Ajánlás apámnak - a rangos mineralógusnak - dr. professzor Mezősi Józsefnek.1997. augusztus 18-án Szegeden, 83 éves korában elhunyt a magyar ásványtan

doyenje, Mezősi József professzor.


Családja, szeretett egyetemének vezetői, munkatársai, barátai és tisztelői kísérték

utolsó útjára a szegedi Belvárosi Temetőbe.

Mezősi professzor igazi közéleti ember is volt.


A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1938 óta tagja, majd választmányi tagja,

vezetőségi tagja,  végezetül tiszteletbeli tagja volt.


Elévülhetetlen érdemeket szerzett a társulat Alföldi Szakosztályának

létrehozásában és  eredményes működtetésében.


Hasonló érdemei vannak a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága

Földtudományi Szakbizottságának eredményes munkájában is,  

amelynek hosszú ideig elnöke volt.


Életének legutolsó szakmai tevékenysége volt a hazai ásványgyűjtő mozgalom

megszületésénél való bábáskodás és a

született gyermekei  fejlődésének egyengetése.


Ásványgyűjtő klubok létrejöttét és működését segítette, amivel hallatlan

szolgálatot tett a magyar földtan tudomány népszerűvé tételében.


Ásványgyűjtők, ásványbarátok tízezrei köszönhetik neki közvetlenül, vagy

közvetve a Föld szeretetét, nemes szenvedélyük kifejlődését.


Teljes életet élt. Kollegái és hallgatói tiszteletét kivívott kitűnő

pedagógusként élt és távozott.


Élete végéig töretlenül alkothatott és alkotott is, miközben maradt ideje

hódolni az élet kisebb-nagyobb örömeinek.


Megérhette a "tudományos magvetés" beérését családjában,  mintegy életművének

betetőzéseként;  fia dr. Mezősi Gábor  egyetemi tanári kinevezést és tanszékvezetői

megbízást kapott.
Munkatársai, barátai és nagyszámú tisztelője és családja

emlékét kegyelettel megőrzi.NYITÓLAP

Az ékkövek szerepe az ember életében


A drága- és ékköveket immár 10 ezer esztendeje ismeri az ember. Az első, ék­szerként felhasznált kövek az ametiszt, a borostyán, a gránát, a gyöngy, a hegyikristály, a jade, a jáspis, a korall, a lapis lazuli, a smaragd, a szerpentin és a türkiz voltak. A jómódú rétegek kiváltságai közé tartoztak, egyben státusszimbólumul is szolgáltak. Később a fejedelmek drágakövekkel kirakott jel­vényeikkel igazolták hatalmukat. A kincstárakban és múzeumokban ma is megcsodálhatjuk a régi időkből származó pompás kincseket.

Napjainkban a drágakövek nem főként a gazdagság fitogtatását, hanem szépségükkel és harmóniájukkal sokkal inkább az örömszerzést szolgálják.


Bizonyára mostanság is van némi szerepe egy-egy drágakő megvásárlásánál annak, hogya kő valamiképp vonzalmat kelt bennünk. A régi időkben, ami­kor az ember még sokkal kevésbé volt természettudományosan fölvilágosult, a drágaköveket titokzatosság övezte, a földöntúli világ fátyla borította. Ezért szolgáltak majdnem mindig amulettként és talizmánként is.


Az ékköveket és drágaköveket a mai napig használják betegségek gyógyításá­ra és egyéb panaszok megszüntetésére. Ez idő szerint a drágakövekkel végzett gyógyítás az ezoterika tanai révén világszerte újjáéled, részben középkori elképzelések alapján. Erről a  Szimbólum- és gyógyító kövek című fejezetben esik szó.

A vallásokban is biztos helyet kapnak a drágakövek. A zsidó főpap melltás­káját négy sorban díszítették drágakövek. Drágakövek teszik pompázatossá a pápai tiarát meg a püspöksüveget éppen úgy, mint az úrmutatókat, ereklyetartókat és ikonokat a keresztény templomokban. A többi nagy vallás is alkalmazza a drágaköveket kegy tárgyai ékesítésére, építményei díszítésére.

A drágakövek közül tőkebefektetésül valójában csupán a gyémánt alkalmas. Ez a drágakő háborúk és gazdasági válságok ellenére sok évtizeden át csakugyan megőrizte az értékét.

Korunk egyik problémája a drágakövek egyre kifinomultabb módon előállított utánzása. E nemes anyagoknak mindig voltak ugyan utánzatai, ma azonban az utánzás széles körű és nem mindig komoly hátterű gazdasági ágazattá fejlődött.

Mindegyik csillagászati állatövi jegyhez többféle dolgot is társítanak, és ezek igen gyakran át is fedik egymást. Ennek alapján pl.: a "kos"-nak több kő is lehet védelmezője, szerencsehozója és erőadója. A lényeg: mindenki fog magának való követ, fémet vagy színt találni, amiről úgy érezheti, hogy az tényleg neki termett a világban. Minden dologra igaz az, hogy amiről érzed, hogy a Tiéd, kell neked, azt kell megvásárolni, hordani vagy a lakásban tartani. Azt tud feltölteni energiával és kedvezően kiegészíteni, amit kellemesnek érzel magad körül. A köveknél ez elég egyértelmű; tartsd a markodban egy-két percig, ha semmit nem érzel válts a másikra! A kő jelez: enyhe melegség, bizsergés, enyhe szurkáló érzés jelzi, hogy ezzel a kővel vagy harmóniában. Fontos hogy erre az idő e zárd ki a külvilágot, csak ketten vagytok a kő és Te. Nem okvetlenül az átlagolt kő lesz a nyerő. A kövek legtöbbje képes biorezonanciára, ezért a mai természetgyógyászet is alkalmazza a "gyógyító köveket". A csiszolt kristályokat már az ókortól kezdve felhasználták a jóslásban, a sorselemzésekhez.ingyen
webstatisztika


~ CSALÁDI MAGAZIN ~
fel