B E M U T A T K O Z Á S

FINGERPRINT REQUEST                              HOME                           UJJNYOMATLAP KÉRELEMRajczi Gábor  igazságügyi ujjnyomatszakértő vagyok.

1996-ban, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben (BSZKI) kezdtem szakértői pályafutásom.
A BRFK hivatásos állományában szereztem további tapasztalatokat.
Jelenleg a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban (NSZKK) dolgozok.
2003 óta, a Szakértői Kamara tagjaként, adószámmal, számlaképesen.

Magán kirendelésekre, igazságügyi ujjnyomatszakértőként, a jelenleg hatályos jogszabályok miatt,
nem végzek szakértői vizsgálatokat.

A megbízó igényeihez alkalmazkodó jelenlegi szolgáltatásaim:

Kivándorlás, tartózkodási engedély kérelme vagy annak meghosszabbítása esetén,
(magyar, vagy más országbeli)
erkölcsi bizonyítványhoz szükséges
(a kérelmező adataival, ujjnyomataival ellátott)
hitelesített ujjnyomatlapok elkészítése.

Egyéb, daktiloszkópiához kapcsolódó kérdésekben szaktanácsadás.

+36 20 924 1134