainak és zselléreinek névlajstroma helységenként: Eberhart, Fell, Thomashaza, Madarasz, Csötertek, Beke, Zak-Paka, Szemett, Thorczi, Misértdy, Pruk, Kőre, Nyarask, Vamosfalw és Filistar (Pozsony m.)

 

Névjegyzék                        Kiemelt oldalak: 1  2  3  4

 

 

 

UC 99 : 64

1686

2 old. magyar, eredeti.

Inventarium”, melyet a csütörtöki plébános és bíró(Jró Jakab) készítettek. Összeírás: a háború előtti lakosság névsora, nemesi telek, majorság helye stb.

Csakany:

 

                                           Kiemelt oldalak:

 

 

UC 6 : 64

1699. március 13.

Kuriális nemesek és zsellérek taxaadóinak összeírása Pozsony megye felsőszigeti járásában. (Nagy-Joka, Közép-Borsa, Föl-Borsa, Egyházfalva, Sáp, Csukár-Páka, Királyfia, Tejfalu, Gutor, Püspöki, Gomba, Olgya, Csenke, Bevata, Kis-Magyar, Bustelek, Felső-Jányok, Nagy-Magyar, Fél, Hidegkút,-10- Csütörtök, Gencsháza, Szász, Kislégh, Egyházaspáka, Sárosfalva, Vajka, Doborgaz, Bácsfalva, Keszölcés)

 

Névjegyzék                          Kiemelt oldalak: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  13  14

 

UC 34 : 42 (c)

1704. október 4.

320 oldal latin, eredeti, kötve.

"Conscriptio", melyet Bory Gábor készített. (Összeírás: várak és allódiumok részletes leírása, subditusok száma és úrbéres szolgáltatásaik, kommenciós listák.) A pozsonyi fiscusi javak összeírása Rákóczi Ferenc rendeletére.

Fiskális javak. (Pozsony m.)

Nagyszombat – Pozsony

Detrekői uradalom: MalaczkaKiripolczJakabfalvaDimburg – Magyar UyfaluCsötörtök – Almás – Rovnina – Permek – Konyha – SzolvcsniczaPodhragyi – Szt. Miklos – Szt. Péter – Thazprunka

Stomfai uradalom: Stomffa (oppidum) – Gaiar (oppidum) – HosztyetnoBiztricza – Mázd – LáábLozorno – Kiss LévárdDubravka – Nagy Lévárd – Hegyi

Bazini uradalom: Czaila – Nagy Szenkvicz – Kis SzenkwiczSwanczpochGocznod – Alsó Szeli – LimpachCsukárdTerhringh – Nagy FödemesTorongyZantzHett Sur – Pintek SurEgyhazfalvaRécze

Szentgyörgyi uradalom: NestichCsatájGringava – Német GurabSarffiRibin (Trencsén m.) – Chimoran (Nyitra m.) – Üszbégh (Nyitra m.) – Vágh Szerdahely – VagaZsigárdVedrédSzilnicz

Vöröskői uradalom: CserteOmpital (oppidum) – BudmericzDubovaVistukHelmesBorovaKapolnaHoszufaluPila

Szuhai uradalom: Szuha (oppidum) – Also DiossSelpicz

Szomolyani uradalom: Felsö Dioss – Losonc – IgramNahacsFelsö DomboOsuszkaSzomolyan (oppidum) – Dioss

Illéskői uradalom. SzentgyörgyZavodKukloBixadSzekulaBur Szt. Miklós – Bur Szt. Péter – ManigaLaxar UyfaluBényoczSziladAlso LoczZávar – Alsó Korompa – Felső LoczSpacza – Kis BreztovánKarkóczZeleniczGalanthaGalocz (praedium) – Felső Korompa – Szt. Abraham – KereszturSzékeskürtMarocz – Alsó Nyomasd – Puszta PagyBahon

Csallóköz Sziget: Szentmária (oppidum) – Vereknye – Szerdahely – Föl Rév – Ógele – Nagy Poss Falva – Loger Patony – Benke Patony – Egyházas Paka – Egyházas GeleMaczházaCsücsöny – Patony – Dioos Patony – Bögöl Patony

