Mirror

List of all virtual key values (Views: 101)


Problem/Question/Abstract:

List of all virtual key values

Answer:

{Virtual Keys, Standard Set}

  VK_LBUTTON = 1;
  VK_RBUTTON = 2;
  VK_CANCEL = 3;
  VK_MBUTTON = 4;  {Not contiguous with L & RBUTTON }
  VK_BACK = 8;
  VK_TAB = 9;
  VK_CLEAR = 12;
  VK_RETURN = 13;
  VK_SHIFT = $10;
  VK_CONTROL = 17;
  VK_MENU = 18;
  VK_PAUSE = 19;
  VK_CAPITAL = 20;
  VK_ESCAPE = 27;
  VK_SPACE = $20;
  VK_PRIOR = 33;
  VK_NEXT = 34;
  VK_END = 35;
  VK_HOME = 36;
  VK_LEFT = 37;
  VK_UP = 38;
  VK_RIGHT = 39;
  VK_DOWN = 40;
  VK_SELECT = 41;
  VK_PRINT = 42;
  VK_EXECUTE = 43;
  VK_SNAPSHOT = 44;
  VK_INSERT = 45;
  VK_DELETE = 46;
  VK_HELP = 47;
  {VK_0 thru VK_9 are the same as ASCII '0' thru '9' ($30 - $39)}
  {VK_A thru VK_Z are the same as ASCII 'A' thru 'Z' ($41 - $5A)}
  VK_LWIN = 91;
  VK_RWIN = 92;
  VK_APPS = 93;
  VK_NUMPAD0 = 96;
  VK_NUMPAD1 = 97;
  VK_NUMPAD2 = 98;
  VK_NUMPAD3 = 99;
  VK_NUMPAD4 = 100;
  VK_NUMPAD5 = 101;
  VK_NUMPAD6 = 102;
  VK_NUMPAD7 = 103;
  VK_NUMPAD8 = 104;
  VK_NUMPAD9 = 105;
  VK_MULTIPLY = 106;
  VK_ADD = 107;
  VK_SEPARATOR = 108;
  VK_SUBTRACT = 109;
  VK_DECIMAL = 110;
  VK_DIVIDE = 111;
  VK_F1 = 112;
  VK_F2 = 113;
  VK_F3 = 114;
  VK_F4 = 115;
  VK_F5 = 116;
  VK_F6 = 117;
  VK_F7 = 118;
  VK_F8 = 119;
  VK_F9 = 120;
  VK_F10 = 121;
  VK_F11 = 122;
  VK_F12 = 123;
  VK_F13 = 124;
  VK_F14 = 125;
  VK_F15 = 126;
  VK_F16 = 127;
  VK_F17 = 128;
  VK_F18 = 129;
  VK_F19 = 130;
  VK_F20 = 131;
  VK_F21 = 132;
  VK_F22 = 133;
  VK_F23 = 134;
  VK_F24 = 135;
  VK_NUMLOCK = 144;
  VK_SCROLL = 145;
  {VK_L & VK_R - left and right Alt, Ctrl and Shift virtual keys. Used only as parameters to
  GetAsyncKeyState() and GetKeyState(). No other API or message will distinguish left and right
  keys in this way.}
  VK_LSHIFT = 160;
  VK_RSHIFT = 161;
  VK_LCONTROL = 162;
  VK_RCONTROL = 163;
  VK_LMENU = 164;
  VK_RMENU = 165;
  VK_PROCESSKEY = 229;
  VK_ATTN = 246;
  VK_CRSEL = 247;
  VK_EXSEL = 248;
  VK_EREOF = 249;
  VK_PLAY = 250;
  VK_ZOOM = 251;
  VK_NONAME = 252;
  VK_PA1 = 253;
  VK_OEM_CLEAR = 254;

<< Back to main page