Felhasznált fontosabb források:

       Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században. EME. 1994. Kolozsvár
       Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. században. EME. 1996. Kolozsvár
       Hodor Károly: Doboka vármegye természetes polgári esmertetése 1837
       Erdélyi refomátus tamplomok. Budapest. 2001.
       Kádár József: Szolnok-Doboka Vármegye nevelés- és oktatásügyének története. Deés. 1896.
       Kós Károly: A páncélcsehi vásár. In.: Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok, Bukarest, Kritérion 1976.
       Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. Arcanum CD-ROM. én. Budapest
       Szabó T Attila (szerk): Szolnok-Doboka magyarsága. Kvár-Dés. 1944.
       Tagányi Károly – Réthy László – Kádár József:  Szolnok-Dobokavármegye Monographiája Deés I-VII   1900-1905

       A kolozsvári Szabadság napilap.