Eberhardi uradalom: Eberhard – Fél – Pruk –262- Csütörtök –263- IványMisérdTorcsSzemethy – Lak Paka – Madarász – Szerdahely – Alsó Nyárasd – Vámos falu – AlistalIllyésházaHideghéth – Tankhaza – Bevicza – Szt. MihalyfalvaPüspökySzunyogdyCselle – Nagy Szarva – Csukar – Nagy LéghFelistálBeketfalva – Kiss LücseElőpatonySárosfalva – Kürt – Ujhely JokaUj Vásár – Fölső Jányok – Fel SzakálosFeönyePetényPatas – Vajas Vata – Tárnok – Alsó JányokVökVásárutSüll – Bár – Alsó Baka – Nagy LücseBeösVákony – Tejed – BodalaTorczMiserdyNemethiNemeth Csok – Lak Paka – Kis Szarva – VajkaCsenkeGente – Baka – Nagy Magyar – PruckBustelekOlgyaGuthorUszorCselle – Kis Magyar – Gomba – CsukarPakaDoborgaz – Föl és All Száz

 

                           Kiemelt oldalak: 262   263

 

 

 

UC 84 : 53

1705. július 14.

7 old. latin egyszerű másolat.

Conscriptio” Összeírás: subditusok neve, állataik, vetés.

Alistal és a többi lakott helység: birtokosok név szerint – sessiók – vetésterület – kaszálók – állatállomány – más helységben lévő portiók (javak)

Konfiskált portiók és sessiók.

(Pozsony m.), „in Processu Inferiori Insulano”: AlistalHodosPadanPadanyAl Bár – Kis Udvarnok – Léder Tejed – Hegy – Nagy Abony – Kis Falud – MarliBalasfa – Nyék – Kürt – Sik Abany – Nagy BadafaDerchika – Fel Bar – Csenkes Falva – Poda Falva – Kis BudafaMado KarczaCsifalvaKucsár Karcza – Esse KarczaPinke KarczaOlle Tejed – UyfaluNadasd – Elő Tejed – Baka – Szerdahely – Poka Telek – Kis Udvarnok – Nagy Udvarnok – Gomba – Tőkes – Nagy Luczen – Sipos Karcza – Somogy KarczaAmadi KarczaMorócz Karcza – Egyházas Karcza

Külső felirat: Processus Inferior in insula Schütt

UC 84 : 54

1705. július 14.

3 oldal latin, egyszerű másolat.

"Conscriptio" Összeírás: subditusok neve, állataik, postfundualia.

Nagy Magyar és a többi lakott helység:

Birtokosok név szerint. Sessiók, vetésterület, kaszálók, állatállomány, más helységekben levő portiók (javak).

Konfiskált javak, portiók és sessiók.

(Pozsony m.): "in Processu Superiori Insulano": Nagy Magyar – Csakány des. – Kis Magyar des. – Olgya des. – Gomba des. – Főlső Jányok des. – Szász – Kis Leg – Nagy Leg – Csenke – Egyház PakaSarosfalva – Csuka Paka – Tejfalu – GutorGanczháza des. – Királyfalva des. – Bucsuháza des. – Maczháza des.

 

1715-ös összeírás  Csütörtök

 

Névjegyzék     Kiemelt oldalak:  300  301

 

 

1715-ös összeírás Felső-Csallóköz és Szigetköz

 

Névjegyzék

 

 

1720-as összeírás Csütörtök és Somorja

 

Névjegyzék

 

 

 

UC 52 : 28

1736. február 6.

Latin nyelvű eredeti, 96 oldal pecséttel és aláírással hitelesítve. Melléklet az irat másolata. Az eredetihez utólag helynévmutatót készítettek.

"Conscriptio universorum oppidorum possessionum et praediorum ad arcis St. Georgii et Bazin spectantium" néven urbárium. Birtoktörténeti adatok, készítette báró Sigray János.

