Devalon ElérhetőségSzertartásokProgramok Kép galéria Devalon James Small Legs Linkek hasonló témájú lapokhoz


Auf deutsche Sprache wechselnChange to English

 

SZERTARTÁSOK

izzasztókunyhózás
látomáskeresés
naptánc

 

 

Devalon egyik fő küldetésének tekinti, hogy saját kultúrájának szertartásai által segítse a természetes kapcsolat visszaállítását az Ember és a Teremtő, a Segítők, és a Földanya között; és a különböző népcsoportok visszatalálását saját ősi kultúrájukhoz.

naptánc életfa dal:
 

Az Izzasztókunyhót az indián kultúrában, gyógyítás és a testi-lelki megtisztulás céljából használják. Az Izzasztókunyhó szertartást megelőzi a személyes beszélgetés a kunyhót vezető gyógyítóval.

Izzasztókunyhó európai módra
"modern" izzasztó kunyhó

A Látomáskeresés szertartás az indián kultúrában a felnőtté válás szertartása. Felnőtt korban pedig, az útkeresésben, önmagunk és a világ megismerésében, az univerzumban lévő helyünk megtalálásában segít. A Látomáskeresés szertartás négy napos böjt. Az első napot és estét a táborhelyen tölti mindenki, aki részt akar venni a szertartáson, ahol felajánlásaival megkéri Devalont, hogy legyen segítségére a szertartás során, és ahol Devalon tanítást ad minden tudnivalóról a továbbiakat illetően. A szertartás az indián hagyományok szerint zajlik.

 

Naptánc

A naptánctábor a törzs abroncsa volt. Az összetartozást jelképezte. A nemzetségek ott vették számba egymást, a rokonok találkoztak. Amíg előkészítették fiaikat a kemény próbát jelentő táncra, a varázsló és a törzs öregjei egyéb fontos szertartásokat is elvégeztek.
A naptánc az ifjak bátorságának próbatétele volt. G. Catlin, aki a Felső-Missouri vidékén járva látta a szertartást, így írta le: „Négy nap, négy éjjel virrasztanak és böjtölnek az ifjak. A negyedik napon délidőben az előző évben avatott harcosok vágtatnak be a táborba, zöld lombokat húzva maguk után, amikkel a varázsló jelére a naptánc sátorát fogják beborítani. Valamivel később két, ünnepi díszbe öltözött lány nyargal a tábor közepére. Egy sasfészket hoznak, amelyet a naptáncoszlop tetejére erősítenek. Közben a harcosok sípokkal, csörgőkkel és dobokkal, vad lövöldözéssel csapnak irtózatos zenebonát.
Megjelenik a naptánc asszonya, és helyet foglal a varázsló oldalán...Az ifjak, akik ezen a napon vetik magukat alá a naptánc szertartásának, sorra az asszony elé járulnak, és hozzáhajolnak, hogy fekete festékkel kenje be arcukat és csuklójukat. Ekkor a varázsló hirtelen felugrik, felkapja a sasfészket, odamegy a naptáncoszlophoz és tenyerével fekete karikákat fest rá. Amikor az oszlop hegyéhez ér, takaróját a fejérehúzza és az oszlopra erősíti a sasfészket. Öt idősebb harcos siet elő, megragadják a földön heverő oszlopot, és az előre elkészített lyukba állítják. A varázsló néhány másodpercig fenn csüng a hatalmas oszlop tetején, majd takaróját széjjeltárva valósággal lerepül a földre.
A dobok elhallgatnak, néma csendben várakozik a tömeg. Hosszú, éles kés villan a varázsló kezében. Többször beletartja a kis varázstűzbe, az ifjak pedig sorra elébe járulnak. A fiatalok mukkanás nélkül tűrik, amint a varázsló és segédei (néhány idősebb harcos) két ujjal felcsípik mellükön a bőrt, két vágást ejtenek rajta, és hosszú bölénybőr szíjat fűznek át a felvágott mellizmokon. A szíj végét pedig a naptánc oszlopához kötözik.
Az ifjak kezdetben lassú, majd egyre gyorsuló ütemben elkezdik táncukat! Dobok morajló dübörgése kíséri a naptáncéneket. Most már az egész törzs együtt énekel. Mindenki táncol, miközben az oszlophoz kötözött csikó harcosok nagyokat rántanak a szíjon, hogy az minél előbb kiszakadjon mellükből.
Sokszor előfordul, hogy órák telnek el így, s ha az ifjú meghal, vagyis elájul, leoldják, de próbája még korántsem ért véget. Amint magához tér, az utolsó futás szertartásában lobogó sörényű musztanghoz erősítik, és egy idősebb harcos addig nyargal vele körbe-körbe, míg a bölényszíj ki nem szakad a melléből. A varázsló gyorsan gyógyfüvet tesz a vérző sebre, s a fájdalomtól meggyötört ifjú apja és anyja karjaiban támolyog haza családja tipijébe. Harcossá avatta a véres próba!”
A naptánc kegyetlen, de szükséges erőpróba volt, hogy a harcossá fogadott ifjú bátran nézzen szembe a prérin leselkedő veszedelmekkel. Legyen állhatatos és kitartó! Vadászatokon viselje el a nélkülözést, a harci ösvényen járva pedig legyen elszánt! Ne ismerjen félelmet, bátran állja a kínokat és minden szenvedést!
Ma már nincs véres erőpróba, de minden nyár végén megérkeznek az indián családok a törzs abroncsához. Felállítják az ősi tipiket, tüzeket gyújtanak az éjszakában és eltáncolják régi táncaikat. Hatalmas, több napon át tartó, látványos, sok embert érintő megnyilvánulásai ezek a találkozók az utóbbi évtizedekben újra erősödő indián önazonosságnak.

Devalon személyisége és szeretetteli tanításai számos embernek segítettek Magyarországon is, hogy életüket megújítsák és a szükséges változásokat meg tudják lépni.

[vissza a lap tetetjére]