Erdődy-Pálfy, Bazin és Szent Györgyi uradalom, Pozsony megye:

3-deserta Szent György arx-3-Neustifft – Szent György civitas-7-Grinava-12-Horvat Eiszgrueb-16-Sárffeő-21-Nimet Grueb-25-Csattay-29-Also Szeli-33-Királyfalva-37-Ujfalu-39-Pomza praedium – Beke-40-Kis Paka (alim Lak Paka)-41-Vamos Ujfalu-42-Huzamer praedium – Fellistal-43-Kürt-44-Also Nyarasd- 46-Csötörtök oppidum - 48-Feel-49-Alfalu praediumPatoszeg praedium-50-Szemet-51-Torcs-52-Német Sok praedium-53-Mizerd-54-Pruk-56-Eberhard-57-Ivany-60-Bozin arx et civitas-61-Czaill-68-Limpach-71-Schwainczbach-75-Nagy Senkvicz-81-Kis Senkvicz-83-Gottsgnaden-85-Toth Eisgrueb-89-Botszegh praedium-89-Lenchehely praedium-89-Galháza praedium

 

Névjegyzék                       Kiemelt oldalak: 46 47

 

Békefi Remig: A pilisi apátság története II.

A Csallóközcsütörtök melletti Pozsonycsákány a Pilisi Cisztercita Apátság tulajdonában állt, melynek kolostora is volt itt, s számos javakkal, falvakkal bírt az egész Felső-Csallóközben. A mohácsi vész után a Pilisben levő anyaegyház elpusztult, így a Pilisi Apátság javait a hódoltságon kívülre menekítette. Így jutott fontos szerephez a csákányi kolostor, a Pilisi Apát is többnyire itt székelt. Békefi monográfiája számos értékes adatot közöl az apátság múltjáról, amelyek sok esetben érintik a környező településeket, azok lakosait. Ezek közül külön érdekesek azok a periratok, amelyek Pozsonycsákány és a szomszédos községek határvitáiról szólnak. Békefi részletesen közli az eljárás iratait, a perben részt vevő személyek névsorát. Sok esetben előfordult, hogy egy falu szinte egész lakossága idézést kapott egyes tanúmeghallgatásokra.

 

Névjegyzék

 

 

Tolcsva és Olaszliszka

 

UC 168 : 5

1675. május 1.

Eredeti.

Conscriptio Liszka-Olaszi oppidum főbírája és esküdjtei által, a kamara rendeletére készített összeírás az oppidum határában levő szőlőhegyeken található fiskális szőlőkről. Kelt az oppidumban, a fenti napon. Az iratot hitelesen kiadta az oppidum főjegyzője (Csütörtöky Péter), a mezőváros pecsétje alatt.

Liszka-Olaszi:

Liszka-Olaszi fiskális szőlők.

Zemplén m.): Liszka-Olaszi (= Olaszliszka) oppidum

 

                                            Kiemelt oldalak: 1  2  3  +  3.oldal nagyítva

 

 

UC 41 : 11

1676. április 1.

96 old. magyar, egyszerű másolat.

Urbarium seu Connumeratio"

Összeírás: subditusok név szerint (59. oldal alján: Csütörtöky Péter), teleknagyság, jogállás, census, úrbéres szolgáltatás, majorság, malmok, szőlők.

I. Rákóczi Ferenc javai.

(Zemplén m.): Sárospatak – Kispatak – ArdoPetraho – Erdőbénye – 57-Nagy Tolcsva – Kis Tolcsva – Telki Bánya – Kovácsvágás

 

                                            Kiemelt oldalak: 57  58  59  60  61  62

 

 

UC 93 : 13

1686. június 8.

5 oldal, latin, eredeti. + 1 példány másolat, 1769. június 8. Készítette: Korponay Sándor registrator.

Conscriptio”, melyet Cserey Miklós készített. Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik.

(Zemplén m.): Tolcsva

 

 

 

UC 116 : 51

1687. március 26.

Aláírással és pecséttel ellátott eredeti.

Aestimatio, amelyet Soltész Pál főbíró és hét esküdt készített, írásba foglalta Törös János nótárius.

Olaszliszka:

 

 

Ásvány község adóösszeírásai:

Győr vármegye adószedőjének iratai:

43847-43854  Adóösszeírások 1716-1848

43854-43861 Háziadó-összeírások 1671-1773

43861-43916 Királyiadó-összeírások 1772-1846

43916-43918 Nemesi összeírások 1623-1845

43919-43922 Adólajstromok 1688-1743

 

Ásvány község:

43859:  (1732/33   55.o.)  (1734/35   25.o. 27.o.) (1735/36   44.o.)

43860  (1737-1750)     (1754-1760)

43855   (1750/51    27.o.)      

43848  (1762)    (1764-83)

43861   (1762/63)    (1763/64)

43862   (1784-1846)

 

Névjegyzék